kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Sözel Meslekler, Sözel Bölümü Meslekleri

Sözel Meslekler, Sözel Bölümü Meslekleri

A+
A-

Sözel Meslekler, Sözel Bölümü Meslekleri, Sözel bölümü öğrencileri üniversite sınavında hangi soruları çözer, YKS sınavı ne zaman , sözel bölümü lisans meslekleri nelerdir, TYT sınav konuları nelerdir , sözel bölümü Önlisans meslekleri nelerdir, AYT sınav konuları nelerdir gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda.

 

2258 1 02859d2ce078f76f8254f82eb702c67b

Sözel Meslekler, Sözel Bölümü Meslekleri

Sözel zekası kuvvetli olan kişilerin lisede seçtikleri sözel alanı ile ilerde hangi meslekleri yapabileceklerini merak etmektedirler. Sözel alanda imkanlar kısıtlı olsa da geleceği olan ve sizi hep bir adım öne taşıyacak çok iyi meslekler bulunmaktadır.

Sözel bölümleri olan üniversitelerden bazıları öğrencilerine iyi bir iş imkanı sunarken maalesef bazıları bu imkanı sunmamaktadır. Buna rağmen hemen hemen tüm sözel bölümü kontenjanları dolmaktadır. Bizlerde sizlere bu yazımızda atama oranı yüksek iyi maaş veren ve geleceğinizi daha iyi yerlere taşıyacak olan birçok sözel meslekleri sıraladık.

Sözel Bölümü Öğrencileri Üniversite Sınavında Hangi Soruları Çözer?

Lisede sözel bölümünü bitirip mezun olan öğrenciler üniversite sınavının ilk aşaması olan TYT sınavına girmek zorundadırlar. TYT sınavını başarı ile tamamlayan adaylar ikinci aşama olan AYT sınavına girerler ve burada istedikleri sözel bölüm için birbirleri ile yarışırlar.

TYT sınavı içerisinde Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri yer almaktadır. Sınav 120 soru ve 135 dakikadan oluşmaktadır. YKS nin birinci oturumu olan TYT tamamlandıktan sonra adaylar AYT sınavına girmeye hak kazanırlar.

AYT sınavı ise 160 sorudan oluşmakta ve adaylara 180 dakika verilmektedir.

TYT Sınav Konuları Nelerdir 2022

TYT Türkçe Konuları; Sözcükte anlam, Söz yorumu, Deyim ve Atasözü, Ses bilgisi, Yazım kuralları, Paragrafta anlatım teknikleri, Paragrafta yapı, Paragrafta konu- ana düşünce, Paragrafta yardımcı düşünce, Noktalama işaretleri, Cümle anlamı, Cümle yorumu, Fiiller, Cümlenin ögeleri, Cümle türleri, Sözcük türleri, Sözcüğün yapısı, Anlatım bozukluğu ve Sözcük gruplarıdır.

TYT Matematik Konuları; Sayılar, Sayı basamakları, OBEB- OKEK, Rasyonel sayılar, Basit eşitsizlikler, Bölme ve Bölünebilme, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Oran orantı, denklem çözme, Fonksiyonlar, Problemler, Permütasyon, Kombinasyon, Kümlere- Kartezyen çarpım, Binom, Olasılık, İstatistik, 2.Dereceden denklemler, Karmaşık Sayılar ve Polinomlardır.

TYT Geometri Konuları; Doğruda ve Üçgende açılar, Üçgende alanlar, Dik ve Özel Üçgenler, Dik Üçgende trigonometrik bağıntılar, Üçgende eşlik ve benzerlik, Üçgende açıortay bağıntıları, Çokgenler, İkizkenar ve eşkenar üçgen, Üçgende kenarortay bağıntıları, üçgende açı- kenar bağıntıları, Dörtgenler, Yamuk, Daire, Pararelkenar, Dikdörtgen, Çemberde açılar, Çemberde uzunluk, Eşkenar dörtgen- deltoid, Prizmalar, Küre, Piramitler, Doğrunun Analitiği, Tekrar eden dönen ve yansıyan şekiller, Koordinat düzlemi ve noktanın analitiğidir.

TYT Fizik Konuları; Enerji, Fizik bilimine giriş, Isı ve sıcaklık, Madde ve Özellikleri, Elektrostatik, Hareket ve kuvvet, Optik, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar, Basınç ve Kaldırma kuvvetidir.

TYT Kimya Konuları; Kimya bilimi, Modern atom teorisi, Atom ve periyodik sistem, Mol kavramı, Kimyasal türler arası tepkimeler, Maddenin halleri, Asit baz ve tuz, Kimyasal hesaplamalar, Karışımlar, Kimya her yerde, Endüstride ve canlılarda enerjidir.

TYT Biyoloji Konuları; Biyoloji bilimi, Hücrenin yapısı ve işlevi, Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler, Kalıtım, Modern genetik uygulamaları, Canlıların çeşitliği ve sınıflandırılması, Ekosistem ekolojisi, Dünyamız, Hücre bölünmesi ve üreme, Kominite ve Posülasyon ekolojisidir.

TYT Tarih Konuları; Tarih bilimi, İlk Türk Devletleri, Türkiye tarihi, Türk-İslam Devletleri, Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar, İslam tarihi ve uygarlığı, Beylikten Devlete, Dünya gücü: Osmanlı Devleti, Arayış yılları, Avrupa ve Osmanlı Devleti, En uzun yüzyıl, Yüzyıl başlarında Osmanlı devleti, Dünya savaşı- Milli mücadeleye hazırlık dönemi, Türk İnkılabı, Kurtuluş savaşında cepheler, Türk dış politikası, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleridir.

TYT Coğrafya Konuları; Doğa ve İnsan, Dünyanın şekil ve hareketleri, Coğrafi konum, Harita bilgisi, Atmosfer ve İklim, Sıcaklık, Basınç ve Rüzgarlar, Nemlilik ve Yağış, İklim tipleri ve bitki örtüsü, Türkiye’nin iklimi, Yerin şekillenmesi, İç kuvvetler, Dış kuvvetler, Su kaynakları, Topraklar, Bitkiler, Nüfus, Göç, Yerleşmeler, Bölgeler ve Ülkeler, Doğal Afetlerdir.

TYT Felsefe Konuları; Bilgi felsefesi, Varlık felsefesi, Ahlak felsefesi, Felsefenin konusu, Sanat felsefesi, Din felsefesi, Siyaset felsefesi, Bilim felsefesidir.

TYT Din Konuları; Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve kavranması, İnsan ve din, İslam ve ibadetler, İslam düşüncesinde yorumlar, Mezhepler, Muhammed’in hayatı, örnekliği ve onu anlama, İslam ve Bilim, estetik, barış, Yaşayan dinler ve benzer özellikleridir.

YKS Sınavı Ne Zaman 2022

YKS Birinci oturum TYT: 18 Haziran 2022

YKS İkinci oturum AYT: 19 Haziran 2022

YKS Üçüncü oturum YDT: 19 Haziran 2022

YKS sınavına giren adayların sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 yılında açıklanacaktır.

AYT Sınav Konuları Nelerdir 2022

AYT Edebiyat konuları; Güzel sanatlar ve edebiyat, Destan dönemi Türk edebiyatı, Tarih içinde Türk edebiyatı, Coşku ve heyecanı dile getiren metinler, Olay çevresinde oluşan edebi metinler, Öğretici metinler, Tanzimat dönemi edebiyatı, Batı tesirindeki Türk edebiyatına giriş, İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı ve Fecr-i Ati Topluluğu, Milli edebiyat dönemi, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Cumhuriyet döneminde öğretici metinler, Cumhuriyet döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinler, Cumhuriyet döneminde olay çevresinde oluşan edebi metinlerdir.

AYT Matematik Konuları; Temel kavramlar, Sayı Basamakları, Rasyonel sayılar, Ondalıklı sayılar, Mutlak değer, Üslü sayılar, Basit eşitsizlikler, Çarpanlara ayırma, Permütasyon, Köklü sayılar, Denklem çözme, Problemler, Kümeler, Fonksiyonlar, Binom, Oran- orantı, Kombinasyon, İstatistik, Karmaşık sayılar, Polinomlar, Mantık, Parabol, Olasılık, 2.Dereceden denklemler, Eşitsizlikler, Logaritma, Diziler, Seriler, Limit ve süreklilik, Türev, İntegral.

AYT Geometri Konuları; Dik ve özel üçgenler, Doğruda ve üçgende açılar, İkizkenar ve eşkenar üçgen, Dik üçgende trigonometrik bağıntılar, Üçgende alanlar, Üçgende eşlik ve benzerlik, Üçgende açıortay bağlantıları, Üçgende kenarortay bağıntıları, Üçgende açı- kenar bağıntıları, Çokgenler, Pararelkenar, Yamuk, Dörtgenler, Dikdörtgen, Eşkenar dörtgen- Deltoid, Çemberde açılar, Çemberde uzunluk, Prizmalar, Daire, Küre, Piramitler, Doğrunun analitiği, Trigonometri, Koordinat düzlemi ve noktanın analitiği, Dönüşümlerle geometri, Çemberin analitiği, Tekrar eden, dönen ve yansıyan şekiller.

AYT Tarih Konuları; İlk Türk devletleri, Tarih bilimi, İslam tarihi ve uygarlığı, Türkiye tarihi, Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar, Türk İslam devletleri, Beylikten devlete, Dünya gücü: Osmanlı devleti, Arayış yılları, Avrupa ve Osmanlı devleti, En uzun yüzyıl, Türk inkılabı, 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadele’nin hazırlık dönemi, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri, Kurtuluş savaşında cepheler, Atatürk’ün ölümü, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci dünya savaşı, Soğuk savaş dönemi, Yumuşama dönemi ve sonrası, Küreselleşen dünya, Türklerde devlet teşkilatı, Türklerde toplum yapısı, Türklerde hukuk, Türklerde eğitim, Türklerde ekonomi, Türklerde sanat.

AYT Coğrafya Konuları; Nüfus, Şehirlerin fonksiyonları, Ekonomik faaliyetler, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve insan, Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler, Doğal afetler, Uluslararası Ulaşım hatları.

AYT Felsefe Konuları; Bilgi felsefesi, Varlık felsefesi, Felsefenin alanı, Bilim felsefesi, Ahlak felsefesi, Siyaset felsefesi, Sanat felsefesi, Din felsefesi.

AYT Din Kültürü Konuları; İnsan ve din, İslam ve ibadetler, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması ve kavranması, İslam düşüncesinde yorumlar, mezhepler, Muhammed’in hayatı örnekliği ve onu anlama, İslam ve bilim, estetik, barış, Yaşayan dinler ve benzer özellikleri, İslam Düşüncesinde Tasavvuf, Hazreti Muhammed (SAV), Vahiy ve akıl Kur’an yorumları.

AYT Fizik Konuları; Vektörler, Bağıl hareket, Atışlar, Newton’un Hareket yasası, Sabit ivmeli hareket, Basit makineler, Enerji ve hareket, İtme ve çizgisel momentum, Tork- denge- ağırlık merkezi, atom modelleri, Dalga mekaniği, Basit harmonik hareket, Çembersel hareket, Elektriksel kuvvet potansiyel ve iş, Paralel levhalar ve sığa, Modern fizik, Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları, Büyük patlama ve radyoaktivite, Manyetizma ve elektromanyetik indükleme, Alternatif akım ve transformatörler.

AYT Kimya Konuları; Gazlar, Kuantum sayıları, Elektron dizilimi, Periyodik özellik, Çözünürlük, Çözeltilerde derişim, Koligatif özellikler, Kimyasal denge, Asit-Baz dengesi, Çözünürlük dengesi, Redoks, Kimyasal tepkimelerde enerji, Kimyasal tepkimelerde hız, Piller, Elektroliz, Alkoller ve eterler, Hidrokarbonlar, Karbonil bileşikleri, Karbon kimyasına giriş, Karboksilik asitler ve esteler, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler.

AYT Biyoloji Konuları; Sinir sistemi, Duyu organları, Destek ve hareket sistemi, Sindirim sistemi, Solunum sistemi, Boşaltım sistemi, Endokrin Sistem, Üreme sistemi ve embriyonik gelişim, Genetik şifre- protein sentezi, Hücresel solunum, Bitki biyolojisi, Fotosentez- Kemosentez, Dolaşım ve bağışıklık sistemi, Canlılar ve çevre, Komünite ve popülasyon ekolojisi.

goruntu yonetmenligi

Sözel Bölümü Lisans Meslekleri Nelerdir?

Animasyon ve Oyun Tasarımı                                              Arkeoloji ve Sanat Tarihi

El Sanatları                                                                              Çerkez Dili ve Edebiyatı

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi                          Basın ve Yayın

Film Tasarım ve Yazarlık                                                      Film Tasarım Yönetmenliği

Fotoğraf                                                                                    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Görsel İletişim Tasarımı                                                        Halkbilim

İslami İlimler                                                                           İletişim Bilimleri

Kazak Dili ve Edebiyatı                                                          Sanat Tarihi

Sümeroloji                                                                                Rekreasyon Yönetimi

Türkoloji                                                                                   Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kürt Dili ve Edebiyatı                                                            Türk Halkbilimi

Yeni Medya                                                                              Zaza Dili ve Edebiyatı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Sözel Bölümü Önlisans Meslekleri Nelerdir?

 • Adalet
 • Aşçılık
 • Çocuk Gelişimi
 • Halıcılık ve Kilimcilik
 • Çağrı Merkezleri Hizmetleri
 • Marka İletişimi
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Mimari Dekoratif Sanatlar
 • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
 • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Turist Rehberliği
 • Yerel Yönetimler
 • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Sayısal meslekleri yazımıza göz atmak için:

SAYISAL MESLEKLER, SAYISAL BÖLÜMÜ MESLEKLERİ

Eşit ağırlık meslekleri yazımıza göz atmak için:

► EŞİT AĞIRLIK MESLEKLERİ, TM BÖLÜMÜ MESLEKLERİ

Yorumlar

 1. MahmutHoca Avatar MahmutHoca dedi ki:

  Sözel meslekler içinde bulunanları tercih edecekseniz yaratıcılık ve hayal gücü taşımanız gerektiğini unutmayın. Saçma sapan insanlarla dolu ortalık, onlardan olmayın.