KPSS

İşkur İstihdam Uzman Yardımcılığı Mesleği, Maaşı ve Sınavı

Meslek Tanıtımı: İŞKUR İstihdam Uzmanlığı

Türkiye İş Kurumu’nun Kariyer Meslek Personeli olarak istihdam ettiği İstihdam Uzman Yardımcıları özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam Seferberliği’ ne dair politikaların üretilmesi ve uygulanması noktasında kritik bir önem arz etmektedir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde yapılacağını bildiğimiz 60 kişilik bir alım ve sonrasında da devamının geleceğini düşündüğümüz alımlar olduğundan bu önemli mesleğin artı eksilerini, mesleğe girişi ve meslekte adayları nelerin beklediğini sizlere anlatmak istiyoruz.

Mesleğe Giriş

GÜNCEL DURUM

2019 yılı için Türkiye İş Kurumu tarafından verilen ilanda Kurum; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Maliye bölümlerinden mezun adaylar ile Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümleri için kadro belirlemiştir. 

Verilen ilana göre Kurumun istediği puan türleri şu şekildedir;

Bölümler Puan Türleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS P40
İktisat  KPSS P15
Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KPSS P30
Maliye KPSS P20
Endüstri Mühendisliği  KPSS P2

Her alan için başvuru yapacak adayların ilgili puan türlerinin en az 80 olması gerekmektedir. Bir aday mezuniyeti dışında bir alandan başvuru yapamayacaktır.

Eski sisteme göre farklı olarak Kurum herhangi bir yabancı dil puanı istememiştir. 

Sözlü Sınav:

Kurumun kendi oluşturacağı komisyonlar eliyle yapacağı Sözlü Mülakat’ta özellikle dikkat edilebilecek bazı konular olabilir. Şöyle ki;

-İstihdam Politikaları
-İstihdam Modelleri
-İş Mevuzatı
-Çalışma Ekonomisi konuları
-Yabancı Dil Bilgis*i gibi konular öncelikli olarak sorulabilecek konular olabilirler. Ek olarak kurumun sınava çağıracağı puan türleri içerisindeki katsayısı olan alan dersleri de muhakkak ki konu olabilir.

Yardımcılık Dönemi:

Mesleğe giren adayları 3 senelik bir yardımcılık dönemi beklemektedir. Bu 3 senede adaylar Uzman olana dek yetiştirilecek ve belli aşamalardan geçerek uzmanlığa hazırlanacaklardır. Bu süreçte alınacak meslek içi eğitimlerin ardından 2 seneyi dolduran adaylar ‘tez hazırlama’ aşamasına geleceklerdir.

Tez Aşaması;

Meslekte 2 senesini dolduran adayların bu süreyi doldurmalarını takip eden 1 ay içerisinde tez konuları belirlenir. Tez konusu özgün olmak zorundadır. Daha evvel yüksek lisans. vb. alanda yazılmış ve savunması yapılmış bir tez konusu seçilip hazırlanamaz. Tez hazırlama sürecinde adaylara gerekli esneklik sağlanacak ve hazırlıklarını yapabilmesi için gerekli boşluklar tesis edilecektir.

Tez konusunun adaylara duyurulmasının ardından 12 Ay içerisinde bağlı bulunulan daire başkanına tezin teslimi zorunludur Bu süre içinde tezini geçerli bir mazerete dayanarak tamamlayamayan yardımcılara ek olarak 6 Ay’lık süre tanınabilir. Bu süre içinde de tezini sunamayan yardımcılar hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.
Yine tezin başarısız bulunması durumunda da 6 Ay’lık bir süre tanınarak yeniden hazırlanması istenebilir.

Tezleri başarılı olan ve toplamda 3 yıllık yardımcılık süresini dolduran adaylar Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik Sınavı:

Yazılı ve Sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Yazılı Sınav Konuları;

1-) Genel kültür
Güncel ekonomik mali ve sosyal konular

2-) Hukuk
-Anayasa hukuku
-İdare hukuku ile Devlet personel rejimi
-İş ve sosyal güvenlik hukuku

3-) Kurumun görev ve çalışmaları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar

İlk bölüm 15 Puan, 2.Bölüm her alt bölüm 5’er puan olmak üzere 15 Puan, Son bölüm ise 70 puandan oluşmaktadır. Yeterlik Sınavı’nın yazılı bölümünü geçebilmek için 70 puan almak zorunludur. Sınavı geçemeyen adaylara 1 yıl içerisinde ek sınav hakkı tanınmaktadır.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR Memur Maaşları 2023 Ne Kadar?

Dil Koşulu;

Meslekte yardımcılık süresini dolduran, tezini vererek Yeterlik Sınavı’na giren adaylar, bu süreçten sonra 2 sene içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan C Seviyesi (70 Puan) almak zorundadırlar. Bu süre içersinde bu şartı gerçekleştiremeyen adaylar, başarısızlık hükümlerine tabi olacak ve kurum içerisinde uygun bir memur kadrosunda görevlendirileceklerdir.

İstihdam Uzmanlarının Görevleri;

Uzmanların öncelikli görevleri, strateji geliştirme süreçlerinde yer almaktır.

-İş Mevzuatına dair düzenlemelerin arka planında yine uzmanlar yer almaktadırlar.

-İşkur’un eğitim programlarında kendileri ile alakalı kısımlarda eğitimci olarak, arka planda ise düzenleyici olarak yer almak.

-Ulusal ve uluslararası İş Konulu her tür organizasyonda kurumu temsil etmek.

-İstihdam politikaları geliştirmek. Buna dair çalışmalar yapmak. vb. görevlerde bulunurlar.

-İstihdam Uzmanları daire başkanlıkları uhdesinde kurulacak gruplar halinde çalışmalarını yürütürler. Bu gruplar daire başkanlıklarının alanına giren hususlarda strateji geliştirir, proje üretir ve ilgili mevzuat üzerine çalışmalar yaparlar.

Özlük Hakları:

İşkur İstihdam Uzmanları, merkez uzmanıdırlar. Görev yerleri Ankara’dır. Diğer Merkez Uzmanları gibi 3600 ek göstergeye tâbi olarak çalışırlar. Mesleğe yeni başlayan bir İstihdam Uzman Yardımcısının maaşı 2020 yılı itibariyle 6550 TL olacaktır.

Sonuç:

Kurumun yurt dışı imkanları oldukça gelişkindir. Alanında ciddi şekilde iş üreten tek kurum olması ve ilgilenilen konunun uluslararası platformda da bir karşılığının olması hasebiyle adayları sık sık yurt dışı seminerleri beklemektedir. Ayrıca yurt içinde ve kurum bünyesinde de sürekli olarak eğitimle haşır neşir olacakları bir meslektir. Diğer merkez uzmanlıklarına kıyasla daha belirgin bir iş alanı olması, bu konuda çalışmalar yapmak isteyen adaylar açısından oldukça avantajlıdır. Kurum ayrıca yüksek lisans ve doktora konusunda azami esneklik tanımakta, mensuplarının kendilerini geliştirmeleri konusunda önlerini açmaktadır. Tüm bunlar düşünülünce merkezde yapılacak en güzel uzmanlıklardan birisi denebilir.

İŞKUR’da En Çok Personel Aranan Meslekler Nelerdir?

Meslek Tanıtımı: İŞKUR İstihdam Uzmanlığı nedir?

Türkiye İş Kurumu’nun Kariyer Meslek Personeli olarak istihdam ettiği İstihdam Uzman Yardımcıları özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘İstihdam Seferberliği’ ne dair politikaların üretilmesi ve uygulanması noktasında kritik bir önem arz etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu