kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

İş Arkadaşına Hakaret Eden Memura Ne Olur? Ceza Verilir Mi?

İş Arkadaşına Hakaret Eden Memura Ne Olur? Ceza Verilir Mi? Hakaret Etmek Suç Mudur? Memur İş Arkadaşına Hakaret Ederse Ne Olur? İş Arkadaşına Hakaret Eden Memura Ne Ceza Verilir?

İş Arkadaşına Hakaret Eden Memura Ne Olur? Ceza Verilir Mi?
A+
A-

Türkiye’de binlerce hatta yüz binlerce devlet memuru bulunmaktadır. Farklı kurum ve kuruluşlarda ve Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde faaliyet gösteren memurlarla ilgili hemen hemen her konu merak edilmektedir. Üstelik memur olmak isteyen binlerce kişi de bu konularda sorular sormaktadır. Örneğin memurların iş ortamlarında hakaret edilirse ne olacağı merak edilmektedir. İş Arkadaşına Hakaret Eden Memura Ne Olur? Ceza Verilir Mi?

Hakaret Etmek Suç Mudur?

Binlerce memurun çalıştığı devlette bazen istenmeyen durumlar meydana gelebilir. İnsanlar kavga edebilir, tartışabilir hatta birbirlerine hakaret edebilirler. İş arkadaşlarına hakaret eden memurlar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca adli işlemler başlatılabilir. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca belirtilen ölçüde disiplin süreci başlatılır. TCK’da hakaret suçu, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde somut bir eylem veya olgu isnat eden veya söverek bir kişinin onuruna, şerefine ve saygınlığına saldırı olarak ifade edilmiştir. Hakaretin cezalandırılabilmesi için bu hakaret etme eyleminin en az 3 kişinin bulunduğu ortamda işlenmesi gerektiği ifade edilmiştir ve verilecek cezaya da değinilmiştir.

<div></div>

Memur İş Arkadaşına Hakaret Ederse Ne Olur?

Bir memur, iş yerindeki diğer memur arkadaşına hakaret ederse adli ve idari işlemler başlatılabilir. 657 sayılı DMK’da ceza mahkemesinde adli süreç başlasa bile disiplin sürecinin de başlayacağı belirtilir. Ayrıca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verileceği durumlar içinde hakaret etme suçu da vardır. 

<div></div>

İş Arkadaşına Hakaret Eden Memura Ne Ceza Verilir?

Bu suçu işleyen memura kademe ilerlemesi durdurma cezası verilebilir. Ayrıca 657 sayılı DMK kapsamında disiplin soruşturması başlatılır ve disiplin kurulu tarafından karar alınır. Hakaretin ağırlığına göre kademe ilerlemesi 1, 2 veya 3 yıl durdurulabilir. Ancak hakaret eden memur başarılı ise, başarısı sırasında ödül veya belge aldıysa daha hafif bir ceza olan ‘aylıktan kesme cezası’ uygulanabilir.

<div></div>

İş arkadaşına hakaret etmesi nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan kişiye 10 yıl içinde aynı suçu bir daha işlemesi ve disiplin cezasının uygulamasıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren farklı eylemleri nedeniyle verilecek üçüncü cezanın uygulaması kişinin memuriyet hayatını sona erdirebilir. Çünkü bu üçüncü cezayla birlikte devlet memurluğundan çıkarma cezası verilir. Ayrıca eğitim durumu kapsamında ilerleyeceği son kademedeki memur hakkında kademe ilerlemesi durdurma cezası uygulanacağında ilk uygulama aylıktan kesme şeklinde olur. Daha sonra bir kez daha kademe ilerlemesinin durdurma cezası alırsa bu kez görevine son verilir.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yorumlar

  1. sedat koyuncu dedi ki:

    Ak partiye üye olmak istiyorum