Kamu Haber

2020 SGK Tavanı ve SGK Tabanı Tutarları Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilebilecek en düşük ve en yüksek sigortalı prime esas kazanç tutarları olan SGK Tabanı ve SGK Tavanı tutarları 2020 yılında ne kadar? Dünden bugüne bu tutarlar nasıl değişti? SGK Tabanı ve SGK Tavanı nasıl tespit edilir? Tüm bu detayları haberimizde bulabilirsiniz.,

SGK Tavanı Nedir? 

SGK tavanı, işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 4/a hükmü uyarınca yanında çalıştırdığı kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek sigortalı prime esas kazançlarının en fazla kaç TL tutarında olacağını ifade etmektedir.

SGK Tabanı Nedir?

SGK tabanı, işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 4/a hükmü uyarınca yanında çalıştırdığı kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek sigortalı prime esas kazançlarının en düşük kaç TL tutarında olacağını ifade etmektedir.

SGK Tavanı ve SGK Tabanı Tutarları Neye Göre ve Nasıl Belirlenmektedir?

SGK tabanı ve SGK tavanı tutarları, günlük olarak hesap edilmektedir. Hesaplamanın kanuni dayanağı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesidir. Madde hükmüne göre;

-SGK Tavan Tutarı; sigortalı prime esas kazancın alt sınırının yed buçuk katını,
-SGK Taban Tutarı ise; asgari ücret tutarının otuzda birini ifade etmektedir. Bu ise bir günlük asgari ücretin karşılığıdır.

Yukarıda yer verdiğimiz, Kanun hükmü ile belirlenmiş tutarlara istisna yine Kanun ile getirilmiştir. Bu istisna hükmüne göre ülkemizle arasında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde işçi çalıştıran işverenlerce, bu ülkelere götürülen Türk İşçiler için SGK tavan tutarı 7.5 kat olarak değil, 3 kat olarak uygulanmaktadır.

Kısmi Süreli (Part – Time) Çalıştırılan Sigortalıların Durumu

Ay içerisinde tam süreli olarak çalışmayan sigortalıların bildirimleri, SGK Taban tutarının, sigortalının çalışmış olduğu gün sayısı ile çarpılması sonucu çıkan tutara bakılarak yapılacaktır.

Örnek vermek gerekirse;

Bir sigortalı için 2019 yılı SGK taban tutarı, 2019 yılı brüt asgari ücret tutarı olan 2558,40 TL’nin otuzda biri yani; 85,28 TL’dir.

Eğer bu sigortalı ay içerisinde 10 gün çalışıyor ise, bu sigortalının aylık sigortalı prime esas kazancı 852,80 TL olarak bildirilecektir.

SGK Tabanı Altında Ücret Alan Sigortalılar

SGK Taban tutarının altında ücret alan sigortalıların, prime esas kazanç bildirimleri taban tutarı baz alınarak yapılacaktır. Yani bir sigortalının günlük kazancı, örneğin 2019 yılı için 85,28 TL’nin altında olsa dahi, bir günlük hizmeti için en az 85,28 TL üzerinden bildirim yapılması zorunludur.

SGK Tavanı Üzerinde Ücret Alan Sigortalılar

SGK Tavan tutarının üzerinde ücret alan sigortalıların, prime esas kazanç bildirimleri en fazla SGK Tavan tutarı kadar bildirilebilir. Örneğin 2019 yılında bir şirket yöneticisinin günlük olarak 1000 TL brüt ücret ile çalıştığını var sayalım. Bu yöneticinin aylık brüt kazancı 30.000 TL olacaktır. 2019 yılı için SGK Tavan tutarı günlük 85,28 TL’nin 7.5 katı yani 639,60 TL’dir. Bu durumda bu sigortalının her gün için en fazla 639,60 TL’lik kazancı için prime esas kazanç bildirimi yapılabilecektir. Yani bir sigortalı için aylık bildirim tutarının geçemeyeceği meblağ, yani SGK Tavanı 2019 yılı için; 19.188 TL’dir. Üzerinde hiçbir kazanç prime esas kazanç olarak Kuruma bildirilememektedir.

sgm 1

2020 SGK Tavanı ve SGK Tabanı Tutarı Ne Kadar?

2020 SGK Tavan ve taban tutarları, bu tutarların asgari ücret baz alınarak hesaplanması sebebiyle henüz belli olmamıştır. 2020 Asgari Ücreti açıklandığı zaman aşağıda yer alan tablomuz güncellenecek ve tutarlara yer verilecektir.

Yıllara Göre SGK Tavan ve Taban Tutarları Ne Kadar Olmuştur? 

SGK tavan ve taban tutarları, ilgili yıl içerisinde belirlenmiş olan asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. SGK taban tutarı, o yılın asgari ücretinden düşük olamazken, tavan tutarı istisnalar hariç asgari ücretin 7.5 katının hesaplanmasıyla elde edilmektedir. SGK Tavanı ve SGK Tabanı gün bazlı olarak hesap edilmektedir. Taban tutarı günlük olarak aylık asgari ücretin otuz güne bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Tavan tutarı ise günlük taban tutarın 7.5 ile çarpılması sonucu bulunmaktadır. 

Not: 2016 öncesi dönemde yıl içerisinde iki farklı SGK Tavan ve Taban tutarı bulunmaktaydı. Bunun sebebi 01.01 ve 01.07 dönemleri için farklı asgari ücret tutarlarının belirlenmesiydi. 2016 yılı itibariyle asgari ücret yalnızca 01.01 dönemi için belirlenmekte ve yıl boyunca geçerli olmaktadır.

Not: 01.01.2017 tarihinden önce tavan tutarlarının hesaplanmasında, günlük taban tutarı 6.5 ile çarpılmaktaydı. 16.11.2016 tarih ve 6761 sayılı Kanunda yer alan 8.madde ile birlikte 6.5 kat olan bu oran bugün de halen geçerli olan 7.5 kata çıkarılmıştır.

Dönemler 30 Günlük Taban Tutarı 30 Günlük Tavan Tutarı Günlük Taban Tutar Günlük Tavan Tutarı
2020 Dönemi 2943,00 22072,50 98,10 735,75
2019 Dönemi 2558,4 19188,00 85,28 639,6
2018 dönemi 2029,50  15221,40  67,65 507,38
2017 dönemi 1777,50  13331,40  59,25 444,38
2016 dönemi 1647 10705,5 54,9 356,85
2015 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
1201,5 7809,9 40,05 260,33
2015 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
1273,5 8277,9 42,45 275,93
2014 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
1071 6961,5 35,7 232,05
2014 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
1134 7371 37,8 245,7
2013 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
978,6 6360,9 32,62 212,03
2013 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
1021,5 6639,9 34,05 221,33
2012 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
886,5 5762,4 29,55 192,08
2012 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
940,5 6113,4 31,35 203,78
2011 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
796,5 5177,40  26,55 172,58
2011 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
837 5440,5 27,9 181,35
2010 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
729 4738,5 24,3 157,95
2010 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
760,5 4943,4 25,35 164,78
2009 yılı 1 Ocak –
30 Haziran arası dönem
666 4329 22,2 144,3
2009 yılı 1 Temmuz –
31 Aralık arası dönem
693 4504,5 23,1 150,15

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu