YKS

2020 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM – YÖK – MEB)

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite yerleştirme sınavlarında matematik dersinin puanlara etkisi her zaman yüksek olmuştur. 2018 yılında yapılan değişiklikle birlikte de üniversite yerleştirme sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak uygulanmaktadır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. TYT oturumunda adaylara 40 Türkçe, 40 temel matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimleri olmak üzere 120 test sorusu yöneltilmektedir. AYT oturumunda ise adaylara 160 test sorusu yöneltilmekte ve her bir puan türüne etkisi olacak şekilde 80 soru çözülmesi yeterli olacaktır. Y-EA puan türünde 80 matematik sorusu, Y-SAY puan türünde 80 matematik sorusu ve Y-SÖZ puan türünde ise 40 matematik sorusu puanlara etki etmektedir. Bu sorular, ÖSYM tarafından  önceden açıklanan matematik konuları içerisinden sorulmaktadır. Yazımız devamında ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından hazırlanan 2020 YKS matematik konuları ve soru dağılımlarını kapsamlı şeklinde listeleyeceğiz…

Yeni Tip Matematik Soruları

YKS, uygulandığı yıldan beri matematik sorularında ciddi değişikliğe gidilmiştir. Eski soru tiplerinde olduğu gibi sadece salt matematik konularını bilmek yeterli olmamaktadır. Bu konulara geçmeden önce soruları algılama, anlama ve işlemlere geçme aşaması çok önemlidir. Muhakeme gücünün ölçüldüğü matematik sorularında şekiller ve grafikler çok fazla kullanılmaktadır. Eski sisteme göre seçici ve eleyici olarak düşünülen soru tipleri, yeni sistemde genele yayılmış durumdadır. TYT oturumunda matematik konuları içerisinden en fazla ağırlık verilen konu, problemler konusudur. 2019 yılında yapılan sınavda yaklaşık 15 soru muhakeme gücünü ölçen problem şeklinde sorulmaktadır. Bu durumda matematik konularına çalışırken, salt bilgi yeterli olmamaktadır. Daha pratik ve soyut düşünmeye yönelik soru tiplerini çözmeye çalışmak gerekir. Doğru kaynaklar edinilerek şekil, grafik, istatistik içeren soru tipleri bolca çözülmelidir. 2020 YKS matematik sorularının da aynı şekilde sorulacağını belirterek 2020 YKS matematik konularına bakalım…

 

2020 YKS Matematik Konuları

Çok kapsamlı değinmeden matematik konuları üzerinde duralım. Aslında matematik her soru bir konudur. Ben x konusunu çok iyi biliyorum, o konuyla ilgili bütün soruları yapabilirim gibi bir düşünce matematik için geçerli değildir. Çok iyi bilindiği düşünülen konularda bile o zamana kadar hiç karşılaşılmamış bir soru tipiyle karşılaşmak mümkündür. Kaldı ki, yeni üniversite sınav sisteminde iç içe geçmiş konulardan oluşan ve tamamen muhakeme edilerek cevaplandırılacak sorular sorulmaktadır. İşte, 2020 YKS matematik konuları ve soru dağılımı ve 2020 YKS geometri konuları ve soru dağılımı…

2020 TYT Matematik Konuları

 • Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Reel Sayılar : 2019 TYT’de 3 soru
 • Tam Sayılar – Tek ve Çift Sayılar – Pozitif ve Negatif Sayılar : 2019 TYT’de 1 soru
 • Ardışık Sayılar – Aralarında Ardışık Sayılar
 • Aritmetik Ortalama – Geometrik Ortalama
 • Sayı Basamakları: 2019 TYT’de 2 soru
 • Bölme ve Bölünebilme : 2019 TYT’de 1 soru
 • Asal Çarpanlarına Ayırma – Obeb – Okek
 • Faktöriyel
 • Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar : 2019 TYT’de 1 soru
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer : 2019 TYT’de 1 soru
 • Üslü Sayılar : 2019 TYT’de 1 soru
 • Köklü Sayılar : 2019 TYT’de 1 soru
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme : 2019 TYT’de 1 soru
 • Oran-Orantı

 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri  
 • Grafik Problemleri
 • Muhakeme Problemleri

Problemler konusuna ait sorular iç içe geçmiş şekilde sorulmuştur. 2019 TYT’de toplam 12 problem sorusu sorulmuştur.

 • Kümeler : 2019 TYT’de 1 soru
 • Fonksiyonlar : 2019 TYT’de 2 soru
 • Polinomlar
 • Binom Açılımı
 • Permütasyon : 2019 TYT’de 1 soru
 • Kombinasyon
 • Olasılık : 2019 TYT’de 1 soru
 • İstatistik : 2019 TYT’de 1 soru
 • Üçgenlerle İlgili Konular

  • Doğruda ve Üçgende Açılar
  • Dik Üçgen : 2019 TYT’de 1 soru
  • Özel Üçgen
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  • Açı Kenar Bağıntıları : 2019 TYT’de 1 soru
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Alan Parçalama
 • Çokgenlerle İlgili Konular

  • Çokgenlerle İlgili Açı, Uzunluk ve Alan Hesaplama : 2019 TYT’de 1 soru
  • Paralelkenar
  • Deltoit
  • Eşkenar Dörtgen
  • Kare : 2019 TYT’de 1 soru
  • Dikdörtgen : 2019 TYT’de 1 soru
  • Yamuk
  • Çokgenlerde Alan 
  • Çokgenlerde Alan Parçalama
 • Çemberle İlgili Konular

  • Çemberde Açı : 2019 TYT’de 1 soru
  • Çemberde Uzunluk : 2019 TYT’de 1 soru
  • Çemberde Alan
 • Analitik Geometriyle İlgili Konular

  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler : 2019 TYT’de 1 soru
 • Katı Cisimler

  • Küp Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Pramit Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Prizma Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama – Üçgenler ve Dikdörtgenler Prizması : 2019 TYT’de 2 soru
  • Koni Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Silindir Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Daire Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Küre Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama

2020 AYT Matematik Konuları

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci testi Alan Yeterlilik Testi (AYT) şeklinde uygulanacaktır. Bu alanda adaylara 160 sorunun yer aldığı test sınavı uygulanacaktır. Bu sorular her bir bölüm için 40 sorudan oluşacaktır. Adayların çözmeleri gereken 40 matematik sorusu yer alacaktır. Eşit ağırlık ve sayısal puan türünden yüksek puan almayı hedefleyen adaylar matematik konuları içerisinden gelen soruları iyi düzeyde yapmalıdır. Geçmiş yıllara ait sınavlarda adaylardan gelen tepkilere baktığımızda, AYT matematik soruları adayların fazlasıyla zorlanmasına sebep olmuştur. Bu nedenle 2020 sınavına hazırlanan arkadaşlarımızın matematik konularına programlı çalışmaları gerekmektedir.

 • Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Reel Sayılar : 2019 AYT’de 1 soru
 • Tam Sayılar – Tek ve Çift Sayılar – Pozitif ve Negatif Sayılar
 • Ardışık Sayılar – Aralarında Ardışık Sayılar
 • Aritmetik Ortalama – Geometrik Ortalama
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme : 2019 AYT’de 1 soru
 • Asal Çarpanlarına Ayırma – Obeb – Okek
 • Faktöriyel
 • Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler : 2019 AYT’de 1 soru
 • Mutlak Değer : 2019 AYT’de 1 soru
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı

 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri  
 • Grafik Problemleri
 • Muhakeme Problemleri 
 • Kümeler : 2019 AYT’de 2 soru
 • Fonksiyonlar : 2019 AYT’de 2 soru
 • Polinomlar
 • Binom Açılımı
 • Permütasyon : 2019 AYT’de 1 soru
 • Kombinasyon

 • Olasılık : 2019 AYT’de 1 soru
 • İstatistik
 • Trigonometri : : 2019 AYT’de 3 soru
 • İkinci Dereceden Denklemler : 2019 AYT’de 1 soru
 • Karmaşık Sayılar : 2019 AYT’de 1 soru
 • Parabol
 • Polinomlar : 2019 AYT’de 2 soru
 • Mantık : 2019 AYT’de 1 soru
 • Modüler Aritmetik : 2019 AYT’de 1 soru
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • İkinci Derece Eşitsizlikler
 • Logaritma : 2019 AYT’de 3 soru
 • Diziler : 2019 AYT’de 1 soru
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik : 2019 AYT’de 2 soru
 • Türev : 2019 AYT’de 4 soru
 • İntegral : 2019 AYT’de 4 soru
 • Üçgenlerle İlgili Konular

  • Doğruda ve Üçgende Açılar
  • Dik Üçgen
  • Özel Üçgen
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Alan Parçalama
 • Çokgenlerle İlgili Konular

  • Çokgenlerle İlgili Açı, Uzunluk ve Alan Hesaplama
  • Paralelkenar
  • Deltoit
  • Eşkenar Dörtgen
  • Kare
  • Dikdörtgen
  • Yamuk : 2019 AYT’de 1 soru
  • Çokgenlerde Alan 
  • Çokgenlerde Alan Parçalama : 2019 AYT’de 1 soru
 • Çemberle İlgili Konular

  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk : 2019 AYT’de 1 soru
  • Çemberde Alan : 2019 AYT’de 1 soru
 • Analitik Geometriyle İlgili Konular

  • Noktanın Analitik İncelenmesi : 2019 AYT’de 1 soru
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi : 2019 AYT’de 1 soru
  • Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler
 • Katı Cisimler

  • Küp Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Pramit Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Prizma Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama – Üçgenler ve Dikdörtgenler Prizması
  • Koni Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama : 2019 AYT’de 1 soru
  • Silindir Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Daire Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Küre Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
 • Vektörler
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • Dönüşümlerle Geometri
 • Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 • Parabol
 • Hiberbol
 • Elips

Yazımızı Puanlamak İster misin?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu