kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Atandığı Göreve Başlamayan Memura Ne Olur?

Atandığı Göreve Başlamayan Memura Ne Olur? İlk defa veya yeniden devlet memuru olarak atanan kişi atandığı göreve başlamaz ise hangi yaptırım uygulanır? Görevine başlamayan memura yaptırım uygulanır mı?

A+
A-

Türkiye’de binlerce devlet memuru bulunmaktadır. Bu memurlar farklı kadrolarda, farklı görevlerde ve farklı bakanlıklar veya kurumlar bünyesinde çalışabilmektedir.  Ayrıca her yıl binlerce kişi devlet memuru olabilmek için hazırlanmakta ve sınavlara girmektedir. Ortaöğretim veya yükseköğretimde eğitim alan binlerce kişi de devlet memuru olmak istemektedir. Türkiye’de uzun yıllardır devlet memurlarına büyük saygı duyulur. Aileler çocuklarını devlet memuru olmaları konusunda yönlendirmektedir. Bu nedenle Türkiye’de devlet memurları ile ilgili hemen hemen her konu merak edilmektedir. İşte bu konulardan biri de kişinin devlet memuru olarak atandıktan sonra göreve başlama aşamasıyla ilgilidir. Peki atandığı göreve başlamayan kişiye yaptırım uygulanır mı? Uygulanırsa hangi yaptırım uygulanır? Atandığı göreve başlamayan memura ne olur?

İlk Defa Veya Yeniden Memur Olarak Atanan Göreve Başlamazsa Ne Olur?

KPSS’den gerekli puanı alıp başvurularını yapan ve istenilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilk kez memur olarak atanabilir. Ayrıca  her yıl yeniden devlet memuru olarak atananlar da olmaktadır. Bu kişilerin belli bir süre içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu bir durumdur. Eğer belirli bir süre zarfında görevine başlamamışsa ilk kez atanan veya yeniden atanan memur hakkında bazı yaptırımlar veya uygulamalar söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kanun içerisindeki maddeler belirleyicidir. Kanunda ilk kez veya yeniden memur olarak atananların süresinde başlamamaları durumunda nasıl bir yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda ilk kez veya yeniden memur olarak atanan kişiler, ikamet ettikleri yerde bir göreve atanmışlar ise atandıklarına ilişkin emri aldıkları günü izleyen iş gününde görev başı yapmak zorundadırlar. Kamu Haber

Memurların ikamet ettikleri veya yaşadıkları yerler dışındaki bir yere göreve atanmaları durumunda ise atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içerisinde hareket ederek ve bu 15 günü izleyen iş gününde göreve başlamaları gerekmektedir. Peki söz konusu memur belirtilen bu süreler içerisinde görevine başlamazsa ne olur?

Kanunda belirtilen sürelerde görevine başlamayan memur hakkında belge ile ispat edilebilen zorlayıcı ve geçerli bir neden olmaması durumunda atama işleminin iptali işlemi uygulanır. Ayrıca yine ispat edilebilecek zorlayıcı ve geçerli nedenlerin bulunması durumunda söz konusu kişilerin görevlerine en geç 2 ay içerisinde başlamaları gerekmektedir. 2 ay içerisinde görevine başlamayan memurun atama işlemi iptal edilir. Ayrıca belirtilen sürelerde göreve başlamayan ve bu nedenle ataması iptal edilen kişiler en az 1 yıl geçmeden yeniden devlet memuru olarak atanamazlar.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemi atama niteliğindeki bir işlem olarak kabul edilmez. Bu nedenle yerleştirme yapılan kurumlar tarafından atama yapılmadığı müddetçe söz konusu kişiler hakkında bahsedilen yaptırımlar ve işlemler uygulanmamaktadır.

Naklen Başka Bir Yerde Göreve Atanan Göreve Başlamazsa Ne Olur?

Memurlar bazı durumlarda kurum içi veya kurumlar arası naklen atanabilir. Bu durumda söz konusu kamu personeller görev yaptıkları yer ile aynı yerde bir göreve atanmışlar ise atama emirlerinin tebliğ edildiği günü izleyen iş günü yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Memur olarak çalıştıkları yer dışında bir yere atanan memur ise atama emrinin tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde atandığı yere hareket ederek yol süresini izleyen iş gününde göreve başlamak zorundadır.  Peki memurlar belirtilen süreler içerisinde görevlerine başlamazsa ne olur? Bu durumda eski görevlerinden ayrılma ve yeni görevlerine başlama tarihleri arasında aylıksız 10 günlük ek süre verilir. Bu sürenin sonunda görevine başlamayan memurlar belge ile ispatlayacak bir durum olmadığı takdirde memurluktan çekilmiş sayılırlar. Çekilmiş sayılmaları durumunda ise 1 yıl geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar. Çekilmiş sayılmalarıyla birlikte devir ve teslim zorunluluğu olması halinde 3 yıl geçmeden kamu personeli olamazlar. Ayrıca OHAL, seferberlik, savaş halleri ve afete uğrayan bölgelerde görevlerinden çekilmiş sayılırlarsa bir daha devlet memuru olamazlar.

Naklen atanan memurların görevlerine başlamalarıyla ilgili süreler 657 sayılı Kanunda açıkça belirtilmiştir. Kanun tarafından korunan izinlerin kullanılması veya geçici görev yapılması aşamasında başka göreve atanan memurlar izin bitiminde veya geçici görev bitimindeki tarihte yeni atandıkları göreve başlarlar. Hesaplarını, yerlerine gelen kişilere devretmek zorunda olan sayman, ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesiyle görev başlangıç tarihi başlar. Eski görevlerine devam etmelerine yönelik tebliğ kurumlarınca yapılan memurlar için ise yerlerine atanan memurların gelmesi ve yeni görev yerlerine gitmeleri kurumlarınca tebliğ edilmesi üzerine başlar. Ayrıca memurların izinli ve raporlu olması tebliğ işlemine engel değildir. Ancak göreve başlama tarihleri izin veya rapor süresinin bitmesi ile başlar.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yorumlar

  1. Soner Hayırlı Avatar Soner Hayırlı dedi ki:

    Ben merkezi atama ile atandım fakat YDS puani gerekiyormuş bende YDS olmadığı için atandigim yere basvurmadim. Şimdi başka bir kuruma merkezi atamasiz hak kazandım. Memuriyet içi. Bir engel teşkil eder mi merkezi atamadaki durumum?

    1. Nesrin Avatar Nesrin dedi ki:

      Hocam bunu merak ediyorum acaba bilecek olan varmı benimde aynı durum şehir tercihi yanlış oldu ve gitmek istemiyorum merkezi alımdan adalette çalışmaya hak kazandım bir engel teşkil eder mi