kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? Sınavı Nasıl?

Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kariyer grubu alımlarından Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Ziraat Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı nedir? Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl yapılıyor? Nasıl Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı olunur? Ziraat Bankası uzman yardımcılığı sınavı konuları nelerdir? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı Nedir?

Ziraat Bankası tarafından kariyer grubu kadrosu olarak ihdas edilen ve alım süreci yürütülen Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı, bankanın merkezinde ve şubelerinde uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri gerçekleştiren meslek mensuplarından teşekkül etmektedir. Uzman Yardımcıları Ziraat Bankası merkezindeki birimlerde daha kurumsal iş ve işlemleri yürütürken, şubelerde görevlendirilmeleri durumunda şubede daha fazla yetkinlik gerektiren iş ve işlemleri yapmaktadırlar.

Nasıl Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Olunur? 

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların herhangi bir KPSS oturumuna katılması ve puan almış olması gerekmemektedir. Adayların banka tarafından belirlenen yaş şartını taşıyor olmaları, üniversitelerin lisans programlarından mezun durumda olmaları, kamu hak mahrumiyeti sahibi olmamaları ve askerlik ile ilişiksiz durumda olmaları gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan adaylar için iki aşamalı bir alım süreci söz konusudur. Bu aşamalardan ilki Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı, ikincisi ise yazılı sınavda başarılı olan adaylar için gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlardır.

ziraat bankasy logo

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli usulde toplam 140 adet soru yöneltilmektedir ve bu sorular Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Yabancı Dil alanlarından oluşmaktadır. Alan Bilgisi kısmında idari alan için başvuruda bulunan adaylara Hukuk, Ekonomi ve Muhasebe derslerinden sorular yöneltilirken, mühendislik alanı için başvuruda bulunan adaylara Genel Alan Bilgisi, Genel Ekonomi ve Endüstri – İşletme derslerinden sorular yöneltilmektedir. Adaylara yöneltilecek olan toplam 140 sorunun 50 tanesi Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından, 40 tanesi Yabancı Dil alanından, 50 tanesi ise Alan Bilgisi konularından oluşmaktadır. Adaylara yöneltilen alan bilgisi konuları, mühendislik ve idari alan için aşağıdaki biçimde farklılaşmaktadır;

İdari Alan Alan Bilgisi Konuları;

Ekonomi Dersi

Mikro Ekonomi
Makro Ekonomi
Para – Banka ve Kredi
Uluslararası Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Maliye Politikası
Güncel Ekonomi
Türkiye Ekonomisi

Hukuk Dersi;

Ticaret Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
İş Hukuku
Türk Ceza Hukuku
Bankacılık Kanunu
Medeni Usul Hukuku
Ceza Usul Hukuku

Muhasebe Dersi;

Mali Tablolar Analizi
Genel Muhasebe

Mühendislik Alanı Alan Bilgisi Konuları;

Genel Alan Bilgisi Dersleri

Fizik – 1
Fizik – 2
Matematik – 1
Matematik – 2
Diferansiyel Denklemler
Lineer Cebir
Ticari Aritmetik
Mühendislik Etiği

Genel Ekonomi Dersleri;

Güncel Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Makro Ekonomi
Uluslararası Ekonomi
Para – Banka ve Kredi
İşletme Ekonomisi

Endüstri – İşletme Dersleri

Yöneylem Araştırması
Üretim Plan. ve Kontrol
Kalite Kontrol
Mühendislik Mekaniği
Üretim ve Benzetim
İnsan Kanakları
Ergonomi
İstatistik

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılacak olan adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için almaları gereken en düşük puan 60’tır. Ancak Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarına katılabilmek için bu puanı almak yeterli değildir. Adayların aynı zamanda mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayısının dört katı kadar başarılı aday arasında yer almaları yapılacak olan puan sıralamasına göre şarttır.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı Görev Yeri, Şartları ve Maaşı

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak mesleğe girmeye hak kazanan adaylar, Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı unvanı ile banka merkez binasında ya da belirli alanlara göre farklılaşabilecek biçimde tüm illerde bulunan şubelerde görevlendirilebileceklerdir.

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı mesleğinde bulunan adayların aldıkları maaşlar aydan aya çift ödemeler, temettü ödemeleri gibi ek ödemelere göre ve vergi dilimine girme durumlarına göre farklılaşmaktadır. Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı güncel maaş tutarlarına dair detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda erişebilirsiniz;

Ziraat Bankası Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarına, mesleğe dair sorularınızı FORUM sayfamızda dile getirebilirsiniz.

Yorumlar

  1. Genç Avatar Genç dedi ki:

    Boş boş, nerde gereksiz bilgi var onları öğrenmeye zorlanıyoruz.