kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

29 Aralık 2019 Adli ve İdari Hakimlik Sınav Soruları ve Yanıtları (ÖSYM)

29 Aralık 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol hükümlerine göre yapılan 2019 Adli Hakimlik ve 2019 İdari Hakimlik Sınavı soruları ve muhtemel yanıtlarını sınava katılan adayların anımsadıkları kadarıyla aktarmış olduğu şekilde sizler için derledik.

29 Aralık 2019 Adli ve İdari Hakimlik Sınav Soruları ve Yanıtları (ÖSYM)
A+
A-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından toplam üç ayrı grup için gerçekleştirilen 2019 Hakimlik Sınavları’nda adaylara neler soruldu? 2019 Adli Yargı Hakimliği ve İdari Yargı Hakimliği sınavlarına başvuru süreci nasıldı? Sınava kimler katıldı? Sınav kaç oturum olarak uygulandı? Sınava dair bilgileri ve sınava katılan adayların hatırlayarak aktarmış oldukları sorular ile yine onların aktardığı muhtemel yanıtları yazımızda sizler için derledik.

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları’na Başvurular Ne Zaman Yapıldı? 

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavlarına başvurular 31 Ekim 2019 tarihinde başladı ve 7 Kasım 2019 tarihinde sona erdi. Adaylar bu süreçte önce ÖSYM’nin başvuru sisteminden başvurularını tamamladılar. Ardından başvuruların bitimini izleyen güne kadar sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamladılar. 

Başvuru süresi içerisinde 2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavlarına İdari Yargı Mezun grubundan katılacak olan Hukuk Fakültesi dışından mezun adaylar ile Adli Yargı Hakimliği sınavının Avukatlık mesleğinden geçiş grubundan girecek olanlar bazı belgeleri Adalet Bakanlığı’na elden teslim ettiler ya da posta yolu ile başvuru süresi içerisinde ulaştırdılar. 

Evrak gönderen adayların sınava katılıp katılamayacaklarına dair duyuru Adalet Bakanlığı tarafından 10 Aralık 2019 tarihinde ilan edildi.

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları Hangi Alandan Kaç Aday İçin Yapıldı?

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları toplam 1300 adayın mesleğe alınması için gerçekleştirildi. Bu 1300 kişilik kadronun, 1000 kişilik kısmı Adli Yargı Hakimliği mezun grubu için, 100 kişilik kısmı İdari Yargı Hakimliği mezun grubu için, 200 kişilik kısmı ise Adli Yargı Hakimliği avukatlık mesleğinden geçiş grubu için belirlendi.

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları Hangi Konulardan Oluşmaktadır?

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları Adli Yargı Hakimliği’nin her iki grubu için de ortak konulardan oluşmaktadır. İdari Yargı Hakimliği ise mezun grubu için gerçekleştirildiğinden kendisine has konulardan meydana gelmektedir. Ortak alan ve Genel Kültür Genel Yetenek kısmında adaylara toplam 65 adet soru sorulmaktadır. Bu kısma her iki hakimlik alanından sınava katılan adaylar ortak olarak katılmaktadır. Adli Yargı ve İdari Yargı için kendi oturumlarında ise adaylara 35’er adet alan bilgisi sorusu sorulmaktadır. Böylelikle sınavda adaylara yöneltilen soru sayısı toplam 100 olmaktadır. 

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavlarının oturumlara göre soru ve konu dağılımı şu şekildedir;

adli idari konular

Sınavda tüm grupların ortak olarak katıldığı ortak alan oturumu ve her grup için gerçekleştirilen kendilerine has oturumlar bulunmaktadır. 

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları’nın uygulanması ve oturumları aşağıdaki şekildedir;

2019 hakimlik synavy oturumlary 1

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları’nın Sınav Konularını Aşağıda yer alan yönlendirmelerle ulaşabileceğiniz yazılarımızda inceleyebilirsiniz;

İdari Yargı için;

Adli Yargı için;

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları Soruları ve Yanıtları Nelerdir?

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavlarında adaylara sorulan soruların neler olduğuna dair en net bilgi elbette Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin soru kitapçıklarını erişime açması ile edinilebilecektir. Ancak sınavlara katılmış olan adaylar hatırladıkları soruları ve muhtemel yanıtları gerek forumumuzda gerekse diğer mecralarda aktarmakta ve tartışmaktadır. 

Yazımız adayların bu şekilde aktarmış oldukları sorulardan derlenecektir. Bu nedenle soruların ve yanıtlarının kesinliği bulunmamaktadır. En net bilgiler ÖSYM’nin yapacağı yayımlama işleminden sonra edinilebilecektir.

Ortak Alan / Genel Yetenek – Genel Kültür Hatırlanan Sorular ve Muhtemel Yanıtları

-Yazım yanlışı sorusu – V. seçenek doktora tez’ini kelimesinin yazımı.
-Matematik’te daire sorusu – 11 pi /3
-Selçuklular hangi Türk boyundan gelmektedirler? – Kınık
-Eski Türk Devletleri’nde kurultayda hangisi hanedandan değildir?? – Aygucı
-Osmanlı devletinde Hz. Muhammed’in soyundan gelenlerle ilgilenen kimdir? – Nakibül eşraf
-Tarihte yer alan eser sorusu – Uygular/Fresk
-Mondros imzalanınca istifa eden hükümet – Ahmet İzzet Paşa
-Londra Konferansı – Hasan saka
-Metametik – Minibüs/Otobüs sorusu 18
-3 basamaklı kaç tane yazılır sorusu – 19
-En son eklenen ilke – Devletçilik
-Türkçede dergi editörü sorusu, boşluk doldurma – Eleştirel/Bilimsel
-Medeni Kanun’un İsviçre’den alınmasının sebebi değildir? – Siyasi ilişkilerin iyi olması ve kapitülasyonların kaldırılması
-II. Meşrutiyet karşı aşağıdaki hangi ayaklanma çıkmıştır? – 31 Mart ayaklanması
-Geceleri bitki olan odada uyumama sorusu Türkçe – Fotosentezli seçenek
-Yabancı okullarla alakalı soru – Atatürk Dil ve Tarih hakkında düşünceleri
-Bedesten, kapan ne ile ilgilidir? – Ticari hayat
-I.Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin ortak özelliklerinden birisi değildir? – Sömürge haline gelmeleri
-Matematik/ Tam Altın sorusu – 24

Adli Yargı Hakimliği Hatırlanan Sorular ve Muhtemel Yanıtları;

-Büyükşehir Belediyesi Sayısı – 30
-Bir il kaç seçim çevresine bölünebilir? – 3
-İstinaf mahkemesi ile ilgili hangisi yanlıştır?- İstinafta ıslah yapılabilir seçeneği doğru seçenek.
-Engelli çocuğu olan işçiye kaç gün ücretli izin verilir? – 10 gün
-Özel istihdam büroları vasıtası ile geçici iş sözleşmesi yapılamayan durumlar? – Yeraltı çalışmaları
-Toplu iş sözleşmesi ile deneme süresi 4 aya kadar arttırılabilir.
-Vasiyeti yerine getirme görevlisi kaç gün içinde reddetmez ise kabul etmiş sayılır? – 10/15 gün
-4 saatten fazla 7.5 saate kadar çalışan bir işçi gün içinde kaç dakikaya kadar ara verebilir? – 30 dakika
-Bölge Adliye Mahkemesi’ne dair hangisi yanlıştır? – Yürütmenin durdurulmasına itiraz edilemez
-Danıştay’da daireler arasında iş bölümünü hangi birim sağlamaktadır? – Başkanlık Kurulu
-Gaiplik durumu ile alakalı olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? – Evlilik kendiliğinden sona erer
-Sözlü vasiyet kaç ayda sona ermektedir? – 1 ay / 2 ay
-Anayasa Mahmekesi’ne üye olabilme yaşı – 45
-Ceza’da garsonun telefonu aldığı olay sorusundaki suç nedir? – Yağma
-Ticaret Hukuku’nda Limited Şirket ile alakalı soru? – Ek yükümlülük
-Cumhurbaşkanı Seçimi ile alakalı soru – Kayıtlı seçmen oyları
-TBMM Genel Kurulu’nda en fazla üç turda tamamlanan işlemler hangileridir? – AYM üye seçimi
-İmtiyazlı pay çıkarmada %10’dan fazla çıkarılabilecek durumlar nelerdir? – 
-Meclis çalışmalarına milletvekili kaç birleşim katılmazsa vekilliği düşer – 5 birleşim
-Büyükşehir Belediyesi olmayan yerde bulunmaya birimler sorusu
-Türk Ceza Kanunu’nun 13. maddesi’nde yer alan suç? – Rüşvet
-Senet takibine itiraz – Zamanaşımı
-Aşağıdakilerden hangisi seçildikten sonra TBMM’de yemin etmez? – AYM Üyeleri
-Belediyelerin, belediye meclislerinin denetim yollarından değildir? -Meclis araştırması
-İdari Yargılama’da mahkemede dava yeri sorusu – Zarar gören taşınmazın olduğu yer mahkemesi
-İdare / İptal davasının yürütmeyi durdurmuyor olmasının sebebi nedir? – Hukuka uygunluk
-İtirazın geçici kaldırılmasında borçlu duruşmaya gelmez ise karar ne olur? – İtiraz geçici kaldırılır ve adli para cezası uygulanır.
-Ceza / Soykırım Suçlularının iadesi sorusu – Soykırım siyası suçtur seçeneği 
-Tahkim iptali üzerine verilen kararın istinafı olmaz – 3 ay içerisinde yenileme dilekçesi verilir.
-Daha nitelikli çoğunluk aranan TBMM işlemi – Anayasa Değişikliği- 3/5
-HMK’da davalının teminat göstermesi gereken durum hangisidir? – Konkordato
-Memurun alacağı ceza ile alakalı soru – 1/25 – 1/40
-İhtiyati tedbir sorusu
-Ticaret Hukuku/ Şube işleriyle sınırlama
-CMK/ Dava ile alakalı kimin yazılı veya sözlü görüşü alınır – Cumhuriyet Savcısı
-Borçlar Hukuku Eser Sözleşmesi sorusu – II-III
-Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde geçerli olan sonuçlar – Sözleşmeden dönme yolu
-Ticaret/ Çizgili Çek ile ilgili hangisi yanlıştır?- Genelde sadece muhatap ve onun gösterdiği seçeneği
-İflasta takasa engel haller – Borcun Müeccelliği
-Borçlar Hukuku’nda yasal oalrak şekil aranmayan sözleşme hangisidir? – Ürün kiralama sözl.
-İşletme unvanı sorusu
-Savcının itiraz süresi – 30 gün
-İdare’de kanun yolları – Yargılamanın yenilenmesi ve Kanun Yararına Bozma
-Ustanın  yüzük yapamıyor olması sorusu – Başlangıçtaki imkansızlık
-Savcının iddianame düzenlemesi için ulaşması gereken şüphe düzeyi – Yeterli Şüphe
-Yabancı uyruklu kişinin HSK’ya şikayeti – HSK’nın kararları kesindir.
-İl İdaresi Sorusu – Köy ve belde belediyesi
-Ticaret/ Görüldüğünden belli süre sonra ödeme durumunda hangisi doğrudur? -Düzenleyen süreyi uzatabilir ve kısaltabilir, cirantalar sadece kısaltabilir.

İdari Yargı Hakimliği Hatırlanan Sorular ve Muhtemel Yanıtları;

-Yoksulluk Nafakası
-Takas
-Islah
-Tekerrür
-İdari Yargılama’da Hakem Kararı – Kasıtlı Bilirkişi
-Vergi ödeme emri
-Rtük üyelerini kim seçer
-Bilgi edinme
-Baştaki imkansızlık
-Zilyetliğin havalesi
-Vergi – Normal Alım Satım Değeri
-Vergi ziyaı cezası muhatabı – Menfaati sağlayan
-Ceza güvenlik tedbiri değildir.
-İzaha davet süresi kaç gündür? – 15 gün
-Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar?
-İfa sorusu – Aluid İfa
-Rayiç Bedel 
-Vergi ziyaı cezası – 100 bin Türk Lirası
-Vergi/ Hangilerine karşı dava açılabilir? – I-II-III
-Menkul sermaye iradı
-Mal bildirimindeki değişiklik süresi – 15 gün
-Uzlaşma sorusu – II-III
-Ceza ihbarnamesi için son tarih hangisidir? – 31.12.2023
-Tarhiyat ile alakalı soru – Re’sen /İdarece tarh
-Giffen Mal – 12 azalır
-Hem hükümet hem vatandaşın faydasını maksimum yapan teori
-Daraltıcı para şoku sonucunda piyasada durum nasıl olur? – Para arzı azalır, faiz yükselir
-Görme engellilerin talepleri halinde imzaları için şahit aranır. – talebi yoksa şahit bulundurması şart değildir.
-Hızlandıran sorusu
-İsnat ve İftiralara karşı korunma – Güvenlik
-Limited Şirket ortaklarının sorumluluğu – Sermaye hisseleri oranında
-Vergi Kanunu’nun yorumu – Lafzı ve deyimsel
-Eksik borç – Ödeme yapılması durumunda geri istenemez.

*2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavları’na dair derlemiş olduğumuz sorular adayların bizlere aktarmış oldukları tahmini sorular ve muhtemel yanıtlarıdır. Bunların kesinliği ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

2019 Adli Hakimlik ve İdari Hakimlik Sınavlarına dair diğer adaylarla istişare etmek, merak ettiklerinizi sormak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. buğra aykaç dedi ki:

    hocam yabancı okullar sorusu cevabı lozan olacak teyit edildi