kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları

İl Göç Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı itibariyle gerçekleşti. 45 kişilik il göç uzman yardımcısı alınacak sınavın yazılı aşamasına katılmaya 900 aday hak kazandı. il göç uzman yardımcılığı sınavına ait arkadaşlarımızın forum sayfamızda paylaştığı soru ve cevapları sizler için derledik.

A+
A-

İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınav Soru ve Cevapları

Göç idaresi tarafından yayımlanan sınavda adaylar, KPSS alan sınavında aldıkları puan türüne göre sınava başvuru yapmaktadır. Bu sınavda çıkan soruları merak ediyorsanız yazımızın devamında İl göç uzman yardımcılığı sınav soru ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Göç İdaresi tarafından yayımlanan ilan metninde 45 kişilik İl Göç Uzman Yardımcısı alınacağı belirtilmişti. Adaylar, gerçekleşen KPSS alan sınavlarında aldıkları farklı puan türlerine göre il göç uzman yardımcılığı yazılı sınavına başvuru yaptılar. İlan metninde belirtilen şartları taşıyarak sınava katılmaya hak kazanan adaylar içerisinde en düşük puana sahip olan 900. sıradaki adayın puanı 87.77798 olduğu açıklandı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılacağı belirtilen yazılı sınav için, sınava katılmaya hak kazanan adaylar 85 TL sınav ücreti yatırdı. Sınava katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasından sonra, yazılı sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, yazılı sınava katıldı.

İl Göç Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

İl Göç Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı saat 10:00’da başlayıp 12:00’da sona ermiştir. Sınav, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılmıştır. Yazılı sınavda adaylara lisans eğitimine ait mesleki bilgi içeren 80 sorusu yöneltilirken, müdürlüğün görev alanına giren temel bilgilerden de 20 soru yöneltilmiştir. İşte sınavda çıkan soru ve cevaplardan bazıları:

 • İkamet izni çeşidi değildir?
 • 1 yılda 6 ayı geçen son 5 yılda 1 yılı geçen şeklinde bir soru vardı?
 • Vize muafiyeti
 • Kabul edilemez başvuru değildir?
 • Aile ikamet izni kimlere verilmez?
 • Çalışma izni alması gerekmeyen kişiler kimlerdir?
 • Uluslararası koruma kararlarına karşı itiraz nereye yapılır?
 • Mülteci statüsü hangi ülkede çıkan olaylar için verilir?
 • Kısa dönem ikamet izni verilebilecek hallerden değildir?
 • Güvenli üçüncü ülke
 • Sınırdışı edilebilecek kimdir?
 • İkamet izni kaç günde sonuçlandırılır?
 • Tüketici artığı sorusunun cevabı – 400
 • Tam sermaye harekliliği esnek kur da GMP uygulanırsa hangi nedenle dışlama sonucu gelir azalır?
 • Keynesler hangi olay sonucu zayıflamıştır?
 • GMP ve DPP hangi nedenlerle eş zamanlı uygulanır?
 • IS eğrisini sola kaydıran nedir?
 • Monopolcünün üretim arttıkça toplam kârı azalırken hangi durumla karşı karşıya gelir?
 • Merkez bankasının amaçları arasında değildir?
 • 24 ocak kararlarından biridir?
 • Yeni ekonomi politikasında 2019 büyüme ve enflasyon hedefi nedir?
 • Gaiplik
 • Anayasaya göre yabancıların haklarını sınırlandırma
 • Hangisi sosyal hak değildir?
 • Mutlak butlan değildir?
 • Hangisi tek taraflı hukuki işlemdir?
 • Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme
 • Tüketimde rekabet ve dışlama olmayan mal
 • Kamu harcamalarının gerçek anlamda artması
 • Nobel ödülü almayan
 • Borçlanma yetkisi
 • Fonksiyonel tasnif
 • Nafta Üyesi ile ilgili sorunun cevabı – Meksika
 • Gini Katsayı sorsunucu cevabı – Brezilya
 • OECD cevaplardan bir tanesiydi.
 • Brand Kellog Paktı sorunun cevabı – Savaşa girmeme
 • Güvenlik ve Dış Politika Kurulu
 • Göc Politika ve Proje Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu
 • 2 tane yazar adı ismi soruldu?
 • Entegrasyon vardı
 • Nato kurucu üyesi olmayan üke – İspanya
 • 36 üyeli örgüt – OECD
 • Mastricht Kriteri Bütçe Açığı – %3
 • Mali his iptali – KDV
 • Keynesin çöküşü sorusunun cevabı – Stagflasyon
 • Genişletici maliye daraltıcı para politikası – Stagflasyon
 • TBMM sorusu komisyonlu sık
 • 90 gün cevabı vardı
 • Yatırım dışlanır cevabı vardı
 • Kamu Harcamaları / GSYİH
 • Gsmh > GSYİH
 • 400
 • Kamu harcama çarpanı – 5
 • Çift dipli resesyon – ABD
 • Klasikler Savunma Harcamaları
 • Yeni klasikler – Politika etkinsizliği

1. İkamet izni kaç günde sonuçlanır? 90 gün
2. İkamet izninde kesinti – 6 ay 1 yıl
3.İkamet izni değildir? Sporcu izni
4 Kısa dönem ikamet izni verilemez.
5.Hangisine aile ikamet izni verilemez? Yabancının annesine
6. Sınır dışı edilecek
7. Sınır dışı edilmeyecek
8. Hangi ülkede çıkan olayda mülteci sıfatı verilir? Avrupa
9. Kabul edilemez başvuru? Türkiye giriş yasaklı
10. Güvenli 3. Ülke olarak değerlendirilir yada değerlendirilmek hatırlayamadım
11. Düzenli göç ile ilgili işlemler. Yabancılar dairesi başkanlığı
12. CBK ile oluşturulan birim – Göç Kurulu
13. Çalışma izni almasına gerek yoktur? Uzun dönem ikamet izni
14. Hangisi için yabancılar izin almalı? Sendika
15. BM’nin Uluslararası Barış Güvenliğini sağlayan birim – Güvenlik Konseyi
16. Ankara anlaşması ne zaman yürürlüğe girdi? 1964
17. TR kurucu üyesi. Ağırlıklı
18. Demokratik yapı ve küreselleşme denilen 36 ülkeli kuruluş – OECD
19. NATO üyesi olmayan ülke
20. Yönetim sorusu
21. Yönetim ne zaman bağımsız bilim oldu
22. Liberalizm ile ilgili yanlış olan.ortak mülkiyet?
23. Neo realizm yapısal realizm sorusu kurucusu
24. Monopol sorusu – MC > MTC
25. Tüketici Rantı – 400
26. Uluslararası entegrasyon
27. AS eğrisi sola kayması
28. Keynes’in çöküşü – Stagflasyon
29. Çift dipli resesyon yılı ve ülkesi
30. MB görevi ile ilgili soru vardı – Birinci Açık
31. GMP sonrasında gelirin azalmasın nedeni – Yatırımların azalması
32. GMP ve DPP sorusu – Stagflasyon da kullanılır
33. Reel faiz oranının artması – Tasarruflar artar
34. Malum his – KDV
35. Neo klasik yönetim sorusu
36. Maliye politikası çelişmeyen uygulama – Büyüme artışı ve istihdamın artması
37. Kamu harcamalarının gerçek artma nedeni – Kişi başına düşen kamu harcama artışı
38. Reel demokrasiyi savunan kişi
39. Piyasa başarısızlıkları – Neo klasik
40. NATO üyesi olmayan ülke
41. Gülhane Hattı Hümayun Tarihi – 1839
42. Soğuk Savaş
43. Çarpan sorusu 5
44. MPC = 0 8 iken, MG 200 azalır.
45. Astana Kazakistan
46. Yeni ekonomi politikası büyüme enflasyon oranları – 2.3 ve 15.9
47. Katılma payları – %5
48. Verginin harçtan farkı nedir? Karşılıksız olması
49. Meclisin seçim yenilemesi 3/5
50. Meclis divanında olmayan.
51. Gaiplik
52. Haksız tahrik cezayı kaldırır
53. Zincirleme suçtan ilk suçtan ceza verilir
54. Tek taraflı hukuki işlem – vasiyetname
55. Munzam zarar cevabı
56. Borçlanmada sorumlu olan – Hazine ve Maliye Bakanı
57. Kamu Harcamaları / GSYİH
58. Gelir Dağılımını düzeltmeden kullanılan – Transfer Harcaması
59. Fonksiyonel Sınıflama
60. Maastrich Kriteri ile ilgili soru vardı.
61. AKTC kurucusu ülkeler – Almanya Fransa
62. Tam İstihdamda olan ekonomi de genişletici politikada – Reel hasıla değişmez, fiyatlar artar
63.Üretim arttırıp, LRAC artması sorusunun cevabı – Birden çok firma var olmalı.
64. Negatif Dışsallık sorusu – Fiyat artar üretim azalır
65. Hiyerarşi sorusunun cevabı – Kanunsuz Emir
66. Sosyal Hak değildir? Kamu hizmetine girme
66.Yabancıların Hak Sınırlaması Uluslararası Hukuka uygunluğu – Kanunla
67.Konut Dokunulmazlığı ile ilgili soru vardı.
68. Yabancıların taşınmaz mal edinmesi ile ilgili soru vardı.
69. Nobel ödülü almayan bilim adamı hangisidir?

İl göç uzman yardımcılığı soruları
Doğru cevaplar bulunmaya çalışılarak hazırlanmıştır ama
KESİN DOĞRU CEVAPLAR DEĞİLDİR .
HATIRLATMA AMAÇLIDIR !!!

 • 1. Reel kamu harcaması çarpanı — 5
 • 2. Tüketici rantı kaçtır — 400
 • 3. Gülhane Hattı Humayün — 1839
 • 4. Nobel Ödülü Almayan — ?
 • 5. GATT sorusu — Bölgesel Ticaret
 • 6. Seçimlerin yenilenmesi — ÜTS 3/5(360)
 • 7. 2019 Büyüme – Enf. Hedefi — 2.5 ve 15.3
 • 8. Yabancıların mülkiyet edinilmesi ile ilgili soru — ? ( mütekabiliyet var)
 • 9.Kar amacı güden devlet kuruluşu (İDT) sorusu — Toprak mahsulleri
 • 10. AB sürecinde Ankara Antlaşması imzalama 1963– yürürlüğe giriş 1964 hangisini soruyordu hatırlayamadım.
 • 11. Suriye sorunu (Astana) — Kazakistan – Rusya ve İran
 • 12. NATO’nun kurucusu olmayan ülke — İspanya
 • 13. Kömür birliği sorusu — Almanya – Fransa
 • 14. UA ilişkilerin konusu değildir — Varoluşculuk
 • 15. Hiyerarşinin emeli olan anayasanın 137. maddesi kenar başlığı — Kanunsuz emir
 • 16. Anayasada geçmeyen yerel yönetim — ? İl, ilçe, belediye, köy, yöresel birlik
 • 17. Hangi durumda IS sola kadarı — Otonom yatırımın azalması
 • 18. LRAC sorusu — ?
 • 19. Hangisinde çalışma izni alman gerekmez — ? Uzun dönem ikamet izni
 • 20. Artan maliyet durumunda — MC>ATC
 • 21.1 yılda 6 ay , 5 yılda 1 yıl
 • 22. Mülteci nerede olan olaylar sonucu gelenlere denilir diye sormuştu — Avrupa
 • 23. İkamet izini kaç gün içinde sonuçlanmalıdır — 90 gün
 • 24. Yönetim bilimi ilk ne zaman bir disiplin olarak ortaya çıktı — ? 18.yy
 • 25. Maastrict Kriterleri sorusu — ? %3 lü oaln şık yaptım
 • 26.36 ülkenini olduğu ekonomik sosyal vs.. — OECD
 • 27. Tam sermaye hareketliliğinde GMP uygulanırsa — ??
 • 28. Keynesyen iktisadi görüş ne ile zayıfladı — Stagflasyon
 • 29. Reel faiz oranı artarsa — Tasarruflar artar
 • 30. Merkez bankasının amacı değilir — Bütçe dengesi
 • 31. 24 ocak kararları sorusu — ? 1 ve 3 yaptım
 • 32. NAFTA üyesi — Meksika
 • 33. Gini katsayısına göre en adaletsiz — Brezilya
 • 34. Kellong paktı- Savaşa girmeme
 • 35. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma — Gaiplik – Sulh Hukuk
 • 36. Sosyal hak değildir — Kamu görevine girebilme
 • 37. Mutlak butlan değilir– Kurucu unsurların esik olması
 • 38. Tek taraflı hukuki işlem – Vasiyet
 • 39. Tam iki tarafa borç yükleyen — Munzam zarar gibi bir şey vardı. ( aynen ifa + gecikme tazminatı, menfi zarar, müspet zarar var)
 • 40. Liberalizm sorusu — Kamusal mülkiyet
 • 41. Birleşmiş Milletlerde savaşa karşı hızlı ve esnek çözüm — ? BM sekreteri
 • 42. Tüketiminde rekabet edilemeyen ve dışlanmayan mal — Tam kamusal
 • 43. Hangisi gelir dağılımında adaleti daha iyi sağlar — ? Transfer harcamaları
 • 44.Düzenli göçle kim ilgilenir — Yabancılar Daire Baş.
 • 45. Harcamalara katılma payı sorusu — ? Belediyenin sürekli geliri gibi bir şık vardı
 • 46. Mali his iptali hangi vergide daha çoktur — KDV
 • 47. Borçlanma ile kim ilgilenir — Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • 48. Sağlık, eğitim, güvenlik şeklinde sınıflandırma — Fonksiyonel sınıflandırma
 • 49. Türkiye’nin kurucusu olduğu — AGİT
 • 50. Siyasi partiler hangisini yapmaz gibi bir şeydi — ? Siyasi krize yol açmak
 • 51. Hangisi demokrasinin temelini özgür seçimlere dayandırmıştır — ?
 • 52. Genel kullanılan oran — Kamu harcamaları / GSYİH
 • 53. Ülkede yabancı yok ve ülke dışında üretim yapanlar var — GSMH>GSYİH
 • 54. GMP ve DPP aynı anda uygulanır — STAGFLASYON
 • 55. TBMM başkanlar kurulunda yoktur– Komisyonla ilgili şık.
 • 56. Çift dipli resesyon — 2008-2009 ABD krizi ( hocama sordum kesin dedi)
 • 57. Klasiklerle ilgili soru — Savunma harcamaları
 • 58. Negatif dışsallık içselleştirilirse — Fiyatlar artar, üretim azalır.
 • 59. Fransız ihtilali nedeni değildir — ? Burjuvanın zayıflaması
 • 60. İzin alınması gerekir sorusu — Dernekler ( dış işlerinden izin almalı)
 • 61. Politika çatışması yoktur– Gelir dağılımında adalet ve büyümede (diğer şık gelir dağılımında adalet ve büyümede artış olanı yapmadım)
 • 62. Piyasa başarısızlıklarını ele alır — Neoklasik
 • 63. 7xK^0.5 x L^0.5 ise K=49 L=16 — 140
 • 64.Hangisi yabancılara verilmesi zorunlu bir haktır gibisinden bir soru vardı — ? Ülkeyi terk (çıkış izni )
 • 65.Hangisine ikamet izni verilemez — Anne ile ilgili olan şık
 • 66. Kamu harcamalarının gerçek artışı — Önceki yıla göre reel kamu harcamalarının oranının artması
 • 67. 2. dünya savaşı sonrası Doğu ve Batı Bloku savaş olması korkusu olarak nitelenen durumun adı — soğuk savaş
 • 68. c=0.8 ,500 vergi artışı sonucu Y ne olur — 2000 br azalır
 • 69. Hangisi doğru değildir. — Haksız tahrik cezayı kaldırır.
 • 70. Hangisi doğru değildir.– Zincirleme suçtan ilk suçtan ceza verilir.
 • 71. Tam İstihdam da olan ekonomi de genişletici politikada.reel hasıla değişmez fiyatlar artar.
 • 72. Yabancıların sosyal hakları nasıl düzenlenir — Uluslararası hukuka uygun kanunla.
 • 73. Göç sonucu yerleşmeler ne ile sınırlanabilir tarzında bir soru vardı
 • 74.Turizm teşvik kanunu na göre %10 a kadar yabancı çalıştırma sorusu — izin ve kontenjan
 • 75. Uluslararası antlaşmalarda bir ülkenin bazı maddelere uymayacağı yönünde — Çekince
 • 76. Vergi ve harç arasındaki fark – Vergi karşılıksızdır.
 • 77. Neorealizmin kurucusu kimdir — Kenneth Walts
 • 78. Uluslararası entegre soru — İhracatı arttırıp ithalatı azaltmak
 • 79. Yönetim biliminin özelliği değildir — Sosyal bir bilim değildir
 • 80. DDK hangisini denetleyemez . — Yargı organları
 • 81. Devletin 2020 de 5 g internet getirerek daha hızlı ve daha ucuza hizmet sunması ve girişimci x’in bu hizmetten faydalanması nasıl bir dışsallıktır — ? Üreticiden tüketiciye pozitif dışsallık.
 • 82. Resesyon ve aşırı enflasyon sonucu AD eğrisinin konumu ne olur. — ? AD sola kayar
 • 83. Vize muafiyetinin tanımı
 • 84. Kamu harcamaları sonucu oluşan dışlama etkisinin neyi dışladığı soruluyordu – Özel sektör yatırımları
 • 85. İştirakle ilgili yanlış olanı soruyordu.– İştirakçiler eşit ceza alır şıkkı yanlıştı.
 • 86. Hukuk boşluğu sorusu
 • 87. Kayıtsızlık eğrisi varsayımında X malı kullanım miktarı arttırılıp Y malı kullanım miktarı azaltılırsa MUx/MUy nasıl değişir – Azalır.
 • 88. Uluslararası değerlendirme komisyonu diye bi cevap vardi
 • 89. Hangisi sınır dışı edilebilir. — AB vatandaşları.
 • 90. Hangisi ülkenin sınırları içinde sayılır — ? kara suları
 • 91. Neoklasik özelliklerini soruyordu. Yukarıdan aşağı iletişim vardi şıklarda.
 • 92. CBK kararı ile kurulan –? Göç Kurulu

Meslek tanıtımı yazımızı buradan görebilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.