kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Adli Yargı Hakimliği Sınavı Nasıl?

Adalet Bakanlığı'nın alım sürecini yürüttüğü ve sonrasında görevlendirilmesini sağladığı Adli Yargı Hakimleri ne iş yapar? Nasıl Adli Yargı Hakimi olunur? Maaşı ne kadar?

A+
A-

Adli Yargı Hakimliği Sınavı Nasıl?

Adli Yargı Hakimliği sınavı nasıl, adli yargı hakimliği nedir, kimler olabilir, sınavları nasıldır gibi pek çok sorunun cevabını derlediğimiz yazımızda rahatlıkla bulacaksınız.

Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen Adli Yargı Hakimlerinin görevleri nelerdir? Adli Yargı Hakimliği nedir? Adli Yargı Hakimleri ne iş yapar? Nasıl Adli Yargı Hakimi olunur? Adli Yargı Hakimliği sınavı nasıl? Sınav konuları neler? Tüm bu detayları Adli Yargı Hakimliği meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Adli Yargı Hakimliği Nedir?

Adli Yargı Hakimliği Adalet Bakanlığı tarafından 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca görülen tüm davalarda, hüküm vermek üzere yetkilendirilmiş ve teminatları, özlük işleri, atanmaları 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda hüküm altına alınmış olan yargı mensuplarının ifa ettiği yargı görevidir.

Kimler Adli Yargı Hakimi Olabilir?

Adli Yargı Hakimliği mesleğine girmek isteyen adayların evvela üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Mezuniyet koşulunu karşılayan adayların Adli Yargı Hakimliği mezun grubu ya da avukatlıktan geçiş grubu sınavlarına başvuru yapacak olmaları durumuna göre diğer şartları farklılaşmaktadır.

Adli Yargı Hakimliği mesleğine mezun aday olarak başvuruda bulunacak adayların, Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavının gerçekleştirileceği yılın ilk günü itibariyle 35 yaşlarını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Adli Yargı Hakimliği mesleğine avukatlık mesleğinden geçiş sınavı ile girmek isteyen adayların ise, Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavının gerçekleştirildiği yılın ilk günü itibariyle 45 yaşlarını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Adli Yargı Hakimliği Sınavına Başvuru İçin Yeni Koşul: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Adli Yargı Hakimliği mesleğine başvuruda bulunmak isteyen adayların sınava başvurma şartları içerisinde 24 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan 7188 sayılı Kanun ile hayata geçen yargı reformu ile birlikte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartına da yer verilmiştir. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının ne olduğunu, sınavda adaylara hangi konulardan sorular yöneltileceğini incelemek için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

Adli Yargı Hakimliği mesleğine girmek isteyen adayların karşı karşıya olacağı şartlardan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı henüz uygulamaya geçmemiştir. Uygulamanın hangi dönemden itibaren ve kimleri kapsayacak biçimde hayata geçeceği konusuna dair ayrıntılı bilgiler alabileceğiniz yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Nasıl Adli Yargı Hakimi Olunur?

Adli Yargı Hakimliği Sınavı Başvuruları

Adli Yargı Hakimliği mesleğine girişte iki ayrı grup için sınav gerçekleştirilmektedir. Bu gruplar şu şekildedir;

-Adli Yargı Hakimliği Mezun grubu sınavı
-Adli Yargı Hakimliği Avukatlık mesleğinden geçiş sınavı

Bu gruplardan Adli Yargı Hakimliği mezun grubu adaylarının başvurularını yaparken Bakanlığa ibraz etmeleri gereken ilave bir belge ve dolayısıyla yapmaları gereken ilave bir işlem bulunmazken, Adli Yargı Hakimliğine avukatlık mesleğinden geçiş yapacak olan adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi üzerinden başvurularını yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı’na bizzat elden ya da bulundukları illerde yer alan savcılıklar aracılığı ile birtakım belgeleri Adalet Bakanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.

Adli Yargı Hakimliğine avukatlık mesleğinden geçiş yapacak olan adayların Adalet Bakanlığı’na ulaştırması gereken belgeler şunlardır;

-Serbest avukat olarak çalışıyorlarsa ;aktif olarak avukatlık yapıyor oldukları tarihleri gösteren ve bağlı bulundukları Baronun yönetim kurulu tarafından verilen karar aslı,

-Baro kaydı olsa da herhangi bir Kurumda çalışıyor iseler; bu çalışmalarını gösteren hizmet belgesinin aslı,

-Kurum Avukatı ya da Sözleşmeli Kurum Avukatı olarak ruhsatlı şekilde çalışan Hukuk Müşaviri iseler; Avukatlık ruhsatı örneklerini, Müşavir ya da avukat olarak çalıştıkları gösteren hizmet belgesinin aslını, aynı zamanda serbest avukatlık da yapıyorlarsa bu iki belgeye ilave olarak Baro Yönetim Kurulu Kararlarının aslı,

Adaylar belge gönderimlerini, sınav başvuru tarihleri arasında gerçekleştirmelidirler. Sınava ÖSYM sistemi üzerinden başvuru yapan ancak belge gönderimini süresi içinde yapmayan adayların yazılı sınava katılmaları mümkün olmayacaktır.

Belgelerini gönderen adaylardan hangilerinin durumlarının yazılı sınava katılmaya elverişli olduğuna dair Bakanlık tarafından sınava kısa süre kala bir duyuru yayımlanmaktadır. Belgelerin incelenmesi neticesinde durumu uygun görülen adaylar yazılı sınava katılabilmektedirler.

Adayların şartları sağlıyor olmaları halinde aynı anda birden fazla sınava başvurmalarında bir engel yoktur. Yani bir aday hem Adli Yargı Hakimliği mezun grubu sınavına hem de avukatlıktan geçiş sınavına başvuruda bulunabilir.

Adli Yargı Hakimliği sınavına başvuru ve belge gönderim süreçlerine dair daha detaylı bilgi alabileceğiniz başvuru rehberimize aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla ulaşabilirsiniz;

2019 hakimlik synavy oturumlary 3

Adli Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı

Adli Yargı Hakimliği mesleğine girmek isteyen adayların başarılı bir şekilde geride bırakmaları gereken iki aşama bulunmaktadır. Bu aşamalardan ilki şimdi detaylarından bahsedeceğimiz Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavıdır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanacaklardır.

Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavı Adalet Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM arasında yapılacak olan protokol ile esasları belirlenerek gerçekleştirilmektedir. Adli Yargı Hakimliği mesleği için sınava katılan adayların mezun ya da avukatlıktan geçiş grubunda yer almalarına göre katılacakları oturum düzenleri ve o oturumlar içerisinde yer alan sınav konuları şu şekildedir;

Genel Yetenek – Genel Kültür / Ortak Alan oturumu

Bu oturumda adaylar Hakimlik sınavlarına katılacak olan diğer gruplar ile ortak olan derslerinden ortak bir oturuma tabi tutulmaktadırlar. Bu oturumda mezun / avukatlıktan geçiş – Adli yargı – İdari yargı gruplarının bütünü aynı anda aynı sorularla muhatap olmaktadırlar.

Genel Yetenek Testi – Toplam 15 soru
-Matematik ve Geometri dersi soruları
-Türkçe dersi soruları

Hakimlik sınavının Genel yetenek testinde adaylara  yalnızca bu derslerin konularından sorular yöneltilmektedir. KPSS Lisans sınavlarında olduğu gibi gerek sözel mantık gerekse sayısal mantık soruları bu testte yer almamaktadır.

Genel Kültür Testi – Toplam 15 soru
-Temel Yurttaşlık Bilgisi dersi soruları
-Tarih dersi soruları

Ortak Alan Testi

Bu bölümde Adli Yargı Hakimliği adayları ile İdari Yargı Hakimliği adaylarına aynı konulardan aynı sorular yöneltilmektedir. Soru dağılımı ise şu şekildedir;

-Medeni Usûl Hukuku dersi soruları – 7 soru
-İdari Yargılama Usûl Hukuku dersi soruları – 7 soru
-Medeni Hukuk dersi soruları – 7 soru
-İdare Hukuku dersi soruları – 7 soru
-Anayasa Hukuku dersi soruları – 7 soru

Bu kısımda adaylara toplam 35 soru yöneltilmektedir. Oturumun toplam soru sayısı ise 65’tir. Bu 65 sorunun çözümü için adaylara toplam 80 dakika süre tanınmaktadır.

Ortak Alan ve Genel Kültür – Genel Yetenek testlerinin yer aldığı oturumun yanında, Adli Yargı Hakimleri’nin kendilerine has derslerden sorularla karşı karşıya olacakları Adli Yargı testi oturumuna mezun grubu ayrı, avukatlıktan geçiş grubu ayrı olmak üzere katılmak durumundadır.

Adli Yargı testinde de şu ana kadar 5 derste 7’şer adet olmak üzere toplam 35 soru sorulmaktaydı. Ancak 24 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan yargı reformu düzenlemeleri sonrasında Adli Yargı Hakimliği sınavına İş Hukuku dersi ilave edildi. İş Hukuku’nun Adli Yargı Hakimliği sınavının adli yargı testine ilave edilmesi ile birlikte yeni soru dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Adli Yargı testinde adaylar aşağıdaki derslerden kendilerine yöneltilecek olan soruları yanıtlayacaklardır;

-Borçlar Hukuku dersi – 6 soru
-İcra ve İflas Hukuku dersi – 6 soru
-Ceza Hukuku dersi – 6 soru
-Ceza Usul Hukuku dersi – 6 soru
-Ticaret Hukuku dersi – 6 soru
-İş Hukuku dersi – 5 soru

Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavı testlerinde yer alan derslerin içeriğinde yer alan konuları, başlıklar halinde detaylı bir biçimde inceleyebileceğiniz yazımıza ulaşmak için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

Adayların Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. 70 puan ve üzerinde almış olan adaylardan ise mezun grubu ve avukatlıktan geçiş grubu adayları ayrı ayrı değerlendirilmek kaydıyla yapılacak olan sıralama neticesinde, mesleğe alınacak ilan edilen aday sayısının 3 katı kadarı içerisinde yer alanlar, Adli Yargı Hakimliği alım sürecinin ikinci aşaması olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanacaklardır.

Yani 1000 kişilik bir Adli Yargı Hakimliği mezun grubu alımında yazılı sınavda başarılı olan adayların ilk 3000 içerisinde yer alanları sözlü mülakata katılabilecektir. 3001. adayın puanı 70 puan üzerinde olsa dahi sözlü mülakata katılmaya hak kazanması mümkün olmayacaktır.

Adli Yargı Hakimliği Sözlü Mülakatları

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Sözlü mülakatlar neticesinde yine en az 70 puan alan adaylardan Adli Yargı Hakimliği mesleğine alınacak ilan edilmiş olan sayıda aday başarılı sayılacak ve mesleğe başlamaya hak kazanacaktır.

adalet bakanlyyy flama 2

Adli Yargı Hakim Adaylığı Süreci

Sözlü mülakatları da başarı ile geride bırakanlar mesleğe Adli Yargı Hakim Adayı olarak adım atacaklardır. Bu adaylık sürecinde adayları öncelikle Türkiye Adalet Akademisi’nde gerçekleştirilecek bir eğitim beklemektedir. Bu eğitim süreci başlangıçta ve son safhada Akademi’de gerçekleştirilecek, eğitim dönemlerinin arasında kalan süreçte de adaylar staj görecektir.

Adli Yargı Hakim Adaylarının staj ve eğitim süreçleri, mezun grubundan ve avukatlık mesleğinden geçmiş olma durumlarına göre farklılık arz etmektedir.

Mezun grubundan Adli Yargı Hakim Adayı olarak girmiş olanlar;

-Toplam 3.5 aylık Adalet Akademisi Eğitimi
-Bir ay Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Stajı
-10’ar gün Asliye Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye Ceza, Sulh Ceza ve Ağır Ceza mahkemeleri Genel Stajı
-3 ay Asliye Hukuk, 1 ay Sulh Hukuk, 2 ay Ağır Ceza, 1 ay Sulh Ceza ve 1 ay Asliye Ceza mahkemesi Görev Stajı
-Birer aylık periyotlar şeklinde olmak üzere toplam 2 ay Bölge Adliye Mahkemesi Stajı
-2 ay Yargıtay Stajı

yapacaklardır.

Avukatlık Mesleğinden geçerek Adli Yargı Hakim Adayı olarak girmiş olanlar;

-10 gün Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Stajı
-10 gün Asliye Ceza, 10 gün Asliye Hukuk mahkemesi Genel Stajı
-15 gün Asliye Hukuk, 10 gün Sulh Hukuk, 15 gün Asliye Ceza, 10 gün Sulh Ceza, 10 gün Ağır Ceza mahkemesi görev stajı
-2 ay Bölge Adliye Mahkemesi görev stajı
-1 ay Yargıtay Stajı

yapacaklardır.

Adli Yargı Hakim Adayı olarak mesleğe başlamış olan meslek mensubu iki yıl boyunca aday olarak görev yapar. Bu süre avukatlık mesleğinden geçen Adli Yargı Hakim Adayları için bir yıldır. Staj süreçlerinin başında ve sonunda adaylar belirli bir programa göre Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim almaktadırlar. Son eğitim sürecinin sonunda ise adaylarım unvanlarındaki adaylık ibaresinin kaldırılması ve Adli Yargı Hakimi olarak mesleğe atanabilmeleri için iki aşamalı Yeterlik Sınavı süreci gerçekleştirilmektedir.

Yazılı Sınav Aşaması

Yazılı sınavda adaylara eğitim süreci boyunca öğrendikleri bilgilerden sınav gerçekleştirilmektedir. Bu sınavda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir. Başarılı olamayan adaylara, iki aylık süre zarfında ikinci bir sınav hakkı tanınmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan Adli Yargı Hakim Adayları sözlü mülakata katılmaya hak kazanmaktadır.

Sözlü Sınav Aşaması

Yazılı sınavda başarılı olan Adli Yargı Hakim Adayları Bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tarafından sözlü mülakata tabi tutulmaktadır. Adayların sözlü sınav neticesinde, mesleğe asli atamalarının yapılmasına esas olan başarı puanları; yazılı sınavlarının %60’ı, mülakatta almış oldukları puanın %40’ı baz alınarak hesaplanır.

Adayların mesleğe adaylıkları kaldırılmış bir şekilde atanabilmeleri için yukarıdaki usul ile hesaplanacak olan başarı puanlarının en az 70 olması şarttır.

Başarısızlık Durumu

Sınav aşamalarını başarılı bir şekilde geçemeye meslek mensupları istekleri halinde Bakanlığın birimlerinde kendilerine uygun bir memur kadrosunda görevlendirilebilirler. Adayların bunu istememeleri halinde adayların Bakanlık ile ilişiği kesilebilmektedir.

Adli Yargı Hakim Adaylarının mesleki eğitimlerini tamamlamadan ayrılmaları, eğitimi tamamlamış olsalar bile toplam eğitim süreçleri kadar meslekte hizmet vermemeleri durumunda, eğitim süreçlerinde kendilerine ödenmiş olan tüm ödenek, aylık ve tazminatlarının toplamının iki katı kadar tutarı Bakanlığa geri ödemek zorunda olacaklardır.

Adli Yargı Hakimliği Mesleğine Atanma ve Meslek Mensuplarının Görev Yerleri

Mesleğe atanmaya hak kazanan meslek mensupları Adli Yargı Hakimi olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararı ile görev yerlerine atanacaklardır. Yapılacak bu ilk atama atanmalarına mani bir durum yoksa teşkilatın ihtiyaçları ve eş durumu koşulları göz önüne alınarak ad çekme şeklinde yapılmaktadır.

Mesleğe atanacak olan Adli Yargı Hakimleri, Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza mahkemelerinde veya bu mahkemelerin içerisinde kurulu bulunan; İş Mahkemesi, İcra Mahkemesi gibi mahkemelerde görevlendirilmektedirler. Bunun yanında İstinaf mercii olan Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay’da tetkik hakimliği görevlerinde de bulunabilmektedirler.

Adli Yargı Hakimi Ne İş Yapar?

Adli Yargı Hakiminin en temel görevi; taraflar arasındaki uyuşmazlıkları, konusuna göre Medeni Usul veya Ceza Usul kanunları çerçevesinde çözüme kavuşturmaktadır. Bu yönden hakimlerin çalışma alanlarını belirleyen en temel iki kanun; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 2567 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’dur. Davaların görülme usullerini belirleyen bu kanunlar ile birlikte konuya bağlı olarak özel hukuk kapsamındaki kanunlarda yer alan hükümlere göre Adli Yargı Hakimleri kararlarını vermektedirler.

Yorumlar

  1. Kemile alat Avatar Kemile alat dedi ki:

    Ihtiyacım var çocuğum var Kocam çalışmıyor