kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı'na Geçiş Hakkı Neden Yalnızca VDK Personeline Tanındı?

43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı kadrolarına VDK'dan geçiş hakkı tanınırken, Hazine kökenli denetim personeli neden dışarıda tutuldu? Haberimizde.

A+
A-

7 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teşkilat yapısına dair düzenlemelerin yer aldığı 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan ilgili hükümlerde değişiklik yapılması ya da ilaveler gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Yapılan değişiklik ve düzenlemelerden en önemli ve dikkat çekici olanı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın denetim personeli ve kurul yapılarına dair olmuştur.

30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararnameye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan denetim, teftiş ve soruşturma görevini haiz 4 kurula bir yenisi ilave edilmiştir. Değişiklik öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 4 ana kurul bulunmaktaydı. Bunlar;

-Vergi Denetim Kurulu (VDK)
-Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
-Sigorta Denetleme Kurulu
-Hazine Kontrolörleri Kurulu

Bu dört kurula ilave olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları gerek işlemleri gerekse personeli noktasında denetlemeye yetkili Teftiş Başkanlığı kurulması öngörüldü. Bu kurul yetki alanı anlamında diğer kurullardan farklı bir role ve etkinliğe sahip olacak hiç şüphesiz. İdari teftiş yapma yetkisini haiz olan kurul bu yetkisini kurulda istihdam edilecek Hazine ve Maliye Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıları aracılığı ile kullanacak. 

Kısaca 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtildiği şekliyle Teftiş Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şu şekilde; 

maliye teftiy

Yeni kurulan bir Başkanlık olması hasebiyle henüz kendisine ait bir personeli bulunmayan Başkanlığa elbette başka birimlerden kaydırmalar yapılarak personel temini gerçekleştirilmesi olağandır. 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Geçici Birinci maddesinde bu personel temininin yapılış biçimine dair düzenleme şu şekildedir;

“Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde;

-Yeterlik sınavını başarı ile vermiş olmak kaydı ile Vergi Müfettiş Yardımcısı,
-Vergi Müfettişi
-Ver Başmüfettişi 

kadrolarında bulunanlardan uygun görülecek kişiler, maddenin yürürlük tarihi itibariyle üç ay içinde kendi durumlarına uygun Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, Müfettişi veya Başmüfettişi kadrolarına doğrudan Bakan tarafından atanabilirler.

Yapılacak bu atamalar, Hazine ve Maliye Müfettişi kadro sayısının yarısından fazla olamaz.”

43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvel ile ihdas edilen Hazine ve Maliye Müfettiş kadroları ise şu şekildedir;

hmm kadro

Madde hükmüne göre Hazine ve Maliye Müfettişliği kadro sayısı olan toplam 100 kişilik kısmın yarısı kadar kişi yani 50 personel Vergi Denetim Kurulu’nda görevli Vergi Müfettiş Yardımcısı, Müfettişi ve Başmüfettişi arasından seçilerek atanabilecektir. 

Hazine MüsteşarlığI’ndan Bakanlık Bünyesine Katılmış Personele Neden Geçiş Hakkı Verilmedi?

Bildiğiniz üzere yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı teşekkül ettirilmiştir. Bununla birlikte Hazine Müsteşarlığı personeli de bu yapı içerisine katılmış, burada kendisine yer bulmuştur. Hazine kökenli iki denetim kurulu olan  Sigorta Denetleme Kurulu ve Hazine Kontrolörleri Kurulu’nda görev yapan Sigorta Denetleme Uzmanları ile Hazine Kontrolörleri bu personel geçişinde dışarıda kaldılar.

Vergi Denetim Kurulu ne kadar Bakanlığın bir parçası ise yeni sistem ile birlikte Hazine kökenli denetim personeli de o kadar Bakanlığın parçasıdır. İdari teftiş gibi Vergi Denetleme Kurulu’nun da asli çalışma alanına girmeyen bir konu için ihdas edilmiş olan Hazine ve Maliye Müfettişliği kadrolarında Hazine kökenli denetleme personeline de yer verilmesi, hem Teftiş Başkanlığı’nın denetleme derinliğini arttırmak hem de farklı bir kurumun denetim kültürünün katkılarından faydalanmak anlamında fayda sağlayabilirdi. Ancak eski Maliye Müfettişlerinin de oluşumunda yer aldığı Vergi Denetim Kurulu personelinin tek başına Hazine ve Maliye Müfettişliği kadrolarında yer alması şeklinde bir düzenleme ile Hazine kökenli personelin önü bu anlamda kapatılmış oldu. 

Konu hakkında yorum yapmak, soru sormak ve bilgi almak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.