kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

2019 SGK Tavanı ve SGK Tabanı Tutarları

SGK sigorta prim tavanı nedir? 2019 yılında SGK tavanı ne kadar? Yıllar içerisinde SGK tavanı nasıl değişti? SGK tavanı nedir? Nasıl hesaplanır? SGK taban ve tavanı neye göre belirlenir. Yıllar içerisinde taban ve tavan tutarlar nasıl değişmiştir? Hepsini yazımızda sizler için değerlendirdik.

A+
A-

SGK Tabanı Nedir?

Bir işverenin 5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca çalıştırdığı kısaca 4/a’lı olarak bilinen eski SSK’lı çalışanların günlük kazançları için bildirmesi gereken en düşük prime esas kazancı ifade eder.  Kamu Haber

SGK Tavanı Nedir?

İşverenlerin 4/a kapsamında çalıştırdığı kişilerin prime esas kazancı tutarının en fazla ne kadar olabileceğini ifade eden kavramdır.

SGK Taban ve Tavan Tutarları Nasıl Belirlenir?

SGK taban ve tavan değerleri günlük olarak hesaplanmaktadır.

SGK tabanı ve SGK tavanının ne kadar olacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hükme göre;

SGK Tabanı; Asgari Ücretin otuzda biri (bir günlük)

SGK Tavanı ise; Alt sınırın yedi buçuk katıdır.

(Bu tutara istisna sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde işçi çalıştıran işverenlerin götürdükleri Türk işçiler için alt sınırın üç katıdır.)

Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Durumu

Taban tutarından daha az ücret ile çalıştırılan sigortalıların bildirimleri, taban tutarının çalışılan gün sayısı ile çarpılması ile elde edilen tutar üzerinden yapılır.

Örneğin; 2018 yılı için taban tutar brüt asgari ücret olan 2029,50 TL’nin 1/30’i yani; 67,65 TL’dir.

Bu kişi eğer ay içerisinde 20 gün çalışıyor ise; günlük tutar olan 67,65 TL’nin 20 ile çarpımı sonucu elde edilen tutar olan 1353 TL üzerinden bildirimi yapılacaktır.

Tabanın Altında – Tavanın Üstünde Ücret Alan Sigortalıların Durumu

Aldığı günlük ücret Tabanın Altında olan sigortalıların bildirimleri taban tutarı üzerinden, Tavanın üzerinde olan kişiler ise tavan tutarı üzerinden bildirilecektir.

Örneğin; Bir sigortalının günlük kazancı 2018 yılı için taban tutar olan 67,65 TL’den az olsa dahi, bildirimleri taban tutar üzerinden yapılmak zorundadır.

Aylık 30 gün çalışan bir sigortalıyı ele alalım, bu kişi günlük brüt 60 TL yövmiye ile çalışıyor olsun. Aya vurduğumuz zaman bu brüt kazanç 1800 TL’ye rast geliyor. Ancak işveren her günü taban tutarı olan 67,65 TL’den hesaplayarak toplamda 2029,50 TL bildirmek zorundadır. Taban tutarın altında günlük kazanç bildirmek mümkün değildir.

Tavanı aşan prime esas kazançlar da söylediğimiz gibi tavanı ne kadar aşarsa aşsın tavandan bildirilmek zorundadır.

Örneğin günlük kazancı 1000 TL olan bir şirket CEO’su düşünelim. Günlük kazanç tavanı 2018 yılı için taban tutar olan 67,65 TL’nin 7,5 ile çarpımı ile bulunur. Bu tutar ise; 507,38 TL’dir. Dolayısıyla 1000 TL kazancının sadece 507,38 TL’lik kısmı prime esas kazanç bakımından geçerli kabul edilecektir. Ay içerisinde 30 gün çalışan bu tip bir sigortalının aylık bildirimi; 15221,40 TL’yi geçemeyecektir.

2019 SGK Tabanı ve SGK Tavanı Ne Kadar?

Bu tutarların hesaplanabilmesi için 2019 yılı asgari ücret tutarının açıklanması gerekmektedir. Açıklandığı zaman yazımız bu bilgi doğrultusunda güncellenecektir.

Peki yıllara göre SGK Taban ve Tavan Tutarları Nasıl Değişmiştir?

Söylediğimiz gibi SGK tabanını belirleyen unsur o yıl için belirlenen verilebilecek en düşük ücret yani asgari ücret, tavanı belirleyen unsur ise yine bu asgari ücret üzerinden hesaplanan tutardır. Bu tutar asgari ücretin 7,5 katı ile hesaplanan tutardır. Taban ve tavan tutarları gün bazlı hesaplanır ve asgari ücretin otuz güne bölümü ile elde edilir.

Not: 01.01.2017 öncesi tavan tutarının hesaplanması, günlük taban tutarının 6,5 ile çarpımı neticesinde elde edilmekteydi. 16/11/2016 tarih 6761 sayılı Kanunun sekizinci maddesiyle, 6,5 olan oran 7,5 olarak değiştirilmiştir.

Dönemler 30 Günlük Taban Tutarı 30 Günlük Tavan Tutarı Günlük Taban Günlük Tavan
2019 dönemi 2558,40 19188,00 85,28 639,6
2018 dönemi 2029,50 15221,40 67,65 507,38
2017 dönemi 1777,50 13331,40 59,25 444,38
2016 dönemi 1647,00 10705,50 54,90 356,85
2015 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2015 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
1201,50

1273,50

7809,90

8277,90

40,05

42,45

260,33

275,93

2014 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2014 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
1071,00

1134,00

6961,50

7371,00

35,70

37,80

232,05

245,70

2013 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2013 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
978,60

1021,50

6360,90

6639,90

32,62

34,05

212,03

221,33

2012 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2012 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
886,50

940,50

5762,40

6113,40

29,55

31,35

192,08

203,78

2011 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2011 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
796,50

837,00

5177,40

5440,50

26,55

27,90

172,58

181,35

2010 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2010 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
729,00

760,50

4738,50

4943,40

24,30

25,35

157,95

164,78

2009 yılı 1 Ocak – 30 Haziran arası dönem
2009 yılı 1 Temmuz – 31 Aralık arası dönem
666,00

693,00

4329,00

4504,50

22,20

23,10

144,30

150,15

Yorumlar

  1. teminat Avatar teminat dedi ki:

    Asgari ücret çok yükseldi bununla beraber taban tutar da çok arttı basit bi işçinin maliyeti 3000 lirayı aştı nasıl olacak bu işler???

  2. teminat Avatar teminat dedi ki:

    Asgari ücret çok yükseldi bununla beraber taban tutar da çok arttı basit bi işçinin maliyeti 3000 lirayı aştı nasıl olacak bu işler???

  3. teminat Avatar teminat dedi ki:

    Asgari ücret çok yükseldi bununla beraber taban tutar da çok arttı basit bi işçinin maliyeti 3000 lirayı aştı nasıl olacak bu işler???