Meslekler

Eczacılık Mesleği

Eczacılık Mesleği

Eczacılık aslında ilaç bilimidir diyebiliriz. Eczacı olan kişiler gerekli eğitimleri bitirdikten sonra alanında uzmanlaşarak bu görevi yürütmektedirler. İlaçları hem yapan hem de satışını gerçekleştiren kişidir.

Üniversite adayı veya üniversite bölümü mezunu bir birey hangi mesleği yapacağını planlarken o meslek hakkında bazı incelemelerde bulunur. Bu incelemelerin maksadı hayatının geri kalanını belirleyecek bir konuda doğru tercihte bulunabilmektir.

Bizler sitemizde sizlerin doğru tercihte bulunabilmesini sağlamak amacıyla pek çok konuda olduğu gibi derleyebildiğimiz kadar bilgi ile mesleklerin tanıtımı üzerine de yazılar hazırlıyoruz. Bu yazımızda eczacı mesleği ile ilgili olarak bazı bilgiler derlemeye çalıştık.

ECZACI NEDİR?

Eczacı dendiği zaman hemen hemen herkesin aklında bir şey oluşmaktadır. Eczacı en temel tanımı ile kimyasal gereçler ile ilaçları yapan veya hazır ilaçları satan kişi olarak görülmektedir. Eczacının tam olarak karşılığının ne olduğunu anlamak için eczacının ne iş yaptığını ve görevlerinin incelemek yerinde olacaktır.

ECZACI NE İŞ YAPAR? GÖREVLERİ NELERDİR?

Eczacı dediğimiz gibi hazır ilaçları satan veya ilaç imalatında çalışan bireylerdir ve en temelde yaptıkları iş budur. Sağlık Bakanlığı eczacının görevlerini ilgili yönetmelikte şu şekilde belirlemiştir:

 • İlaç hammaddeleri ile ilaç ve ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapmak
 • İlaçların kalite güvencesini sağlamak
 • İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasında, dağıtımında, depolanmasında ve korunmasında rol alır
 • Hastanelerde ve serbest eczanelerde ilaç ve müstahzarların hazırlanmasını, hastaya verilmesini, kaydedilmesini ve hastanın ilaç tedavi sürecinin izlenmesini sağlamak ve ortaya çıkabilecek istenmeyen etkileri sorumlu hekim ile paylaşmak
 • Kozmetik ürünler ile bitkisel droglar, bunları içeren hazır ilaçlar ve homeopatik ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi, üretimi ve sunumunda görev almak ve bu hazır ilaçlar hakkında danışmanlık hizmeti verir.
 • İlaç kullanım ilkelerine uygun hareket etmek
 • Hastayı, ilaçları, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemelerini güvenli ve doğru bir şekilde kullanabilmesi için bilgilendirmek
 • Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesini, bu hususta bilgi toplanmasını, kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini, arşivlenmesini, taraflar arasında irtibat kurulmasını ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesini sağlayarak bu konularda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, farmakovijilans çalışmalarını yürüterek mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirmek
 • Steril ürünleri, son ürünün sterilitesini güvence altına alacak şekilde hazırlamak
 • İlacın üretim ve dağıtım kanalları ile analiz laboratuvarlarının ve klinik araştırma ve uygulama merkezlerinin denetlenmesinde görev almak
 • İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti vermek
 • İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlamak

eczaci ne is yapar

KİMLER ECZACI OLARAK ÇALIŞABİLİRLER?

Eczacı olmak isteyen bireylerin tahmin edilebileceği üzere eczacılık fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. Eczacılık fakültesinden mezun olan bireyler genellikle kendi eczanelerini açmaktadırlar. Kamuda özel alımlar dışında çok fazla alımı olmayan eczacılık mesleğini yapmak isteyenler muhtemel olarak kendi mesleklerini kendi iş yerlerinde yapacaklardır.

ECZACI ÇALIŞMA ŞARTLARI VE SAATLERİ NASILDIR?

Yukarıda söylediğimiz ile bağlantılı olarak eczacıların çalışma şartları biraz da kendileri ile ilgilidir. İlaç yapımında görev alanlar biraz daha farklı olsa da eczacılık fakültesi mezunu olarak kendi eczanelerini açanların çalışma şartları kendileri ile ilişkili olduğundan biraz daha rahattır diyebiliriz. Tabi ki hasta insanlar ile uğraşmak yorucu olsa da genellikle eczanelerde eczacı kalfaları bu iş ile ilgilendiğinden eczacılık çalışma şartları açısından fena bir meslek değildir diyebiliriz.

Eczacılık çalışma saatlerine gelecek olursak eğer kamuya bağlı olarak çalışılacak ise bir takım oynamalar olacak olsa da genellikle 08.00-19.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Bazı günler nöbetçi olarak da görev yapabildikleri için haftalık çalışma saatleri 60-70 saati bulabilmektedir. Kamuya bağlı veya özel sektörde (kendi eczanesi olmadan çalışanlar için) çalışanlar da aşağı yukarı (nöbetler ve ek mesailer olabildiği için) benzer mesai saatlerine sahiptirler.

İDEAL BİR ECZACI NASIL OLMALI?

Eczacılık da sağlık alanında çalışılan bir meslek grubu olduğu için önemli bir meslektir. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda etkin bir rol oynandığı için bu bilinç ile hareket edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında eczacılar alanlarını yakından takip etmeli, hastalara doğru yönlendirme yapabilecek donanımda olmalı, kendilerini iyi yetiştirmiş olmalılardır.

Sorularınız ve paylaşımlarınız için forum sayfalarımızı veya yazımızın altındaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu