kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İİBF Mezunlarının Kamuda Çalışma Alanları

İİBF mezunlarının kamuda çalışma alanları nelerdir? Kamuda çalışmayı düşünen bir İİBF mezunu hangi mesleklerde çalışabilir? İİBF mezunlarının kamuda çalışmak istemeleri durumunda alternatif olabilecek meslekler hangileridir? İİBF ve SBF mezunları kamuda ne iş yapabilir? Bu sorulara cevap olabilecek yazımızı okumanızı öneriyoruz.

A+
A-

İktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin okula başladıkları andan itibaren en çok karşılaştıkları soru: Mezun olduğunda hangi mesleği yapacaksın? Sorusudur. Bu soru henüz bölümünü dahi tanımayan bir öğrenci için oldukça anlamsız ve bir o kadar da bilinmezdir. Yine de soranın merakını gidermek adına bilinen bir kaç meslek söylenerek konu geçiştirilir. Biz tercihiniyap.net olarak İİBF veya SBF bölümlerine yeni başlayan arkadaşlarımızın yaşadığı bu sıkıntıyı çözmek adına İİBF mezunlarının kamuda çalışma alanları yazısını kaleme alıyoruz.

KPSS Öğretmenlik İİBF Hukuk Mezunları Hangi Oturumlara Girecek?

Bir İİBF ve SBF mezunu kamuda bir çok alanda çalışma imkanına sahiptir. Kaymakamlıktan, Müfettişliğe, Denetçilikten, Uzmanlığa varıncaya kadar bir çok kariyer meslekte çalışma imkanı olan İİBF mezunlarının düz memur olarak da çalışmalarının önü açıktır. Bir çok İİBF mezununun hayalinde olan mesleklerden biri ise, İdari Hakim olabilmektir. Dış İşleri Bakanlığı’nın konsolos ve ihtisas memurluğu mesleği ise kendisini yabancı dil konusunda iyi yetiştirmiş bir İİBF mezununun olabileceği mesleklerdir. Genel olarak ifade ettiğimiz bu meslekleri detaylarıyla birlikte yeniden inceleyerek İİBF ve SBF bölümü mezunlarının kamu sektöründe çalışma alanlarını açıklayalım.

İİBF Mezunları İçin Kariyer Meslekler

İİBF veya SBF bölümlerinde okuyan bir öğrenci için girilebilecek kariyer meslekler şunlardır: Kaymakamlık, İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği, Merkez Bankası Uzmanlığı, Bakanlık veya Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda Müfettişlik, Uzmanlık ve Denetmenlik. Bunlar içerisinde, çalışma imkanlarının en ideal olduğu, maaş ve özlük hakları açısından diğerlerinden daha iyi durumda olan meslekler sırasıyla: Merkez Bankası Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, İdari Hakimlik ve Kaymakamlık meslekleridir.

Müfettişilik ve Uzmanlık 

İİBF ve SBF bölümlerinde okuyanlar için alternatif kariyer meslekler, Müfettiş veya Uzman olmaktır. Bir çok kamu kurum ve kuruluşunda Müfettiş ve Uzman vardır. Bakanlıkların yanı sıra, bakanlıklara bağlı, ilgili veya ilişkili kurumlarda da müfettiş veya uzman olunabilir. Bununla birlikte Belediyelerde de Müfettiş olabilme imkanı söz konusudur. Maaş ve özlük hakları açısından Müfettişler uzmanlara göre bir adım daha öndedir. Uzmanlık mesleği iki kısma ayrılır: Birincisi meslek uzmanlık, ikincisi ise taşra uzmanlığı. Merkez uzmanlığı, Müfettişler ile aynı haklara sahipken,i taşra uzmanlarının özlük hakları biraz daha düşüktür.

Mezunlarının KPSS A ve B Grubu Sorunları ve Çözüm Önerileri

Denetçilik ve Denetmenlik

Kariyer mesleklerde aynı şeyi ifade ettiği düşünülen oysa çalışma yeri, özlük hakkı ve maaş açısından birbirinden ayrılan mesleklerdir. Sayıştay haricinden kamu kurum ve kuruluşunda yer alan denetçiler merkez kadro olarak çalışırlar. Maaşları ve özlük hakları merkez uzmanları ile eşit durumdadır. Oysa, denetmenlerin maaş ve özlük hakları taşra uzmanları ile eşit düzeydedir. Ayrıca, denetmenler taşra kadrosuna bağlı olarak çalışır.

Bununla birlikte kontrolörlük mesleği vardır. Bu meslekle denetçilik ile aynı haklara sahiptir.

İİBF ve SBF Mezunlarının Kamuda Diğer Çalışma Alanları

Kamuda istihdamın en fazla yapıldığı meslek olan memurluk, veri hazırlama kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni aslında bu meslekleri icra edenlerin hepsi aynı işi yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarında taşra veya merkez kadrosunda çalışırlar. Maaş ve özlük hakları kariyer mesleklere göre oldukça düşüktür. Genellikle, bürokrasideki yazışma ve ilgili kanun hükümlerine göre iş tanımının gereği işleri yapar. Kariyer ve yükselme imkanları sırasıyla: Şef, Müdür Yardımcılığı, Müdür, Bölge Müdür Yardımcılığı ve Bölge Müdürü şeklinde düzenlenmiştir.

Memur statüsü dışında bir de meslek memurlukları vardır. Bunları kariyer mesleklerin altında, memurluğun ise üstünde değerlendirmek gerekir. Gümrük memurlukları, Devlet Hava Meydanları memurlukları, Ptt memurlukları, Et ve Süt Kurumu memurlukları, EİAŞ ve TEiAŞ memurlukları, Belediye memurlukları gibi. Bunların özlük hakları memurlarla aynı iken, maaşları kariyer mesleklere yakındır.

İİBF Mezunlarının Kamuda Çalışma Alanları

Son kez size gelen sorulara öyle bir cevap verin ki, soranı sorduğuna pişman ede bir cevap olsun diye, bütün yazdığımız meslekleri tek tek sıralıyoruz:

 • Merkez Bankası Uzmanlığı
 • Sayıştay Denetçiliği
 • Kaymakamlık
 • İdari Hakimlik
 • TRT Yönetim Uzmanlığı ve TRT Denetçiliği
 • Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu
 • Bakanlık Müfettişliği
 • Bakanlık Uzmanlıkları
 • Bakanlıklara Bağlı, İlgili veya İlişkili Kurum veya Kuruluş Müfettişliği
 • Bakanlıklara Bağlı, İlgili veya İlişkili Kurum veya Kuruluş Uzmanlığı
 • Belediye Müfettişliği veya Uzmanlığı
 • Denetçilik
 • Kontrolörlük
 • Bakanlık veya Bağlı Kuruluş Denetmenliği
 • Bakanlık veya Bağlı Kuruluş Taşra Uzmanlığı
 • Bakanlık Meslek Memurluğu
 • Diğer Meslek Memurlukları
 • Memur, VHKİ veya Bilgisayar İşletmenliği

İİBF Mezunlarının Kamuda Çalışma Alanları nelerdir?

Merkez Bankası Uzmanlığı
Sayıştay Denetçiliği
Kaymakamlık

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.