kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Müfettişlik Nedir

Müfettişlik mesleği nedir? Kamu kurumlarında müfettişler ne iş yaparlar? Nasıl Müfettiş olunur? Kamuda müfettişlerin maaşları ne kadar? Sınavları nasıl? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Müfettişlik Nedir?

Müfettişlik denilince akla ilk gelen denetleme unsuru olmasıdır. Müfettiş denetleyen alanında uzmanlaşmış kişiye denilmektedir. Yazımızda müfettişlik hakkında pek çok bilgi mevcuttur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu iş ve işlemlerin denetlenmesi ve kontrolü ile kurumların görev alanına giren noktalarda kanuni sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin denetimi ile alakalı olarak çok sayıda kamu personeli görevlendirilmektedir.

Bu fonksiyonlardan denetim ve kontrol ile görevli kamu personelini ifade eden Müfettişlik nedir? Kamuda nasıl müfettiş olunur? Kimler Müfettiş olabilir? Müfettişler ne iş yaparlar? Görevleri nelerdir? Kamuda Müfettiş maaşları ne kadar? Müfettişlerin özlük hakları nasıl? Detayları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

Kamuda Müfettişlik Nedir?

Müfettişlik mesleği kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan en prestijli kariyer meslekler arasında yer almaktadır. Kamu kurumlarında evrak – dosya üzerinden gerçekleştirilebilecek, kanaat kullanımı gerektirmeyecek hemen hemen her işi / görevi B grubu memurlar gerçekleştirmektedir.

Kamu kurumlarında yer alan A Grubu kariyer meslekler ise bir alanda uzmanlaşarak ya da denetim gibi konularda yetiştirilerek görev ifa eden meslek mensuplarından meydana gelmektedir ve daha nitelikli görevleri içermektedir. Müfettişlik mesleği de bu kariyer meslekler arasında tüm kurum teşkilatının denetim ve kontrolünü de içerebilen görev ve yetkileri ile bir adım öne çıkmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan müfettişler o kurumların teftiş kurulu başkanlığı, teftiş başkanlığı veya rehberlik ve teftiş başkanlığı adını alan kurullarda görev almaktadırlar. Bakanlık müfettişleri genel itibariyle Bakana bağlı olarak görev yaparken, diğer kurumlarda o kurumun Başkanına bağlı biçimde görevlerini yürütürler.

Bu görevlerini yaparlarken müfettişlere bu silsile dışında birisinin öneride bulunması, yönlendirme yapması, talimat vermesi genel itibariyle yasaklanmıştır.

Kamuda Nasıl Müfettiş / Müfettiş Yardımcısı Olunur? Kimler Müfettiş Olabilir? Kimler Müfettiş Yardımcısı Olarak Atanabilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş kurullarında müfettiş unvanı ile görev yapmak isteyen adaylar mesleğe Müfettiş Yardımcısı olarak başlamaktadırlar. Bu yardımcılık süreci belirli yeterlik şartlarını yerine getirdikleri zaman sona ermekte ve müfettiş unvanına geçiş yapılmaktadır.

Kamu kurumlarında müfettiş olmanın birinci temel şartı devlet memuru olmak için gerekli şartları taşımaktır. Devlet memurluğu için gereken temel şartları sağlayan adaylar için sonrasında yerine getirilmesi gereken şartlardan bir tanesi mezuniyet diğeri ise yaş şartıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında A Grubu kariyer mesleklere girmek isteyen adayların, alımların yapıldığı sene itibariyle belirli bir yaşı doldurmamış olmaları gerekmektedir. Bu yaş üst sınırına dair detaylı açıklamalara aşağıda yönlendirmesini verdiğimiz çalışmamızda erişebilirsiniz;

Kamu kurumlarında müfettiş olmak isteyen adayların bu kadrolara girebilmeleri için ekseriyetle belirli alanlardan mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Bu alanlar da ilanların çok ciddi bir kısmında İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ile buna denk fakültelerin bölümleri ve Hukuk fakülteleridir. İş Müfettişliği gibi teknik bilgi gerektiren bazı müfettişlikler içinse Mühendislik alanından istihdam sağlanabilmektedir. Bu gibi istisnalar dışında kariyer meslekler genel itibariyle bu iki alana hitap etmektedir.

Kamu kurumlarında müfettiş olarak görev yapmak isteyen adayların diğer şartları sağlıyor olmaları durumunda başarılı olmaları gereken bir sınav vardır. Bu sınav kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen hemen hemen tüm adayların katılması gereken Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’dir.

A Grubu kadrosu sayılan müfettişlik mesleğine girmek isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın KPSS Lisans ve KPSS A Grubu oturumlarına katılarak çeşitli puan türleri elde etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurumlarında müfettiş olarak görev yapmak isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans ve A Grubu oturumlarına katılarak elde edebilecekleri puan türleri ile bu puan türlerinin nasıl hesaplandığına dair ayrıntılara aşağıda yer vermiş olduğumuz yönlendirme ile erişebileceğiniz çalışmamızı inceleyebilirsiniz;

Müfettiş olmak için KPSS Lisans ve KPSS A Grubu oturumlarına katılarak KPSS A Grubu puanları elde etmesi gereken adayların katılacakları bu iki oturumun sınav konularına ve bu oturumlara nasıl çalışabileceklerine dair bilgileri aşağıda yer alan yönlendirmeler ile ilgili çalışmalarımızda inceleyebilirsiniz;

KPSS Lisans sınavı nedir? KPSS Lisans konuları nelerdir? KPSS Lisans sınavına nasıl hazırlanılır?

KPSS A Grubu sınavı nedir? Kimler KPSS A Grubuna katılabilir?

KPSS A Grubu sınav konuları nelerdir? KPSS A Grubu sınavına nasıl hazırlanılır?

evrak imza 2

Kamuda Müfettiş Yardımcılığı Sınavları Nasıl Oluyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş olarak çalışmak isteyen adayların, müfettiş yardımcısı olarak göreve atanabilmeleri için KPSS A Grubu puan türleri ile yapacakları başvurular neticesinde kurumların belirlemiş oldukları sayıda yüksek puanlı adaylar arasında yer almaları gerekmektedir. Bu şekilde listelerde yer bulacak olan adaylar Kurumların gerçekleştireceği müfettiş yardımcılığı yazılı / sözlü sınavlarında başarılı olmak durumundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı alımlarının ekseriyeti iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Adaylar önce Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılmalı, bu sınavda başarılı olmaları durumunda katılmaya hak kazanacakları sözlü mülakatlarda da başarılı olmalı ki mesleğe girebilsinler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri müfettiş yardımcılığı sınavlarının bir kısmı klasik usulde, bir kısmı ise çoktan seçmeli test usulünde olmaktadır. Adaylara müfettiş yardımcılığı yazılı sınavlarında sınava katıldıkları alana göre de farklılaşan biçimde adayların mezun oldukları alanın müfredatında yer alan derslerden sorular yöneltilmektedir. Bazı Kurumlar sınavlarında yabancı dil oturumu da gerçekleştirebilmektedirler.

Müfettiş Yardımcılığı sınavlarının klasik usulde olması durumunda adayların hazırlık yaparken test sınavından farklı bir hazırlık yürütmeleri faydalı olacaktır. Test usulündeki sınav için adaylar KPSS çalışma tekniklerini yineler ve benzer kaynaklar üzerinden tekrarlarını yaparlarsa başarılı olma şansları olacaktır ancak Klasik usuldeki sınavlar için adayların yöntem ve kaynak değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Klasik usulde olacak olan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına adayların nasıl hazırlık yapabileceklerine dair detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışma rehberimizde ulaşabilirsiniz;

Kamuda Müfettişlerin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaya hak kazanan adayların en az üç yıl sürecek olan bu yardımcılık dönemleri, süreç sonunda gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavlarında başarılı olması ile sona erecektir ve meslek mensupları artık müfettiş unvanına sahip olacaklardır. Kamu kurumu müfettişleri bu üç yıllık süreçte kurumdan kuruma değişmekle birlikte birinci ya da ikinci yılın sonunda tek başlarına denetim, inceleme ve kontrol yapabilmeye başlarlar. Bu yetkilendirme kimi kurumlarda yetki sınavları ile kimi kurumlarda ise makam oluru ile yapılmaktadır.

Bu yetkilendirme sürecinden itibaren Müfettiş Yardımcıları ve Müfettişler kurumun görev alanına giren alanlarda, sektörlerde denetim, inceleme ve kontrol işlemlerini gerçekleştirebilirler. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri sosyal güvenlik alanına dair düzenlemelere uyulup uyulmadığına dair mevzuatta kendilerine yüklenmiş olan inceleme görevlerini yerine getirirler. Müfettişler bu incelemelerinin yanında görev yaptıkları kurumun personelinin iş ve işlemlerinin uygunluğunu da idari teftiş kapsamında denetlemektedir. Bu incelemelerde de müfettişler personelin açığa alınmasından, hakkında disiplin süreçlerinin işletilmesine kadar kararlarda etkili olabilirler.

Müfettişler ve müfettiş yardımcıları yapmış oldukları incelemelerin neticesinde rapor yazarlar. Yazmış oldukları raporlar işin niteliğine göre inceleme, araştırma, soruşturma, durum tespit raporu gibi isimler alır. Bu raporlar belirli bir silsile izleyerek onaylanır ve mevzuatta öngörülen süreler içerisinde işleme konur. Personel hakkında yapılan incelemede dediğimiz gibi disiplin süreçleri işletilebilirken, dışarıda yapılan denetimlerde de mevzuat öngörmüş ise para cezaları muhataplara uygulanabilir.

Müfettişler Nasıl Görev Yapmaktadırlar?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan müfettişlerin görev yerleri genel itibariyle kurumun merkezinin bulunduğu yerde kurulu olan teftiş kurulu başkanlığıdır. Bu da genel olarak Ankara’dır. Ancak müfettişlerin bölgelerde daha rahat denetim yapabilmeleri için grup başkanlıkları kurulabilir. Bu grup başkanlıkları da başta İstanbul, İzmir olmak üzere büyük kentlerde kurulmaktadır. Müfettişler bulundukları illerdeki iş ve işlemleri yerinde incelerken, işin gerektirmesi durumunda başka bir ildeki incelemeyi gerçekleştirmek için turneye çıkabilirler. Bu turne süreleri kimi kurumda 2 ay iken kimi kurumda 10 aya kadar varabilmektedir. Bu yönüyle müfettişlik mesleğini seçecek olan adayların bu hususu göz önüne alarak meslek seçimi yapması önem arz etmektedir.

Müfettişlik Mesleğinin Özlük Hakkı ve Maaşları Ne Kadar?

Kamu kurumlarında müfettiş yardımcısı ve müfettiş olarak görev yapanların ek göstergeleri 3600’dür. Bu sayı merkez statüsündeki uzman yardımcıları ile denktir. Merkez personeli statüsünde olan müfettişlerin maaşları 6500 Türk Lirasıdır. Müfettiş unvanı ile görev yapan personelin maaşı  yaklaşık olarak 7200 Türk Lirasıdır. Bu tutarlar her yıl alınan zamlarla iki kez yükselmektedir.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.