Kamu Haber

Öğretmenlerde Hizmet Puanları Nasıl Belirlenir?

Öğretmenlerde hizmet bölgelerine göre farklı puanlar alınmaktadır. Her hizmet bölgesindeki okullarda eşit hizmet puanı söz konusu değildir. En düşük hizmet puanları 1. hizmet bölgesinde yer alan okullarda verilmektedir. 1. bölge puanları 10 ile 18 puan arasında değişmektedir. Bu puanı belirleyen hizmet alanlarıdır. 1. hizmet bölgesinde 6 hizmet alanı bulunmaktadır. 2. bölge puanları 12 ile 22 puan arasında değişmektedir. 2. hizmet bölgesinde de tıpkı 1. hizmet bölgesinde olduğu gibi 6 hizmet alanı bulunmaktadır. 3. hizmet bölgesindeki puanlar ise 14 ile 30 puan arasında değişmektedir. Yine bu bölgede yer alan okullarda 6 hizmet alanına ayrılmaktadır. Burada belirtilen hizmet alanları okul okul değişebilmektedir. Tam liste Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinde yayımlanmıştır. kamu haber

Öğretmenler İçin BES’ten Ayrılma Dilekçe Örneği

Öğretmenlerde Hizmet Alanları

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitim öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir. Tebliğler Dergisinde de yayımlanmak üzere; hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının ekli listede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine göre:

 

“(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

a) Birinci Hizmet Bölgesinde Bulunan İllerin;

 • 1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,
 • 2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,
 • 3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
 • 4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
 • 5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
 • 6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

b) İkinci Hizmet Bölgesinde Bulunan İllerin;

 • 1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,
 • 2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,
 • 3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
 • 4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
 • 5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,
 • 6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

c) Üçüncü Hizmet Bölgesinde Bulunan İllerin;

 • 1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,
 • 2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,
 • 3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,
 • 4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,
 • 5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,
 • 6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30 hizmet puanı verilir.

(2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

(3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12’si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

(4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

(5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.” hükümlerine göre belirlenir.

Öğretmen Maaşları 2023 Ne Kadar?

Hizmet puanı nasıl öğrenilir?

Girilmiş olan Personel Kurs Bilgileri kaydına göre puan yansımasını görebilmek için MEBBİS > e-Personel > Görev Bilgileri > Hizmet Puanı Hesaplama ekranına giriniz. ☞ Hesapla düğmesini tıklatınız. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu