kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Nedir? Maaşı Ne Kadar?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uzman Yardımcılığı nedir? Görevleri Nelerdir? Nasıl olunur? Sınav konuları, maaşı ve özlük hakları vs. tüm detaylar yazımızda.

A+
A-

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Nedir? Maaşı Ne Kadar?

Kariyerlerinde farklı meslek gruplarına yönelenlerin bir kapısı da TMSF Fon Uzman Yardımcılığıdır. En çok sorulan sorulara yanıt verdiğimiz yazımızda aklınızda soru bırakmamaya gayret ettik.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kariyer meslek grubu olarak Uzman Yardımcısı ve Fon Denetçi Yardımcısı istihdam etmektedir. Bu meslek gruplarından Fon Uzman Yardımcılığı için alımlar nasıl yapılmaktadır? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uzman Yardımcılığı sınavları nasıldır? TMSF Fon Uzman Yardımcıları  ne kadar maaş almaktadır? Tüm bu detayları yazımızda inceleyebilirsiniz.

TMSF Nedir? TMSF Ne İş Yapar?

TMSF yani Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ilk olarak 1983 yılında, mevduatların korunması gayesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde teşekkül etmiştir.

Sonrasında 1994 yılında yetki alanı genişletilen Fon 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kurulması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ayrılarak BDDK’nın bünyesine aktarılmıştır. 2003 yılında ise Fon Kurulu’nun bağımsız bir şekilde karar alması yönünde düzenlemeler ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bağımsız bir statü elde etmiştir. Son olarak 2016 yılında Kayyımlık görev ve yetkilerinin fona verilmesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yetkileri ve etkinlik iyice genişlemiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun temelde dört görevi bulunmaktadır. Bu görevler;

-Mevduat sigortacılığı
-Banka çözümleme
-Geri Kazanım
-Kayyımlık 

görevleridir. Bu görevleri yerine getirirken Fonun en temel aygıtı Fon Kurulu’dur. Fon Kurulu Bir başkan, bir ikinci başkan olmak üzere toplamda yedi adet üyeden teşekkül etmektedir. 

TMSF Fon Kurulu’nda görev alabilmek için Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan temel memuriyet koşullarının yanı sıra kurul üyeliği adaylarının;

-Bankacılık
-Hukuk
-Ekonomi
-Maliye
-Kamu Yönetimi
-İşletme 

veya bu alanların dengi sayılabilecek alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. 

Bununla birlikte mühendislik, istatistik, ekonometri gibi alanlardan bilişim alanında fon uzman yardımcısı da istihdam edilebilmektedir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde iki kariyer meslek unvanı bulunmaktadır. Bu meslek grupları;

-TMSF Fon Uzman Yardımcılığı
-TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı’dır. 

Şimdi TMSF’nin her iki kariyer meslek grubunu detaylı inceleyelim.

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uzman Yardımcılığı Kurumun birimlerinde birimlerin görev alanlarına dair uzmanlaşan, bu anlamda iş ve işlemlerin yürütümünde aktif rol alan kariyer meslek mensuplarının yer aldığı unvandır. 

TMSF Fon Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikle kamu kurumlarında yer alan kariyer mesleklere girmek isteyen tüm adaylar gibi KPSS A Grubu sınavına katılmaları ve gerekli puanları almaları gerekmektedir.

Adayların TMSF Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunabilmeleri için Hukuk Fakülteleri ile İİBF ve dengi fakültelerin birisinden mezun olmaları gerekmektedir. Bunun yanında adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince gerçekleştirilen KPSS A Grubu sınavında KPSS P18d puan türünden en az 80 puan, bilişim alanı için KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az 75 puan yine ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların Fon tarafından gerçekleştirilecek sınava başvuruda bulunabilmeleri mümkün değildir.

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Sınavı

TMSF Uzman Yardımcılığı sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu iki aşama klasik şekilde gerçekleştirilen yazılı sınav ile bu yazılı sınavda başarılı olan adayların katılacağı sözlü mülakattır.

Fon Uzman Yardımcılığı sınavına katılabilmek için adayların yukarıdaki puan koşulları ile yapmış oldukları başvuru neticesinde mesleğe alınacak aday sayısının on beş katı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir. 

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı soruları Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve iki güne yayılı olarak gerçekleştirilen, Genel Kültür – Genel Yetenek bölümü çoktan seçmeli, alan bilgisi bölümü Klasik Usûlde yapılan bir sınavdır ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

1)Genel Kültür – Genel Yetenek Bölümü

2)Alan Bilgisi Bölümü

HUKUK;

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku

Aile Hukuku hariç olmak üzere Medeni Hukuk

Ticaret Hukuku
-Genel Hükümler
-Kıymetli Evrak Hukuku
-Şirketler Hukuku

Borçlar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku’nun Genel Hükümleri

İKTİSAT;

Mikro ve Makro İktisat Dersleri

Para ve Banka Dersi

Türkiye Ekonomisi Dersi

Uluslararası İktisat Dersi

MALİYE;

Kamu Maliyesi Dersleri
-Kamu Gelirleri
-Kamu Harc.
-Maliye Teorisi

Bütçe Dersi

Maliye Politikası Dersi

MUHASEBE;

Mali Tabloların Analizi Dersi

Genel Muhasebe Dersi

Yazılı sınavın Genel Kültür ve Genel Yetenek bölümü sınavın değerlendirilmesinde %30 etkiye sahip iken, Alan Bilgisi kısmı %70 etkiye sahip olmaktadır. 

Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için her bir bölümden en az altmış puan almaları, tüm bu alanların aritmetik ortalamasının ise en az yetmiş puan olması gerekmektedir. Aksi halde adayların yazılı sınavı geçerek sözlü mülakata katılım göstermeleri mümkün olmayacaktır. 

*Bilişim alanı için gerçekleştirilen sınavlarda adaylara kendi alanlarıyla alakalı sorular sorulmaktadır.

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Yazılı sınav neticesinde başarılı olan adaylardan en fazla mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadarı Kurum tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanacaktır. Adaylara sözlü mülakatlarda Kurumun görev alanına dair sorular ile genel kültürlerini ve gündem hakimiyetlerini ölçen soruların yanı sıra alan bilgilerini de ölçen sorular yöneltilmektedir. Adayların sözlü mülakatlarda başarılı olabilmeleri için en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda da başarılı olan adayların atanmalarına esas teşkil edecek puanları ise sözlü ve yazılı puanlarının ortalaması ile edilmektedir. 

tmsf tay

TMSF Fon Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar?

Gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavlar neticesinde başarılı olarak mesleğe atanmaya hak kazanan adaylar öncelikle uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar. Meslek mensuplarını bekleyen üç senelik bir yardımcılık dönemi bulunmaktadır. Bu üç senelik periyotta fon uzman yardımcıları çeşitli birimlerde görevlendirilerek yetiştirilirler. Fon Uzman Yardımcıları aşağıdaki birimlerde görevlendirilebilmektedirler;

-Tahsilat Daire Başkanlıkları
-Varlık Yön. Daire Başkanlığı
-Destek Hizm. Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
-Sigorta ve Risk İzl. Daire Başkanlığı
-İştirakler ve G.Menkuller Daire Bşk.
-Finansman Daire Başkanlığı

Uzmanlık Tezi 

Yukarıdaki birimlerde görevlendirilen fon uzman yardımcıları meslekte iki yılı doldurmaları ile birlikte tez sürecine girmektedirler. Tez konularını belirlemeleri ile birlikte bir yıl içerisinde tezlerini teslim etmeleri ve sundukları tezlerin kabul edilmesi gerekmektedir. Sunduğu tezler kabul edilmeyen meslek mensuplarına bir kereye mahsus olarak ilave bir hak verilmektedir. Üç ay ilave süresi olan fon uzman yardımcıları, bu süre içerisinde başarılı bir tez sunamazlarsa haklarında başarısızlık hükümleri uygulanmaktadır. 

Yabancı Dil Koşulu

Meslek mensuplarının yeterlik sınavına katılma hakkı elde edebilmeleri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS’den en az C seviyesi yani 70 puan yada bu sınava denkliği kabul edilen sınavların birisinden bu puana denk bir puan almaları gerekmektedir. 

Yeterlik Sınavı

Başarılı bir şekilde tezlerini sunan ve meslekte üç yılını tamamlamış olan fon uzman yardımcıları Kurumca gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yeterlik sınavı iki aşamalıdır ve yazılı ile sözlü mülakat şeklinde yapılmaktadır. Fon Uzman Yardımcıları için gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavının ilk bölümü olan yazılı aşamada meslek mensuplarına çoktan seçmeli ve klasik sorular karışık olarak yöneltilmektedir. Bu ilk aşamada başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. 

Yazılı sınavda başarılı olan fon uzman yardımcıları Kurulca gerçekleştirilecek olan ve fonun görev alanında sayılan konulardan soruların yöneltileceği sözlü mülakata katılırlar. Sözlü mülakatta başarılı olabilmek için de yine en az 70 puan almış olmak gerekir. 

Tüm yeterlik koşullarını yerine getiren meslek mensubunun unvanındaki yardımcılık ibaresi kaldırılır ve Fon Uzmanı olarak kariyeri devam eder. 

Fon Uzmanları da Uzman Yardımcıları gibi yukarıda belirttiğimiz birimlerde görevlendirilirler ve alanlarında uzmanlaşarak kariyerlerini devam ettirirler. Bunun yanında Fon adına eğitim, seminer ve toplantılara katılarak gerek fonu temsilen oralarda bulunur gerekse bu etkinlikler sayesinde kendilerini geliştirme imkanı bulurlar. 

TMSF Fon Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

TMSF Fon Uzman Yardımcıları Kurumda yer alan birimlerde farklı görevler üstlenebilmektedirler. Özellikle fonun görev alanındaki konular olan 

-Mevduat sigortacılığı
-Banka çözümleme
-Geri Kazanım
-Kayyımlık hususlarında mevzuat çalışmaları yapabilmektedirler. Bu konulara göre ayrılmış birimlerde, bulundukları birime göre çalışma alanları değişkenlik göstermektedir. 

TMSF Fon Uzman Yardımcıları, fon denetçi yardımcılarına kıyasen kurum içerisinde daha hareketli görev yapmaktadırlar. Birimleri değişebilmekte, ihtiyaca göre farklı birimlerde görevlendirilebilmektedirler. Ayrıca Kayyımlık ile alakalı çalışmalarda da görev alan Fon Uzman Yardımcıları bu görev sebebiyle ilave ödenek alabilmektedirler. 

TMSF Fon Uzmanı Maaşı ve Özlük Hakları

TMSF Fon Uzman ve Uzman Yardımcıları’nın görev yeri Fonun bulunduğu İstanbul’dur. Başka bir yerde görev yapmak imkanı bulunmamaktadır. Mesleğe yeni başlayan bir Fon Uzman Yardımcısının maaşı yaklaşık 7200 TL’dir. Aynı dönemde meslekte bulunan ve yeterlik koşullarını sağlayarak Fon Uzmanlığına atanmış olan bir meslek mensubunun maaşı  yaklaşık olarak 8300 TL’dir. 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.