kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Türkiye Adalet Akademisi Nedir? Ne İş Yapar? Yeri Nerededir? Personeli Ne İş Yapar?

2018 yılında kapatılan ve teşkilat kanunu yürürlükten kaldırılan ve 2019 yılında yeniden kurularak faaliyete geçen Türkiye Adalet Akademisi nedir? Ne iş yapar?

A+
A-

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanmış olan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ikinci maddesi ile ÇASGEM, TODAİE gibi kamu eğitim kurumları ile birlikte kapatılmasına karar verilen Türkiye Adalet Akademisi 2 Mayıs 2019 tarihli 30762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte yeniden kuruldu. Kararnamede Akademi’nin teşkilat yapısı, görevleri, faaliyetleri ve personeli ile alakalı düzenlemeler yer aldı. Kamu Haber

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurumlar ve yürürlükten kaldırılan teşkilat kanunlarını incelemek için Tıklayınız!

Türkiye Adalet Akademisi Nedir?

Türkiye Adalet Akademisi, 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sınırları belirlenmiş görev alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş, tüzel kişiliği olan, idari, mali ve bilimsel özerklik sahibi olan, özel bütçeye sahip bir kurum olarak düzeenlenmiştir.

Akademinin teşkilat yapısı temelde iki kanatlı olup, Başkanlık ve Danışma Kurulu olarak belirlenmiştir.

Türkiye Adalet Akademisi’nin Görevleri Nelerdir? Ne İş Yapar?

-Akademi daha önceki faaliyet döneminde olduğu gibi yine en temel görev olarak Adalet Bakanlığı uhdesinde görev yapmakta olan Adli Yargı Hakim Adayları, Cumhuriyet Savcısı Adayları, İdari Yargı Hakim Adayları ile Hakim ve Savcıların eğitim program ve planlarını hazırlayacak, bunları yayımlayacak ve uygulanmasını sağlayacaktır.

-Bu temel görevine ilave olarak talep olması durumunda noterler ile avukatların eğitim ve öğretim programlarını düzenleyebilecek ve uygulamaya koyabilecektir.

-Hukuk alanı ile adalet faaliyeti kapsamında sayılabilecek hususlarda uzmanlık ve sertifikalandırma sağlayabilecek, buna dair toplantı, eğitim ve seminerler organize edebilecektir.

-Tüm bu faaliyetleri belli bir strateji ve hedefe dayanarak organize edecek olan Akademi bunları net olarak belirleyecek ve yayımlayacaktır.

-Kendisinin sağlayamayacağı, yüksek lisans, doktora programları ile yabancı dil eğitimi konusunda, hakim ve savcılar ile hakim adayları, savcı adaylarının faydalanabileceği işbirliği anlaşmaları yapabilecektir.

adalet akademisi 660x330 1

Türkiye Adalet Akademisi Personeli 

Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim verecek olan personel;

-Hakim ve Savcılık mesleklerinde fiilen sekiz yıl görev yapmış olan mensuplar arasından Bakan kararı ile atama yapılabilir.
-Akademide görevlendirilmek üzere üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından seçilecek akademisyenler arasından atama yapılabilir.
-Mesleklerinde beş yılını doldurmuş olan; Yargıtay Üyeleri, Danıştay Üyeleri, Hakim ve Savcılar, Noterler, Avukatlar ile yine kendi alanında uzman kişiler arasından ders vermek üzere Akademide görevlendirmeler yapılabilir. Bu kişiler Akademide görevli oldukları günlerde, aslî görevlerinde izinli sayılarak görev yapmaktadırlar.

Buna ilave olarak Kurulda görev yapacak idari ve diğer işleri yapacak olan personeller için kadrolar ihdas edilmiştir. İlk etapta Akademi’ye ihdas edilen kadrolar ile sayıları şu şekildedir;

-1 adet Başkan
-4 adet Daire Başkanı
-30 adet Tetkik Hakimi
-6 adet Şube Müdürü
-1 adet Kurum Avukatı
-4 adet Mali Hizmetler Uzmanı / Uzman Yardımcısı
-1 adet Sivil Savunma Uzmanı
-6 adet Uzman
-9 adet Memur
-1 adet Programcı
-4 adet VHKİ
-2 adet Kütüphaneci
-3 adet Bilgisayar İşletmeni
-3 adet Sekreter
-1 adet Ayniyat Memuru
-5 adet Şoför
-1 adet Sayman
-1 adet Veznedar
-4 adet Teknisyen
-3 adet Hizmetli
-2 adet Koruma ve Güvenlik Şefi
-40 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi
-3 adet Mütercim
-3 adet Psikolog
-3 adet Sosyal Çalışmacı
-1 adet Grafiker
-40 adet 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d hükümlerine tabi Sürekli İşçi

Türkiye Adalet Akademisi’ni Kim Denetler?

Türkiye Adalet Akademisi’ni faliyetleri, iş ve işlemleri yönünden Adalet Bakanlığı Müfettişleri denetlemektedir.

Türkiye Adalet Akademisi Nerededir?

Türkiye Adalet Akademisi daha evvel olduğu gibi yine Ankara’da kurulacak ve faaliyet gösterecektir.

Sorularınızı sormak, fikirlerinizi paylaşmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.