kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Okul Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında, okullarda müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapmak için ne yapmak gerekir? MEB EKYS Sınavı'na dair detaylar.

A+
A-

Okul Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Nedir?

Eğitim hem büyük bir sektör hem de büyük bir dal. İçinde bir çok mesleği barından eğitim sektöründe okullarda istihdam edilen çeşitli meslekler yer almaktadır. Bunlardan biri olan müdür yardımcılığı ya da okul müdürlüğünü sizler için tanıttık.

Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük sınavları; Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yöneticilik yapacak olanları seçmek için gerçekleştirdiği sınavlardır. Bu sınavlar her ne kadar iki unvan için farklı nitelikler gerektiğinden adaylar bazında ayrı ayrı gerçekleştiriliyor olsa da aynı sorulardan müteşekkil olmaktadır.

Sınav yazılı yarışma sınavı ve sözlü mülakat olmak üzere iki safhadan oluşmaktadır. İlk aşama olan yazılı yarışma sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı MEB-EKYS adı altında gerçekleştirilmektedir. İkinci safha olan sözlü mülakat ise Bakanlıkça oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

MEB EKYS Müdür Yardımcılığı Sınavı ve Müdürlük Sınavı Kaç Sorudan Oluşur ve Sınav Konuları Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmak isteyenlerin katılması gereken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı sınavlarının ilk aşaması olan yazılı yarışma sınavı 80 sorudan oluşmaktadır. Bu 80 soru çoktan seçmeli yani test usûlündedir ve adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre tanınmaktadır. Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü – 28 soru
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü – 8 soru

Alan Bilgisi Bölümü – Toplam 36 soru 

Eğitim Bilimleri Alanı – 28 soru
Değerler Eğitimi Alanı – 4 soru
Eğitim ve Öğretimde Etik Alanı – 4 soru

Mevzuat Bölümü – Toplam 8 soru

Mevzuat bölümü aşağıdaki kanunlardan oluşmaktadır. Tüm kanunlardan soru gelmemektedir ancak hangi kanunlara dair soru geleceği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi inisiyatifindedir. Geçtiğimiz yıllarda mevzuat alanı sınavın yüzde kırkını oluşturmaktaydı. Ancak artık yüzde on ağırlıkla sekiz soru ihtiva etmektedir.

Anayasa
-Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası

Temel Mevzuat
-657 Say. Devlet Memurları Kan.
-3071 Say. Dilekçe Hakkının Kull. Dair Kan.
-4483 Memurlar ve Diğ. Kamu Gör. Yargılanması Hk. Kan.
-4688 Say. Kamu Gör. Sendikaları ve Top. Sözl. Kanunu
-4982 Say. Bilgi Edinme Kanunu
-5018 Say. Kamu Mali Yön. ve Kont. Kan.
-5442 Say. İl İd. Kanunu

Eğitim ve Bakanlık Mevzuatı
-222 Say. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
-1739 Say. Milli Eğitim Temel Kanunu
-652 Say. Milli Eği. Bak. Teşkilat ve Gör. Hk. Kanun Hük. Kar.

Evvelki sınavlarda mevzuat ağırlığı daha yüksek iken 12 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapan düzenlemeler ile bu ağırlık düşürülmüştür ve sınav soru dağılımı güncel olarak yukarıdaki gibidir. 

meb bina 1

MEB EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuruları

Sınava başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylar için açılmış olan Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılmaktadır. Adaylar başvurularını gerçekleştirdikten sınav ücretlerini yine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin ödeme ekranından online olarak veya aşağıdaki bankaların şubelerinden, internet/mobil bankacılık sistemlerinden veya ATM’lerinden yatırabileceklerdir.

Sınav Ücreti Yatırılabilecek Bankalar;

-Akbank
-Albaraka Türk Katılım Bankası
-QNB Finansbank
-Kuveyt-Türk Katılım Bankası
-Türk Ekonomi Bankası -TEB-
-Halkbank
-ING Bank
-Vakıf Katılım Bankası (Sadece şubelerden ve ATM’den)
-Ziraat Bankası (Sadece internet/mobil bankacılık üzerinden)

ais 2

MEB EKYS Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Geç Başvuru İmkanı Var mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, sınav başvuru süresini kaçırmış ya da süresi içerisinde sınav ücretini yatıramamış olan adaylar için geç başvuru imkanı getirilmiştir. Bu imkan MEB EKYS için de geçerlidir.

Geç başvuru kısaca normal başvuru süresini kaçırmış olan adaylar için bir güne mahsus başvuru ekranının ve ödeme ekranının açılması uygulamasıdır.

ÖSYM Geç Başvuru imkanına dair detay ve koşulları incelemek için;

Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri ve sözlü sınava katılmak hakkı elde edebilmeleri için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan Müdürlük veya Müdür Yardımcılığı kadrolarından başvurmuş oldukları kadro sayısının üç katı kadar başarılı aday içerisinde yer almaları gerekmektedir.

Yani Müdürlük veya Müdür Yardımcılığı için belirlenmiş olan kadro sayısı 30 ise, adayların başarılı olarak sözlü sınava katılım hakkı elde edebilmeleri için en başarılı 90 aday arasında yer almaları gerekmektedir. Aksi halde adayların Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü mülakata katılmaları mümkün olmayacaktır.

MEB EKYS Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sözlü Mülakatları

Yukarıda belirtmiş olduğumuz başarı koşulunu sağlamış olan adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edecektir. Sözlü mülakat Bakanlık nezdinde oluşturulmuş olan komisyonlar tarafından yapılacaktır. Sözlü mülakat komisyonunda;

-İl Milli Eğitim Müdürü veya onu temsilen görevlendirdiği İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı,
-İlçe Milli Eğitim Müdürü veya onun yerine görevlendirilmiş İnsan Kaynaklarından sorumlu şube müdürü,
-İl Milli Eğitim Müdürünün görevlendireceği iki adet şube müdürü

bulunacaktır.

MEB EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sözlü Mülakatı Konuları

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış adaylar aşağıdaki hususlar yönünden değerlendirilecektir;

-Yazılı sınavda yer alan Genel Kültür ve Mevzuat konuları hakkında bilgisi,
-Bir konuyu kavrama, ifade etme, özetleyebilme kabiliyeti ve muhakeme etme gücü,
-Temsil yeteneği ile liyakati ve tutumlarının vazifeye uygun oluşu,
-İkna becerisi, inandırma kabiliyeti ve özgüveni,
-Teknolojik yeniliklere ve bilimsel gelişmelere açık oluşu.

Adayların sözlü mülakatta başarılı olabilmeleri için en az 60 puan almaları şarttır.

Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Adaylarının Başarı Puanları

Görevlendirilmek isteyen adayların, görevlendirilmeye esas kabul edilecek olan başarı puanları; yazılı sınav puanlarının yüzde sekseni, sözlü mülakat puanlarının ise yüzde yirmisi baz alınarak elde edilir.

Yani yazılı sınavdan 80, sözlü mülakattan da 70 puan almış olan bir müdür/müdür yardımcısı adayının, görevlendirmeye esas olarak kabul edilecek başarı puanı; yazılı sınavdan gelen 64 puan ile sözlü mülakattan gelen 14 puanın toplamı, yani 78 puandır. 

Elde edilen başarı puanı yeni bir müdürlük / müdür yardımcılığı sınavının başvuru tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. 

mudur makam

Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Başarı Puanına Yapılacak İlaveler – Ek Puanlar

MEB EKYS sonuçları ile eğitim kurumlarında Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilecek olan adaylardan, bazı koşullara uyan adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MEB EKYS Yazılı sınavı ve Bakanlıkça gerçekleştirilen sözlü mülakatlar neticesinde elde etmiş oldukları nihai başarı puanlarına ilaveler yapılmaktadır. Bu sayede tercih yaparken bir nebze daha avantajlı duruma gelen bu adayların karşılaması gereken koşullar ve ne kadar puan ilavesi hak edeceklerine dair detayları aşağıda inceleyeceğiz.

Bu bağlamda sınıflandırmamız şu şekilde olacak;

1) Müdür Adayları için Ek Puanlar

-İlk defa atanacaklar
-Yeniden görevlendirilecekler

2) Müdür Yardımcılığı Adayları için Ek Puanlar

-İlk defa atanacaklar,
-Yeniden görevlendirilecekler

1) MÜDÜR Adayları için Ek Puanlar;

Müdürlük Görevine İLK KEZ Getirilecek Adaylar

MEB EKYS ile ilk defa Müdürlük görevine atanacak olan adaylardan;

Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya öğretmeni olanlardan, Fen Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Sınıf öğretmeni olanlardan, İlkokullar’da görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Okul Öncesi öğretmeni olanlardan, Anaokulları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Psikoloji, Felsefe, Coğrafya ve Tarih öğretmeni olanlardan, Sosyal Bilimler Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara

Resim / Görsel Sanatlar ile Müzik öğretmeni olanlardan, Güzel Sanatlar Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Beden Eğitim öğretmeni olanlardan, Spor Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olanlardan, İmam Hatip Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olanlardan, İmam Hatip Ortaokulları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Özel eğitim öğretmeni olanlardan, Özel Eğitim Kurumları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara

Atölye ve Laboratuvar öğretmeni olanlardan, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

yalnızca bu eğtiim kurumlarına yapacakları başvurulara mahsus olmak üzere, nihai başarı puanlarına beş puan ilave edilmektedir. 

Eğitim kurumlarında Kurucu Müdür olarak görev yapan adaylar, bulundukları eğitim kurumuna norm kadro verildikten sonra aynı kurumu tercih etmeleri durumunda nihai başarı puanlarına dört puan ilave edilmektedir.

Müdürlük Görevine YENİDEN Getirilecek Olan Adaylar

Müdürlük görevine yeniden ataması iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

> Bulunduğu eğitim kurumunda dört yıllık görevini tamamlamış olan Müdürün, aynı ya da başka bir eğitim kurumuna atanması
> Bulunduğu eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık görevini tamamlamış olan Müdürün, başka bir eğitim kurumuna atanması.

Yani Müdürlük görevinde bulunan bir kişinin 4 + 4 olmak üzere aynı eğitim kurumunda 8 yıl geçirme imkanı bulunmaktadır. Dört yılın sonunda Müdür, aynı eğitim kurumunu tercih ederek yerini koruyabilir ya da başka bir eğitim kurumunu tercih edebilir durumda iken, 8 yıllık görev süresini tamamlamış olan bir Müdür, başka bir eğitim Kurumunu tercih etmek durumundadır.

MEB EKYS ile yeniden Müdürlük görevine atanacak olan adaylardan;

Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya öğretmeni olanlardan, Fen Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Sınıf öğretmeni olanlardan, İlkokullar’da görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Okul Öncesi öğretmeni olanlardan, Anaokulları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Psikoloji, Felsefe, Coğrafya ve Tarih öğretmeni olanlardan, Sosyal Bilimler Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara

Resim / Görsel Sanatlar ile Müzik öğretmeni olanlardan, Güzel Sanatlar Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Beden Eğitim öğretmeni olanlardan, Spor Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olanlardan, İmam Hatip Liseleri’nde görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olanlardan, İmam Hatip Ortaokulları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

Özel eğitim öğretmeni olanlardan, Özel Eğitim Kurumları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara

Atölye ve Laboratuvar öğretmeni olanlardan, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları’nda görevlendirilmek için talepte bulunanlara,

yalnızca bu eğtiim kurumlarına yapacakları başvurulara mahsus olmak üzere, nihai başarı puanlarına beş puan ilave edilmektedir.

Müdürlük görevinde dört yıllık görev süresini tamamlayarak, yeniden görevlendirilmesi sürecinde bulunduğu eğitim kurumunu tercih edenlerin nihai başarı puanlarına dört puan ilave edilmektedir.

2) MÜDÜR YARDIMCISI Adayları için Ek Puanlar;

MEB EKYS ile Müdür Yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar açısından herhangi bir ek puan uygulaması bulunmamaktadır. Yazılı sınav ve sözlü mülakatlardan almış oldukları puanlar ile belirlenmiş olan nihai başarı puanları atamalarına esas teşkil edecektir.

Kurucu Müdürlük Nedir? 

Bakanlık tarafından yeni kurulan bir eğitim kurumunda, henüz norm kadro bulunmazken, ilgili kurumun idaresini ve yönetimini üstlenen Müdürlere, kurucu müdür denilmektedir. Kurucu müdürün bu görevi, okula norm müdür kadrosu verilene kadar sürmektedir.

Müdür Yetkili Öğretmenlik Nedir?

Müdürlük içim norm kadro bulunmayan okullarda görev yapması için, o okulda görev yapan öğretmenlerin arasından, İl Milli Eğitim Müdürü’nün teklifi ve o ilin Valisi tarafından görevlendirme yapılması durumunda görevi alan öğretmen müdür yetkili öğretmen olmaktadır.

MEB EKYS Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavı’na Kimler Başvurabilir ve Katılabilir?

MEB EKYS Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavı’na başvuruda bulunmak isteyen müdür ve müdür yardımcısı adaylarının sahip olması gereken ortak ve genel koşullar ile iki sınav için gerekli ayrı koşullar bulunmaktadır.

MEB EKYS Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı’na başvurmak isteyen adayların;

-Üniversite mezunu olmaları,

-Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde öğretmen olarak görev yapıyor olmaları,

-Görev yapacakları eğitim kurumuyla aynı türde eğitim kurumlarından birisine öğretmen olarak atanabilecek durumda olmak ve yine aynı türdeki eğitim kurumlarında aylığı karşılığı okutabileceği dersin bulunması,

-Yazılı sınav için gerçekleştirilen başvuruların son günü itibariyle, geride kalan dört yıl boyunca idari ya da adli soruşturma geçirmek suretiyle yöneticilik görevinden alınmamış olması,

-Zorunlu hizmet dışında kalan yerlerdeki eğitim kurumlarında görevlendirilecek olan adayların, zorunlu hizmetlerini erteletmiş, muaf tutulmuş ya da yapmış olmaları,

gerekmektedir.

Bu genel koşulların yanında Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı için adayların sağlaması gereken özel koşullar da bulunmaktadır. Adayların aşağıda iki ayrı unvan için belirteceğimiz koşullardan en az birini karşılıyor olmaları gerekmektedir.

Müdürlük için Gereken Özel Koşullar

Adayların;

-Daha evvel müdür olarak görev yapmış olması,

-Müdür Yetkili Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı veya Kurucu Müdür olarak, bu unvanlarda bir kerede ya da ayrı dönemlerde toplam bir yıl görev yapmış olması,

-Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü veya daha üst unvanlarda görev yapmış olması,

koşullarından en az birini taşıyor olmaları gerekir.

Müdür Yardımcılığı için Gereken Özel Koşullar

Adayların;

-Müdür Yetkili Öğretmen, Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı veya Kurucu Müdür olarak görev yapmış olması,

-Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü veya daha üst unvanlarda görev yapmış olması,

-Aday memurluk dönemi dahil en az iki sene öğretmenlik mesleğini icra etmiş olması,

koşullarından en az birini taşıyor olması gerekir.

gazi iibf

Öğretmenlik Dışından Müdür ya da Müdür Yardımcılığına Atanmak Mümkün mü?

Direkt görevlendirmelerde temel olarak öğretmenlik mesleğinden gelmek koşulu bulunmaktadır. Ancak tabi ki Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde Şube Müdürü ve daha üst kadrolarda görev alan adayların, üç koşuldan birisini karşılaması durumu söz konusu olacağından okul müdürlüğüne veya müdür yardımcılığına atanabilmek imkanı bulunmaktadır.

Son dönemde özellikle İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve dengi fakültelerden mezun adaylar için tıpkı son değişiklikler ile Maarif Müfettiş Yardımcılığı yolunun açılması gibi açıktan atama imkanı tanınacağı konuşulmaktadır. Ancak bu konuda henüz somut bir gelişme gerçekleştirilmemiştir.

Yorumlar

  1. Serra Avatar Serra dedi ki:

    2 yıl önce atandım,2 yıldır müdür yetkili öğretmen olarak çalışiyorum Malatyada, EKYS ye girdikten sonra İstanbul’da bir okulu tercih edebiliyor muyum müdür yardımcılığı için