kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Hazine ve Maliye Bakanlığı Alımlarında Tek İl Tercihinin Sakıncaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımlarında uygulanan tek il tercihi sisteminin sakıncaları nelerdir? Nasıl işlemektedir? Detaylar haberimizde.

A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen personel alımlarında yeniden uygulanmaya başlanan tek il tercihi sistemi nedir? Kamu personel alımlarında tatbik edilen trek il sistemi nasıl uygulanır? Hangi alımlarda tek il tercihi sistemi var? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımlarındaki tek il trercihi sisteminin sakıncaları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tek il tercihi sistemine dair detay ve değerlendirmeleri çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımlarında Tek İl Tercihi Hangi Alımlarda Uygulanmaktadır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından farklı unvanlar için farklı biçimlerde alım süreçleri gerçekleştirmektedir. Bu süreçler adayların başvuru aşamasında ya da alım için gerçekleştirilen sınav aşamalarında ortaya çıkabilmektedir. Bu yönden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alımlarını başvuru aşamasındaki farklılıklara ve sınav şekline göre oluşan farklılıklara göre aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

Başvuru aşamasında kadronun bütünü için başvuru yapılan alımlar;

Bu alımlarda adaylar başvurularını alım yapılacak olan kadroların tamamı için yapmaktadır. Örneğin Bakanlık 100 kişilik bir kadro için mesleğe alınacak aday sayısının 10 katı kadar adayı sınava alacağını ilan edebilmektedir. Bu durumda herhangi bir il ya da alan ayrımı olmaksızın sınava 1000 kişi katılma hakkı elde etmektedir. 1000 kişinin sıralanması ile sınava katılacak olanlar belirlenmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu şekilde belirleme yaptığı alımları Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı, Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ile son alımdaki uygulamayla bu şekilde gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımlarıdır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı alımları da başvuru safhasında bu uygulama ile yapılmaktadır.

Başvuru aşamasında kadrosu illere göre ayrılan alımlar;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı alımları ile Bakanlığın kendi taşra teşkilatı için gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı alımları ile Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımlarında Bakanlık hangi illere ve bu illerin ilçelerine kaç kişilik alım yapılacağını ilan etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilan etmiş olduğu illerin bazında başvuru yapılmasını talep etmektedir. Bu başvuru biçimi tek il ve beş il tercihi olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Gelir Uzman Yardımcılığında Beş İl Tercih Sistemi Nasıl İşlemektedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek üzere Gelir Uzman Yardımcıları almaktadır ve bu kariyer meslek mensuplarının istihdamını gerçekleştirirken adayların ilan edilmiş olan illerden en fazla beş tanesini seçerek tercihte bulunmalarını istemektedir. Lakin Gelir Uzman Yardımcılığı başvuruları 2020 yılında gerçekleştirilen alıma kadar tek il tercihi ile gerçekleştirilmekteydi. Tek il tercihi sistemine Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımı ile birlikte aşağıda değineceğiz.

Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarında geçilen beş il tercihinin nasıl işlediğine dair detaylı bilgilere aşağıda yer verdiğimiz bağlantılarda yer alan çalışmalarda ulaşabilirsiniz;

hmb logo

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Alımı ve Tek İl Tercihi Sistemi Nedir?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı mesleği için Hazine ve Maliye Bakanlığı (Maliye Bakanlığı) 2012 yılından 2020 yılına kadar toplam 4 adet alım gerçekleştirmiştir. Bu alımlarda uygulanan sistem alım için belirlenen kadronun tamamı için adayların başvurularının kabul edilmesi ve 20 kat adayın Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde etmesi biçiminde olmuştur.

2020 yılında başlatılan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımında ise Bakanlık Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımları için yeni ama Bakanlık açısından eskimiş bir sistemi yeniden hayata geçirmiştir. Bu sistem 2020 yılında Gelir Uzman Yardımılığı alımlarında terk edilmiş olan tek il tercihi sistemidir.

Tek il tercihi sisteminde adaylar Bakanlık tarafından ilan edilmiş illere başvuruda bulunmakta ve yalnızca o ilin kadro sayısının (2020 yılı için) 4 katı kadar aday arasında yer almaya çalışmaktadır. Bu da haliyle 10 kişi alan bir ilde ilk 40’ta yer almaya çalışmak anlamına gelirken, 1 kişi alan il için 4 kişi arasında yer almaya çalışmak sonucunu doğurmaktadır. İllerin alım sayıları ve adayların yönelimlerine göre illerin taban puanları arasında çok ciddi farklar oluşabilmektedir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımında uygulanacak olan tek il tercih sistemine dair detayları incelemek için aşağıda yer vermiş olduğumuz bağlantıdan faydalanabilirsiniz;

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Tek İl Tercihi Sisteminin Sakıncaları Nelerdir? 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımında adayların çok sayıda ile bölünmüş olan kadrolar için il bazında tercih yapmaları istenmektedir. Yalnızca tek bir il seçme hakları bulunmaktadır. Bunun doğuracağı en ciddi sakınca hiç şüphesiz puanı görece yüksek olan bir adayın seçmiş olduğu ilden dolayı listeye girememesi durumu söz konusu iken, daha düşük puanlı adayların başvurdukları ile göre sınava girme hakkı elde edecek olmalarıdır.

2020 yılına kadar gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarında da tatbik edilen tek il tercihi sisteminde benzer örnekler çok kez yaşanmıştır. Bunu 2018 yılında gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı alımının taban puanlarına bakarak örnekleyebiliriz;

14 mayys 2017 2 1

2018 yılında gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı alımında adaylar tek bir il için tercihte bulunabiliyorlardı. Bu tercihler neticesinde yukarıda tabloda yer alan İstanbul ili için 76 puanlı bir aday Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde edebilmişken, Kocaeli ilini tercih etmiş olan 80 puanlı bir aday yazılı sınava katılma hakkı elde edememiştir. KPSS A Grubu sınavlarında her bir puanın altın değerinde olduğu ve yüzlerce adayı geride bırakmak anlamına geldiği düşünülürse aradaki bu 4 puanlık farkın ciddi bir adaletsizlik ortaya çıkardığı aşikardır.

Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan adayların talebi ya alıma başvuruların toplam sayı için külli olarak gerçekleştirilmesi ya da Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarının yeni sistemi olan beş il tercihi gibi bir sistemin getirilmesidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir unvanı için terkedilen tek il tercihi sisteminin bir başka alımı için yeniden gündeme gelmesi adalet noktasında adayların motivasyonunu ve çalışma güçlerini olumsuz etkilemiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi ELVAN ile kurmaylarından adayların talep ve beklentisi Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımına başvuru sürecinde adayların tüm kadro için başvuru yapması ve listelerin bu başvuruya göre külli biçimde oluşturulması ya da Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarında olduğu gibi adilane bir il tercihi sistemi getirilmesidir.

2021 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Alımı Taban Puanlarında Makas On Üç Puan!

2021 yılı için gerçekleştirilecek olan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımı ile birlikte tek il tercih sisteminin yarattığı adaletsizlik tüm yalınlığı ile yeniden kendisini gösterdi. Bu sistemin yüksek puanlı adaylara adeta ceza gibi sonuçlar doğurması yine oluşan tabloda açık bir şekilde gözlemlendi.

2021 yılı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alımında en yüksek puanla kapatan ve en düşük puanla kapatan illerin puanları şu şekilde;

En Düşük; Gaziantep – 76,22974

En Yüksek; İstanbul – 89,77878

Fark; 13,54904

Bu 13,54904 puanlık fark onlarca doğru sayısına ve nete, neredeyse binlere dayanan bir sıralama farkına tekabül etmektedir. İstanbul ilini 89,760 puan ile tercih etmiş olan ve liste dışı kalan bir adayın sınava girmesini engelleyen sistem diğer tarafta Gaziantep ili için 76 puana sahip bir adayın sınava girmesinin önünü açmıştır. Bu farklı illerde farklı puan baremlerinde yüzlerce aday için tezahür eden bir durumdur ki adaletsizliği daha da derinleştirmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların, mesela sözleşmeli personel alımı yapan İçişleri Bakanlığı’nın, Kobi Uzman Yardımcılığı alımlarını bu usulle gerçekleştiren KOSGEB’in ve diğer tüm kurumların istisnasız olarak bu ilkel sistemi terk etmeleri ve adayları başvuruda puanlarına göre sıralayıp, illere dağıtımı mesleğe girenler arasında gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Temennimiz en kısa sürede bu çağrımızın karşılık bulması ve alım usullerinin revize edilmesidir.

2021 Defterdarlık Uzman Yardımcılığı taban puanlarını aşağıda yer alan yönlendirme ile erişeceğiniz haberimizde inceleyebilirsiniz;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı alım sürecini takip etmek ve sınavına dair aklınıza takılan sorularınızı sormak için FORUM sayfamızı takip etmeyi Unutmayın!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.