2018 TYT Matematik Soru ve Çözümleri

2018 TYT sınavında sorulan 40 soruluk temel matematik soruları ve cevaplarını sizler için derlemeye çalıştık. Temel Yeterlilik Testi soruları içerisinde gelen matematik sorularının büyük bölümü şekiller üzerinden sorulmuştur. 2019 TYT sınavında da aynı türden sorular geleceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle 2019 sınavına hazırlanan adayların, 2018 TYT matematik soru ve çözümlerini iyi analiz etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

24.01.2019
A+
A-

Bilindiği üzere, 2018 yılı ile birlikte üniversiteye geçiş sınav sistemi değişmiştir. Yeni sistemin adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olmuştur. YKS’de adaylar hem TYT hem de AYT sınavlarına katılmaktadır. YKS ile birlikte üniversite sınavında çıkan soru sayısı, sınav süresi ve soru tipleri değişmiştir. Sınavın en önemli değişikliği ise soru tiplerinde görülmüştür. 2018 YKS’de çıkan matematik soru tipleri daha fazla muhakeme gücüne dayalı, sayısal mantık sorularının ön plana çıktığı sorulardan oluşmuştur. Bu durumun 2019 YKS’de devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle, adayların çok iyi netler yapmak zorunda olduğu matematik soru tipleri fazlasıyla değişiklik göstermiştir. Bizde bugün sizlere 2018 tyt matematik soru ve çözümlerini sunmak istiyoruz. Bu sayede 2019 TYT öncesi adayların karşılaşabilecekleri soru tiplerine alışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu sorular ve cevapları ÖSYM’nin resmi sitesinden alınmıştır.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

 • TYT Netlerini arttırmak için son hamleler yazımız için TIKLAYINIZ.

2018 TYT Matematik Sorusu 1 : Aslı, doğum günü pastasını aşağıdaki gibi dört eş dilime ayırmıştır. Sonra, bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Buna göre, bu pastadan Cem’in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 1 : 

 • Aslı pastayı 4 eşit parçaya böldüğünde her dilim 1/4 olur.
 • Bu bir parçayı üç kişi arasında böldüğümüzde her bir parça: 1/4 bölü 3 yaptığımızda sonuç: 1/12 çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 2 : Eline bir oyun hamuru alan Melis, şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 parçaya ayırıyor ve 3. adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Melis başlangıçtan itibaren her adımda, elindeki her bir oyun hamurunu 2 yerine 3 parçaya ayırsaydı 4. adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi?

2018 TYT Matematik Cevabı 2 :

 • Başlangıçta 1 parça, 1. adımda 3 parça, 2. adımda 9 parça, 3. adımda 27 parça ve 4. adımda da 81 parça hamur elde edilecektir.

2018 TYT Matematik Sorusu 3 : İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine uğur böceği şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre, yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2018 TYT Matematik Cevabı 3 :

 • 1,5 küçük x küçük 2 ise,
 • Kök 2 küçük x küçük Kök 4 olacağı için sorunun cevabı kök 3 olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 4 : -2 boş kutu 2, 2 boş kutu -2 ve -2 boş kutu -2 ifadelerindeki boş kutuların içine toplama ( ), çıkarma (–) ve çarpma ( ) sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse üç işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur?

2018 TYT Matematik Cevabı 4 :

 • – , x , + olduğuda; -2(-)2 =-4, 2(x)-2 =-4 ve -2(+)-2=-4 olarak üçü de aynı olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 5 : Soru kitapçığını inceleyiniz.

2018 TYT Matematik Cevabı 5 :

 • Kare içerisinde 1 sayısı (4 çarpı 1 üzeri 4) x Üçgen içerisinde 3 (3 çarpı 3 üzeri 3) = 4×81 ifadesi kare içerisinde 3 olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 6 : a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ondalık gösterimleri K=a,b , L=b,c ve M=c,a biçiminde olan üç sayı veriliyor. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican, bu üç sayının sıralamasının, birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek K küçük L küçük M sıralamasını elde ediyor. Buna göre, bu sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

2018 TYT Matematik Cevabı 6 :

 • Onda birler basamağına göre sıralama yapıldığına göre: b küçük c küçük a şeklindedir.
 • Bu durumda; L küçük M küçük K olarak sıralanacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 7 : Her iki tarafında da 0,8 cm mesafe olan 10 cm’lik bir cetvelin altına, her iki tarafında da 0,2 cm mesafe olan 6 cm’lik özdeş iki cetvel, aralarında boşluk bırakılmadan uç uca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır. Buna göre, 10 cm’lik cetvelin sağ kenarı 6 cm’lik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır?

2018 TYT Matematik Cevabı 7 :

 • Birinci cetvel en sağ ucu: 0,8+10+0,8=11,6 cm’lik bir uzunluk oluşur.
 • İkinci cetvel ise: 0,2+6+0,2+0,2=6,6 cm uzunluktan sonra alttaki cetvellerin ikincisinde 0’a gelinir. 11,6-6,6= 5 cm olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 8 : Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. “Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış, yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ila 10 derece artmış olacak.” Bu bilgiye göre, Pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

2018 TYT Matematik Cevabı 8 :

 • 5+6 küçük eşit x küçük eşit 5+10 şeklinde bir sonuç çıkacaktır. Buradan, Ix-13I küçük eşit 2 ifadesinde x’in sınırları 11 ve 15 çıktığından doğru cevap olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 9 : a, b ve c pozitif tam sayıları için a(b+c) ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre, ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir?

2018 TYT Matematik Cevabı 9 :

 • a(b+c) ifadesi tek sayı ise; a tek sayı ve b+c sayısı da tek sayıdır. b+c tek sayı olduğunda, b tek sayı iken c çift sayı, c çift sayı iken b tek sayı olur. Bu verilerden hareketle:
 • I. öncül: a üzeri b tek sayı ancak c sayısı da tek sayı olduğunda toplamları çift sayı olur.
 • II. öncül: b üzeri c tek sayı da olabilir, çift sayıda olabilir. a sayısı da tek sayı olduğundan öncülün toplamları tek sayı olabileceği gibi çift sayı da olabilir.
 • III. öncül: ise c üzeri a sayısı tek sayı olduğundan b sayısı çift veya c üzeri a sayısı çift sayı olduğunda b sayısı tek dolayısıyla öncülün toplamları daima TEK sayı çıkacaktır. Cevap Yalnız III olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 10 : Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar, eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. A kefesinde: 45 gram, B kefesinde 20 ve 25 gram. Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. (10, 15, 30, 35, 40 gram ağırlıklar) Buna göre, bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? 

2018 TYT Matematik Cevabı 10 :

 • B kefesine 40 gram eklenip, B kefesindeki 20 gram ağırlık A kefesine aktarıldığında, her iki kefede de 65 gram ağırlık olacaktır.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

2018 TYT Matematik Sorusu 11 : Kenar uzunluğu a birim olan bir kare, şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında I numaralı bölge kenar uzunluğu b birim olan bir kare belirtmektedir. Bu koşulu sağlayan her a ve b sayısı için a kare-2ab+2b kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir?

2018 TYT Matematik Cevabı 11 :

 • I. bölgenin alanı bxb=b kare, II. bölgenin alanı (a-b)xb=ab-b kare, III. bölgenin alanı (a-b)xb=ab-b kare, IV. bölgenin alanı (a-b)x(a-b)= a kare-2ab+b kare
 • Yukarıdaki a kare-2ab+2b kare sonucu vermesi için I+IV bölgelerin alanların toplanması gerekir.

2018 TYT Matematik Sorusu 12 : Bir n doğal sayısının 9 katı, her bir basamağında 3 rakamı bulunan bir sayıya eşitse n sayısına üçsel sayı denir. Buna göre, en küçük üçsel sayının rakamları toplamı kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 12 :

 • nx9=333 olduğundan n üçsel sayı olur. 333_9=37 bu durumda, n=37 bu sayının rakamları toplamı:3+7=10 çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 13 : Soru kitapçığını inceleyiniz.

2018 TYT Matematik Cevabı 13 : A kümesinde taralı olan kısım şu şekilde kodlanmalıdır: Aharfi ile başlayan, N harfi ile bitmeyen 5 harfli isimler (Ahmet), N kümesinde taralı olan kısım şu şekilde kodlanmalıdır: Aharfi ile başlamayan, N harfi ile biten 5 harfli isimler (Beren ve Kenan) dolayısıyla taralı alanlara gelecek isimler 3 tanedir. 

2018 TYT Matematik Sorusu 14 : Soru kitapçığını inceleyiniz.

2018 TYT Matematik Cevabı 14 :

 • I. öncül: Üç fonksiyonun birleştiği nokta ile 2 değeri arasında f(a) küçük g(a) olmaktadır ve aynı noktalarda g(a) küçük h(a) ifadesi doğrudur.
 • II. öncül: Üç fonksiyonun birleştiği nokta ile 2 değeri arasında g(a) küçük h(a) olmaktadır. Ancak aynı noktalarda f(a) küçük h(a) olduğundan önerme yanlıştır. 
 • III. öncül: 0 değeri ile üç fonksiyonun birleştiği nokta arasında h(a) küçük f(a) olmaktadır Ancak aynı noktalarda g(a) küçük f(a) olduğundan önerme yanlıştır.
 • Dolayısıyla cevap Yalnız I olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 15 : P(x) bir polinom olmak üzere, eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir. P(x) ve R(x) polinomları için P(x)=x kare-1, R(x)=P(P(x)) eşitlikleri veriliyor. Buna göre, I. –1 II. 0 III. 1 sayılarından hangileri R(x) polinomunun köküdür?

2018 TYT Matematik Cevabı 15 :

 • R(x)=P(x kare-1)= (x kare-1) karesi – 1 = (x kare-1-1)(x kare -1+1)= (x kare-2).(x kare)
 • Buna göre kökler: x=0, x kare=2 olacağı +-kök 2 dolayısıyla seçeneklerde olan Yalnız II olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 16 : Türkiye’deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede; önce her bir ile p tane park yapılması, sonra da yapılan her bir parka a tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. Fakat, bu planda yapılacak park ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması planlanan park sayısından 1 fazla sayıda park yapılmış, sonra da yapılan her bir parka dikilmesi planlanan sayıdan 1 fazla sayıda ağaç dikilmiştir. Buna göre, son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2018 TYT Matematik Cevabı 16 : 

 • 81 ile P tane park yapılması=81xP=81P, Her bir parka A tane ağaç dikilmesi=81PxA=81PA; 
 • Son durumda yapılan park sayısı=81x(P+1)=81P+81, Bu parklara yapılan ağaç sayısı=(81P+81)x(A+1) =81PA+81P+81A+81 ise 
 • Son durumdaki A.S.-İlk durumdaki A.S. = 81PA+81P+81A+81 – 81PA = 81P+81A+81 = 81(P+A+1) olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 17 : Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca), veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu (tepe değer) denir. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 6, x, 10, y, 14, z, 23 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre, z değeri kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 17 :

 • Medyan (Ortanca) = Y olduğudan veri grbunun en çok tekrar eden sayısı yani veri grubunun modu da Y olacaktır.
 • Bu durumda Y sayısının en çok tekrar eden sayı olabilmesi için 10 veya 14 olması gerekir. Sayıların sıralanışa dikkat edilirse, en küçük sayının 6, en büyük sayının 23 olduğu bir dizinde aritmetik ortalamanın 10 olması pek mümkün görülmemektedir. Bu durumda Y sayısı=14 olacaktır.
 • Aritmetik ortalama = (6+ x+10+14+14+z+23) / 7 = (67+x+z) / 7 = 14 olması için, 67+x+z=98 olur.
 • Bu durumda x+z= 31 olacaktır. x sayısı dizine göre 7 veya 8 olduğunda z sayısı 24 ve 23 çıkıcaktır. Sorudaki verilere göre de z<23 olacağından, x=9 ve z=22 olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 18 : Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey’in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. 1 metrekare ev alış fiyatı (TL)=3.000 TL, 1 metrekare ev satış fiyatı (TL)=3.200 TL; 1 dönüm arsa alış fiyatı (TL)=20.000 TL, 1 dönüm arsa satış fiyatı (TL)=25.000 TL. Ali Bey, 450 000 TL’ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Buna göre, Ali Bey’in bu arsa satışından elde ettiği kâr kaç TL’dir?

2018 TYT Matematik Cevabı 18 :

 • 450.000/3.000= 150 metrekare ev alınır. Ev satıldığında; 150×3.200=480.000 TL elde edilir.
 • Bu para ile de arsa alındığında; 480.000/20.000=24 dönüm arsa alınır. Bu arsa satıldığında; 24×25.000=600.000 TL para elde edilir.
 • 600.000-480.000=120.000 TL kar elde edilir.

2018 TYT Matematik Sorusu 19 : Üniversitede tanışan üç arkadaşın, tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20’dir. Belirli bir süre geçtikten sonra, bu üç arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu altı kişinin yaş ortalamasının yine 20 olduğu görülmüştür. Bu üç arkadaşın, çocuklarıyla aralarındaki yaş farklarının 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir. Buna göre, bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir?

2018 TYT Matematik Cevabı 19 :

 • Üç arkadaşın yaş ortalaması 20 ise; 20×3=60 yaşları toplamıdır.  Bu üç arkadaş çocukları ile birlikte x sonra bir araya geldiklerinde, bu üç kişinin yaş ortalaması=x+20 olacak ve çocuklarının yaşları da sırasıyla; 20+x-28, 20+x-30, ve 20+x-32 olacaktır.
 • Bu altı kişinin yaşları toplamı= 3(20+x) + (20+x-28) + (20+x-30) + (20+x-32) = 60+3x+x-8+x-10+x-12 = 30+6x olacaktır.
 • Yine bu 6 kişinin yaş ortalaması 20 olduğundan; 30+6x = 6×20=120, 30+6x=120, 6x=90 ise x=15 çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 20 : Kirazın kilogramını K TL’den, muzun kilogramını ise M TL’den satan bir manava gelen bir müşteri, 3 kg kiraz ve 3 kg muz alıp manava 30 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav: “Hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kg kiraz daha vereyim.” Müşteri: “Daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kg muz daha ver, ben de sana 3 TL daha vereyim.” Buna göre, K+M toplamı kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 20 : 

 • 4K+3M=30 TL,
 • 3K+4M=33 TL bunları alt altta topladığımızda,
 • 7K+7M=63 TL olacaktır. Buradan da; K+M=9 TL çıkacaktır.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

2018 TYT Matematik Sorusu 21 : Belirli sayıda A, B ve C marka topların bulunduğu bir spor salonunda aynı marka olan her bir top eşit ağırlıktadır. Bu topların sayıca dağılımı 1. grafikte, toplam ağırlıklarının dağılımı ise 2. grafikte gösterilmiştir. 1. Grafikte: A=120 derece, B=90 derece, C= 150 derece ve 2. Grafikte: A=180 derece, B=90 derece, C= 90 derece olarak belirtilmiştir. A, B ve C marka topların her birinin ağırlığı sırasıyla KA, KB ve KC olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

2018 TYT Matematik Cevabı 21 : 

 • Denklemi şöyle kurduğumuzda yanlış olmayacaktır. 120 adet A topu 180 gram, 90 adet B topu 90 gram ve 150 adet C topu 90 gram gelmektedir.
 • Bu durumda; Her bir A topu 1,5 gram, her bir B topu 1 gram ve her bir C topu da 0,6 gram gelecektir.
 • Buradan cevap; C küçük B küçük A olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 22 : Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standardında 34, B standardında 7; en büyük ayakkabının numara değeri ise A standardında 46, B standardında 13’tür. Buna göre, B standardında numara değeri 11,5 olan bir ayakkabının, A standardındaki numara değeri kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 22 :

 • A standı ile B standı arasındaki ilişki = B standında numara 6 arttığında, A standında 12 artış olmaktadır.
 • B standında 7 numaranın üstüne 4,5 artış olduğunda, A standın da 9 artış olmaktadır. A=34+9=43 olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 23 : Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı topluyor. Defne’nin kardeşi Burcu ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Burcu’nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre, Defne’nin elde ettiği sonuç kaçtır? (Hesap makinelerini inceleyiniz.)

2018 TYT Matematik Cevabı 23 :

 • Defne hesap makinesinde 29 sayısına bastığında, Burcu 83 sayısına basmış oluyor.
 • Burcu toplama sonucunu 95 bulması için 83 sayısının 12 ile toplaması gerekiyor.
 • Burcunun hesap makinesinde 12, Defnenin hesap makinesinde 78 sayısına denk gelmektedir. 78+29=107 çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 24 : Arif bir tarifte, yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının % 20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının % 10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra, bu oranlara uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. Arif, aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını, % 20 olarak yazılan oranın aslında % 30 olması gerektiğini fark etmiştir. Buna göre, Arif’in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır?

2018 TYT Matematik Cevabı 24 :

 • Yaş mısırın ağırlığına: 100k olsun diyelim. 100k yaş mısır kurutulduğunda: 100kx%20=20k azalır ve geriye 80k kalır.
 • Kuru mısır patlatıldığında da 80kx%10=8k azalır ve geriye 80k-8k=72k patlamış mısır kalır. 72k=720 gr ise k=10 gr olur. Arif’in 100k=1000 gr yaş mısır aldığı ortaya çıkar.
 • Yaş mısırı kuruttuğumuzda 1000x%30=300 gr azalır ve geriye 700 gr kuru mısır kalır. 700x%10=70 gr kuru mısır patlatıldığında kayıp olur ve geriye 700-70=630 gram patlamış mısır elde edilir.

2018 TYT Matematik Sorusu 25 : Filiz bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak bardak kuleleri oluşturuyor. Art arda olan her iki bardağın tabanları arasındaki uzaklık, oluşturduğu tüm bardak kulelerinde birbirine eşit oluyor. Sonra, bu kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor. Filiz, 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamının 18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor. Buna göre, 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olur?

2018 TYT Matematik Cevabı 25 :

 • İlk bardak ile masa arasındaki uzaklık=x olsun ve iki bardak arasındaki uzaklıkta=k olsun.
 • 6 bardaklı kule=x+5k, 9 bardaklı kule=x+8k ve 18 bardaklı kule=x+17k olur. Bu durumda x+5k+x+8k=x+17k ise 2x+13k=x+17k buradan da x=4k çıkacaktır.
 • 8 bardaklı kule=x+7k ve 12 bardaklı kule=x+11k olacaktır.
 • x+7k+x+11k=2x+18k=x+22k ikisinin toplam yüksekliği olacağından bu kule 23 bardaktan oluşacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 26 : Bir açılışa katılan 25 davetlinin her biri için mandalina suyu, nar suyu ve portakal suyunun her birinden birer bardak hazırlanmış ve davetlilere ikram edilmiştir. İkram edilen bu içeceklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.  Tüm davetliler en az bir çeşit içecek almıştır.  Aynı çeşit içecekten birden fazla bardak alan davetli bulunmamaktadır.  Yalnızca iki çeşit içecek alan davetli bulunmamaktadır. Açılış sonunda 7 bardak mandalina suyu, 8 bardak nar suyu ve 9 bardak portakal suyunun alınmadığı belirlenmiştir. Buna göre, bu açılışta üç çeşit içecek alan davetli sayısı kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 26 :

 • Mandalina suyu=25-7=18 bardak içilmiş, Nar suyu=25-8=17 bardak içilmiş ve Portakal suyu=25-9=16 bardak içilmiştir, toplam içilen içecek 51 bardaktır.
 • Bu içeceklerden bir bardak içenlerin sayısı=x kişi olsun, bu içeceklerden üç bardak içenlerin sayısı=25-x kişi olur.
 • (1.x)+3(25-x)=51 x+75-3x=51 olduğundan 2x=24 ve x=12 çıkacaktır. Üç içecek içenlerin sayısı= 25-12=13 olacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 27 : Aşağıda, 12 kalem ve 1’den 9’a kadar birbirinden farklı rakamlarla numaralandırılacak 9 topun görünümü verilmiştir. Şekilde, her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun numarasından büyüktür. Örneğin, yukarıdaki şekilde B sayısı A sayısından büyüktür. Buna göre, A+E+G toplamı kaçtır? (Şekli inceleyiniz)

2018 TYT Matematik Cevabı 27 :

 • Şekilden çıkarılacaklar şunlardır: F küçük I küçük H küçük G küçük D küçük A küçük B küçük (C ve F, H ve D küçük E ve E küçük B olmaktadır.) Bu durumda: F=1, I=2, H=3, G=4, D=5, A=6 ise E=7 veya A=7 ise E=6, B=8 ve C=9 olacaktır.
 • Bu durumda: A+E+G = 6+7+4=17 çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 28 : Bir anaokulunda; sarı renkli küplerden oluşan dört basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk, şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir. Bu çocuk ilk üç adımda, bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine, son adımda ise bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre, bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir? (Şekli inceleyiniz)

2018 TYT Matematik Cevabı 28 :

 • İlk minderden ikinci sıraya atması için 2 alternatif var. Sonraki minderlerde de her zaman 2 alternatifi vardır.
 • 2x2x2x2=16 farklı yoldan ulaşabilir.

2018 TYT Matematik Sorusu 29 : Bir elektronik tartı; her ölçümde, üzerine konulan ağırlığı % 20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla, % 30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az, % 50 olasılıkla da doğru tartmaktadır. Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali ile Mehmet bu tartıda birer kere tartılacaklardır. Buna göre, ölçüm sonunda Ali ile Mehmet’in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır?

2018 TYT Matematik Cevabı 29 :

 • Ali’nin 80 kg çıkma olasılığı= 50/100, Mehmet’in 80 kg çıkma olasılığı=30/100 Bu durumda ikisi de 80 kg olacağından; (50/100)x(30/100)=(1/2)x(3/10)=3/20.
 • İkinci durumda Ali’nin 81 kg çıkma olasılığı= 30/100, Mehmet’in 81 kg çıkma olasılığı=50/100 Bu durumda ikisi de 81 kg olacağından; (20/100)x(50/100)=(2/10)x(1/2)=2/20.
 • Başka şekilde eşit kg’da olmayacakları için bu iki durum veya ile birleştiğinden toplanacaktır. 3/20+2/20=5/20 buradan da sonuç 1/4=%25 çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 30 : Amblem tasarlayan Hande, Şekil 1’deki ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan dört tanesini bir masa üzerinde aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü Şekil 2’deki deseni elde ediyor. Buna göre, x açısının ölçüsü kaç derecedir?

2018 TYT Matematik Cevabı 30 :

 • Dört üçgenin birleştiği yerde açı 360 derecedir. İkizkenar dışında kalan açının ölçüsü 180-2x derecedir.
 • Dört açının birleştiği yerde üç açı 180-2x derece iken, bir tanesi x derecedir.
 • 3(180-2x)+x=360 olduğunda 540-6x+x=360 ise 180=5x buradan x=36 derece çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 31 : Doğrusal bir yol üzerinde, aralarındaki uzaklık 9 metre olan 3 ve 5 metre yüksekliğindeki iki lamba direği ve bu direklerin arasında bulunan 1 metre yüksekliğindeki bir çubuk şekilde gösterilmiştir. Direkler üzerindeki lambaların çubuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir. Buna göre, lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir? (Şekli inceleyiniz.)

2018 TYT Matematik Cevabı 31 :

 • Gölge boyuna x cm dersek, küçük üçgendeki benzerliğe göre: x’in 1’e oranı tamamının 3’e oranına eşit olacağından kalan kısım 2x olacaktır.
 • Diğer tarafta da gölge boyu kadar uzaklık olduğundan küçük üçgende her bölüm x cm çıkacaktır.
 • Büyük üçgendeki benzerliğe göre: x’in 1’e oranı tamamının 5’e oranına eşit olacağından kalan kısım 4x cm olacaktır.
 • Dolayısıyla; 9=x+x+4x olacak ve 6x=9 ise x=1,5 cm çıkacaktır.

2018 TYT Matematik Sorusu 32 : Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği, fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 8 metre uzaklıkta bulunan duvarın üzerine gelmiştir. Buna göre, duvarın yüksekliği kaç metredir? (Şekli inceleyiniz.)

2018 TYT Matematik Cevabı 32 :

 • Duvara düştüğü yerden karşıya bir çizgi çıkalım. Duvarın yüksekliği x olursa, çizdiğimiz çizgiden yukarısı 10-x olacaktır.
 • 8’in karesi+(10-x)’in karesi=10’un karesi olacaktır.
 • Buradan 10-x=6 olacağında x=4 olacaktır.

Soru ve çözümler sürekli olarak güncellenerek 40 soru ve çözümün tamamı yer alacaktır.

2019 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı TIKLAYINIZ.

 • TYT Netlerini arttırmak için son hamleler yazımız için TIKLAYINIZ.
 • YKS’ye 100 Gün Kala Çalışma Taktikleri için TIKLAYINIZ.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. Cenk Dilipak dedi ki:

  Soruları böyle görünce kolay gibi ama sınavda çok farklı gelmişti. 20 dk uğraştıran sorular oldu, keşke göründüğü kadar kolay olsa. Yine de çözümler için teşekkürler. Çok açıklayıcı olmuş. Bu sene o sene, hukuk olacak inşAllah.

 2. Cenk Dilipak dedi ki:

  Soruları böyle görünce kolay gibi ama sınavda çok farklı gelmişti. 20 dk uğraştıran sorular oldu, keşke göründüğü kadar kolay olsa. Yine de çözümler için teşekkürler. Çok açıklayıcı olmuş. Bu sene o sene, hukuk olacak inşAllah.

 3. Cenk Dilipak dedi ki:

  Soruları böyle görünce kolay gibi ama sınavda çok farklı gelmişti. 20 dk uğraştıran sorular oldu, keşke göründüğü kadar kolay olsa. Yine de çözümler için teşekkürler. Çok açıklayıcı olmuş. Bu sene o sene, hukuk olacak inşAllah.