kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İİBF Mezunları Gelmeyen İlanlar Verilmeyen Kadrolar İçin Basın Açıklaması Yapacak!

On binlerce İİBF mezunu aday gelmeyen ilanlardan, uzayan süreçlerden, belirsizlikten bunalmış durumda. Adaylar seslerini duyurmak için basın açıklaması yapacaklar. Detaylar özel haberimizde.

A+
A-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından başta İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunu adaylar için gerçekleştirilen KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları 29 Ağustos 2018 tarihinde açıklandı. Aradan 6 aylık bir zaman dilimi geçmesine ve diğer tüm mezun gruplarına ihtiyaç duydukları unvan ve sayılarda kadro müjdeleri verilmesine rağmen İİBF mezunları için henüz emeklerinin karşılığını alabilecekleri ciddi bir ikan gelmedi.

Bu süreçte İİBF mezunlarına yönelik olarak açılan kadroların sayıları yaklaşık ortalama 60 bin adayın katılım gösterdiği bir sınava yönelik olması hasebiyle ciddi şekilde düşüktür. İİBF mezunlarının her yıl beklediği ve bugüne dek belli bir düzen içerisinde açılan Hazine ve Maliye Bakanlığı A Grubu alımları olan; Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı, Defterdarlık Uzman Yardımcılığı kadroları için yaklaşık 3 yıldır ilana çıkılmamaktadır. Bununla birlikte 2018 KPSS sonrası dönemde Bakanlık 500 adet Vergi Müfettiş Yardımcısı alacağını duyurmuş, başvuruları kabul etmiş ancak yazılı sınavın gerçekleştirilmesine günler kala herhangi bir gerekçe göstermeksizin alımı iptal etmiştir.

Uzayan Alım Süreçleri Yeni Alımların Önünü Tıkamaktadır

Geçtiğimiz dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu 9. dönem Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı alımı sürecini 1.5 senede ancak tamamlayabilmiş, Müfettiş Yardımcılığı alım sürecini de halen tamamlayamamıştır. Yine 2017 yılında süreci başlamış olan İş Müfettiş Yardımcılığı alım süreci üç takvim yılına yayılmış ve halen neticelenmemiştir. 2018 KPSS sonrası süreçte başlamış olan Bilgi Teknolojileri Kurumu Bilişim Uzman Yardımcılığı alım süreci de tıkanmış durumdadır ve sonucu beklenmeye devam etmektedir.

İİBF mezunu adaylara en büyük mağduriyeti yaşatan süreç ise 1000 kişilik Gelir Uzman Yardımcılığı ve 300 tanesi İİBF mezunları için olmak üzere 400 kişilik Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı alım süreci olmuştur. Yüzlerce aday dört ayı aşkın zamandır sözlü mülakatlarının ne zaman gerçekleştirileceğinin duyrulmasını beklemektedir. Böyle bir bekleyiş gerek mevcut adayların yarısının mülakat neticesinde eleneceği gerçeği ile anlam bulan 2019 KPSS’ye adım adım yaklaşılması açısından, gerekse 2018 KPSS puanları ile alım bekleyen binlerce aday için gelmesi umulan yeni ilanların önünü tıkaması açısından adeta çifte mağduriyet yaşatmaktadır.

Cep Harçlıklarıyla Gazete İlanı Verdiler!

Yukarıda sıraladığımız olumsuz koşulların birikmesi ve artık işsizliğin tahammül edilemez bir noktaya gelmesi adayları başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ‘a olmak üzere seslerini duyurma yolu aramaya itmiştir. Binlerce aday ailelerinden aldıkları harçlıklardan arttırdıkları ile bu amaç için gazeteye ilan vermiştir. İlanda İİBF Mezunu adayların öncelikli beklentileri dile getirilmiş ve çözüm bulunması için çağrı yapılmıştır. İşte 6 Şubat 2019 tarihli o gazete ilanı;

gazete ilan

Son Çare Basın Açıklaması

Ancak işler her geçen gün olumsuza gitmeye devam etmektedir ve İİBF mezunu adaylar devlet büyüklerine seslerini duyurabilmek adına bu kez bir basın açıklaması yapma yoluna gidecektir. 22 Şubat 2019 tarihinde yapılması planlanan bu basın açıklamasının metni aşağıdadır;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a ve diğer Sayın Bakanlarımıza, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Kamu Bankaları ve Mahalli İdarelerin yöneticilerine sesleniyoruz.

Bizler 17 yıldır ülkemizin gelişen, büyüyen akademilerinden biri olan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuş ve olacak bireyleriz. Bizler, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği dönemin farkındayız. Farkında olmakla kalmayıp aldığımız eğitim ve öğretimin bizlere sağladığı donanıma sahip, bilimsel yollarla çözüm odaklı çalışmaya hazır ve nazırız.

Ülkemizin değerli kolluk kuvvetlerinin, mühendislik kadrolarının, tabiplerinin, öğretmenlerinin ve diğer meslek gruplarının verdikleri hizmetlere minnettarız. Ayrıca, fen edebiyat fakültelerinden mezun olan yuttaşlarımızla işbirliği içinde çalışmak ve yaşamak istiyoruz.

Ve biliyoruz ki; İKTİSAT, MALİYE, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, İŞLETME, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, EKONOMETRİ, ULUSLARARARASI İLİŞKİLER ve benzeri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi alanlarında en az lisans eğitimi almış bizlerin tıpkı diğer meslek grupları gibi ikame edilmesi mümkün değildir. Hatta inanıyoruz ki bir ülkede iş bölümünün ve ilerlemenin etkin ve doğru sonuçlar doğurabilmesi, ancak ekonomik ve mali sistemin güçlü olmasına bağlıdır.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlarıyla doldurulması gereken kadroların, diğer fakültelerin mezunları eliyle yürütülmesine liyakat ilkesine aykırı olması nedeniyle itirazımız var. Çünkü her birimiz, eğitim aldığımız fakültelerde saygı değer hocalarımız tarafından zorlu sınavlardan geçirilerek bu günlere geldik ve bizim işimiz olan kadroların gerektirdiği görevleri bizden daha iyi hiç kimsenin yerine getiremeyeceğinin bilincindeyiz. Bu sebeple Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize sesimizi duyurmak, gücümüze güç katmak ve ilerlemek için hep birlikte çalışmaya ve daha çok çalışmaya olan inancımızı sizlerle paylaşmak için burada toplandık.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yılmadan ve sebatla sürdürdüğü siyasi hayatına, mezun olduğu Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nden aldığı eğitimle başladığından ve ülkemize devletimize hizmet etme aşkımızı ve ihtiyacımızı en iyi onun anlayacağından eminiz ve bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına güvenimiz tamdır.

Bizler İktisadi İdari Bilimler Fakülte’lileri olarak dünyadaki yüzyıllara sari adaletsizlikleri, sistem değişikliklerini, yaşanan krizleri ve savaşları tarihsel arka planlarıyla daha 1. sınıfta okumaya, öğrenmeye başladık. Dünyanın ve Ülkemizin geleceği için hayallerimiz ve hizmet etme bilincimiz var. Dolayısıyla esnaflık yaparak veya vasıfsız işçi olarak veya işsiz kalarak harcanmak istemiyoruz ve aldığımız eğitimle hak ettiğimiz kadrolara yerleşmek, yerleştirilmek istiyoruz.

Emek vermekten, çalışmaktan kaçan insanlar olduğumuz için değil, rasyonel bir iş bölümünün ne demek olduğunu hocalarımız bize öğrettiği için devlet kadrolarına talibiz.

Hep birlikte sorunları aşmak, ihaneti aşmak, büyümek, ilerlemek ve dünyadaki nitelikli İktisadi İdari Bilimler Fakülte’lerinden daha az nitelikli olmayan okullarımıza ve bize harcanan onca emek zamana, mali kaynağa karşılık devletimize olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı ahlaklı ve iyi bir yurttaş olarak yetiştirebilmek için kadro istiyoruz.

BİZİ DUYUN!!

Hep birlikte güzel ülkemizin hak ettiği çalışma bilinciyle çalışacağımız günlere olan inancımızla…

Cumhurbaşkanımızdan ve diğer tüm yöneticilerimizden taleplerimiz şunlardır;

1. Mevcut kadrolarda emekliliğe teşviklerle ve yeni kadrolar ile bizlere kadro açılmasını talep ediyoruz.

2. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları için kamuya alımların belli bir plan dahilinde her yıl düzenli olarak yapılmasını talep ediyoruz.

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası açılan kurum sınavlarının ve mülakatların daha şeffaf ve sonuçlarının detaylarının ulaşılabilir olmasını talep ediyoruz.

4. Kurum sınavlarının ve mülakat süreçlerinin sürelerinin haddinden fazla uzamaması ve belli bir planlama dahilinde olmasını talep ediyoruz.

5. Kurum sınavlarının yapılacağı ve sonuçlarının açıklanacağı tarihlerin yılın başında belirli bir takvime bağlanmasını talep ediyoruz.

6. Ülkemizde yaşam süresinin uzamasına paralel olarak emeklilik yaşının giderek artması nedeniyle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi için açılan kadrolarda yaş sınırlamasının yeniden ele alınmasını talep ediyoruz.

7. Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Kurum Sınavlarının bedellerinin, bizlerin halihazırda işsiz olan bireyler olduğumuz hatırlanarak kabul edilebilir bir miktara indirilmesini, hatta bu sınavların bedelsiz yapılmasını talep ediyoruz.

8. Çoğu kurum sınavlarının bir kaç büyük şehirde yapılması nedeniyle katlandığımız ulaşım, konaklama ve diğer maliyetler nedeniyle sınav yapılacak merkezlerin çoğaltılmasını talep ediyoruz.

9. Kurum sınavlarında referansı yüksek olanların gözetildiği söylentisinin kalbimizi acıttığını, sizlere olan güvenimizi sarstığını bilmenizi ve bu nedenle bir an önce bu söylentilerin yalanlanması ve şeffaflıkla, hakkaniyetle ve liyakat ilkelerine göre kadroların oluşturulduğuna olan inancımızın pekiştirilmesini talep ediyoruz.

10. Özellikle son yıllarda sayıları artan, merkezi atama kapsamından çıkarılan ve açıktan alımlarla doldurulan 4001 kodlu kadroların tekrar merkezi atama kapsamına alınmasını talep ediyoruz.

11. Özellikle hakimlik, kaymakamlık ve müfettişlik kadrolarında ülkemizin gelişmişlik seviyesine yakışır şekilde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını, bu eşitlik sağlanana kadar da pozitif ayrımcılığın gözetilmesini talep ediyoruz.

12. İyi ve mutlu bir anne olmanın, ancak iyi bir yurttaş olarak eğitim ve iş sahibi bir birey olarak mümkün olduğunun ilgililere hatırlatılmasını, daha önce bu konuda talihsiz açıklamalar yapmış olan yetkililerin söylemlerini tekzip etmelerini talep ediyoruz.

13. Ve son olarak sesimize ses, sözümüze söz verilmesini talep ediyoruz.

Bütün iş yürekte diyor şair
Mesela bir barikatta dövüşerek,
Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken,
Mesela denerken damarlarında bir serumu,
Ölmek ayıp olur mu?

ÜLKEMİZ, VATANIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN YAŞAMIMIZA VE ÇALIŞMAMIZA İZİN VERİN…

İŞ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ…

SAYGILARIMIZLA…

On binlerce adayın bu feryadının artık karşılıksız kalmaması ve yalnızca devletine, milletine layıkıyla hizmet etmek saikiyle yola çıkmış bu gençlerin yitirilmemesi dileğiyle.

Konu ile alakalı olarak fikirlerinizi dile getirmek için FORUM başlığımızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar

  1. Xaker clud Avatar Xaker clud dedi ki:

    Xer clud