kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı

2010 Anayasa değişikliği ile hayatımıza giren Kamu Denetçiliği kavramı ile yeni bir istihdam alanı olarak karşımıza çıkan bu meslek oldukça gelecek vaad etmektedir. Kurumun Kamu bürokrasisindeki konumunu Anayasa Mahkemesi ile Sayıştay'ın hüküm vermeyen, tavsiye yönü ağır basan bir geçiş kurumu olarak tanımlayabiliriz. 2010'da kurulduktan sonra, ikinci kez alım yapan Kurumda Uzman ve Uzman Yardımcılığı mesleğine dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığında mesleğe giriş aşamasından tutun da puan türlerine, derslere kadar pek çok konuya değindik. Adaylık süreci, özlük hakları ve maaşları da yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mesleğe Giriş;

Mesleğe girebilmek için adaylar

Hukuk Alanı için; KPSS P4

İİBF/SBF Alanı için; KPSS P33 ve KPSS P38 puantürlerinden en az 70 puan almak zorundadırlar ve mesleğe alınacak adaysayısının dört katı kadar aday arasında yer almalıdırlar. 

Mesleğe girişte adaylar yalnızca sözlü sınava tâbi tutulacaklardır. Bu sözlü sınav ise aşağıdaki konulardan oluşacaktır;

5493 1 10d2afecd8f1747930503eb138929887

Adaylık Süreci ve Yeterlik;

Sözlü sınav neticesinde başarılı olan ve mesleğe başlayacak olan adayları üç senelik bir Uzman Yardımcılığı dönemi beklemektedir. Bu 3 senede adaylara gerek kurum mevzuatı gerekse mesleğin tatbiki hakkında yetiştirileceklerdir. 

Bu yetiştirme sürecinin ana adımlarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

-Araştırma yapma, inceleme gerçekleştirme ve bunları raporlaştırma kabiliyetinin oluşturulması.
-Bilimsel çalışmalar yapma konusundaki alaka ile temsil becerilerinin gelişiminin sağlanması amacıyla, ülke içi veya ülke dışı eğitim ve toplantılara katılımları
-Teknoloji kullanımı ve Yabancı Dil hususlarında meslek mensuplarının gelişimi için destek olunması.
-Zaman içerisinde denetimi yapılabilecek Kurumlarda geçici görevlendirme yapılması, Kurum Kültürü ile yapılarına aşinalığın sağlanması

Tez Hazırlanması

Meslek mensubu uzman yardımcılarımeslekteki ikinci yıllarını doldurduktan sonra TEZ hazırlamakzorundadırlar. Bu aşama meslekte ikinci yılın doldurulmasının ardından bir ayiçerisinde başlamaktadır.

-Tez konusu, komisyonca belirlenmiş olan 3 tez içerisinden uzmanyardımcıları tarafından seçilmektedir. Meslek mensuplarınca bir verilen süredeseçilemez ise Baş Denetçi tarafından bir konu seçilecek ve tez o konudayazılacaktır.

-Meslek mensuplarının tez konusunu seçtikten sonra tezlerini tamamlamalarıiçin bir yıl süreleri olacaktır. Bu verilen sürenin sonunda eğer ki tezlerinisunamazlarsa ya da sundukları tez başarılı bulunmaz ise yalnızca bir kez altıayı aşmayacak bir ek süre tahsis edilir. Bunun sonunda da eğer tez teslimedilmez ise; Meslek mensubu başarısız olacak ve kurumdaki bir düz memurlukkadrosunda görevlendirilecektir.

-Tezi başarı ile yazan ve kabul gören meslek mensupları, kurul önünde tezsavunması yapacaklardır.  Kurul üyelerinin verdikleri puanlarınortalamalarının 70 puandan az olması halinde yine başarısızlık hükümleriuygulanacaktır.

Yeterlik Sınavı Aşaması

Tezinde başarılı olmuş olan uzmanyardımcıları meslekte üç seneyi doldurmalarının akabinde Yeterlik Sınavı’nakatılmak hakkına sahip olacaklardır.

Yeterlik Sınavı Yazılı ve Sözlü olaraktoplamda iki aşama olarak gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava yalnızca yazılıaşamada başarılı olabilmiş adaylar kabul edilecektir.

YDS Puan Şartı

Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan meslek mensuplarının Uzman Unvanını alabilmeleri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS’den en az C Seviyesi yani 70 puan almaları ve bunu Kurumlarına ibrazları gerekmektedir. Bu aşamada da gerekli puanı alamamış olan adaylar başarısız sayılacak ve Kurumda yer alan düz memur kadrolarında görevlendirileceklerdir.

Uzmanların Çalışmaları;

Kamu Denetçiliği Kurumu diğer bir adıyla OMBUDSMANLIK şikayete dayalı olarak çalışmaktadır. Kurum temelde gelen bu başvuruları değerlendirmekte ve öneriler sunmaktadır. İşte Meslek Mensuplarının Kurum için rolü bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetlerin değerlendirilmesini ve bunlara dair önerileri Uzmanlar hazırlamaktadır. Hazırladıkları bu önerileri Kamu Baş denetçi si’ ne sunmakta ve aktif olarak süreçlerde rol almış olmaktadırlar.  MESLEKLER

Uzmanların çalışmalarını aşamalar halinde şu şekilde sıralayabiliriz;

-Başvuru ve taleplere dair ön incelemelerde bulunmak
-Şikayet hususlarının tanıklarını dinleyerek kanaat oluşturmak
-Yapılan araştırmanın sonucunda bunları raporlaştırarak Denetçi veya OMBUDSMAN’a sunmak

Ayrıca çalışma alanları ile alakalı olarak;

-Kurumun mümessili olarak organizasyonlarda, seminerlerde yer almak
-Dağıtım bürosu iş ve işlemlerini gerçekleştirmek
-Kurumsal stratejiler geliştirilmesi için çalışmak ve mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı Maaşı, Çalışma Yeri ve Özlük Hakları

Kamu Denetçiliği Kurumu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı bir Merkez Uzmanlık kadrosudur, bu nedenle 3600 Ek Gösterge ile görev yapmaktadırlar. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bulunduğu yer olan Ankara’da görev yapmaktadırlar. Mesleğe girişte Uzman Yardımcıları  yaklaşık 6.000 TL‘dir. 

Tüm bu bilgiler ışığında; Tercihinizi Yap!ın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.