İİBF Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakülteleri mezunu adaylar KPSS'de hangi oturumlara girecek? Detaylar yazımızda.

30.03.2019
A+
A-

İİBF Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek

İktisadi ve idari bilimler yani iktisat, işletme, siyasal bilgiler gibi bölümlerden mezun olan adaylar kamu personeli seçme sınavında hangi oturumlara girecek, gelin birlikte bakalım…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nden mezun olan adaylar hangi sınav ve hangi oturumlara katılmalılar? Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS oturumları nelerdir? KPSS oturumlarının içerikleri nelerdir? KPSS nedir? KPSS A Grubu nedir? Tüm bu detayları yazımızda sizler için değerlendirdik.

KPSS Nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve gerek ortaöğretim mezunlarının gerekse önlisans – lisans mezunlarının kamu personeli olarak kamu kurumlarında yer alan kadrolara atanabilmeleri için girmeleri gereken sınavdır. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS, kamu kurumlarında yer alan A Grubu kadrolar ve B Grubu kadrolar ve Öğretmenlik kadroları için ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS aşağıdaki sınav gruplarından oluşmaktadır;

KPSS A Grubu Sınavları

KPSS Lisans Sınavı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı

KPSS B Grubu Sınavları

KPSS Ortaöğretim Sınavı
KPSS Önlisans Sınavı
KPSS Lisans Sınavı

KPSS Öğretmenlik Sınavları

KPSS Lisans Sınavı
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT Sınavı

KPSS Lisans sınavı hem A Grubu Sınavları için, hem Öğretmenlik Sınavları için hem de B Grubu için ortak sınavdır. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik için sınav her sene gerçekleştirilmekte, daha doğrusu her yıl alınan puan geçerli olmakta iken, B Grubu atamalarında kullanılacak olan puanın çift yıllarda gerçekleştirilen KPSS’den alınması şarttır. KPSS’de tek yıl – çift yıl ayrımını daha iyi kavrayabilmek için KPSS’de Tek Yıl – Çift Yıl Ne Demektir? başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

KPSS Lisans her yıl gerçekleştirilen sınavların ortak oturumu olmakla birlikte çift yıllarda Lisans mezunu adayların B Grubu kadrolara atanabilmeleri için gerekli puanı alacakları sınav olması sebebiyle önem arz etmektedir. Bu yönden KPSS Lisans Sınavını detaylarıyla incelemek, hangi konulardan oluştuğunu öğrenmek ve nasıl çalışabileceğini irdelemek isteyen adaylar, KPSS Lisans Nedir? Konuları Nelerdir? Nasıl Çalışılır? başlıklı yazımızı okumak için Tıklayınız!

KPSS B Grubu sınavlarının diğer iki tanesi olan KPSS Önlisans ve KPSS Orta Öğretim sınavları yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir. Buna dair detaylı bilgileri de yine yukarıda belirttiğimiz tek yıl – çift yıl ayrımı yazımızda inceleyebilirsiniz.

Kimler Hangi Sınava Katılacak?

KPSS B Grubu sınavları temelde ismini taşıdığı mezun gruplarının tamamına hitap etmektedir. Yani KPSS Lisans sınavına tüm lisans mezunu adaylar, KPSS Önlisans sınavına tüm önlisans programı mezunu adaylar, KPSS Orta Öğretim sınavına da tüm orta öğretim mezunu adaylar katılabilmektedir. Ancak bazı alanlara katılması gereken adaylar belli bir mezuniyet alanı ile kısıtlanmıştır. Bu ayrımı kısaca şu şekilde kategorize edebiliriz;

KPSS Lisans Sınavı – Tüm lisans mezunu adaylar
KPSS Ön Lisans Sınavı – Tüm önlisans mezunu adaylar
KPSS Orta Öğretim – Tüm ortaöğretim (lise) mezunu adaylar

KPSS Eğitim Bilimleri – Eğitim Fakültesi mezunu adaylar ile diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) – Eğitim Fakültesi mezunu adayların yanı sıra diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar

KPSS A Grubu

-Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve bu fakültelere denk sayılan fakültelerin bölümlerinden mezun olan adaylar ile denklik imkanı tanınmış bölümlerden mezun adaylar.
-İstatistik, Matematik, Aktüerya bölümlerinden mezun adaylar.

Gördüğünüz gibi genele hitap eden alanların yanında direkt olarak bir kesimi alakadar eden sınavlar da KPSS kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu noktadan yola çıkarak bizim yazımızda inceleyeceğimiz kesim olan İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktsat ve İşletme Fakültelerinden mezun adayların KPSS kapsamında hangi sınav ve oturumlara katılması gerektiğini şimdi detaylandıralım.

İİBF Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

İİBF mezunu adayların KPSS kapsamında katılım göstermesi gereken iki temel sınav bulunmaktadır. Bunlar KPSS Lisans ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavlarıdır. Burada belirleyici olan adayların hangi tip memuriyet için sınava katılmak istedikleridir. Bunu ise sınava girilecek yılın tek yıl mı yoksa çift yıl mı olduğuna bakarak şu şekilde değerlendirebiliriz;

Tek Yıl için; Adaylar yalnızca A grubu kadrolara atanmak için sınava girebilirler. Her şartta adayların KPSS Lisans sınavına girmeleri zorunludur. Ancak KPSS Lisans sınavından tek yılda alacakları KPSS P3 puanı ile B kadrolara başvurma imkanı bulunmamaktadır. Bu oturum girecekleri KPSS A Grubu sınavındaki puanlarının hesaplanmasına yarayacaktır. Çünkü A Grubu puan türlerinin içerisinde KPSS Lisans sınavı testleri bulunmaktadır ve adaylar KPSS Lisans sınavına girmeksizin KPSS A Grubu sınavına katılırlarsa puanları hesaplanamayacaktır.

Çift Yıl için; Çift yıllarda adaylar hem A Grubu için hem de B Grubu için sınava katılabilirler. Yine her şartta KPSS Lisans sınavına katılmak zorunludur. Çünkü adaylar B Grubundan atanmak için kullanacakları KPSS P3 puanını almanın yanı sıra KPSS A Grubu puanlarının hesaplanabilmesi için de KPSS Lisans sınavına katılmalıdırlar. Bu adaylardan yalnızca B Grubu kadroları isteyenlerin KPSS Lisans sınavına katılması yeterli iken, A Grubu kadrolar için yarışacak olanlar KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavına da katılmaları gerekmektedir. Peki KPSS Lisans ve KPSS A Grubu sınavlarının oturumları nelerdir?

books

KPSS Lisans Sınavı

KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşmaktadır. Bu testlerin içeriği ise genel hatları ile şu şekilde;

Genel Yetenek
-Türkçe
-Matematik

Genel Kültür
-Tarih
-Coğrafya
-Vatandaşlık
-Güncel Bilgiler

Her iki testte 60’ar olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır. Bu alanların detayları, sınav konuları ve diğer ayrıntılar için KPSS Lisans Nedir? Konuları Nelerdir? Nasıl Çalışılır? başlıklı yazımızı okumak için Tıklayınız! 

KPSS Lisans sınavı KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavından bir hafta evvel gerçekleştirilmektedir. KPSS Lisans sınavı B Grubundan atanmak isteyen adaylar için KPSS P3 puan türünün hesaplanması için, A Grubundan atanmak isteyen adaylar içinse tüm puan türlerinin hesaplanabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır.

KPSS A Grubu Sınavı

KPSS A Grubu Sınavı KPSS Lisans sınavını izleyen haftanın sonunda iki gün ve üç oturumda gerçekleştirilmektedir. Bu üç oturum ve adayların oturumlarda çözeceği testler şu şekildedir;

Cumartesi Sabah Oturumu;

Çalışma Ekonomisi Testi
Kamu Yönetimi Testi
Uluslararası İlişkiler Testi

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Hukuk Testi
İktisat Testi
Maliye Testi

Pazar Sabah Oturumu

İşletme Testi
Muhasebe Testi
İstatistik Testi

Adayların her oturumdaki 3 testin hepsine katılması zorunludur. Yani başvuru esnasında Cumartesi Sabah oturumu seçilirse oturuma katılacak olan adayların Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler testlerinin herhangi birinden feragat etme imkanı bulunmamaktadır.

İİBF mezunları KPSS A Grubu sınavında özellikle 4 ana dersin etkisi çok fazladır. Bu dört ana ders Hukuk, İktisat, Maliye ve Muhasebe testleri bir çok alımın gerçekleştirildiği KPSS P48 puan türünün hesaplanmasında kullanılmaktadır. Ancak biz adaylara tüm oturumlara katılmalarını ve diğer alanların içerdiği puan türlerinin de hesaplanmasını sağlamalarını önermekteyiz. Çünkü her ne kadar dört ana dersin bulunduğu puan türleri önemli gibi görünse de farklı puan türlerinden de ciddi alımlar gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yardımcılığı alımında kullanılan KPSS P42 puan türü içerisinde Çalışma Ekonomisi testinin ağırlığı bulunmaktadır. Cumartesi Sabah oturumuna katılmayan bir adayın Çalışma Ekonomisi testi çözmeyecek olmasından dolayı KPSS P42 puanı hesaplanmayacak dolayısıyla bu alımda adayların başvuru yapma imkanı olmayacaktır.

Puan türlerini detaylıca incelemek, hangi puan türünün hesaplanmasında hangi dersin ne kadar etkili olduğunu görmek ve hangi oturumlara girebileceğinize karar vermek için; KPSS Puan Türleri Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

KPSS A Grubu Kadroları Nelerdir?

KPSS A Grubu Sınavı’na katılan adaylar kamuda yer alan Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Denetçi Yardımcılığı gibi kariyer meslek kadrolarına atanabileceklerdir. Peki hangi kurum hangi unvanlarda alım yapıyor? Hangi kadrolar Ankara’da hangi iller taşra teşkilatında?

Bu yazılarda sırasıyla önce kadroları inceleyebilir, ikinci aşamada bu meslekler içerisinde Ankara dışında görev yapan ama daha iyi özlük haklarına sahip olan meslekleri inceleyebilirsiniz. Son yazımızda ise 2017 KPSS sonuçlarının açıklanmasından, KPSS’ye kadar yapılan alımları ve bu alımlara dair detaylı bilgileri bulacaksınız.

KPSS A Grubu Sınav Konuları Nelerdir ve Nasıl Hazırlanılır?

KPSS A Grubu oturumlarını yukarıda belirttik. Peki tek tek bu derslerin altında hangi konu başlıkları bulunmaktadır? Bu konu başlıklarını çalışırken adaylar nasıl bir çalışma stratejisi uygulayabilirler? Tüm bu detayları ele aldığımız yazımız; KPSS A Grubu Sınav Konuları Nelerdir? Nasıl Hazırlanılır? başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Vedat Özdemir dedi ki:

    Size çok teşekkür ederim