kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

SG Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavının Takvimi Neden Belirsiz?

Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile görevli meslek mensupları olan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılarının denetmen olarak atanmak üzere katılacakları yeterlik sınavlarının belirsiz bir takvim içerisinde yapılıyor olması meslek mensuplarını mağdur ediyor. Detaylar haberimizde.

A+
A-

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan denetim ve kontrol ile görevli meslek mensupları olan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları meslekte geçirdikleri belirli bir süreden sonra yeterlik sınavına katılırlar. Bu yeterlik sürecinde adaylar çok ciddi şekilde yoğun bir mevzuata ve yanında ek olarak soru yöneltilen alanlara çalışmak durumundadırlar. Ancak buna nazaran adaylara çalışabilmeleri için sağlanan ortamın yeterli olup olmadığı konusu ise tartışmaya açık bir husustur. Tüm bunları haberimizde değerlendireceğiz.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Nedir? Sosyal Güvenlik Denetmenleri Ne İş Yaparlar?

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için bu konuda politika üreten, üretilen politikaları tatbik eden ve uygulamanın denetimini sağlayan bir parafiskal kurumdur. Sosyal Güvenlik Kurumu özellikle denetim noktasında sahada varlığını en ciddi şekilde Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları ile hissettirmektedir. Başta kayıt dışı istihdamla mücadele denetim ve incelemeleri ile görevli olan meslek mensupları, sahte işyerlerinin ve sahte sigortalılık hallerinin tespitini, iş kazası incelemelerini, anlaşmalı boşanarak birlikte yaşamaya devam eden ve Kurumdan gelir / aylık almaya devam eden çiftlerin tespitlerini, Kurumdan hak sahipliği kapsamında gelir / aylık talep edenlerin müstehaklığını, inşaatların ikmal oranı tespitlerini ve daha bu gibi bir çok işi gerçekleştirmektedirler.

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin bu yoğun iş temposu birinci yılın sonunda katıldıkları yetki sınavı ile edindikleri yetki ile birlikte başlamaktadır ve yeterlik sınav sürecine kadar da hız kesmeksizin devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınav Konuları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Denetmenliği unvanına geçmek isteyen Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları aşağıdaki konulardan oluşan yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır;

SG Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Hukuk Oturumu konuları;

 • İş Hukuku dersi
 • Ticaret Hukuku dersi
 • Borçlar Hukuku dersi
 • İcra ve İflas Hukuku dersi
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
 • Medeni Hukuk dersi
 • Harcırah Kanunu
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İş Hukuku dersi
 • Vergi Hukuku dersi
 • İdare Hukuku ve İYUK dersleri

SG Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Muhasebe Oturumu konuları;

 • Genel muhasebe dersi
 • Kurum muhasebesi ve tatbiki
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Mali Tablolar Analizi dersi

SG Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Kurum Mevzuatı Oturumu konuları;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kuruluşuna dair 5502 sayılı Kanun’un ilga edilmemiş hükümleri ile 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kurumla alakalı kısımları,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 • Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği
 • 2013-5 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
 • 2020-8 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
 • 2013-11 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi
 • 2015-25 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi

dahil olmak üzere tüm Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları bu denli yoğun bir konu ağırlığı olan bu sınava hazırlanabilmek için haklı bir biçimde uygun ortamın sağlanmasını ummaktadırlar.

sgk yeterlik takvim

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınav Takvimi Neden Belirsiz?

Kamu Kurumlarının özellikle yeterliğe tabi denetim personellerinin çoğu için yeterlik sınavı süreci belirli bir takvim içerisinde işlemektedir. Bu takvimde meslek mensuplarının sınava gireceği dönem 2 ilâ 3 ay öncesinden ilan edilmektedir ve meslek mensuplarının özellikle son bir aylarında idari izinli olması sağlanarak sınava ciddi bir hazırlık yapabileceği ortam hazırlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları içinse süreç bu belirlilikten oldukça uzaktır. Genel itibariyle ilan sınavdan ortalama bir ay önce yayımlanmaktadır ve bu tarihten evvel hiçbir şekilde net açıklama yapılmamaktadır. Bununla birlikte meslek mensupları yeterlik ilan sürecine kadar tüm işlerine tam bir tempoyla devam etmektedir ve hazırlık yapacak ortam ile imkana hiçbir şekilde sahip olamamaktadır.

Pandemi Döneminde Gelen İlave İş Yüküyle Hazırlık İmkanı Tamamen Ortadan Kalkmıştır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları pandemi döneminde İşkur’da yapılan kısa çalışma ödeneği görevlendirmeleri başta olmak üzere ilave görevlendirilmelerle karşı karşıya kalmışlardır. Bununla birlikte ilanın geleceği dönem için çeşitli işlere başlamış olacaklardır ve ders çalışmaları gereken günlerde ifade almak, kayıt ve belge teslim etmek gibi önceden başlanılan iş süreçlerini sürdürmek durumunda kalacaklardır. İlanın sınavdan bir ay evvel ilan edilmesinin bu gibi sakıncaları göz önüne alındığında Kurumun izleyebileceği en müspet yol;

 • Sınav tarihinden 3 ay evvel ilanın yayımlanması ve meslek mensuplarına işlerini bu takvime göre ayarlama imkanı tanınması
 • Sınava 1 ay kala, sınava katılacak olan meslek mensuplarına idari izin hakkı tanınarak yoğun ve karmaşık sınav konularına hakkıyla çalışabilecekleri ortamın sağlanması

biçiminde olacaktır. Aksi halde hemen hemen tüm kamu kurumlarında yeterliğe tabi meslek mensuplarına sunulan bu imkanların sunulmaması ciddi bir haksızlığa ve çifte standarda yol açacaktır. Özellikle Kurum bürokrasisinde yer alan meslek kökenli bürokratların meslek mensuplarının iyiliğine olacak bu düzenlemeler için ön ayak olmaları meslek mensuplarınca umulmakta ve temenni edilmektedir.

2020 Yeterlik Sınavı İçin Kovid-19 Salgını Endişesi 

2020 yılında gerçekleştirilecek olan yeterlik sınavının halen riskleri tam olarak ortadan kalkmamış olan Kovid-19 salgını riski de göz önüne alınarak planlanmalıdır. Kısa vadede gerçekleştirilecek olan bir yeterlik sınavı için 500 kadar Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Ankara’ya sınava katılmak üzere seyahat etmek durumunda kalacak, ister istemez kalabalık ve havasız bir ortamda sınava girmek zorunda olacaktır.

Bir muhtemel taşıyıcının sınav salonlarındaki tüm adayları Kovid-19 riski ile karşı karşıya getirebileceğini de unutmamak gerekir. Gerek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA’nın gerekse Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarını da göz önünde bulundurarak riskin halen yüksek olduğu dönemde sınavların bu şekilde aceleye getirilerek yapılması da ciddi sakıncalar doğuracaktır. O nedenle bugünden ilan edilecek bir sınavın en erken üç ay sonra yani Eylül 2020 döneminde yapılması her açıdan güvenli, makul ve isabetli olacaktır.

Bugüne dek kendilerini devletin uygulamış olduğu tedbir politikalarına bağlı kalarak korumuş olan yüzlerce meslek mensubunun böyle bir riskin ortasına atılması ihtimali de meslek mensuplarını endişelendiren bir diğer husustur. O nedenle yakın gelecekte aniden gelecek bir ilana istinaden yapılması muhtemel yeterlik sınavının bu riskler de düşünülerek planlanması meslek mensuplarının temennisidir.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavına dair sorularınızı sormak ve fikirlerinizi beyan etmek için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar

 1. Rauf Avatar Rauf dedi ki:

  Bir de ertelenen yetki sınavı ilanından bahsediliyor 400den fazla denetmen yardımcısı da bu sebeple 81ilden gelecek. Çeşitli illerde koronadan tedavi gören denetmen yardımcıları da var. Online yada başka bir yöntem düşünülmelidir.