kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Kimler Adli Yargı Hakimi Olabilir?

Adli Yargı Hakimliği sınavına nasıl hazırlanılır? Hangi kaynaklar tercih edilebilir? Adli Yargı Hakimliği sınavı konuları nelerdir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Kimler Adli Yargı Hakimi Olabilir?

Adli yargı hakimliği adaletin temel taşlarından biridir. Adli davalarda karar organı olan adli yargı hakimliği meşşakkatli olduğu halde en çok tercih edilen mesleklerden birisidir.

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adli Yargı Hakimliği sınavına hangi adaylar girebilmektedir? Kimler Adli Yargı Hakimi olabilir? Adli Yargı Hakimliği sınav konuları nelerdir? Adli Yargı Hakimliği sınavına hangi kaynaklarla nasıl çalışılabilir? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Adli Yargı Hakimliği Nedir?

Adli Yargı Hakimi, Adalet Bakanlığı bünyesinde, Hukuk Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri ile Yargıtay’da görevlendirilen ve bu davalardaki uyuşmazlıkları çözüme bağlayıcı kararları veren yargı meslek mensuplarıdır. Adli Yargı Hakimliği mesleğinde bulunanlar diğer tüm hakimler gibi yüksek özlük haklarına ve maaş skalasına tabidirler. Adli Yargı Hakimliği mesleğine dair merak ettiğiniz her sorunun yanıtını bulabileceğiniz MESLEK TANITIM yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Kimler Adli Yargı Hakimi Olur?

Adli Yargı Hakimliği mesleğine girebilecek adayların her şeyden önce üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar için Adli Yargı Hakimi olma imkanı bulunmamaktadır. Adli Yargı Hakimliği mesleğine girebilmek için adayların katılması gereken Adli Yargı Hakimliği sınavına başvuruda bulunabilmek için sahip olmaları gereken diğer temel koşullar ise şöyledir;

-Adli Yargı Hakimliği sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların, Adli Yargı Hakimliği mezun sınavına başvuruda bulunacaklarsa 35 yaşlarını, avukatlık mesleğinden geçiş sınavına başvuruda bulunacaklarsa 45 yaşlarını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

-Avukatlık mesleğinden Adli Yargı Hakimliğine geçiş sınavına girecek olan adayların aşağıda yer alan evrakı başvuru süresi içerisinde Adalet Bakanlığı’na göndererek, sınava girme koşullarını karşılıyor olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

-Serbest avukat olarak çalışıyorlarsa ;aktif olarak avukatlık yapıyor oldukları tarihleri gösteren ve bağlı bulundukları Baronun yönetim kurulu tarafından verilen karar aslı,

-Baro kaydı olsa da herhangi bir Kurumda çalışıyor iseler; bu çalışmalarını gösteren hizmet belgesinin aslı,

-Kurum Avukatı ya da Sözleşmeli Kurum Avukatı olarak ruhsatlı şekilde çalışan Hukuk Müşaviri iseler; Avukatlık ruhsatı örneklerini, Müşavir ya da avukat olarak çalıştıkları gösteren hizmet belgesinin aslını, aynı zamanda serbest avukatlık da yapıyorlarsa bu iki belgeye ilave olarak Baro Yönetim Kurulu Kararlarının aslı,

-Adli Yargı Hakimliği sınavına başvuruda bulunmak isteyen Hukuk Fakültesi mezunu tüm adayların, 24 Ekim 2019 tarihinden sonra Hukuk Fakülteleri’ne kayıt yaptırmış olmaları durumunda, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olmaları gerekecektir. Bu sınavda başarılı olamayan adayların Adli Yargı Hakimliği sınavına katılabilmeleri mümkün olmayacaktır.

Adli Yargı Hakimi Nasıl Olunur?

Hukuk Fakültelerinden mezun adayların Adli Yargı Hakimi olabilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavlarından, kendi durumlarına uygun mezun grubu ya da avukatlık mesleğinden geçiş sınavlarında başarılı olmak durumundadır.

Yazılı sınavda başarılı olmak isteyen adayların en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ancak bu da tek başına yeterli değildir. 70 puan ve üzerinde puan alan adayların arasında, mesleğe alınacak aday sayısının üç katı kadar aday içerisinde yer alan adaylar, bir sonraki aşama olan Adli Yargı Hakimliği sözlü mülakatlarına katılma hakkı elde etmektedirler.

Sözlü mülakatlarda adayların başarılı olarak mesleğe girebilmeleri için de yine yeter puan 70’tir.

Adli Yargı Hakimliği mezun grubu sınavı ile avukatlık mesleğinden geçiş sınavının aynı anda açılması durumunda, avukatlık mesleğinden geçiş sınavına katılma şartlarını karşılayan adaylar her iki sınava da katılabilirler. Her iki sınavdaki başarı durumları ayrı ayrı değerlendirilecek olan bu adayların tabii olarak başarı şansları da iki sınavla birlikte yükselecektir.

Adli Yargı Hakimliği Yazılı Sınav Konuları

Adli Yargı Hakimliği sınavına katılacak olan adayları toplam 100 soruluk çoktan seçmeli bir sınav maratonu beklemektedir. Sınav konuları mezun grubu ile avukatlık mesleğinden geçiş grubu için ortaktır. Ancak sınav oturumları, Genel Yetenek – Genel Kültür / Ortak Alan Bilgisi oturumu dışında ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından Ankara ilinde yer alan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

adli hakimlik konulary 1

Adayların yukarıda yer alan soruları yanıtlamak için Genel Kültür – Genel Yetenek / Ortak Alan Bilgisi oturumunda 80 dakika, Adli Yargı Testi oturumunda ise 50 dakika süresi bulunmaktadır. Adli Yargı Hakimliği sınav oturumlarının uygulanışı hakkında daha detaylı bilgileri aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabileceğiniz yazımızdan alabilirsiniz;

Adli Yargı Hakimliği Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Çalışılır?

Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavında adayları toplam iki oturum karşılayacaktır. Avukatlık mesleğinden geçiş ve mezun grubu sınavlarının birlikte açılması durumunda her iki sınava da katılacak olan adayların katılacağı oturum sayısı Adli Yargı Testi Avukatlıktan geçiş oturumu ile birlikte üçe çıkmaktadır. Ancak adayların her iki Adli Yargı Testi’nde karşılaşacağı soruların konuları aynıdır.

Ortak Alan Testi Dersleri

Anayasa Hukuku Dersi;

Anayasa Hukuku dersine hazırlanırken adaylar Ahmet Nohutçu’nun Anayasa Hukuku dersini de ihtiva eden Kanunname adlı kitabından ya da themis yayınları’nın Anayasa Hukuku konu anlatımı kitabından istifade edebilirler.

İdare Hukuku Dersi;

İdare Hukuku dersine hazırlık yapacak olan adaylar yukarıda bahsettiğimiz Kanunname isimli kitabın diğer bir cildi olan İdare Hukuku kitabından istifade edebilirler. Yine alternatif kaynak olarak themis yayınlarından çıkan İdare Hukuku konu anlatımı kitabını kullanabilirler.

İdari Yargılama Usul Hukuku Dersi;

İdare Hukuku dersine hazırlık yapacak olan adaylar yukarıda bahsettiğimiz Kanunname isimli kitabın diğer bir cildi olan İdari Yargı kitabından istifade edebilirler. Yine alternatif kaynak olarak themis yayınlarından çıkan İdare Hukuku konu anlatımı kitabını kullanabilirler.

Medeni Hukuk Dersi;

Medeni Hukuk dersi için adaylar örneklendirerek yapılan bir anlatımdan hoşlanıyorlarsa Tan Tahsin Zapata’nın Medeni Hukuk kitabını tercih edebilirler. Daha yalın ve konuya dair bilgi esaslı bir anlatım tercih ediyorlarsa Mehmet Remzi’nin Medeni Hukuk kitabını kullanabilirler.

Medeni Usul Hukuku Dersi;

Medeni Usul Hukuku dersine hazırlık yapacak olan adaylar, dersin ana omurgasını oluşturan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile uyumlu bir biçimde, yalın bir anlatım sahibi olan Mehmet Kodakoğlu’nun konu anlatım kitabından faydalanabilirler.

Borçlar Hukuku Dersi;

Adli Yargı Hakimliği adayları, İdari Yargı Hakimliği adaylarından farklı olarak Borçlar Hukuku dersinin gerek genel gerekse özel hükümler bölümünden mesûldürler. Bu nedenle adayların her iki kısım için de kaynak edinmeleri gerekmektedir. Adaylar bu noktada örneklendirerek yapılan bir anlatımdan hoşlanıyorlarsa Tan Tahsin Zapata’nın Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler kitaplarını tercih edebilirler. Daha yalın ve konuya dair bilgi esaslı bir anlatım tercih ediyorlarsa Mehmet Remzi’nin Borçlar Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler kitaplarını kullanabilirler.

Ticaret Hukuku Dersi;

Ticaret Hukuku dersinin tamamından sorumlu olan adaylar daha kısa ve öz bir anlatımı bol soru çözümü ve kanun okumaları ile desteklemek niyetiyle hazırlıklarını yürüteceklerse Ayşe Sarıca’nın Ticaret Hukuku kitabını tercih edebilirler. Daha detaylı bir anlatım isteyen adaylar ise Tamer Bozkurt’un Ticaret İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku kitaplarından faydalanabilirler.

İcra ve İflas Hukuku Dersi;

İcra ve İflas Hukuku dersine hazırlık yapacak olan adaylar, mevzuat ile uyumlu bir şekilde ilerleyen anlatıma sahip, yine diğer kitaplarında olduğu gibi net bir anlatımı olan Mehmet Kodakoğlu’nun İcra ve İflas Hukuku konu anlatım kitabından faydalanabilirler.

Ceza Usul Hukuku Dersi;

Ceza Usul Hukuku ya da diğer bir ismiyle Ceza Muhakemesi Hukuku dersine hazırlık yapacak olan adaylar, İsmail Ercan’ın konu anlatım kitabından faydalanabilirler. Daha öz bir anlatım içinse Monopol Ceza Muhakemesi Hukuku ders notları kitabından faydalanabilirler.

Ceza Hukuku Dersi;

Ceza Hukuku dersi için adaylar hem genel hükümler hem de özel hükümler bölümlerinden sorumludurlar. Hem Genel Hükümler hem de Özel Hükümler için adaylar adaylar Sinan Sakin ya da İsmail Ercan’ın kitaplarını tercih edebilirler.

İş Hukuku Dersi;

2019 yılında Yargı Reformu ile Adli Yargı Hakimliği yazılı sınav konuları arasında yerini bulan İş Hukuku dersi için adaylar İş Hukuku dersinin; Ferdi İş Hukuku, Toplu İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku dallarının yanında Basın İş Hukuku ve Deniz İş Hukuku kısımlarından da sorumlu olmasını bekliyoruz. Ancak tabi ki ilk kez İş Hukuku soruları adaylara yöneltileceğinden bu konuda bir netlik bulunmamaktadır. Ancak adaylar bu şekilde hazırlık yaparak kendilerini garanti altına almalıdırlar. İş Hukuku dersine dair önerilerimizin yer aldığı yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla ulaşabilirsiniz;

Genel Kültür – Genel Yetenek Testi Dersleri

Bu kısımda adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı için kullanılan kaynaklardan ve video konu anlatımlarından yararlanabilirler.

Soru Bankası Önerileri;

Adayların Adli Yargı Hakimliği Sınavı için çözebilecekleri en temel özgün soru bankası Justice Soru Bankası’dır. Aynı zamanda çalışmalarını çıkmış soru çözümleriyle de desteklemesini önerdiğimiz adaylara bu anlamda Konsensus Soru Bankasını da öneriyoruz.

Adaylar ek olarak Medeni Usul Hukuku dersi için Sertkan Erdurmaz’ın soru bankasını ve İş Hukuku dersi için kısmen ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan Çalışma Sorunları soru bankasını da listelerine ekleyebilirler.

Genel Yetenek – Genel Kültür derslerine hazırlık için adaylar yine KPSS için hazırlanmış soru bankalarına ilave olarak Hakimlik sınavları için oluşturulmuş ve özgün – çıkmış soruları içeren Kaldıraç soru bankasından faydalanabilirler.

*Kaynak önerilerimizde hiçbir reklam kaygısı bulunmamaktadır. Kaynaklar farklı yayın evlerinden, adayların faydası öncelenerek, o ders için hangi kaynak faydalı görülüyorsa, o şekilde seçilmiştir. 

resmi gazete 1

Okunması Gereken Mevzuat ve Kanunlar

Adli Yargı Hakimliği sınavı için adaylar, ÖSYM’nin son yıllarda gerçekleştirdiği Hakimlik sınavlarına bakacak olurlarsa; sorulan Alan Bilgisi sorularının mevzuat hükümleri temelinde hazırlandığını ve yöneltildiğini görebilirler. Bu bağlamda adayların konu çalışmalarını aynı zamanda kanun okumaları ile de desteklemeleri Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavına tam bir hazırlık yapmalarına yardımcı olacaktır. Adayların Adli Yargı Hakimliği yazılı sınavı için okumalarını önerdiğimiz kanunlar ise şu şekilde;

Anayasa Hukuku Dersi;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
-Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü

İdari Yargılama Usul Hukuku Dersi;
-2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
-2576 Sayılı BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi. Mahk. Kur. ve Gör Hk. Kanun
-2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahk. Kuruluş ve İşleyişi Hk. Kanun
-2575 Sayılı Danıştay Kanunu

Ceza Hukuku Dersi;
-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (Tamamı)

Ceza Muhakemeleri Hukuku Dersi
-5271 sayılı Ceza Muh. Kanunu

Medeni Hukuk Dersi;
-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
-634 Kat Mülkiyeti Kanunu

Borçlar Hukuku Dersi
-6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (Tamamı)

Medeni Usul Hukuku Dersi
-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
-5235 Sayılı İlk Derece Mahk. ile BAM Kur., Görev ve Yetki. Hk. Kanun
-2797 Sayılı Yargıtay Kanunu

Ticaret Hukuku Dersi
-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

İcra ve İflas Hukuku Dersi
-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

İş Hukuku Dersi
-4857 sayılı İş Kanunu
-6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözl. Kan.
-5953 sayılı Basın İş Kan.
-854 sayılı Deniz İş Kan.

Adli Yargı Hakimliği Sınavına Nasıl Çalışılır?

Adli Yargı Hakimliği sınavına nasıl çalışılır konusunda, İdari Yargı Hakimliği’ne hazırlık için sizlere sunduğumuz yazının son kısmı ile tekrara düşmemek adına, aynı önerileri buraya taşımıyoruz. Aşağıda yönlendirmesini vereceğimiz yazının “İdari Yargı Hakimliği Sınavına Nasıl Çalışılır?” başlıklı bölümde yer alan tüm tavsiyelerimiz Adli Yargı Hakimliği sınavına hazırlanacak olan adaylarımız için de geçerlidir.

Adli Yargı Hakimliği sınavına hazırlık hususunda tamamen subjektif fikirlerimiz, gözlemlerimiz ve deneyimlerimize dayanarak hazırlamış olduğumuz yazımızda elbette sizlerin çalışma yöntemlerine, düzenine, tercihlerine uymayan kısımlar olacaktır. Tamamen subjektif olarak hazırlanmış yazımız ile sizlere en azından yol gösterici olma gayemizi gerçekleştirebildikse, ne mutlu bize.

Yorumlar

  1. Alperen Avatar Alperen dedi ki:

    Merhabalar, bir şey sormak istiyorum Adli Hakimlik sınavına 3 aylık bir dönemde çalışmamız yeterli olur mu