Kamu Haber

Sahte İşyeri Nedir? Sahte İşyeri Tespiti İle Emeklilik İptal Edilir Mi?

Sahte işyeri nedir? Sahte işyeri ne demektir? Sahte işyeri nasıl tespit edilir? Sahte işyeri tespiti sonucunda ne gibi cezalar çıkar? Sahte işyeri incelemesi nasıl yapılır? Sahte işyerinden emekli olan kişinin emekliliğine ne olur? Sahte işyeri tespit edilirse emekli olanların emekliliği iptal edilir mi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sigortasız İşçi Çalıştıranı İhbar Edene Para Ödülü Veriliyor Mu?

Sahte İşyeri Ne Demektir? Nasıl Tespit Edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal güvenlik politikalarının uygulayıcısı ve denetleyicisi olarak başta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere işverenlerin, sigortalıların sosyal güvenlik mevzuatına uygun hareket edip etmediğini kontrol etmekte ve denetlemektedir. Bu denetimlerin kapsamı içerisinde yer alan hususlardan bir tanesi de sahte işyerleridir. Sahte işyeri; kağıt üzerinde kurulu görünen ancak fiili olarak hiçbir faaliyeti olmayan, kapalı ve gayri faal durumda bulunan işyeri demektir. Sosyal Güvenlik Kurumu açısından inceleme alanı bu işyerlerinden sigortalı bildirimi yapılması durumunda açılmaktadır. Faaliyette olmayan bir işyerinde bir tek sigortalı dahi bildiriliyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu ağırlıklı olarak Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile bu işyerleri hakkında soruşturma başlatmaktadır. Bu soruşturma neticesinde yapılacak tespitler de işyerinin sahte olduğunu doğrular nitelikte olursa bazı yaptırımlar hem işverenleri hem de sigortalıları beklemektedir.

Sahte İşyeri İncelemesi Neden ve Nasıl Yapılmaktadır?

Sahte işyerleri farklı şekillerde incelemeye takılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile görevli personeli Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin sahada bulunarak gerçekleştirdikleri denetimler neticesinde oluşan şüphe üzerine ya da SGK müfettişleri ya da başka Kurumların denetim personelinin gerçekleştirdikleri denetimlerde oluşan şüphe üzerine inceleme başlatılabilirken, Alo 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru hattına ya da CİMER’e yapılan başvurular değerlendirilerek de inceleme başlaltılabilmektedir. 

Sahte işyeri incelemesi süreci yapılacak yeni denetimler, kayıt ve belgelerin incelenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yazışmalar ile elde edilebilecek diğer bilgi ve belgeler kapsamında sürdürülmektedir. Oldukça zor, kapsamlı ve meşakkatli olan sahte işyeri soruşturmalarının çok ciddi bir kısmı Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan soruşturma sonucunda işyerinin gerçekten sahte olduğu yani faaliyette olmadığı kanaatine varılırsa, düzenlenecek denetmen raporu ile birlikte bazı yaptırımlar hem sigortalılara hem de işverenlere uygulanmaktadır. kamu haber

sgk bina 6

Sahte İşyeri Tespitinin Sonuçları Nelerdir? Sahte İşyerinin Cezaları Nelerdir?

Sahte işyeri işlettiği tespit edilen işverene ya da tüzel kişilikse şirket tüzel kişiliğine yönelik bazı cezalar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tatbik edilmektedir. Bu yaptırımlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda hükme bağlanmıştır. 

Sahte İşyerinin işveren açısından sonuçları ve cezaları,

  • Sahte işyeri ile alakalı incelenecek kayıt ve defterler gerçeği yansıtmadığından ilgili kayıtlara geçersizlik ile alakalı idari para cezaları uygulanacaktır, sahtelik süresi uzadıkça bu cezalar da katlanarak artacaktır,
  • İşyerinin şayet ödemiş olduğu primler varsa bu primler Sosyal Güvenlik Kurumu’na irat olarak kaydolacaktır, iade edilmeyecektir,
  • Sahte evrak ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nu yanıltma durumu söz konusu olduğundan Cumhuriyet Savcılığına sevk olacaktır,
  • Sahte işyerinin sahibi / ortağı olan kişilerin fiili durumları gerçeği yansıtmadığından bu konu ile alakalı yaptırımlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bilgi verilecektir,

Sahte İşyerinin sigortalı açısından sonuçları ve cezaları,

  • Sahte işyerinden bildirilen hizmetleri olan sigortalının o işyerindeki hizmetleri iptal edilecek ve silinecektir,
  • Sahte işyerinde bildirilen hizmetleri iptal edildikten sonra emeklilik şartlarını sağlamadığı anlaşılan sigortalıların emeklilikleri iptal edilecektir. İptal edilen emeklilikten dolayı emekli olma tarihinden sahte işyeri tespit tarihine kadar almış olduğu tüm emekli maaşları yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecektir,
  • Sahte işyerinde bildirilen sigortalılığı sayesinde faydalandığı sağlık hizmetleri olan sigortalılardan bu sağlık harcamaları geri alınacaktır,
  • Sahte işyerinde bildirilen hizmeti ilk sigortalılığı olan sigortalıların sigortalılıkları da sicil kayıtları da iptal edilecektir,

SGK Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Sahte işyeri ve emeklilik iptali durumuna dair sorularınızı çalışmamıza yorum olarak bırakabilir ya da FORUM sayfamıza üye olarak yöneltebilirsiniz.

Sahte sigortalılıkta zaman aşımı var mı?

sahte sigortalılıkta herhangi bir zamanaşımı süresi yok

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. kontrollü iş yerinin denetimi ne kadar surede tamamlanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu