Kamu Haber

Memurun Ay Başı Ne Zaman? Memur Maaşları Neden Ayın 15'inde Yatar?

Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında sayıları milyonları bulan devlet memurları görev yapmaktadır. Bu devlet memurlarının maaşları her ayın belirli bir günü kurumları tarafından yatırılmaktadır. Neden memur maaşları ayın 15’inde yatar? Memur maaşlarının ayın 15’inde yatmasının sebebi nedir? Devlet memuru maaşlarının ayın 15’inde yatmasının dayanağı nedir? Memurluk aybaşı ne zamandır? Konu hakkında detaylara çalışmamızda erişebilirsiniz. kamu haber

Başarılı Memura Ödül Verilir Mi? Ne Ödül Verilir? Ne Kadar Verilir?

Devlet Memurluğu Nedir? Nasıl Devlet Memuru Olunur?

Devlet memurluğu, kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan ve işçi olarak değerlendirilmeyen kadrolarda görev yapan kamu personeline verilen isimdir. Devlet memurları, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarında, görev aldıkları birime göre farklılaşan iş ve işlemleri gerçekleştirmekle mükelleftirler. Bu görevler A Grubu kariyer mesleklerde denetim, inceleme ya da ceza yazma gibi kritik nitelikte iken, polislik, öğretmenlik gibi kadrolarda uzmanlık gerektiren noktadadır. Bunun yanında B grubu olarak niteleyebileceğimiz memurluk kadrolarında ise veri hazırlama, evrak işleri gibi görevler yerine getirilmektedir.

Devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, merkez teşkilatlarda ya da kurumların varsa taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere atanmak isteyen adayların kendi mezuniyet durumlarına göre, lise düzeyinde veya üniversite düzeyinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS oturumlarına katılmaları ve kurumların atamalarda istediği puanlara sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ayrıca devlet memurluğu için kanunda düzenlenen yaş şartlarını ve diğer genel koşulları da sağlıyor olmaları şarttır. Devlet memuru olarak atanabilmek için adayların taşımaları gereken genel başvuru şartları Devlet Memurları Kanunu’nda aşağıdaki hükümlerle kendisine yer bulmuştur;

1) Türk Vatandaşlığı
2) 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
3) 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
4) Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
5) TCK – 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
6) Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
7) Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
8) Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak. 

Devlet memuru olmak isteyen adayların kamu kurumlarında başvuruda bulunmak istedikleri kadrolara göre değişkenlik gösteren yaş şartının detaylarına ise aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebileceğiniz çalışmamızda göz atabilirsiniz;

 

Devlet Memurları Ne Zaman Maaş Alırlar? Memurların Ay Başı Ne Zaman?

Devlet memurları çalışmalarının karşılığı olan maaşlarını her ayın on beşinci gününde kendilerine tanımlanmış olan banka hesaplarından çekebilirler. Devlet memurları maaşlarını alırken işçi statüsünde olan personelden farklı olarak önlerindeki bir aylık sürecin maaşını almaktadırlar. Yani devlet memurunun ay başı ayın 15’inde başlar. Bir sonraki ayın on dördüncü gününe kadar olan dönemin maaşını almış olur.

Devlet Memuru Maaşları Neden Ayın 15’inde Yatar? Sebep ve Dayanağı Nedir?

Devlet memurlarının maaş düzeni işçi statüsünde olan çalışanlardan farklı işlemektedir. Bu işleyişin temelinde peşin olarak maaşın ödenmesi mantığı yatmaktadır. Devlet memurları içinde bulunulan ayın on beşinci gününde, izleyen ayın on dördüncü gününe kadar olan dönemin maaşını peşin olarak almaktadır. Dolayısıyla devlet memurunun sıradaki ay başı izleyen ayın on beşinci günü olmaktadır. Bu durumu ifade eden hükümler 1987 yılında yayımlanan 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de aşağıdaki biçimde yer bulmuştur;

Memurlara İlave Derece ve Kademe Kazandıran Kadrolar Nelerdir?

 

image 72

Buna göre devlet memurları ile anlan diğer kamu personelinin ay başı olarak ayın 15’i alınmaya başlanmıştır ve bu sebeple devlet memurlarının maaşları her ayın 15’inde yatırılmaktadır.

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

 

Hafta sonu maaşlar yatar mı?

Cumartesi gününe rastlaması halinde Cumartesi günü, Pazar gününe rastlaması halinde ise Pazar günü ödenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu