kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanlığı Mesleği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanlığı Mesleği Sınavı

A+
A-

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanlığı Mesleği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı içerisinde bazı uzmanlıklar ve meslek grupları vardır. Bunlardan biri olan gümrük ve ticaret bakanlığı uzmanlığı mesleğini gelin birlikte öğrenelim.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda görev yapan Uzmanların mesleğe girişlerini, görev ve yetkilerini, özlük haklarını ve kariyer imkanlarını inceleyeceğiz.

Mesleğe Giriş;

Kurum en son gerçekleştirdiği 2014 alımında 60 kişi Gümrük, 60 kişi ticaret uzman yardımcısı olmak üzere toplam 120 kişi almış, her bölüm için ayrı puan türleri belirlemiş ancak sıralamayı alınacak aday sayısının 5 katı olan 600 kişi için karışık olarak yapmıştır.  O dönem için belirlenmiş  eski sistem puan türleri şu şekildedir;

1 İktisat KPSSP 22
2 İşletme KPSSP 23
3 Maliye KPSSP 24
4 Hukuk KPSSP 103
5 Kamu Yönetimi KPSSP 30
6 Uluslararası İlişkiler KPSSP 33

Benzer şekilde alım yapılması durumunda alan bazlı puan türlerinden alım yapılmasını beklemek yine mümkündür. Ancak alımın tek tek bölüm bazlı belirlenecek kadro sayılarına göre mi yoksa yine bu şekilde karışık sıralamak suretiyle mi gerçekleştirileceği konusu belirsizdir.

Mesleğe girişte Yabancı Dil Sınavı puanı istenmesi ile alakalı olarak Bakanlığın yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile başvuruda C Seviyesi YDS puanı isteneceği hükmü yönetmeliğe eklenmiştir. Bu durumda mesleğe girmek isteyen adayların C Seviyesi YDS puanına (70 Puan) sahip olmaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav;

Sınav mezun olunan alan bilgisi ve yabancı dil olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve puanlamada %65 Alan bilgisi, %35 Yabancı dil bilgisi baz alınmaktadır.

Yazılı sınavda başarılı olmak için adayların iki alanda en az 60’ar puan alması, ortalamalarının ise en az 70 puan olması gerekmektedir.

Uzman Yardımcılığı Dönemi;

Mesleğe giren adayları 3 senelik bir yardımcılık dönemi beklemektedir. Bu 3 senede adaylar Uzman olana dek yetiştirilecek ve belli aşamalardan geçerek uzmanlığa hazırlanacaklardır. Bu süreçte alınacak meslek içi eğitimlerin ardından 2 seneyi dolduran adaylar ‘tez hazırlama’ aşamasına geleceklerdir.

Tez Aşaması;

Meslekte 2 senesini dolduran adayların bu süreyi doldurmalarını takip eden 1 ay içerisinde tez konuları belirlenir. Tez konusu özgün olmak zorundadır. Daha evvel yüksek lisans. vb. alanda yazılmış ve savunması yapılmış bir tez konusu seçilip hazırlanamaz. Tez hazırlama sürecinde adaylara gerekli esneklik sağlanacak ve hazırlıklarını yapabilmesi için gerekli boşluklar tesis edilecektir.

Tez konusunun adaylara duyurulmasının ardından 12 Ay içerisinde bağlı bulunulan daire başkanına tezin teslimi zorunludur Bu süre içinde tezini geçerli bir mazerete dayanarak tamamlayamayan yardımcılara ek olarak 6 Ay’lık süre tanınabilir. Bu süre içinde de tezini sunamayan yardımcılar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.
Yine tezin başarısız bulunması durumunda da 6 Ay’lık bir süre tanınarak yeniden hazırlanması istenebilir.

Tezleri başarılı olan ve toplamda 3 yıllık yardımcılık süresini dolduran adaylar Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavı:

Meslekte 3 yılını doldurmuş ve tezi başarılı olarak kabul edilmiş uzman yardımcıları Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavı tezin kabulünü müteakiben 6 ay içinde gerçekleştirilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak şarttır.

Sınav konuları meslek mensuplarının Gümrük veya Ticaret alanında çalışmalarına göre değişmektedir.

Uzmanlığa Atanma;

Yeterlik sınavını başarı ile geçen adaylar Uzman olarak mesleğe atanacaklardır.

Uzmanların Yetki, Sorumluluk ve Görevleri;

Adaylar mesleğe alınırken iki ayrı alan için alınmaktadırlar.

-Gümrük Uzmanlığı
-Ticaret Uzmanlığı

Mesleğe alım bu alımlar belirtilerek ayrı ayrı gerçekleştirilmekte ve adaylar hangi alandan girmişlerse o alana göre görevlendirilmektedirler. Meslek mensuplarının görev alanları da buna göre belirlenmektedir.

Gümrük Uzmanları;

-Menşe
-Transit
-Kıymet
-İhracat
-İthalat
-Dahilde İşleme birimlerinde görevlendirilebilirken,

Ticaret Uzmanları daha çok yurt içi ticaret birimlerinde görevlendirilmektedirler. Bu noktada ticaret uzmanlarının çalışma alanı daha dar ve nispeten hafiftir.

Her iki alanda da uzmanların görevleri şu şekilde sıralanabilir;

-Mevzuat çalışmalarında taslakların oluşumunda görev almak

-Taşra’dan gelen mevzuat ihtilafları hakkında bildirilecek görüşe dair çalışmalar yapmak.

-Bakanlığın görev alanı ile alakalı olarak yurt içi veya yurt dışı toplantı, seminer vb. yerlerde kurumu temsil etmek

-Alanları hakkında eğitim ve seminerlerde eğitici/konuşmacı olarak görev almak

-Uzman Yardımcılarının yetişmesinde aktif rol almak

Özlük Hakları ve Kariyer İmkanı

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Bakanlık Merkez Uzmanlarıdır. 3600 Ek gösterge ile Ankara’da Bakanlıkta görev yapmaktadırlar.

Özellikle Gümrük alanındaki Uzmanların yabancı dil konusunda kendilerini ilerletmeleri ve Gümrük mevzuatı hakkında gelişmeleri durumunda yurt içi yurt dışı kariyer olanağı bulmaları mümkündür. Bürokrasi ve kurum içi kadrolarda yükselme olanağı Gümrük Müfettişlerine göre kısıtlı da olsa yine kendilerini geliştirmeleri bu alanda önlerini açabilecektir. MESLEKLER

3623 1 8e5f8d747baaf5321e898bb53cccb87c

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.