kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? SGK Müfettiş Yardımcılığı nedir? Sınavı nasıldır? Soruları nasıldır? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı nedir? Nasıl Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcısı olunur? Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı sınavı nasıl? Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bünyesinde görev yapan denetim ve inceleme yetkisi olan iki adet meslek grubu bulunmaktadır. Bu meslek grupları Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı meslekleridir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı mesleği gerek Kurum personelinin iş ve işlemlerinin incelenmesi görevini gerekse çoğunluğu Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları tarafından gerçekleştirilen sosyal güvenlik denetim ve incelemelerinin bir kısmını gerçekleştirmektedir. Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılarının gerçekleştirdikleri incelemeleri ve görevlerini detaylı bir biçimde incelemek için aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz meslek tanıtım çalışmamızı inceleyebilirsiniz;

Nasıl Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı Olunur? Sınav Konuları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş yardımcısı alımı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalara başvuruda bulunmak isteyen adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen ve geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın A Grubu oturumlarında Kurumca talep edilen puan türlerinde yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. Adaylardan en yüksek puana sahip ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı mesleğine alınacak aday sayısının beş katı kadar aday arasında yer alanlar, Sosyal Güvenlik Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde etmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında her dersten en az 60 puan almaları, adayların aritmetik ortalamalarının ise 70 puan olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı aşağıda yer alan konulardan oluşmaktadır;

Maliye (25 soru)

-Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi)
-Maliye Politikası
-Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

İktisat (25 soru)

Mikro İktisat
Makro İktisat
İktisadi Analiz
İktisat Politikası
Para Teorisi ve Politikası
Uluslararası İktisat
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

Hukuk(25 soru)

Anayasa Hukuku
Medeni Hukuk (Başlangıç – Eşya Hukuku)
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Muhasebe(25 soru) 

Genel Muhasebe
Mali Tablolar Analizi

Yabancı Lisan (25 soru)

İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden sorulan çoktan seçmeli sorular.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli usulde toplam 125 adet soru yöneltilmektedir Ayrıca adayların kurallara riayet ederek kompozisyon yazması gereken kompozisyon oturumu da bulunmaktadır. Adayların her oturumda yeterli puanı almaları sınavda başarılı sayılabilmeleri için şarttır ancak adayların başarılı olmaları Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı mesleğine girebilmeleri için yeterli değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı mesleğine girebilmek için adayların geride bırakmaları gereken sözlü mülakatlara katılabilmeleri için mesleğe alınacak aday sayısının iki katı kadar başarılı aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adaylara sınava katıldıkları müfredatın yanında Kuruma dair konulardan ve güncel sosyo ekonomik konulardan sorular yöneltilebilmektedir. Adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarından başarılı olarak mesleğe girebilmeleri için en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Özlük Hakları ve Görev Yerleri

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı yazılı ve sözlü mülakatlarında başarılı olarak mesleğe adım atan adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan diğer teftiş kadrolarında olduğu gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı mesleğini ifa eden personel üç ayrı ilde kurulu bulunan grup başkanlıklarında, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapmaktadırlar .Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı grup başkanlıkları Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde kurulu bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı mesleğine yeni giren meslek mensupları ile yeterlik süreçlerini başarı ile geride bırakmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi olarak görevlerini ifa eden meslek mensuplarının güncel maaş tutarlarını incelemek için aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebilecceğiniz çalışmamızı inceleyebilir ve bilgiler alabilirsiniz;

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettiş yardımcılığı mesleğine giriş aşamaları ile mesleğe dair diğer hususları sormak adına FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.