kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

HSK Üye Seçimi Nasıl Yapılır, HSK Üye Sayısı Kaçtır?

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasına çok az bir zamanın kaldığı ve yerlerine yenilerinin seçileceği bugünlerde, HSK üye sayısının kaç olduğunu, bu üyeleri kimlerin seçtiğini haberimizde görebilirsiniz.

A+
A-

Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükseltme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yerine getiren idari kuruldur. HSK’nın yargılamaya dair görevi bulunmaktadır. HSK, bir yüksek mahkeme değildir. Hakimler ve Savcılar Kurulunun 13 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerden biri Adalet Bakanı bir diğeri de Adalet Bakan Yardımcısı olmak üzere iki üye doğal üye olarak bilinmektedir. Geriye kalan 11 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçmektedir. Bu üyelerden 7 tanesini TBMM ve 4 tanesini de Cumhurbaşkanı seçmektedir. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilenler 4 yıl için seçilirken, bu üyelerin tekrar seçilmeleri de mümkündür. Peki, HSK üyeleri nasıl seçilir? Üye seçimi nasıl yapılır?

HSK Üyeliği İçin TBMM’ye Başvuran İsimler Belli Oldu

HSK Üye Seçimi Nasıl Yapılır?

HSK’nın toplam 11 üyesinden 4 tanesini Cumhurbaşkanı ve 11 tanesini de TBMM’nin seçtiğini belirtmiştik. Bu üyelerin seçimini şu şekilde yapılmaktadır:

  • 3 üyeyi birinci sınıf Adli yargı hakim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanı,
  • 1 üyeyi birinci sınıf İdari yargı hakim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanı,
  • 3 üyeyi Yargıtay üyeleri arasından TBMM,
  • 1 üyeyi Danıştay üyeleri arasından TBMM,
  • 3 üyeyi hukuk alanında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM seçer.

Toplam 13 üyesi bulunan Hakim ve Savcılar Kurulu’nda geriye kalan 2 üyede Adalet Bakanı ve Adalet Bakan Yardımcısı olmak üzere doğal üye olarak yer alırlar. TBM tarafından seçilen öğretim üyeleri ve avukatlar içerisinden bir tanesinin öğretim üyesi ve bir tanesinin de avukat olması zorunludur. Kurulun, TBMM tarafından seçilecek üyelerinin TBMM Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. Başkanlık, başvuruları Adalet ve Anayasa komisyonlarından oluşan karma komisyona gönderir. kamu haber

Komisyon her bir kişilik üyelik için belirleyeceği üç adayı, ilk oylamada üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla belirler. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci oylamada yine üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da belirtilen çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır.

TBMM Komiyonunda belirlenen adaylar için genel kurulda oylama yapılır. Her bir adaylık için komisyon tarafından belirlenen 3 aday arasında seçim gerçekleşir. Genel kurulda her bir aday, ilk oylamada üye tamsayısının 2/3 çoğunluğuyla seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci oylama da üye tamsayısının 3/5 çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da belirtilen çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır.

Hakaret Eden Savcı HSK Tarafından Açığa Alındı

HSYK kaç asil kaç yedek üyeden oluşur?

On sekiz asıl ve beş yedek üyeden oluşan kurulun üye sayısı, on bir asıl ve üç yedek olmak üzere on dörde düşürüldü.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.