kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

Hemen hemen her yıl alım gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için 2020 yılında alım olacak mı? Olacaksa 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı ne zaman?

A+
A-

2018 yılında gerçekleştirilen ve dileyen adaylar için tekrar edilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı ve 2019 yılı için ayrıca başlamış olan 2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınav süreçleri bir arada devam ederken adayların en merak ettiği konu şüphesiz 2020 yılında yeniden Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı olup olmayacağı konusudur. İstisnalar dışında hemen hemen her yıl ortalama 45 kişilik alım gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımı nasıl? Sınav konuları neler? Sınavına nasıl çalışmalı? Sınavında neler soruluyor? Tüm bu detaylar ile birlikte 2020 yılında yeni bir Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımı olup olmayacağı konusunu yazımızda sizler için değerlendiriyoruz.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavına Kimler Başvurabilir?

Sayıştay’ın hesap yargısı yeri sıfatının en önemli emaresi olan denetim işlevini gerçekleştirdiği kariyer meslek mensuplarına Sayıştay Denetçi Yardımcıları / Sayıştay Denetçileri denmektedir. Sayıştay Denetçiliği mesleğine girebilmek için adayların öncelikle üniversitelerin Hukuk Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca sınavın gerçekleştirileceği yıl itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmaları ve askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekmektedir.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı için KPSS Koşulu var mı?

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavına katılmak için adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan herhangi bir Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan almalarına şu an için gerek yoktur. 2017 yılında ÖSYM yayımlamış olduğu protokol ile Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavlarına başvuru için adaylardan KPSS A Grubu sınavında alınmış KPSS P48 puan türünün isteneceğini belirtmişti. Ancak bu protokol sonrasında gerçekleştirilen 2018 ve 2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavlarına başvuruda bu koşul uygulanmadı. Adaylar KPSS’den herhangi bir puanları olmaksızın, diğer koşulları sağlamaları durumunda sınav için başvurularını gerçekleştirdi ve sınava katıldı. 

2020 ve takip eden yıllarda gerçekleştirilecek olan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavlarında bu koşulun uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bir belirlilik olmamakla beraber son iki sınava bakarak yine uygulanmayacağını beklemek anlamlı olmaktadır. 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavı KPSS A Grubu meslek sınavları içerisinde en çetrefilli sınavlardan birisidir. Adayları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen iki yazılı sınav ve bunu müteakiben Başkanlıkça gerçekleştirilen bir sözlü mülakat beklemektedir.  Kamu Haber

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımının yazılı aşamaları şu şekildedir;

-ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımılıği Eleme Sınavı
-ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavı

Şimdi bu sınav aşamalarını tek tek ele alalım.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı

Sayıştay Denetçisi olmak isteyen adayların öncelikle Başkanlıkla imzalanan protokol doğrultusunda Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Eleme Sınavına katılmaları gerekmektedir. Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için ilk aşama olan Eleme Sınavı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Genel Yetenek – Genel Kültür 

Genel Yetenek Bölümü

Türkçe Dersi
Matematik Dersi

Genel Kültür Bölümü

Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi
Türkiye Coğrafyası Dersi
Sanat Tarihi Dersi
Dünya Tarihi Dersi
Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi
Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Alan Bilgisi 

Hukuk Alanı

Anayasa Hukuku Dersi
İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)
Medeni Hukuk Dersi (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku)
Borçlar Hukuku Dersi
Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

İktisat Alanı

İktisat Teorisi Dersi
Mikro İktisat Dersi
Makro İktisat Dersi
İktisat Politikası Dersi
Para – Banka – Kredi Dersi

Maliye Alanı

Maliye Teorisi Dersi
Maliye Politikası Dersi
Kamu Bütçesi Dersi
Vergi Hukuku Dersi
Türk Vergi Sistemi Dersi 

Muhasebe Alanı

Genel Muhasebe Dersi
Mali Tablolar Analizi Dersi 

Yukarıda yer alan konulardan adaylara, 15’er tanesi Alan Bilgisi konularından, 30 tanesi ise Genel Kültür – Genel Yetenek konularından olmak üzere toplam 90 adet soru sorulmaktadır. Bu 90 soru çoktan seçmeli usûlde olup sınavda adayların yalnızca doğru yanıtları dikkate alınmakta, yanlış yanıtlar doğru yanıtları etkilememektedir. 90 adet soruyu yanıtlamak için adayların toplam 90 dakika süresi olmaktadır. 

Eleme sınavında başarılı olmak için adayların en az 70 puan almaları şarttır. Başarılı adayların Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımının ikinci aşaması olan Klasik Yazılı Sınava katılabilmeleri için, yapılacak puan sıralaması neticesinde en yüksek puanlı, mesleğe alınacak aday sayısının beş katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. Aksi halde adayların 70 puan üzerinde almış olsalar dahi yazılı sınava katılmaları mümkün olmayacaktır.

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavı

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavında yukarıda detaylarını belirttiğimiz koşulları sağlamış olan adaylar ikinci aşama olan yazılı sınava girmeye hak kazanmaktadır. İkinci aşama da ilk aşama gibi yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

sayyytaykonu2

Bu ders başlıklarından ilk dördü tüm adayların katılmak zorunda olduğu dersleri ifade etmekte iken, 5. maddede yer alan Ticaret Hukuku ve Muhasebe derslerinden birisini adaylar Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavı için başvuru yaptıkları aşamada tercih etmek durumundadırlar. Adayların yapmış oldukları seçimi daha sonra değiştirme imkanı bulunmamaktadır. 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Yazılı Sınavı’nda adayların başarılı olabilmeleri için yine almaları gereken puan 70’tir. Ayrıca adayların mesleğe alınacak aday sayısının 3 katı kadar aday arasında yer almaları şarttır. Aksi halde üçüncü ve son aşama olan sözlü mülakata kalmaları mümkün olmayacaktır. 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavı Klasik usûlde sorulardan meydana gelmektedir. Adaylara bugüne dek gerçekleştirilen Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavında sorulmuş olan soruları bir arada görmek için;

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Mülakatları

Yukarıda detaylarına değindiğimiz iki sınav aşamasını başarı ile geride bırakan adaylar Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Sözlü Mülakata katılacaklardır. Adaylar bu sözlü mülakata katılmadan evvel Başkanlık tarafından oluşturulan heyetlerce evleri ziyaret edilebilmekte ve bir anlamda ön tanışma gerçekleştirilmektedir. Akabinde gerçekleştirilen mülakatlar ile de nihai başarı listesi ortaya çıkmaktadır. 

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alımının her üç aşamasına ayrıntılarıyla değindiğimiz ve özellikle yazılı sınav aşamalarına nasıl hazırlanabileceğinize dair bilgileri de içeren yazımızı incelemek için; 

2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman? 

2019 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alım süreci, 2018 sınavında yaşanan sorunlardan ötürü 2020 yılının başlarında tamamlanacak gibi görünmektedir. Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet Baş da 2019 alımı mülakatlarının ancak 2020 yılı başında tamamlanabileceğini dile getirmiştir. Pandemi tedbirlerinin neticesinde süreç sarkarak 2020 yılı Temmuz ayında sonlanmıştır. Bu bağlamda 2020 yılının sonunda yeni bir alımı beklemek daha anlamlı olacaktır. Yazımızın en başında da belirttiğimiz gibi Sayıştay Denetçi Yardımcılığı için Başkanlığın hemen her yıl alım gerçekleştirdiğini ve yine Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın da bu durumu her fırsatta vurguluyor olduğunu düşündüğümüzde 2020 yılında da 45 kişilik bir alım olmasını beklemekteyiz. 

10 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan 7 Eylül 2020 tarihli Sayıştay Genel Kurul Kararında yer alan boş kadro değişikliklerine göre 9. derece 45 kişilik Denetçi Yardımcısı kadrosu ayrıldı. Bu kadronun 2019 yılı alım adayları için mi yoksa yeni bir alım için mi yapıldığı hususunda ise henüz bir netlik kazanmış değil. Konu hakkında detaylı ve net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

11 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı ilanı yayımlandı. Detaylara aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alım sürecini takip etmek, soru sormak ve bilgi almak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.