Kamu Haber

Kaymakamlık Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? Nasıl 70 Alınır?

İçişleri Bakanlığı’nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM ile yaptığı protokolde yer alan hükümler uyarınca gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Sınavı’nda puanlar nasıl hesaplanır? 70 puan almak için kaç net yapmak gerekir? Yanlış doğruyu götürüyor mu? Standart sapma var mı? Sınavda başarı koşulu nedir? Sınav konuları ve diğer hususları yazımızda bulabilirsiniz. kamu haber

Kaymakam Adaylığı Maaşı ve Kaymakamlık Maaşı Ne Kadar?

Kimler Kaymakam Olabilir? Kaymakam Adaylığı Sınavı’na Kimler Başvuruda Bulunabilir?

2019 yılında Kaymakam Adaylığı Sınavına başvuruda bulunabilecek adaylar konusunda ciddi değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişikliklere göre adayların sınava girebilmeleri için birtakım belgeleri edinmeleri ve bu belgeleri mülakat safhasına Bakanlığa sunabilmeleri gerekecek. Kimlerin Kaymakam Adaylığı Sınavı’na katılabileceğine dair tüm detayları işlediğimiz yazımıza aşağıda yer alan yönlendirmemiz yardımıyla ulaşabilirsiniz;

 

Kaymakam Adaylığı Sınav Konuları Nelerdir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı Sınavı’nın yazılı bölümünde adaylara aşağıda yer alan konulardan, çoktan seçmeli – test usulünde sorular yöneltilmektedir.

Genel Yetenek Konuları
-Türkçe Dersi – 14 soru

Genel Kültür Konuları
-İnsan Hakları ve Demokratikleşme Dersi – 6 soru
-Türkiye Ekonomisi Dersi – 10 soru
-Türk İnkılap Tarihi Dersi – 4 soru

Alan Bilgisi Konuları
-İdare Hukuku Dersi – 18 soru
-İdari Yapı Dersi – 14 soru
-Anayasa Hukuku Dersi – 13 soru
-İktisat Dersi – 12 soru
-Mahalli İdareler Dersi – 9 soru

Adaylara Alan Bilgisi konularından 66 soru, Genel Kültür – Genel Yetenek konularından ise 34 soru olmak üzere toplam 100 soru yöneltilmektedir. Sınav tek oturumda gerçekleştirilmekte ve adaylara 100 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre tanınmaktadır.

Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı Başarı Koşulu Nedir?

Kaymakam Adaylığı sınavının ilk aşaması olan yazılı sınava katılan adayların başarılı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılabilmeleri için 70 puan alarak sınavda başarılı olmaları ve mesleğe alınacak Bakanlığın yayımladığı ilan edilen aday sayısının 4 katı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir. Yani adayların sözlü mülakata katılabilmeleri için 70 puan ve üzerinde puan almış olmaları tek başına yeterli değildir. Adayların aynı zamanda 100 kişi alınacağı duyurulan bir alım sürecinde, yazılı sınavda başarılı olmuş olan en yüksek puanlı 400 aday arasında yer almaları gerekmektedir.

Yine diğer yandan adaylar ilk 400 aday içerisinde yer almış ancak 70 puan ve üzerinde puan elde edememiş olurlarsa, adayların puanlarında herhangi bir tamamlama söz konusu olmamaktadır. Kaç aday 70 puan ve üzerinde almış ise, o kadar aday için sözlü mülakata katılma hakkı doğmaktadır.

 

muki kura

Kaymakam Adaylığı Sözlü Mülakatları 

Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında yukarıda belirttiğimiz şartları sağlayarak başarılı olan adaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Bakanlık tarafından oluşturulan mülakat komisyonlarınca düzenlenen sözlü mülakatlarda adaylara, sınava katılım gösterdikleri alan bilgisi konularının yanı sıra güncel ekonomik, sosyal ve politik konularda da sorular yöneltilebilmektedir. Adayların Kaymakam Adaylığı sözlü mülakatlarında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Kaymakamlık Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı Puanları Nasıl Hesaplanır?

Kaymakam Adaylığı sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltilmektedir. 100 sorunun yanıtlanmasında adayların vermiş oldukları yanlış yanıtlar, netlerinin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda adayların yazılı sınavda vermiş oldukları doğru yanıt sayısından, her dört yanlış yanıtları için bir eksiltme yapılacak ve bunun sonucunda kalan net sayısı adayların ham puanını oluşturacaktır.

Şöyle ki; Yazılı sınavda 100 soruya 84 tane doğru yanıt, 16 tane yanlış yanıt vermiş olan bir adayın 16 yanlış yanıtının 4’e bölünmesi ile ortaya çıkacak rakam olan 4, adayın doğru yanıtlarından düşülecektir. Bu durumda 80 neti olan adayın ham puanı da 80 olacaktır.

Diğer ÖSYM sınavlarının aksine Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında standart sapma uygulaması bulunmamaktadır. Buna göre adayların yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi kalan net tutarı aynı zamanda sıralamasına esas puanı olacaktır.

Yani 80 neti olan bir adayın puanı da 80 olacak, puanına sapmadan kaynaklı herhangi bir ilave yapılmayacaktır.

Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavından Nasıl 70 Puan Alınır?

Bir önceki başlıkta izah ettiğimiz üzere Kaymakam Adaylığı Sınavında bir adayın sınavda başarılı olmak için alması gereken puan olan 70 puana ulaşması için yapması gereken net sayısı da 70’tir. Bir adayın 70 puan almak için yapması gereken net sayısı olan 70 nete ulaşması için ihtiyacı olan farklı varyasyonlar şöyle örneklendirilebilir.

Doğru Yanlış Net Puan
71 4 70 70,00
72 8 70 70,00
73 12 70 70,00
74 16 70 70,00
75 20 70 70,00
76 24 70 70,00

Tabloda da görebileceğiniz üzere bir adayın Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında başarılı olabilmesi için azami yanlış yapma imkanı olan soru sayısı 24’tür. 24 yanlıştan fazla yapıldığı her durumda adayın Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında başarılı olma imkanı ortadan kalkmaktadır. Yanlışların sınav sonucuna bu denli etki ediyor olması durumunu göz önünde bulundurarak adayların sınavda bilmedikleri, emin olamadıkları sorularda mümkün mertebe işaretleme yapmamalarını öneriyoruz.

Soru İptali Durumunda Hesaplama Nasıl Yapılacak?

Eğer sınavda yöneltilmiş sorulardan herhangi birinde iptali gerektiren bir hata saptanırsa ve o soru iptal edilirse; iptal edilmiş olan soru değerlendirme dışı tutulacak ve her bir sorunun kaç puan olduğu yeniden hesaplanarak adayların netleri bu yeni puanlamaya göre değerlendirilecektir. Örneğin; sınavda bir sorunun iptal edilmesi durumunda adayların sınavları 99 soru üzerinden değerlendirilecektir. Bu durumda da her bir net 100 soruluk sistemden farklı olarak, 1,01 puan getirecektir. Bu durumda adayların 70 puana ulaşabilmeleri için 69,31 nete sahip olmaları gerekecektir. Mümkün olan net sayıları içerisinde de 69,25 neti olan bir aday başarılı olamazken, 69,50 neti olan bir aday başarılı olacak ve dört kat aday arasında yer alması durumunda sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanabilecektir.

 

Kaymakam kimden emir alır?

Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu