kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Halkbank Unvanları Meslek Tanıtımı

Halkbank Unvanları Meslek Tanıtımı, HALKBANK İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI, HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

A+
A-

Halkbank unvanları meslek tanıtımı hakkında bilgi verdiğimiz bu yazımızda aklınıza takılanların cevaplarını sizlere fikir vermesi amacıyla hazırladık. İşte sizlere halkbank unvanları…

HALKBANK MESLEK TANITIMLARI HALKBANK MESLEK MENSUPLARI Halkbank Uzman Yardımcılığı Maaş Sınav Soruları Meslek Bilgileri Halkbank Müfettiş Yardımcılığı Maaş Sınav Soruları Meslek Bilgileri Halkbank İç Kontrolör Yardımcılığı Maaş Sınav Soruları Meslek Bilgileri

Halkbank Unvanları Meslek Tanıtımı

Halkbank’ta görev alan Uzman yardımcıları; Uzman Yardımcıları; Puanlarına göre, seçmiş oldukları illerdeki banka birim, bölge veya şubelerde görevlendirilirler. Özellikle yardımcılık döneminde sık sık eğitime tâbi tutularak yetiştirilirler. Uzman olduktan sonra ise biraz daha yoğun ve farklı bir çalışma biçimi ile karşı karşıya kalacaklardır. kamu haber

Halkbank Uzman Yardımcılığı

Halkbank Unvanları Meslek Tanıtımın da Uzman yardımcılarının İşleri

-Müşterilerin devamlı olarak ziyaret edilmesi ve müşteri kredi kalitesinin takibi,
-Müşterilerin kredi değerliliğinin ölçülmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
-Kredi teklif dosyalarının hazırlanması,
-Modern portföy yönetimi,
-Banka ürün ve hizmetlerinin çapraz satışının gerçekleştirilmesi,
-Kur, hazine ve türev işlemlerin yapılması,
-Yeni müşteri kazanımı ile portföyün genişletilmesi,
-Kredi onayları ile ilgili bütün yönetim raporlarının hazırlanması,
-Düzenli olarak riskin değerlendirilmesi ve ilişki yönetimi,
-Müşteri tercih ve ihtiyaçlarına göre banka ürünlerin sunulması ve fiyatlanması,
-İş geliştirme amacı doğrultusunda yeni müşteri ilişkilerinin yaratılması,
-Günlük iş akışının yönetilmesi,
-Müşteri verimliliğinin ve karlığının düzenli takip edilmesi,
-İlgili birimlere portföy raporlamasının yapılması.

Uzman olarak görevlerini sürdürürken çok sayıda eğitim ve seminere katılarak kendilerini belli alanlarda geliştirebilen uzmanlar bankanın ‘şube müdürlüğü’nden başlamak üzere idari kademelerinde de yer alma imkanına sahip olacaklardır. Yılda 4 Brüt Ücret İKRAMİYE ve Brüt Ücretin 3 katını geçmemek üzere TEMETTÜ ödemesi almaktadırlar. yani bir senede toplamda 18 maaş almaktadırlar. Bu da çoğu kamu ve özel unvandan başlangıç olarak çok iyi maddi koşullarla çalışmak anlamına gelmektedir. Ayrıca Yabancı Dil düzeyine göre dil tazminatı ve SPK Lisansları gibi çeşitli başka formasyonlar için ek tazminatlar alabilmektedirler.

HALKBANK İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI

Öncelikle bu unvanın neden Teftiş Kurulu’nun da var olduğu bir yerde gerekli görüldüğünü açıklayalım. Aslında bu biraz BDDK’nın getirmiş olduğu ‘İÇ KONTROL’ zorunluluğunun bir ürünü. Müfettişler gibi yetkili değiller ancak Uzman gibi sabit de değiller. Bu noktada iki unvanın arasında kalmış biraz devşirme bir unvan diyebiliriz.

Müfettişten daha az iş yükleri vardır, Uzmandan daha hareketli çalışırlar. Ayrıntılarına aşağıda değineceğiz. İç Kontrolör Yardımcıları bankanın İç Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı olarak, seçmiş oldukları bölgelere bağlı şubelerde görev yaparlar ve orada ikamet ederler. Ancak diğer şube denetimleri için TURNE’ye çıkmaktadırlar. Yani Kontrolörlük Uzmanlık gibi stabil çalışılan, sabit olunan bir meslek değildir. Bu noktada, Müfettişler gibi şubeleri gezerek oralarda ilgili denetimleri gerçekleştirirler. Ancak müfettişten farklı olarak, sadece KENDİ BÖLGELERİNDE denetim ve kontrol yetkilerine sahiptirler. Bu da müfettişliğe göre daha az turne demektir. Daha fazla gün turneye çıkan bir kontrolör daha az çıkmış olan bir müfettişten daha fazla ücret elde etme şansına sahiptir. Bunun örnekleri mevcuttur. Örneğin; 80 Gün turneye çıkmış bir müfettiş ile 200 gün turneye çıkmış bir kontrolör arasında yılda 15.000 TL gibi bir ücret farkı oluşabilmektedir. Yüksek sosyal imkanlar ve konaklama şartları sağlanacak düzeyde iyi bir harcırah ile çalışırlar. Ortalama 120 TL günlük ödeme alırlar. Bu unvan altında çalışmaya başlayan adaylar; bankacılık alanının yanı sıra denetim ve kontrolün temel prensipleri konusunda da eğitime tabi tutulurlar.

1 senenin sonunda YETKİ sınavına tâbi tutulan meslek mensupları, sınavı geçip yetki alarak kendi başlarına denetim ve kontrolleri yapabilirler. Buna paralel olarak da ücret artışı yaşanacaktır.

3.senenin sonunda ise YETERLİK sınavına tâbi tutulan meslek mensupları bu noktadan sonra KONTROLÖR Unvanını alacaklardır.

Yılda 4 Brüt Ücret İKRAMİYE ve Brüt Ücretin 3 katını geçmemek üzere TEMETTÜ ödemesi almaktadırlar. Bu da çoğu kamu ve özel unvandan başlangıç olarak çok iyi maddi koşullarla çalışmak anlamına gelmektedir. Ayrıca Yabancı Dil düzeyine göre dil tazminatı ve SPK Lisansları gibi çeşitli başka formasyonlar için ek tazminatlar alabilmektedirler. Ayrıca gezici bir meslek olduğu için de harcırahlardan artan meblağlar da bir nevi ek ücret halini alabilmektedir.

Halkbank Banko Hizmetleri Asistanlığı

HALKBANK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

Öncelikle bu meslek Kontrolörlük gibi zorunlulukla oluşturulmaktan ziyade daha geniş kapsamlı amaçları edinen bir meslektir.

-Şube performansı, kârlılık, kararların yerindeliği vs.
-Personel Performansı, verimlilik.
-Tüm kurumsal yapının mali açıdan verimli ve kârlı çalışıp çalışmaması. gibi daha makro araştırma alanları, amaçlar ve yetkilere sahiptirler.

Bankanın belki de en gözde meslek mensupları Müfettişlerdir. Teftiş Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Asli çalışma merkezi İstanbul olmakla beraber, sık sık turneye çıkarlar. Belli bir turne rutini yoktur. Kimi sene 9-10 ay turnede kalınabiliyorken bazı yıllar çok daha düşük sürelerle turneye çıkılabilmektedir. Soruşturma ve raporlandırma yetkileri ile donatılmış olan müfettişler bu konudaki en yetkin meslek mensubudur.

TÜM ÜLKEDEKİ şubelerin teftişinden Müfettiş/Müfettiş Yardımcıları sorumludur. Bu noktada Kontrolörlükten çok daha fazla iş yüküne sahiptirler. Turnelere ek olarak çok sayıda denetim ve soruşturmanın getirdiği iş yükü de düşünülürse yoğun ve yıpratıcı bir meslektir. Yardımcılık döneminde hem Müfettiş nezaretinde yapılacak olan teftişlerde hem de teorik olarak yapılacak eğitim ve seminerlerde gerçekten bankacılık adına en ciddi bilgi ve donanıma sahip meslek mensupları yetiştirilmektedir.

Yılda 4 Brüt Ücret İKRAMİYE ve Brüt Ücretin 3 katını geçmemek üzere TEMETTÜ ödemesi almaktadırlar. Bu da çoğu kamu ve özel unvandan başlangıç olarak çok iyi maddi koşullarla çalışmak anlamına gelmektedir. Ayrıca Yabancı Dil düzeyine göre dil tazminatı ve görev yeri tazminatı, temsil ödeneği vs. ek tazminatlar alabilmektedirler. Ayrıca günlük 200 TL’ye yakın harcırah alan müfettişlerin aylık ortalama geliri zaman içerisinde 40.160 TL bandını yakalamaktadır. Çıkılan turne gün sayısına göre bu azalış ve artışlar gösterebilmektedir.

Müfettiş Yardımcıları, müfettiş unvanını almadan evvel 2.senenin sonunda YETKİ, 4.senenin sonunda ise YETERLİK sınavlarına girerler. Bu sınavlar oldukça ağır ve mesleki beceriyi en üst düzeyde ölçen sınavlardır. Müfettişlik mesleğinin bir diğer önemli noktası da; Kariyer açısından diğer meslek mensuplarından daha ön planda olmalarıdır.

Şube Müdürlüğünden belki de kurumun başına kadar ki tüm idari basamaklarda Teftiş Kurulu mensupları her zaman ön planda olmuştu ve öyle olmaya da devam edecektir. Bu yönden değerlendirildiğinde zor ama meşakatli olan meslek gelecek açısından diğer unvanlardan daha avantajlı ve daha lezzetlidir.

Her 3 meslekte de Test usûlünde yapılan sınav ile alım yapılmaktadır.

Sınavda 120 Alan sorusu,
60 Yabancı dil sorusu
60 Gk-Gy sorusu bulunmaktadır ve her alanda %50 başarı şartı ve toplamda 60 puanı geçme şartı aranmaktadır.

Sınav konuları şunlardan oluşmaktadır;

-Genel Yetenek;

Sözel Akıl Yürütme,
Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
Ölçme Becerisi ile Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme,

-Genel Kültür;

Tarih,
Türkiye Coğrafyası,
Temel Yurttaşlık Bilgisi,
Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular

-Hukuk; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İş Hukuku

-Ekonomi; Mikro İktisat, Matematiksel İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi,

-Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,-Muhasebe ve İşletme; Genel (Finansal)

-Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi-Bankacılık ve Finans; Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal Sistem-Uluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik

Halkbank kimin devletin mi?

Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 23 Mayıs 1938’de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.