İdari Hakimlik Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Çalışılır Hazırlanılır?

İdari Yargı Hakimliği sınavı nedir? Bu sınava nasıl hazırlanılır? Sınav konuları nelerdir? Hangi kaynaklarla İdari Yargı Hakimliği sınavına çalışılabilir? Çalışma yöntemi nasıl olmalıdır? Sorularınızın yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

13.09.2019
A+
A-

İdari Yargı Hakimliği ya da İdari Hakimlik, üniversitelerin Hukuk Fakültesi mezunlarının yanı sıra Adalet Bakanlığı tarafından sınava girmesi uygun görülen diğer bölümlerinden mezun adayların katıldığı sınav ile girilebilen, yargı sistemimizde, İdari konulu davaların çözümünde görev alan yargı mensuplarının oluşturduğu, en iyi kariyerlerden birisidir. 

Çoğu aday bu meslekte yer almanın hayalini kurmakta ve bu yolda hazırlık yapmaktadır. Bu yazımızda, bu güzel mesleğe girmek isteyen adaylara yol gösterici nitelikte olması adına, İdari Hakimlik sınavına nasıl bir hazırlık yapılabileceğine dair bilgileri aktarmaya çalışacağız. Bu bilgilerin yanında adaylara İdari Hakimlik mesleğine başvuru koşullarından, başvuru yaparken dikkat edilecek hususlardan, sınavda adayları nelerin beklediğinden de kısa kısa bahsedeceğiz. Bu konuların daha detaylı bir biçimde işlendiği yazılarımıza ise yönlendirmeler yapacağız. Ayrıca adayların İdari Hakimlik sınavına hazırlanırken faydalanabilecekleri kaynaklardan ve uygulayabilecekleri çalışma yöntemlerinden de söz edeceğiz.

İdari Hakimlik Sınavı Nasıldır? Sınav Konuları Nelerdir?

İdari Yargı Hakimliği sınavı, Hukuk Fakültesi’nden mezun olan adayların yanında, Bakanlığın uygun bulduğu alanların da katılabildiği ve adayların başarılı olması durumunda İdari Yargı Hakim Adayı olarak atandığı, iki aşamalı bir sınav sürecidir. Bu iki aşamadan ilki, ülkemizde en çok merkezi sınav gerçekleştiren Kurum olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ya da kısaca ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yazılı Yarışma Sınavı, ikincisi ise ilk aşamada başarılı olan adayların bir kısmının katıldığı ve Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakatlardır. 

Yazımızda aslen yazılı sınava dair önerilere yer vereceğiz. Sözlü mülakatlar içinse mülakata özgü hazırlanmış yazımıza yönlendirmede bulunacağız.

İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavına adayları bekleyen toplam iki oturum bulunmaktadır. Bu oturumlardan ilki adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ve Adli Yargı Hakimliği adayları ile birlikte çözdükleri Ortak Alan testinin yer aldığı ve 30 tanesi GK-GY konularından, 35 tanesi de ortak alan hukuk sorularından olmak üzere 65 soru içeren oturumdur. Bu 65 sorunun çözümü için ÖSYM’nin adaylara tanıdığı süre 80 dakika olacaktır. Bu 80 dakikanın sonunda ise İdari Yargı Hakimliği adaylarının çözeceği İdari Yargı Testi gerçekleştirilmektedir. Bu oturumda da adaylara 35 hukuk sorusu sorulmakta ve 50 dakika süre tanınmaktadır. Gelelim testlerin içeriklerine, sınavın konularına.

Yazımızda sınavın konularına ana başlıklarıyla değineceğiz. Yani dersleri ele alacağız. Ancak daha detaylı bir biçimde konu başlıklarını görebileceğiniz İdari Yargı Hakimliği Sınavı Konuları başlıklı yazımıza yönlendirme yapacağız. Detaylı inceme yapmak isteyen adaylar, o yazıyı da irdeleyebilirler. İdari Yargı Hakimliği sınavı, testlerine göre aşağıdaki derslerden oluşmaktadır;

Genel Yetenek – Genel Kültür Testi; Her dersten 6’şar soru olmak üzere toplam 30 soru. 

Genel Yetenek; Matematik ve Türkçe Dersleri
Genel Kültür; Tarih, Kültür – Medeniyet ve Yurttaşlık Bilgisi Dersleri

Ortak Alan Testi; Her dersten 7’şer soru olmak üzere toplam 35 soru.

Anayasa Hukuku Dersi
Medeni Usûl Hukuku Dersi
İdari Yargılama Usûl Hukuku Dersi
Medeni Hukuk Dersi
İdare Hukuku Dersi

İdari Yargı Alan Bilgisi Testi: Her dersten 7’şer soru olmak üzere toplam 35 soru.

Vergi Hukuku Dersi
Vergi Usûl Hukuku Dersi
Maliye ve İktisat Dersleri
Borçlar Hukuku Dersi’nin Genel Hükümler kısmı
Ceza Hukuku Dersi’nin Genel Hükümler kısmı

Tüm bu alanlardan adaylara toplam 100 soru yöneltilmektedir. Adayların oturumlara katılım düzenini aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz;

2019 hakimlik synavy oturumlary 2

*Açık yeşil renk ile ifade edilen bölüm İdari Yargı Hakimliği sınavına katılacak olan adayların oturumlarını ifade etmektedir. 

İdari Yargı Hakimliği Sınavı’nın derslerinin içeriklerini başlıklar halinde görmek isteyen adaylar için;

İdari Yargı Hakimliği Yazılı Sınavı’nda Nasıl Başarılı Olunur?

İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavına yukarıdaki konulardan katılan adayların başarılı olabilmeleri için bazı başarı şartlarını yerine getirebilmeleri gerekmektedir. Bu koşullar adayın yazılı sınavda en az 70 puan alması ve mesleğe alınacak aday sayısının 3 katı kadar aday içerisinde yer almasıdır. Yani aslında 70 puan başarılı olmak için yeterlidir ancak sözlü mülakatlara katılabilmek için malesef yetersiz olacaktır. 100 kişi alınacak olan bir İdari Yargı Hakimliği sınavında adayların sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanması için, ilk 300 kişi içerisinde yer alması gerekmektedir. 

İdari Yargı Hakimliği Sınavı’na Hangi Kaynaklarla Hazırlanılır?

İdari Yargı Hakimliği sınavında başarılı olmak isteyen adayların tabi ki evvela güzel kaynaklar ile yola çıkmaları gerekmektedir. Bu noktada hem adaylar tarafından kullanılmış ve genel anlamda beğeni görmüş hem de bizlerce de incelenerek başarılı bulunmuş bazı kaynakları sizlere önerebiliriz. Ama bu öneriler kati bir öneri olmayacaktır, alternatif olarak bulunmuş olan daha güzel kaynaklarla bu kaynakları ikame edebilir ve çalışmanızı oradan yürütebilirsiniz. Bu noktada yöntem de kaynak kadar önem kazanacaktır. Biz kaynaklarla başlayalım ve yöntemler ile yazımızı sürdürelim. 

İdari Yargı Hakimliği Sınavı Derslere Göre Kaynak Önerileri

Kaynak önerilerimizin ilk kısmı konu anlatımı kitapları, ikinci kısmı soru bankaları, üçüncü kısmı ise okunması gereken kanun/mevzuat önerilerinden oluşacaktır.

Konu Anlatımı Kitap Önerileri;

Ortak Alan Testi Dersleri

Anayasa Hukuku Dersi;

Anayasa Hukuku dersi için Ahmet Nohutçu’nun Anayasa Hukuku dersini de içeren Kanunname adlı kitabı ya da themis yayınları’nın Anayasa Hukuku kitabı tercih edilebilir.

İdare Hukuku Dersi;

Yine bu kısımda Ahmet Nohutçu’nun Kanunname kitabı kullanılabilir. İdare Hukuku da Anayasa Hukuku ile bir bütün olarak bu seride sunulmaktadır. Yine alternatif olarak themis yayınlarının İdare Hukuku kitabı tercih edilebilir. 

İdari Yargılama Usul Hukuku Dersi;

Yine bu kısımda Ahmet Nohutçu’nun Kanunname kitabı kullanılabilir. İdare Yargılama Usul Hukuku da Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku ile bir bütün olarak bu seride sunulmaktadır. Yine alternatif olarak themis yayınlarının İdare Yargı kitabı tercih edilebilir.

Medeni Hukuk Dersi;

Bu kısımda gerek yalın anlatımı gerekse sık sık örneklerle anlatımın kuvvetlendirilmiş olması sebebiyle, Tan Tahsin Zapata’nın Medeni Hukuk kitabını önerebiliriz.

Medeni Usul Hukuku Dersi; 

Bu ders için yine anlatım yalınlığı ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile uyumlu anlatımı ile Mehmet Kodakoğlu’nun Medeni Usul Hukuku kitabını önerebiliriz.

İdari Yargı Testi Dersleri

Borçlar Hukuku Dersi

Adayların sınavda muhatap olduğu kısım, Kanun’un Genel Hükümler bölümüdür. Bu bağlamda Tan Tahsin Zapata’nın Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabı bu kısım için yeterli görülmektedir.

Vergi Hukuku – Vergi Usul Hukuku Dersleri

Bu kısımda adayları toplam 14 soru karşılamaktadır. O nedenle güzel bir konu anlatımı muhakkak ilave bir soru bankası ile de desteklenmelidir. Konu anlatımı için Sertkan Erdurmaz ya da Nurettin Bilici’nin Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi kitapları tercih edilebilir. 

Ceza Hukuku Dersi

Ceza Hukuku dersi de Borçlar Hukuku gibi genel hükümlerden ibarettir. Bu kısım için adaylar Sinan Sakin ya da İsmail Ercan’ın Genel Hükümler için olan Ceza Hukuku kitaplarını tercih edebilirler. 

Maliye ve İktisat Dersleri

Bu kısım İİBF/SBF mezunu adaylar için KPSS A Grubu sınavına hazırlanmış oldukları kaynaklarla halledilebilir. Çok hakim olmayan adaylar içinse kaynak önerilerimiz; Mikro ve Makro İktisat – Tufan Samet Özdurak, Maliye – İsmail Engin kitapları olacaktır.

Genel Kültür – Genel Yetenek Testi Dersleri

Bu kısımda adaylar KPSS için hazırlanmış olan kaynaklardan ve video yayınlarından faydalanabilirler. 

Soru Bankası Önerileri;

Tüm alan derslerini içeren soru bankalarından özgün soruları içeren Justice Soru Bankası, çıkmış soruları içeren Konsensus Soru Bankası en temelde önerilebilecek soru bankalarıdır. 

İlave olarak soru çözülmesini önemli gördüğümüz dersler olan Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku dersleri için Sertkan Erdurmaz’ın Matrah Soru Bankası’nı ve Medeni Usul Hukuku için yine Sertkan Erdurmaz’ın Medeni Usul Hukuku Soru Bankası’nı öneriyoruz. 

Genel Kültür – Genel Yetenek için KPSS soru bankalarının yanında, Hakimlik çıkmış sorularını ve bu sorulara benzer biçimde özgün soruları içeren Kaldıraç Soru Bankası’nı öneriyoruz.

Okunması Gereken Mevzuat ve Kanunlar

Son yıllarda yapılan Hakimlik sınavlarında, ÖSYM’nin kanun temelinde sorular hazırladığını ve mevzuat diline, kanunda yer alan ince noktalara dikkat edilmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Bu yüzden kitaplardan yapılan konu çalışmalarının yanında adayların Kanunları da fırsat buldukça okumaları gerektiğini düşünüyoruz. Adayların İdari Yargı Hakimliği sınavı için okumalarını önerdiğimiz Kanunlar ve ilgili mevzuat şu şekilde;

Anayasa Hukuku Dersi;
-T.C. Anayasası
-TBMM İç Tüzüğü

İdari Yargılama Usul Hukuku Dersi;
-2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
-2575 Sayılı Danıştay Kanunu
-2576 Sayılı BİM, İdare Mahkemeleri ve Vergi. Mahk. Kur. ve Gör Hk. Kanun
-2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahk. Kuruluş ve İşleyişi Hk. Kanun

Ceza Hukuku Dersi;
-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (Sadece ilk 75 madde)

Medeni Hukuk Dersi;
-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
-Kat Mülkiyeti Kanunu

Borçlar Hukuku Dersi
-6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (Sadece ilk 206 madde)

Medeni Usul Hukuku Dersi
-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
-2797 Sayılı Yargıtay Kanunu,
-5235 Sayılı İlk Derece Mahk. ile BAM Kur., Görev ve Yetki. Hk. Kanun.

Vergi Usul Hukuku Dersi;
-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

İdari Yargı Hakimliği Sınavına Nasıl Çalışılır?

Yukarıda kaynak önerilerimizi listeledik. Şimdi gelelim bu kaynaklara nasıl çalışabileceğiniz hususuna. Bu konu elbette kişiden kişiye değişebilen, göreceliği olan bir konu. Ancak biz kendi uyguladığımız ya da başarılı olan kişilerde gözlemlediğimiz bazı yöntemleri size öneri olarak sunacağız.

Öncelikle iyi bir konu çalışması;

Adayların öncelikli olarak konu kitaplarında güzel bir okuma yapmaları önem arz etmektedir. Yazarak çalışmayı önermiyoruz, gerek vaktin darlığı gerekse yazmanın aslında tam bir öğrenmeye bu kadar çok çalışılması gereken ders varken tam anlamıyla yardımcı olmayacak olması sebebiyle, tam bir yazarak çalışma yapmak yerine okumalar yaparken kitap üzerine ufak notlar ve yapışkan kağıtlarla ilgili konunun önemli noktalarını kitap üzerinde bırakarak çalışmayı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde yapılan konu çalışmalarının sonunda, kitaptan bir tur daha tekrar yapıldığında, notlara ve bu önemli kısımlara önem verilmesi, konuların soru olabilecek noktalarını adaylara göstermesi açısından faydalı olacaktır.

Soru Çözümleri ile Çalışmanın Desteklenmesi;

Bir dersi başla – bitir şeklinde çalışacak olan adayların, örnek vermek gerekirse Anayasa Hukuku’nu bitirdikleri zaman, soru bankalarından soru çözümlerine başlaması, konuları pekiştirmeleri açısından faydalı olacaktır. Bu soru çözümlerini de iki kısma ayırmak mümkündür. Başla-bitir yaparken, biten dersin özgün sorularını evvela çözmek ve yanlış yapılan sorularda, soru altlarında yer alan ayrıntılı çözümler üzerinden bir anlamda tekrar yaparak eksikleri kapatmak faydalı olacaktır. 

Tüm derslerin bitimiyle de çıkmış sorulara eğilerek, ÖSYM tarzını ve soru tiplerini de görerek ve yine çözümlere önem vererek eksikleri kapatmak adayları ciddi biçimde sınava hazırlayacaktır. Yine bu çalışmalarda çözümleri es geçmemek önemlidir. Adaylar eğer bir konuya tam olarak hakimiyet sağlayamadığını fark ederse, yenide kısa bir konu tekrarına dönüş de yapabilirler.

Deneme Çözümleri;

En son aşamada ise adaylar, özellikle sınav temposunu kazanabilmek, zihinlerini 100 soru, 130 dakikalık bir sınava hazırlamak için deneme sınavı çözümleri yapabilirler. Bu çözümler adayların sınav temposu kazanması açısından önemlidir. Bir adayın bir solukta özellikle 100 soruyu en az hata ile çözmesi gereken böyle bir sınav için, hata paylarını düşürmeleri açısından deneme çözümleri daha da önem kazanmaktadır. 

Kanun ve Mevzuat Okumaları;

Adayların çalışmalarını kanunları ve mevzuatı okuyarak desteklemeleri oldukça faydalı bir yöntemdir. ÖSYM’nin son yıllarda hakimlik sınavlarında sorularını mevzuat hükümlerini baz alarak hazırlama eğilimi, bu çalışma şeklini daha da kıymetli kılmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını, yoğun bir çalışma günü içerisinde, hali hazırda çalıştığı dersin mevzuatını okuyarak ya da gün sonunda bu okumaları gerçekleştirerek sürdürebilirler. 

Adaylara bu noktada önerimiz, rahat bir okuma yapmak adına ilgili mevzuatı DOC formatında, resmi sitelerden indirmeleri ve bu mevzuatı word üzerinden daha okunaklı bir puntoya yükseltmeleridir. Hatta Kanun içerisindeki ilgalardan oluşan boşlukları da düzenleyerek sayfa tasarrufu da sağlanabilir. Bu şekilde çıkarılan Kanunların bir kitap gibi spirallenerek bastırılması adayların rahat bir şekilde okuma yapmalarına yardımcı olacaktır.

GÜNCELLİĞE DİKKAT!

Adayların gerek indirdikleri mevzuatın, gerekse satın alacakları konu anlatımı ve soru bankası kaynaklarının güncelliğinden emin olmaları önemlidir. Çünkü güncel olmayan bir kaynak, adayın yanlış bir bilgi gibi öğrenmesine ve sınavda hata yapmasına yol açacak, belki de sınavı kazanmasını engelleyecektir. Bu nedenle adayların, mevzuatı, mevzuat resmi sitesinden indirmelerini, indirdikleri mevzuatın en son sayfasında yer alan değişiklikler bölümüne bakarak, alacakları kitabın yayın tarihinin bu değişiklikleri kapsayacak biçimde olduğundan emin olmalarını öneriyoruz.

*Kaynak önerilerimizde hiçbir reklam kaygısı bulunmamaktadır. Kaynaklar farklı yayın evlerinden, adayların faydası öncelenerek, o ders için hangi kaynak faydalı görülüyorsa, o şekilde seçilmiştir. 

İdari Yargı Hakimliği sınavına hazırlık sürecinde merak ettiklerinizi sormak, bilgi almak ve güncel gelişmeleri takip etmek için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

İdari Yargı Hakimliği Sözlü Mülakatına Hazırlık

Yukarıda yazılı sınava dair tüm önerilerimizi sunduk. Belirttiğimiz gibi yazılı sınava katılan adayların başarılı olanlarından, mesleğe alınacak aday sayısının 3 katı kadarı sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanacak. Peki mülakatlarda ne yapmak lazım? Nasıl giyinmeli, nasıl hazırlanmalı, nasıl davranmalı? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını bulabileceğiniz yazımızı muhakkak inceleyiniz;

İdari Yargı Hakimliği Mesleği Nedir?

İdari Yargı Hakimliği mesleğinin ne olduğu, meslekte sizi nelerin beklediği ve mesleğe dair diğer detayları bulabileceğiniz ayrıntılı MESLEK TANITIM yazımızı incelemek için;

İdari Yargı Hakimliği Sınavına dair önerilerimizin yer aldığı yazımızdaki, sınava dair bilgiler son ilan baz alınarak hazırlanmıştır. Değişiklikler olması durumunda güncellenecektir. Önerilerimizi içeren bölümler de takdir edersiniz ki bizim çıkarımlarımıza dayanan subjektif önerilerdir. Size en uygun bulduğunu yöntemleri ve kaynakları belirleyebilir ve elbette yazıya yüzde yüz uymayabilirsiniz. Biz bir nebze olsun rehber olma gayemizi gerçekleştirebildikse ne mutlu bize.

Tercihiniyap.net çalışmalarınızda başarılar diler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Eylül Güneş dedi ki:

    hahaha