kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nedir, Kimler Verir ve Ne Zaman Verilir?

Resmi Gazate'de bugün geri kazanım katılım payı beyannamesi yayımlanmıştır. Tebliğ'in amacı: Plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şeklinde belirtilmiştir. Resmi gazetede örneklerle açıklanan tebliğ'e ilişkin detaylar yazımız içerisinde yer alacaktır.

A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 4 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi genel tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğ’de geri kazanım katılım payı beyannamesi ile ilgili amaç, dayanak, belge, belgenin verileceği vergi dairesi, tahsil ve cezalarla ilgili bütün detalaylar belirtilmiştir. Bu beyanı vermek zorunda olan firmalara yönelik örnekler üzerinden açıklama yapılarak konunun daha net anlaşılması sağlanmıştır. Şimdir bütün detayları ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini ne olduğuna bakalım. kamu haber

TMSF Fon Denetçi Yardımcılığı Nedir? Görevleri Nelerdir?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Amacı Nedir?

9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Burada belirtilen plastik poşet şöyle tanımlanmıştır. Plastik poşet: Plastikten yapılmış, satış noktalarından tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetleri ifade etmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, Diğerleri için üç aylık olarak belirlenmiştir. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu beyanı vermek zorunda olan mükellefler, plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek elektronik ortamda gönderilmesi yapılacaktır. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilecek Vergi Daireleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi şu şekilde belitilmiştir:

  • a) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi hükmü gereğince; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
  • b) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden; gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,
  • yer vergi dairesidir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Başkanlık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir. Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ceza Uygulaması

(1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

  • a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü,
  • b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü,
  • gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacaktır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem tesis edilir.

Resmi Gazate’de bugün geri kazanım katılım payı beyannamesi yayımlanmıştır. Tebliğ’in amacı: Plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şeklinde belirtilmiştir. Resmi gazetede örneklerle açıklanan tebliğ’e ilişkin detaylar yazımız içerisinde yer alacaktır.

Bu tebliğ ile ilgili bütün detaylara ilgili resmi gazeteden ulaşabilirsiniz. Bahse konu teblğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Mavi Kartuş Kart Puan Sorgulama Nedir? Nasıl ve Nereden Yapılır?

Geri kazanım katılım payı beyannamesi neden verilir?

Plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen usulde verilmesine ilişkin beyannamedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.