kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Sınavı nasıl? Sınav konuları nelerdir? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları

Meslekleri tanıtmaya ve aklınıza takılan sorulara yanıtlamaya devam ettiğimiz yazımızda bugün Tapu Kadastro Uzman Yardımcılarının ne iş yaptığını ve nasıl Tapu Kadastro Uzman Yardımcısı olacağınızı derledik.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı nedir? Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğine nasıl girilir? Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Sınavı nasıldır?

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıl? Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadardır? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda bulabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir?

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilen a grubu kariyer meslek mensuplarıdır.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı meslek mensupları genel müdürlüğün üç ayrı kısmında görevlendirilmektedir. Bu kısımlar meslek mensuplarının alım aşamasında sahip olmaları gereken mezuniyet durumuna da bağlı uzmanlaşma birimleridir.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların KPSS A Grubu oturumlarına katılarak gerekli puan türlerinde ve yeterli düzeyde puan almaları gerekmektedir. Bu puan türleri son alımın ÖSYM’nin yeni puan sistemi ile alım yapılmamış olduğu için henüz belirsizdir.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların devlet memurluğu için gerekli olan genel şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte adayların tapu, teknik ve arşiv kısımlarından hangisine gireceklerine bağlı olarak Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş olan lisans programlarının birisinden mezun olmaları gerekmektedir. Meslek mensuplarının görevlendirildikleri birimler ve bu birimlere göre mezun olmaları gereken lisans bölümleri şu şekildedir;

 • Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Tapu Kısmında görevlendirilecek olan adayların üniversitelerin; Hukuk fakültelerinden veya Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ve Tapu ve Kadastro bölümlerinin birisinden mezun durumda olmaları gerekmektedir.
 • Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Teknik Kısımda görevlendirilecek olan adayların üniversitelerin; Harita Kadastro, Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeodezi, Geomatik Mühendisi bölümlerinin birisinden mezun durumda olmaları gerekmektedir.
 • Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Arşiv Kısmında görevlendirilecek olan adayların üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik bölümlerinden ya da müfredatında Osmanlı Paleografyası dersleri bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birisinden mezun durumda olmaları gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların KPSS A Grubu mesleklerine giriş için Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülmüş olan yaş koşullarını ve askerlik ile kaideleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Devlet memurluğu yaş şartına ve askerlik ile ilişik durumuna dair daha detaylı bilgilere aşağıda yer alan yönlendirmelerden faydalanarak ilgili çalışmalara erişebilirsiniz;

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıldır? Sınav Konuları Nelerdir?

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek olan iki aşamalı sınavı başarı ile geride bırakması gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı alımının ilk aşaması olan yazılı sınava katılacak olan adayların başvurdukları alandaki adaylarla birlikte sıralanmak üzere mesleğe alınacak aday sayısının 6 katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı Alanlara Göre Aşağıdaki Konulardan Oluşmaktadır;

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Tapu Bölümü Yazılı Sınav Konuları;

 • Anayasa Hukuku dersi
 • Medeni Hukuk dersi
 • Borçlar Hukuku genel hükümler dersi
 • Ceza Hukuku genel hükümleri dersi
 • Ticaret Hukuku dersinin Şirketler Hukuku kısmı
 • İdare Hukuku dersi
 • İdari Yargılama Usulü Hukuku dersi
 • İcra ve İflas Hukuku dersi
 • Devletler Özel Hukuku dersi
 • Tapu mevzuatı alanı
 • Kamu maliyesi dersi
 • Mikro Ekonomi dersi
 • Makro Ekonomi dersi

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Teknik Bölüm Yazılı Sınav Konuları;

 • Anayasa Hukuku dersi
 • Medeni Hukuk dersi
 • Taşınmaz Değerleme alanı
 • Yüksek matematik dersi
 • Jeodezi dersi
 • Ölçme bilgisi dersi
 • Kadastro ve imar bilgisi dersi
 • Dengeleme dersi
 • Fotogrametri dersi

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Arşiv Bölümü Yazılı Sınav Konuları;

 • Anayasa Hukuku dersi
 • Medeni Hukuk dersi
 • Arşiv, resmi yazışma, dosyalama mevzuatı
 • Osmanlıca dersi
 • Osmanlı’nın toprak düzeni ve Genel Müdürlüğün tarihçesi alanı
 • Tapu terimleri ile eski ölçü birimleri alanı
 • Bilgi ve belge yönetimi alanı

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adayların başarılı olabilmeleri ve sözlü mülakata katılabilmeleri için en az 70 puan almaları ve mesleğe alınacak aday sayısının üç katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adaylara alanlarına dair konulardan sorular yöneltilebileceği gibi, güncel gelişmelerden de sorular sorulabilmektedir. Sözlü mülakatlarda adayların karşısına çıkabilecek hususlara dair daha genel bir bilgilendirme yaptığımız çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

cevre yehiriclik bina

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğine bu unvanla başlayacak olan meslek mensuplarının meslekte geçirdikleri bir yıllık periyot, devlet memurluğunda ilk yılı olanlar için aday memurluk sürecidir. Aday memurluk sürecinin sonunda meslek mensupları sınava girerek, başarılı olmaları durumunda asaleten devlet memuru olarak mesleklerini sürdürürler.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı unvanı ile süreç üç yıl sürmektedir. Uzman Yardımcılığının ikinci yılının sonunda uzmanlık tezlerini hazırlamaya başlarlar, 3 yıllık sürecin sonunda ise Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavına katılmaları gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavı tez değerlendirmesi yapılıp başarılı olan adaylar için yazılı olmak üzere tek aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamada meslek mensuplarının klasik usuldeki yazılı sınavdan en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Tezi başarılı bir şekilde kabul edilen ve yazılı sınavda da başarılı olan Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı meslek mensuplarının iki sene içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nda en az 70 puan almaları Tapu ve Kadastro Uzmanı olarak atanabilmeleri açısından şarttır.

Tezleri başarılı olmayan ya da tez sunamayan, yeterlik yazılı sınavında başarısız olan ya da yabancı dil şartını yerine getiremeyen Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanır ve meslek mensupları Genel Müdürlük uhdesinde yer alan memuriyet kadrolarına atanırlar.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleğinde yardımcılık dönemini geçiren meslek mensuplarının 3 yıllık periyotları yetişme dönemleridir. Bu dönemde meslek mensuplarına gerek temel ve hazırlayıcı eğitimlerde gerekse hizmet içi eğitimlerde teorik bilgi verilmektedir. Ayrıca meslekte tecrübeli olan Tapu ve Kadastro Uzmanları tarafından pratik anlamda da yetiştirilmektedirler.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı meslek mensupları alanlarına göre farklı iş ve görevler yapmaktadırlar. Tapu bölümünde görev yapacak olanların en temel görevleri mevzuat hususunda çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve ülkenin her yanında kurulu bulunan teşkilatın işleyişine dair hususlarda daha verimli olunabilmesi adına fikirler sunmaktır. Teknik kısımda görev yapan Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı meslek mensuplarının işi ağırlıklı olarak kadastro kısmı ile ilgilidir. Yani parselizasyon, ada belirlemeleri gibi teknik konulara dair çalışmalar yapmak, bunlara dair projeler üretmekten sorumludurlar. Arşiv kısmında görev yapacak olan meslek mensuplarının ise en temel görevi eski ve yeni tapu kayıtlarına dair çalışmalar yapmak, Kurumun bu konuda ihtiyaç duyduğu uzmanlığı sunmaktır.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı Nerede Görev Yapar? Özlük Hakları Nasıldır?

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı mesleği merkez uzmanlık mesleğidir. Bu bağlamda 3600 ek göstergeye tabi olarak Kurumun merkez teşkilatında görev yapmaktadırlar. Genel müdürlüğün kurulu bulunduğu Ankara meslek mensuplarının görev yeridir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.