kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Gümrük Muhafaza Memuru

Gümrük muhafaza memurluğu atama sayısının fazla olması nedeniyle son yılların dikkat çeken mesleklerden biridir. Mesleğin tanıtımı noktasındaki bilgi eksikliği, kişilerin bu mesleği tercih etmelerini zorlaştırmaktadır. Gümrük muhafaza memuru ne iş yapar? Yazısıyla birlikte meslek hakkındaki sorularınızı cevaplamak istiyoruz.

A+
A-

Gümrük Muhafaza Memuru

Gümrük Muhafaza memuru ; gümrük kapılarında gümrük ve malların giriş çıkışlarını kontrol eden kişidir. Peki gümrük muhafaza memuru nasıl olabilirsiniz yazımızda sizler için cevaplandırdık.

Ticaret Bakanlığının taşra birimde yer alan bölge müdürlüklerinde ve bu bölge müdürlüklerine bağlı gümrük müdürlüklerinde istihdam edilen meslek gruplarından bir tanesi: Gümrük Muhafaza Memurluğudur. Ticaret Bakanlığı, 2011 yılından beri çok sayıda Gümrük muhafaza memurunu bünyesine dahil etmiştir. Muhafaza memurluğu, atama sayısının fazla olması ve atanma koşulları içerisinde KPSS P3 puanının dikkate alınması nedeniyle cazibesini son yıllarda arttıran mesleklerdendir.

Bu cazibeye rağmen mesleğin tanıtımı noktasındaki bilgi eksikliği muhafaza memuru olmayı düşünen bazı arkadaşlarımızın mesleği tercih etmemelerine sebep olmaktadır. Bu olumsuz etkiyi ve arkadaşlarımızın meslekle ilgili bilinmezlerini ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir tanıtım yazısı oluşturduk.

Gümrük Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?

En az dört yıllık lisans eğitimi veren, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden mezun olanlar gümrük muhafaza memuru olabilmektedir.

İlan metninde belirtilen: 30 yaşından gün almamış olmak, erkek adaylarda en az 172 cm, kadın adaylarda en az 165 cm boyunda olmak gibi ilan metninde yer alan şartların tamamını taşıyor olmak başvurunun asli şartları içerisindedir. Şartlar içerisinde adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. En yüksek puanı olan adaydan başlayarak oluşturulan listeye göre, atama yapılacak kadro sayısının 3 katı kadar aday arasına girmeleri başaranlar mülakata katılmaya hak kazanmaktadır.

Mülakat sınavında başarılı olabilmek için, mülakat sonucunun en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınav başarı puanı: Adayın KPSS puanı ile mülakattan aldığı puanının aritmetik ortalaması olarak ortaya çıkmaktadır. Adaylar, bu aritmetik ortalamaya göre en yüksek sınav başarı puanına sahip olandan başlamak üzere sıralanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, mesleğini asil olarak kazanırken, asillerden sonra gelenler için de bir kısmı aday sınavı yedek kazanmaktadır.

Muhafaza Memurluğu Kazanıldıktan Sonra Süreç Nasıl İşlemektedir?

Gümrük muhafaza memurluğu mesleğini kazanan adaylar, öncelikle bakanlığın belirlediği tarihler içerisinde gerekli belgeleri elden veya posta yoluyla bakanlık resmi sitesinde belirtilen adrese ulaştırmak zorundadır. Adaylara ait belgelerin ulaşması ile birlikte, adayların memuriyet özlük dosyaları açılmaktadır. Daha sonra bakanlık resmi sitesinde belirlenen tarihler içerisinde kura çekimi yapılmaktadır.

Bu kura çekiminde adayların bir kısmı nokta tayin şeklinde gümrük müdürlüklerine atanırken, bir kısmı da bölge müdürlüklerine atanmaktadır. Bölge müdürlüklerine atanan adayların, o bölge içerisinde hangi müdürlükte çalışacağına bölge müdürü karar vermektedir.

Kura çekiminden sonra adayların bakanlık makamınca atama onayı yayımlanacaktır. Bu atama onayı kimi zaman elden de tebliğ edilirken, kimi zaman da sadece bakanlık resmi sitesinde yer almakta ve ayrıca elden tebligat yapılmayacağı da belirtilmektedir.

Adaylar, atama onayı yayımlandığı an görevlerine başlayabilecekleri gibi, posta tebligatının elden yapılmasını da bekleyebilmektedir. Tebligat yapılmasıyla birlikte kanunda belirtilen sürelere uyulmak zorundadır: Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Muhafaza Memuru Eğitimi Ne Kadar Sürmektedir?

Muhafaza memurluğuna atanarak, atandığı yerde göreve başlayan adaylar, mesleklerinin en erken 6. ayında – en geç 18. ayında, Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Esenboğa eğitim merkezinde yaklaşık 2,5 ay süren bir eğitim almaktadır.

Eğitim dairesi içerisinde: Kalacak yer, yemekhane, spor salonu, kafeterya gibi imkanlar bulunmaktadır. Eğitime bir an önce gitmek isteyen adayların, görev yerleri ve görevlerine başlama tarihleri çok önemlidir. Aynı müdürlük içerisinde çalışmasına rağmen, bir kaç gün arayla mesleğe başlayan adaylardan geç başlayan adaylar, eğitime daha geç gidebilmektedir.

Gümrük Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?

Gümrük Muhafaza memuru gümrüğün kolluk birimi olarak çalışmaktadır. Gümrüklü yer ve sahaların gözetimi, korunması, hava, kara, deniz ve demiryolu taşıt kontrolü işlemleri, kabotaj işlemleri, yolcu işlemleri ve yat işlemleri yapmaktadır. Yolcu, eşya ve araçların giriş-çıkış işlemlerinin kontrollerini yapmak ve hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmekle görevlidir.

Sınır kapılarında yurtdışından gelen araçların (tır, dorse, konteyner binek otomobil, otobüs vs.) içerisinde bulunan eşyaların yurda girişinde veya yurttan çıkışında beyan dışı eşya bulunup bulunmadığını, ithalatı veya ihracatı yasak eşya bulunup bulunmadığını, uyuşturucu madde, alkollü içecekler, tütün ve tütünden mamul eşyaların araç zulalarında bulunup bulunmadığını muhafaza memurları tespit etmektedir. Araç içerisinde bulunan yolculara ait eşyaların, yolcu beraberi eşya muafiyeti kapsamında belirtilen miktar ve/veya adetini aşanları tutanak ile alıkoymak da bir diğer görevidir.

Havaalanları veya Havalimanlarında yurtdışından gelen yolcuların bagaj kontrollerini x-ray cihazı yardımıyla yapmak, savcılık talimatı ile gerektiğinde üst aramalarını yerine getirmekte muhafaza memurunun görevlerindendir. Yurtdışından gelen yolcuların, yolcu muafiyeti kapsamında getirdikleri eşyalardan fazla olan eşyaları tutanak ile ambara alma görevleri de bulunmaktadır.

Limanlarda ve serbest bölgelerde araçların giriş, çıkış kayıtlarını, araçlarda bulunan eşyaların belgelerde belirtilen kap sayısı ile uygun olup olmadığının kontrolünü de muhafaza memurları yapmaktadır.

Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüğüne bağlı olarak çalışanların görev ve yetkileri biraz daha geniştir. Her türlü kaçakçılık faaliyetine yönelik önleme, izleme ve araştırma yaparak gerekli tedbirleri almak. Bakanlık bilgisayar sistemleri ve veri tabanlarını kullanarak her türlü ulusal veya uluslararası kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili istihbari bilgi toplamak, izlemek ve değerlendirmek.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapmak. Kaçakçılık hükümleri kapsamında alıkonulan eşyayı gümrük müdürlüğüne teslim etmek, kaçakçılık dosyası oluşturmak, bu dosyanın takibini yapmak ve gerekli birimlerle yazışmalarını gerçekleştirmek. Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda adli soruşturma yapmak. Mevzuat dahilinde belirtilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Gümrük Muhafaza Memuru Çalışma Şartları Nasıldır?

Gümrük muhafaza memurları, gümrük bölge müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinin alt birimi olan gümrük müdürlüklerinin gözetim ve denetimi altında bulunan her yerde çalışabilmektedir. Muhafaza memurları genel olarak saha elemanı olarak çalışırlar.

Limanlarda, serbest bölgelerde, sınır kapılarında, gümrük müdürlüklerinde, kaçak istihbarat müdürlüklerinde, havaalanları ve havalimanlarında ve idari amirleri tarafından görevlendirildikleri yerlerde çalışmaktadırlar. Çalışma saatleri müdürlüğe göre değişiklik gösterebilmektedir.

Nöbet usulü ve mesaili çalışma yapmaktadırlar. Müdürlükteki iş yoğunluğuna ve personel sayısına göre 12-12, 12-24, 12-36, 24-48 ve 24-72  saat olarak çalışmaktadırlar. Sınır kapılarında oldukça zor bir görevi üstlenmektedirler. Burada her türden riskle karşı karşıya olduklarından silahlı olarak çalışırlar. Muhafaza memurlarında üniforma giyme zorunluluğu vardır. Muhafaza Kaçak İstihbarat bölümünde çalışanlar, bir operasyon olmadığı sürece hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Günün her saatinde operasyona gidebilir ve hafta sonları da operasyona katılabilirler. MESLEKLER

Yorumlar

  1. Deniz ka. Avatar Deniz ka. dedi ki:

    Gümrük muhafazada kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğüne bağşı olarak çalışma şekli basıldır yanı nasıl o müdürlüğüne atanılır bilgi verirmisiniz