kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Adli ve İdari Hakimlik Sınavı Soru Dağılımı 2018

Hakimlik sınavlarındaki güncel sınav sistemini ve soru dağılımını, puan hesaplamada hangi kısımların ağırlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık.

A+
A-

Adli hakimlik sınavı soru dağılımı 2018? İdari Hakimlik soru dağılımı 2018? Hakimlik sınavı puan hesaplama.

Adli hakimlik ve idari hakimlik olmak üzere hakimlik mesleği ikiye ayrılırken güncel sistemde 4 sınavla alım yapılmaktadır. Adli hakimlik mezun sınavı, Adli hakimlik avukat sınavı, İdari hakimlik mezun sınavı, İdari hakimlik avukat sınavı olarak 4 sınav yapılmaktadır.  Dört alım sınavının aynı anda ilana çıktığı bir ilanı varsayarak açıklamalarımızı yapacağız. Kamu Haber

Sınav Türü Kimler girebilir?
Adli mezun Hukuk mezunları
Adli avukat 3 yıllık avukatlık tecrübesi olanlar
İdari mezun Hukuk veya İİBF mezunları
İdari avukat 3 yıllık avukatlık tecrübesi olanlar

Avukatlar için ayrı sınav yapılırken, aynı zamanda hem mezun hem avukatlar için olan sınava girebilmektedirler. Avukatlık sınavlarına başvuruda aranan 3 yıl avukatlık yapma şartı fiilen geçirilen süre dikkate alınarak hesaplanmaktadır yani yalnızca baro kaydı yeterli olmayacaktır. Kamuda veya serbest olarak fiilen avukatlık yapılan sürelerin toplamı 3 yılı geçmelidir.

Oturum Sınav Süre
Sabah Oturumu (İİBF / Hukuk / Avukat) GK GY + ortak alan 80 dakika
GK GY + ortak alan + idari yargı hakimliği 80 dk + 50 dakika
GK GY + ortak alan + adli yargı hakimliği 80 dk + 50 dakika
GK GY + ortak alan + idari yargı hakimliği + adli hakimlik 80dk+50dk+50 dakika
Öğle Oturumu (sadece avukat) Adli hakimlik (avukat) 50 dakika
İdari hakimlik (avukat) 50 dakika
Hem adli (avukat) hem idari (avukat) hakimliğe başvuranlar  50dk+ 50dk

Dört sınav aynı anda zamanda ilan verilir ve açılırsa ortaya çıkacak tablo tam olarak yukarıdaki gibidir. Adalet Bakanlığı ihtiyacına göre bazen dört sınavı aynı anda yapmakta bazen ise mayıs ve aralık aylarında ayrı ayrı yapmaktadır.

İdari Hakimlik Mezun Adli Hakimlik Mezun İdari Hakimlik (Avukat) Adli Hakimlik (Avukat)
Türkçe 6 soru 6 soru 6 soru 6 soru
İnkılap Tarihi 6 soru 6 soru 6 soru 6 soru
Kültür Medeniyet 6 soru 6 soru 6 soru 6 soru
Matematik 6 soru 6 soru 6 soru 6 soru
Vatandaşlık 6 soru 6 soru 6 soru 6 soru
Anayasa Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
İdare Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
Medeni Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
Borçlar Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
Ceza Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
İcra Hukuku 7 soru 7 soru
Ticaret Hukuku 7 soru 7 soru
Hukuk Usul Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
İdari Yargılama Hukuku 7 soru 7 soru 7 soru 7 soru
Ceza Usul Hukuku 7 soru 7 soru
Vergi Usul Hukuku 7 soru 7 soru
Vergi Hukuku 7 soru 7 soru
Maliye 3 soru 3 soru
İktisat 4 soru 4 soru
TOPLAM 100 soru 100 soru 100 soru 100 soru

Puan HesaplamasıNasıl Olacak?

Hakimlik sınavı puan hesaplaması kabaca şu şekilde olacak : Alan soruları puanın %80, genel kültür genel yetenek soruları ise puanın %20’lik kısmını oluşturacak. Yani 30 sorunun 20 puan getirdiği genel kültür genel yetenek kısmında ortalama soru değeri 0,66 civarında, 70 sorunun 80 puan getirdiği teknik bölümler ise 1,14 civarında puan getirecektir. Haliyle bir alan sorusu bir genel kültür veya bir genel yetenek soruna oranla çok daha kıymetlidir. Ancak bu hesapta standart sapma mevcut değildir, standart sapma her bir sınav için ayrı olduğundan uygulayabileceğimiz veya tahmin edebileceğimiz bir formül mevcut değil.

3511 1 d01b8c94b9d3d98e4b47ad9a3a449be8

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. asfrg dedi ki:

    ne zaman gelecek yeni sınav ilanı?