kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Emniyet Personeli Hangi Durumda Kınama Cezası Alır?

Emniyet Personeli Hangi Durumda Kınama Cezası Alır?

Emniyet Personeli Hangi Durumda Kınama Cezası Alır?
A+
A-

Polisler Hangi Durumlarda Kınama Cezası Alır? Emniyet Personeli Hangi Durumlarda Kınama Cezası Alır? Emniyet Personeline Hangi Durumlarda Kınama Cezası Verilir? Emniyet Personelinin Hangi Fiili ve Durumuna Kınama Cezası Verilir? Polisler Hangi Durumlarda Disiplin Cezası Alır? Polislerin Hangi Eylem ve Fiillerine Kınama Cezası Verilir?

Emniyet Personeli Hangi Durumda Kınama Cezası Alır? Polisler Hangi Durumlarda Uyarma Cezası Alır?  23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan 682 sayılı ‘’Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’’ ile emniyet teşkilatında çalışan personeller için uygulanacak olan disiplin hükümleri ve uygulamaları düzenlendi. Yapılan düzenlemeye ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin hangi durumlarda hangi disiplin cezalarının verileceği belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin yaptıkları eylem veya bulundukları hal sebebi ile, eylemin ve halin ceza ağırlığına göre uyarma cezası, kınama cezası, aylıktan kesme cezası, kısa süreli durdurma cezası, uzun süreli durdurma cezası, meslekten çıkarma cezası, ve devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilir. Peki emniyet personeli hangi durumlarda kınama cezası alır? Polisler hangi durumlarda kınama cezası alır? Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller durumlar nelerdir? Emniyet Personeli Hangi Durumda Kınama Cezası

2020 1 83d83b2dbe0c8842fc7310b886134257

EmniyetPersoneli Hangi Durumda Kınama Cezası Alır?

1-) EmniyetPersonelleri görevleri esnasında veya görevleri dışında mevzuat ve talimatlardaaçıkça yasaklanan davranışlarda bulunmaları durumunda kınama cezası alırlar.

2-) EmniyetPersonelleri mevzuatta belirlenmiş ve açıkça belirtilmiş kural ve talimatlarauymadan sözlü, yazılı veya elektronik müracaat ya da şikayette bulunmalarıdurumunda kınama cezası alırlar.

3-)Polisler nöbet tesliminden sonra görev yerlerine özürsüz, mazeretsiz olarak geçdönmeleri durumunda kınama cezası alırlar.

4-) Emniyetpersonelleri bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamaları durumundakınama cezası alırlar.

5-)Polisler mevzuat ve talimatlar ile taşınmasına ve bulundurulmasına izin verilenilgili eşyalar dışında mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayan bir şekilde yüzük,bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri eşyaları takmaları taşımalarıdurumunda kınama cezası alırlar.

6-) Emniyetpersonelleri görevleri esnasında veya görevleri dışında aynı rütbedeki işarkadaşlarına veya mesai arkadaşları karşı saygısızca davranmaları durumundakınama cezası alırlar.

7-) Emniyetpersonelleri mevzuat ve talimatlar ile kendisine verilmiş olan görevleringerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır vedavranışlarda bulunması durumunda kınama cezası alırlar.

8-)Polisler, amirleri, üstleri, aynı rütbede olan veya çalışma arkadaşlarıhakkında onların bulunmadığı bir ortamda, onların işlem, eylem ve kişiliklerihakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzdaolumsuz sözler söylemeleri durumunda kınama cezası alırlar.

9-) Emniyetpersonelleri demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanınüzerinde aslını bozacak şekilde boya, kaplama, gravür veya ciddiyetlebağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklik yapmalarıdurumunda kınama cezası alırlar.

10-)Emniyet personelleri mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplardabulunmaları durumunda kınama cezası alırlar.

11-)Emniyet personelleri ilgili fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem,işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir şekilde görevin takdir veyerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermeleri durumunda kınamacezası alırlar.

12-)Polisler, emniyet personelleri kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuattabelirlenmiş olan kurallara uymamaları durumunda kınama cezası alırlar.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİPAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.