KPSS P3 Puan Türü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS kapsamındaki tüm testlerin hesaplanmasında etkili olan KPSS P3 puan türü nedir? Nasıl hesaplanır? Detaylar yazımızda;

A+
A-

Kamu Personeli Seçme Sınavına ilk defa girecek olan kişilerin merak ettiği konulardan biri de puan türleridir. Bizlerde sizlere bu yazımızda KPSS P3 puan türü nedir nasıl hesaplanır bilgi verdik.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans (KPSS Lisans) oturumuna giren adaylar için hesaplanan KPSS P3 puan türü nedir? Nasıl hesaplanmaktadır? Ağırlığını oluşturan testler nelerdir ve hangi derslerden oluşmaktadır? KPSS P3 ile alım yapan kurumlar nelerdir? Tüm bu detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans ( KPSS Lisans )

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen, B Grubu alımlar içinse puanları çift yıllarda alınması durumunda geçerli olan sınavdır. Bu sınav Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki testten meydana gelmektedir ve adaylara 120 soru yöneltilmektedir. Bu 120 sorunun 60 tanesi Genel Kültür, 60 tanesi ise Genel Yetenek alanında yer alan derslerden sorulmaktadır. Sınavda adaylara bu yüz yirmi soruyu yanıtlamaları için toplam 130 dakika süre tanınmaktadır.

KPSS Lisans Sınavı Konuları

KPSS Lisans sınavında adaylara yukarıda belirttiğimiz gibi Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorular sorulmaktadır. Genel Yetenek Alanı ana hatlarıyla Türkçe ve Matematik derslerinden oluşurken, Genel Kültür testi; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinden meydana gelmektedir. Bu derslerin detaylarını hep birlikte inceleyelim;

KPSS Lisans Sınavı aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

TESTLER SORU SAYILARI
Genel Yetenek Testi 60 Soru
TÜRKÇE DERSİ

Türkçe Dersi Konuları aşağıdaki gibidir;

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Paragraf Yorumu Konusu
Paragrafta Yapı Konusu
Ses Bilgisi Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Sözcükte Yapı Konusu
Dil Bilgisi Konusu
Sözcük Türleri Konusu
İsimler (Ad) Konusu
Zamirler (Adıl) Konusu
Sıfatlar (Ön Ad) Konusu
Zarflar (Belirteç) Konusu
Edatlar (İlgeç) Konusu
Bağlaçlar Konusu
Ünlemler Konusu
Fiiller (Eylem) Konusu
Fiilimsiler Konusu
Fiilin Çatısı Konusu
Cümlenin Ögeleri Konusu
Cümle Yapısı Konusu
Anlatım Bozuklukları Konusu

Bu konulara ilave olarak ÖSYM’nin bir kaç yıldır sormaya devam ettiği Sözel Mantık konusu da KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek bölümünün Türkçe testinde adayların karşısına çıkmaktadır

30 soru
MATEMATİK ve GEOMETRİ

Matematik Dersi Konuları aşağıdaki gibidir;

Temel İşlem Becerileri Konusu
Matematikte Temel Kavramlar Konusu
Sayılar Konusu

Tek Sayılar – Çift Sayılar
Pozitif – Negatif Sayılar
Ardışık Sayılar
Rasyonel Sayılar
İrrasyonel Sayılar
Köklü Sayılar
Üslü Sayılar
Asal Sayılar

Sayı Basamakları Konusu
Faktöriyel Konusu
Bölme ve Bölünebilme Konusu
Asal Çarpanlar Konusu
En Küçük Ortak Kat (EKOK) Konusu
En Bütük Ortak Bölen Konusu
Basit Eşitsizlikler Konusu
Mutlak Değer Konusu
Çarpanlara Ayırma Konusu
Oran ve Orantı Konusu
Denklem Çözme Konusu
Problemler Konusu (Sayı, Kesir, Yaş, Yüzde – Kar – Zarar, İşçi, Havuz, Karışım, Hareket, Grafik)
Kümeler Konusu
İşlem Konusu
Modüler Aritmetik Konusu
Fonksiyonlar Konusu
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

KPSS Lisans’ın Genel Yetenek Oturumu’nun Matematik testinde Matematiğin yukarıda sıraladığımız konularına ilave olarak Geometri dersinden de sorular sorulmaktadır.

Geometri dersinin konuları ise şu şekildedir;

Geometrinin Temel Kavramları Konusu
Açılar (Doğruda, Üçgende)
Üçgen Konusu
Açı Kenar Bağıntıları Konusu
Üçgende Açıortay Konusu
Üçgende Kenarortay Konusu
Özel Üçgenler Konusu
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen Konuları
Dik Üçgen Konusu
Üçgende Eşitlikler Konusu
Üçgende Benzerlik Konusu
Üçgende Alan Konusu
Çokgenler Konusu

Dörtgenler Konusu
Paralelkenar Konusu
Eşkenar Dörtgen Konusu
Deltoid Konusu
Kare Konusu
Dikdörtgen Konusu
Yamuk Konusu

Çember Konusu
Çemberde Açı Konusu
Çemberde Uzunluk Konusu
Dairede Alan Konusu
Katı Cisimlerin Hacmi Konusu

Analitik Geometri Dersi

Noktanın Analitik İncelenmesi Konusu
Doğrunun Analitik İncelenmesi Konusu
Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler Konusu

Genel Yetenek Testinin Matematik ve Geometri derslerine ilave olarak Sayısal Mantık soruları da yöneltilmektedir.

30 Soru
TESTLER SORU SAYILARI
Genel Kültür Testi 60 Soru
TARİH DERSİ

İslamiyetten Önce Türk Tarihi Konusu
Türk ve İslam Tarihi Konusu
Türkiye Tarihi Konusu
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Konusu
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri Konusu
Osmanlı Devleti’nin Kültürü ve Uygarlığı Konusu
17. yy Osmanlı Devleti -Duraklama Devri- Konusu
18. yy Osmanlı Devleti -Gerileme Devri- Konusu
Avrupa Tarihi (Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ) Konusu
19. yy Osmanlı Devleti Konusu
20. yy Osmanlı Devleti Konusu
I. Dünya Savaşı Dönemi Konusu
Milli Mücadele Dönemi Konusu
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi Konusu
Muharebeler -Savaşlar- Dönemi Konusu
Cumhuriyet Dönemi İç Politika Konusu
Mustafa Kemal Atatürk Dönemi (Atatürk İlkleri ve İnkılapları, Atatürkçülük, Dış Politika) Konusu
20. yy Başlarında Dünya Konusu
II. Dünya Savaşı Konusu
Soğuk Savaş Dönemi Konusu
Soğuk Savaş Sonrası Yumuşama Dönemi ve Sonrası Konusu
Küreselleşen Dünya’da Gelişmeler Konusu

27 Soru
COĞRAFYA DERSİ

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Konusu
Türkiye’nin Yer Şekilleri Konusu
Türkiye’nin İklimi Konusu
Türkiye’nin Bitki Örtüsü ve Toprak Varlığı Konusu
Türkiye’de Nüfus ile Göç ve Yerleşme Konusu
Türkiye’de Tarım Konusu
Türkiye’de Hayvancılık Konusu
Türkiye’de Ormancılık Konusu
Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları Konusu
Türkiye’de Sanayi ve Sanayileşme Konusu
Türkiye’nin Ticareti Konusu
Türkiye’de Ulaşım Konusu
Türkiye’de Turizm Konusu
Türkiye’de Gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Projeleri Konusu
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara) Konusu

18 Soru
VATANDAŞLIK DERSİ

KPSS Lisans sınavında Vatandaşlık dersi temelde iki bölümden oluşmaktadır. Hukuk ile alakalı soruların sorulduğu kısım ile güncel sosyo-ekonomik bilgiler ile genel kültür dahilinde konulardan soruların geldiği ikinci kısım. Bu iki kısımdan ilki olan Hukuk alanından aşağıdaki hususlarda sorular yöneltilmektedir.

Hukukun Temel Kavramları Dersi 

Sosyal Yaşamı Düzenleyen Temel Kurallar Konusu
Hukuksal Yaptırımlar ve Türleri Konusu
Hukuksal Yaptırımların Tasnifi Konusu
Hukuk Türleri Konusu
Hukukun Kaynakları Konusu
Yasaların Hiyerarşisi Konusu
Hukukun Alt Dalları Konusu
Hukuki Hak Türleri Konusu

Anayasa Hukuku Dersi

Türk Anayasa Tarihi Konusu
Anayasa’ya Dair Temel Kavramlar Konusu
Temel Haklar ve Hürriyetler Konusu
Türk Anayasaları Konusu
Yasama Konusu
Yürütme Konusu
Yargı Konusu

İdare Hukuku Dersi

Vatandaşlık alanının bu bölümünden adaylara toplam 9 soru yöneltilecektir. Buna ilave olarak yukarıda belirttiğimiz güncel konulardan sorulacak soru sayısı ise 6’dır. 

15 Soru

**Yukarıdaki bilgiler ÖSYM’nin resmi kılavuzlarından alınmıştır ve ÖSYM’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır. ÖSYM’nin değişiklikler yapması durumunda yazımızı bu bilgiler doğrultusunda sürekli güncelleyeceğiz. 

3

KPSS P3 Puan Türü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda sıraladığımız ders ve konulardan gerçekleştirilen KPSS Lisans’a giren adayların atanmak için kullanacakları en temel puan türü KPSS P3 puan türüdür. Bu puan türü gerek B Grubu Merkezi ve Açıktan Atamalarında gerekse bazı A Grubu Kariyer Meslek alımlarında kullanılan ve adayların hemen hemen hepsini alakadar eden bir puan türüdür. KPSS P3 puan türü aşağıdaki dağılımlar ile hesaplanmaktadır;

Ağırlığı Olan Test Testin Yüzdesi
Genel Yetenek Testi %50
Genel Kültür Testi %50

Tablodan da anlayacağınız üzere KPSS P3’ün hesaplanmasında her iki alan da eşit oranda etkilidir. Bu dengeli teraziyi etkileyebilecek tek faktör standart sapmadır. Eğer gerçekleştirilen sınavda adayların daha çok zorlandıkları test Genel Yetenek testi olursa Genel Yetenek testinin etkisi, Genel Kültür testi olursa Genel Kültür testinin etkisi bir nebze de olsa fazla olabilecektir. Ancak bu ham puan hesaplanmasında her iki testin de aynı derecede önem arz ettiği gerçeğini değiştirmemektedir. O nedenle KPSS P3 puan türünden yüksek bir derece elde etmek isteyen adayların gerek Türkçe ve Matematik derslerine, gerekse Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerine aynı derecede önem vermeleri gerekmektedir. Adayların KPSS P3 puanlarının hesaplanabilmesi için testlerde en az bir ham puan elde etmeleri gerekmektedir. Aksi halde puanları hesaplanamayacaktır.

KPSS A Grubundan atanmak isteyen adayların Kurumların yaklaşımına göre tek yıl puanı ile de alım yapılabilmektedir. Ancak B Grubu atamalarında adayların yalnızca çift yıllarda almış oldukları KPSS P3 puanı ile başvuruda bulunmaları söz konusu olmaktadır. Yani B Grubu kadrolara atama için başvuruda bulunacak olan adayların 2018, 2020, 2022 gibi yıllarda KPSS P3 puanı almış olmaları şarttır. Tek yıllarda alınmış olan KPSS P3 puanının, herhangi bir değişiklik olmaz ise bu atamalarda kullanılma imkanı bulunmamaktadır. KPSS Çift Yıl – Tek Yıl ayrımının detayları ise aşağıda linkini vereceğimiz yazımızda etraflıca irdelenmektedir;

ÖSYM Çift Yıl – Tek Yıl Ayrımı Nedir? başlıklı yazımızı incelemek için Tıklayınız!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.