kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

2019 KPSS Konuları Nelerdir?

2019 yılında gerçekleştirilmesi beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2019 KPSS Konuları nelerdir? Hangi derslerden sorular gelmektedir? Genel Kültür – Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ile ÖABT konularını yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

2019 yılında gerçekleştirilmesi beklenen 2019 KPSS konuları nelerdir? Bunu öncelikle yapılacak sınavları birbirinden ayırarak irdelemek daha anlamlı olacaktır. 2019 KPSS kapsamında yapılacak olan sınavlar/oturumlar nelerdir?

2019 KPSS Lisans – Genel Kültür, Genel Yetenek Sınavı

2019 KPSS Alan Bilgisi A Grubu Sınavı

2019 KPSS Eğitim Bilimleri

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı

2019 yılı tek yıl olduğu için bu sene KPSS Lisans (B Grubu), KPSS Ön Lisans ve KPSS Orta Öğretim sınavları gerçekleştirilmeyecektir. KPSS

2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların konuları neler? Hangi derste hangi konulardan soru geliyor? Hepsini yazımızda tek tek inceleyeceğiz.

2019 KPSS Lisans Konuları

2019 KPSS Lisans Sınavı A Grubu adayları ile Öğretmenlik adayları için düzenlenecek olan bir sınavdır ve en genel başlık olarak Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından oluşmaktadır. Peki bu alanlarda adaylara neler sorulmaktadır?

2019 KPSS Lisans Genel Kültür Genel Yetenek Konuları

GENEL KÜLTÜR;

-TARİH (%45)

-Osmanlı Öncesi Türk Devletlerinin Tarihi (Siyasi sosyal,
iktisadi ve kültür alanında gelişmeler) (%5)

-Osmanlı Tarihi (18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar
yaşanmış siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%15)

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (20. yüzyıl başından 20. yüzyıl ortasına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanmış siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%20)

-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (20. yüzyılın başlangıcından bugüne dek Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne dek Türkiye’de yaşanan siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel gelişmeler) (%5)

-TÜRKİYE COĞRAFYASI (%30)

-Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)
-Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)
-Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)

-Temel VATANDAŞLIK Bilgisi (%15)

-Hukukun Temel Kavramları (%5)
-Anayasa (%5)
-İdare (%5)

-Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyo-ekonomik Konular (%10)

GENEL YETENEK

TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf Yorumu

Paragrafta Yapı

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı

Dil Bilgisi

Sözcük Türleri

Ø İsim (Ad)

Ø Zamir (Adıl)

Ø Sıfat (Önad)

Ø Zarf (Belirteç)

Ø Edat (İlgeç)

Ø Bağlaç

Ø Ünlem

Ø Fiil (Eylem)

Fiilimsi

Fiil Çatısı

Cümlenin Ögeleri

Cümle Yapısı

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık

MATEMATİK KONULARI

Temel İşlem Becerisi

Temel Kavramlar

Sayılar (Tek – Çift, Pozitif – Negatif, Ardışık)

Faktöriyel

Sayı Basamakları

Bölme- Bölünebilme

Asal Çarpanlar

EKOK – EBOB

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Mutlak Değer

Çarpanlara Ayırma

Oran ve Orantı

Denklem Çözme

Problemler (Sayı, Kesir, Yaş, Yüzde – Kar – Zarar, İşçi,Havuz, Karışım, Hareket, Grafik)

Kümeler

İşlem

Modüler Aritmetik

Fonksiyonlar

Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık

Sayısal Mantık

GEOMETRİ KONULARI

Temel Geometri Kavramları

Açılar (Doğruda, Üçgende)

Üçgen

Ø Açı Kenar Bağıntıları

Ø Üçgende Açıortay

Ø Üçgende Kenarortay

Ø Özel Üçgenler

Ø İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Ø Dik Üçgen

Ø Üçgende Eşitlik

Ø Üçgende Benzerlik

Ø Üçgende Alan

Çokgenler

Dörtgenler

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Deltoid

Kare

Dikdörtgen

Yamuk

Çember

Çemberde Açı

Çemberde Uzunluk

Dairede Alan

Katı Cisimlerin Hacmi

AnalitikGeometri

Ø Noktanın Analitik İncelenmesi

Ø Doğrunun Analitik İncelenmesi

Ø Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler

2019 KPSS Lisans Sınavı Ne Zaman?

2019 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları

Eğitim Bilimleri oturumu KPSS Lisans Genel Kültür – Genel Yetenek Sınavı ile aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilmektedir. Bu sınavda adayların Eğitim Fakültesi veya Pedagojik Formasyon eğitimleri esnasında öğrendikleri temel eğitim kaidelerine dair sorular sorulmaktadır.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne girmesi gereksin veya gerekmesin tüm öğretmen adaylarının bu oturuma tıpkı KPSS Lisans sınavında yer alan Genel Kültür – Genel Yetenek oturumları gibi katılmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların atanmak için ihtiyaç duydukları puanları hesaplanmayacak, dolayısıyla adaylar atanmak üzere tercih yapamayacaklardır. Ayrıca Eğitim Bilimleri testi ağırlığı itibariyle de sınavda etki sahibidir.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılma zorunluluğu bulunmayan adaylar için KPSS P10’un, ÖABT’ye katılımı zorunlu olan adaylar içinse  KPSS P121”in hesaplanmasında katsayı olarak ağırlığı bulunan eğitim bilimlerinin, puan türlerine etkisi ise şu şekildedir;

KPSS P10 puan türünün hesaplanmasında girilen oturumlardaki alanlardan;

Genel Yetenek testinin ağırlığı %30,

Genel Kültür testinin ağırlığı %30

Eğitim Bilimleri testinin ağırlığı; %40’tır.

KPSS P121 puan türünün hesaplanmasında ise girilen oturumlardaki alanlardan;

Genel Yetenek testinin ağırlığı; %15

Genel Kültür testinin ağırlığı; %15

Eğitim Bilimleri testinin ağırlığı; %20

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin ağırlığı ise; %50’dir.

Sahip olduğu ağırlık ile öğretmen adayları için önem arz eden Eğitim Bilimleri testi 80 sorudan oluşmaktadır. Bu 80 soru ise aşağıdaki konulardan yöneltilmektedir;

5697 1 04d2d730cc9d37cbab8c8aac70196338

Bazı öğretmenlik alanları yalnızca Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimlerini katsayı olarak içeren KPSS P10 puan türü ile atanırken, bazıları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2013 yılından bu yana uygulayageldiği Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine katılındığı vakit hesaplanan KPSS P121 puan türü ile atanmaktadır. Peki Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi nedir ve konuları nelerdir? Hangi bölüm mezunlarının bu teste katılması zorunludur? Hepsinin yanıtını bulabileceğiniz;

ÖABT Nedir başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz!

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT Konuları Nelerdir?

ÖABT konuları her bölüm için ayrı ayrı tespit edilmiştir. Bu konular için aşağıdaki yazılarımızı detaylı inceleyebilirsiniz;

2019 KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Rehber Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Lise Matematik Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Konuları

2019 KPSS Alan Bilgisi Konuları Nelerdir?

2019 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı konuları için aşağıdaki yazılarımızı inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz;

2019 KPSS Hukuk Konuları

2019 KPSS İktisat Konuları

2019 KPSS Maliye Konuları

2019 KPSS Muhasebe Konuları

2019 KPSS Çalışma Ekonomisi Konuları

2019 KPSS Kamu Yönetimi Konuları

2019 KPSS Uluslarası İlişkiler Konuları

2019 KPSS İstatistik Konuları

**Sınav konularına dair detaylar, hangi konulardan oluştuğu ve bu konuların ağırlıklarını incelemek için yukarıdaki başlıklara tıklayabilirsiniz. 

***Yazımız ÖSYM’nin gerçekleştirdiği 2018 sınavları konuları ve bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. 2019 yılı için bir değişiklik olması durumunda yazımız bu değişiklikler temelinde güncellenecektir. 

Yorumlar

  1. yeni mezun Avatar yeni mezun dedi ki:

    Amma çok konu var ya 🙁 A Grubu için bir an önce başlamak lazım