kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

PTT Personel Alımı Başvurularında KPSS ve İkamet Şartı Var mı?

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan PTT Personel Yönetmeliği ile başvuru şartları nasıl değişti? KPSS Şartı, ikamet şartı, dil şartı gibi konuları detaylarıyla haberimizde bulabilirsiniz.

A+
A-

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi PTT A.Ş. idari hizmet sözleşmesi ile alımını gerçekleştirdiği personel için yönetmelik düzenlemesine gitti. Yeni yönetmeliğe göre PTT personel alımı şartları neler? PTT A.Ş. Personel alımı için KPSS şartı var mı? Adayların PTT Personel alımına başvuruda bulunabilmesi için sahip olmaları gereken şartlar nelerdir? PTT personel alımı sınavı nasıl oluyor? Sınav konuları neler? Tüm bu detayları en güncel gelişmeler ile haberimizde bulabilirsiniz.

PTT Personel Alımı Hangi Unvanlar İçin Gerçekleştiriliyor?

PTT A.Ş. bünyesinde görevlendirilmek üzere idari hizmet sözleşmesi ile alınan personel grupları şunlardır;

-Gişe ve Büro Görevlisi
-Postacılık
-Teknikerlik
-Mühendislik
-Mimarlık
-Avukatlık
-Uzman Yardımcılığı

PTT Personel alımı şartları yukarıda sıraladığımız tüm alanlar için bazı konularda ortaklaşırken bazı konularda ise farklılık göstermektedir. Yukarıda sıralamış olduğumuz tüm unvanlar için belirlenmiş olan genel şartlar şu şekildedir;

PTT Personel Alımı Genel Şartları;

-Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurt dışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın birinci günü itibariyle otuz altı yaşlarından gün almamış olmaları gerekmektedir.

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir.

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir.

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir.

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir.

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir.

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilmiş olan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’den Kurum yönetim kurulu tarafından tespit edilecek olan puan türlerinden belirlenmiş en düşük puana sahip olmaları gerekmektedir.

ptt bina

19 Kasım 2019 Tarihli Yeni Yönetmelikte Yer Alan Düzenlemlerle Yaş Şartı ve KPSS Şartı Değiştirildi!

19 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan PTT A.Ş.’de Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ile birlikte PTT Personel Alım Şartları arasına KPSS’den puan almış olmak koşulu ilave edildi. Ayrıca önceki alımlarda Sınav başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak şartı; Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak şeklinde esnetilerek daha fazla adaya imkan sağlayacak şekilde düzenlendi.

PTT Personel Alımına Başvuruda Bulunabilecek Bölümlere Yenileri İlave Edildi! 

Yine aynı yönetmelik hükümlerine göre PTT Personel Alımına başvuruda, Bankacılık, Sigortacılık, Pazarlama ve Lojistik ayrımı kaldırılarak Gişe ve Büro Görevlisi unvanına başvuruda bulunabilecek bölümlere kaydırma yapılarak yenileri eklendi ve kapsam tek unvan için genişletildi. İşte unvanlara göre genel başvuru bölümleri arasına ilave edilen yeni bölümler;

Gişe ve Büro Görevlisi;

-Aktüerya
-Aktuarya
-Aktüerya Bilimleri
-Aktüerya ve Risk Yönetimi
-İstatistik
-İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
-Lojistik
-Lojistik Yönetimi
-Lojistik ve Taşımacılık
-Sigortacılık ve Risk Yönetimi
-Sigortacılık
-Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
-Ulaştırma ve Lojistik
-Uluslararası Lojistik Yönetimi
-Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik
-Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

PTT Personel Alımında adaylardan istenen özel şartları, mezuniyet koşullarını, unvan unvan gerekli olan tüm koşulları detaylı bir biçimde incelemek isteyenler aşağıdaki yönlendirme ile bu konu hakkında hazırlamış olduğumuz detaylı rehberimize ulaşabilirler;

PTT Personel Alımı Başvurularında İkamet Şartı Var mı? 

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlana yönetmelikte hüküm altına alınan ve belirsizliğin ortadan kalktığı bir diğer konu da ikamet şartı konusu oldu. İkamet şartı kısaca bir adayın, başvuruda bulunmak istediği unvanın açılmış olduğu illerden birisine başvuruda bulunabilmesi için, resmi mernis adresinin o ilde olması zorunluluğudur. İlgili yönetmeliğin ekinde yer alan hükme göre PTT Personel Alımı başvurusu yapacak olan adaylardan; Postacı, Gişe ve Büro Görevlisi, Şehir Plancısı, İç Mimar, Teknikerlik, Avukat, Mühendis ve Mimarlık kadrolarına başvuruda bulunacak olanların ikamet şartını taşıyor olmaları gerekecektir.

PTT Personel Alımında yalnızca Uzman Yardımcılığı kadrosuna başvuruda bulunacak olan adayların ikamet şartını taşıması zorunluluğu bulunmayacaktır.

PTT Personel Alımı Başvurularında Yabancı Dil Koşulu var mı?

PTT Personel Alımı başvurularında yalnızca Şehir Plancısı, İç Mimar, Teknikerlik, Avukat, Mühendis ve Mimarlık unvanı için başvuruda bulunacak olan adaylarla, Uzman Yardımcılığı unvanına başvuruda bulunacak olan adayların Yabancı Dil puanı sahibi olmaları gerekmektedir.

Şehir Plancısı, İç Mimar, Teknikerlik, Avukat, Mühendis ve Mimarlık unvanı için alınması gereken yabancı dil sınavı puanı 60, Uzman Yardımcılığı kadrosu içinse 70’tir.

PTT Personel Alımı Başvurularında YÖKDİL Puanı Geçerli mi?

Evet, diğer kamu kurumlarının aksine yapılan düzenleme ile yukarıda saydığımız unvanlara başvuruda bulunmak isteyen adayların YÖKDİL sınavından alacakları puanlar da başvurularda geçerli sayılacaktır. Adayların dil puanlarını son üç yıl içerisinde almış olmaları gerekmektedir.

PTT Personel Alımı Sınavı Nasıl Oluyor? Sınav Konuları Neler?

PTT Personel Alımına başvuran adayları, başvurdukları alıma göre farklılık gösteren bir dizi sınav süreci beklemektedir. Adayların başvuruda bulunacakları unvana göre katılacakları sınavlar, bu sınavların nasıl olduğu ve sınav konuları hakkında oldukça ayrıntılı hazırlanmış PTT Sınav Rehberimize ulaşmak için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilir, PTT Sınavlarına daha iyi bir hazırlık yürütebilirsiniz;

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Haklı isyan dedi ki:

    Hocam sitenizdeki haberi birebir kopya etmişler. Kpss cafe denilen boş bir site bu haberi çalarak prim yapmaya çalışmış. Lütfen dikkat edelim.

  2. Haklı isyan dedi ki:

    Hocam sitenizdeki haberi birebir kopya etmişler. Kpss cafe denilen boş bir site bu haberi çalarak prim yapmaya çalışmış. Lütfen dikkat edelim.