kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

BDDK Murakıp Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı Sınav Soruları 2018

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından 22 – 23 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Murakıp Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı sınavında sorulan soruları yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

2018 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından toplamda 150 kişiyi istihdam etmek üzere, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı, Bankacılık Uzman Yardımcılığı ve BDDK Uzman Yardımcılığı sınavları gerçekleştirildi. kamu haber

2018 BDDK Murakıp Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılıkları Alım Detayları için Tıklayınız!

22 Aralık 2018 ve 23 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleştirilen sınavlardan;

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı 22 Aralık 2018 – 23 Aralık 2018 tarihlerinde iki güne yayılarak,

Bankacılık Uzman Yardımcılığı ve BDDK Uzman Yardımcılığı sınavları ise 22 Aralık 2018 tarihinde Sabah ve Öğleden sonra oturumları olmak üzere iki oturumda ve tek günde gerçekleştirildi.

Bu sınavlara toplam kaç aday başvurdu? Kaç aday sınava girmeye hak kazandı? Hangi alım kaç taban puanla kapandı? Tüm bu soruların yanıtını 2018 BDDK Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılıkları Taban Puanları Açıklandı başlıklı haberimizde inceleyebilirsiniz.

Adaylar iki gün boyunca Klasik usûlde gerçekleştirilen oturumlara katıldılar. Her bir sınavın sorularını tek tek sizler için derledik. Sınavlara göre ayrılmış soruları aşağıda detaylarıyla inceleyebilirsiniz;

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı Sınavı

İKTİSAT – MALİYE – FİNANS Oturumu 

-Üçlü açmaz nedir?

-Taylor prensibi nedir?

-Marshall – Lerner Koşulu nedir?

Bu kavramlara göre Türkiye’nin şu anki dış ticaret dengesini açıklayınız.

-Koşullu yakınsama nedir?

-Solow Büyüme Modeli ile İçsel Büyüme Teorileri arasındaki farkları açıklayınız. Uzak doğu Asya ülkelerinin başarılı, Sahra Altı Afrika ülkelerinin başarısız olmasını hangisi daha iyi açıklar?

Seçimlik iki soru;

1- Varyans ve kovaryans ile korelasyon hesaplaması ile alakalı bir soru. Ortalama, ortanca, tepe değer, aralık bulunması isteniyor.

2-İki ülkenin;

-Nominal döviz kuru ve ülke fiyat endeksleri yıllara veri olarak verilmiş durumda. Bu bilgilere göre;

-Reel efektif döviz kuru kaçtır?

-Reel kurun her bir yıl için değeri nedir?

-Bu ülkelerin enflasyon oranları kaçtır?

Tam rekabet piyasasında bir firma için maliyet fonksiyonu verilmiş. Bu bilgi üzerinden;

-Ortalama maliyet (AC)

-Marjinal maliyet (MC)

-Ortalama değişken maliyet (AVC) kaçtır?

-Her birinin grafiğini çiziniz.

Bu bilgilere göre üretici hangi fiyat aralığında üretim yapmak istemeyecektir. Firmanın arz eğrisini grafik üzerinde gösteriniz.

MUHASEBE

Genel Muhasebe;

30 puanlık bağımsız hesap ve kayıtların yer aldığı kayıt sorusu.

10 puanlık tablo;

Tabloda işletmenin vadelerine göre alacakları bilgi olarak verilmiş. Dönem sonunda işletmenin ne yapması gerekmektedir?

Mali Analiz;

Öz kaynak kârlılık oranı

Aktif kârlılık oranı gibi oranlar ve bunların yorumlanması.

HUKUK

-A kişisi satın aldığı mallar sonucu ortaya çıkan borcuna karşılık B kişisine bono vermiştir. Daha sonra A kişisi bono karşılığı almış olduğu malların kalitesiz olduğu gerekçesiyle bonoyu B kişisinden geri istemiştir. B kişisi C kişisine hukuka uygun olarak temlik cirosuyla bonoyu teslim ettiğini A kişisine söyler.
Bu bilgilere göre C kişisi bononun tahsili için A kişisine başvurabilir mi? Nedeni nedir?

-Ş kişisi aracını boyatmak için F Anonim Şirketi’ne bırakır. Aracının işlemleri bittiği zaman aracı geri teslim aldığında aracının koltuklarında leke olduğunu görür ve F A.Ş.’den bu hasarın giderilmesini talep etmektedir. F Anonim Şirketi bu hasarın ustanın sorumsuzluğu neticesinde ortaya çıktığını ileri sürerek sorumluluğu kabul etmemektedir.
Bu bilgilere göre F Anonim Şirketi’nin ileri sürdüğü beyanın doğruluğu nedir? Nedeni nedir?

-X kişisi Y kişisinden 1400 Türk Lirası karşılığında buzdolabı satın almıştır. Buzdolabının karşılığı olan bedeli Bankadan ödeyen ancak sonrasında sehven 2400 Türk Lirası gönderdiğini fark eden X kişisi, bu durum için Y kişisine hangi ilke gereği başvurabilir.
Y kişisi X kişisi tarafından kendisine fazladan ödenen meblağı iade etmekle yükümlü müdür? Nedeni nedir?

-Terzi A’nın kredi kartı borcuna karşılık icra takibi başlatılmış ve icra müdürü terzinin dikiş makinesine ve ofis tipi buzdolabına haciz koyulmasına karar vermiştir. İcra Müdürünün vermiş olduğu kararı icra – iflas kanunu hükümleri çerçevesinde açıklayınız.

-Danışmanlık yapmak için Anonim Şirket kurmak isteyen A ve B kişisinden; A kişisi sermayeyi getirmeyi, B kişisi ise deneyimlerini sermaye olarak koymayı taahhüt etmektedir.
B kişisi kurucu ortak olabilir mi? Nedeni nedir?
A kişisi sermayenin yüzde yirmisini bu yıl satacağı gayrı menkulden elde edeceği gelir ile ödeyeceğini taahhüt etmiştir. A kişisinin sermaye taahhüdü geçerli midir? Nedeni nedir?

-1940 yılında doğmuş olan A kişisi, torununun okul masraflarını karşılamak gayesi ile altı ay vadeli 44 bin Türk Lirası kredi çekmek istemektedir. Banka kendisinin çok yaşlı olduğunu ileri sürmüş ve borç altına giremeyeceğini dile getirmiştir.
A kişisinin borç altına girmesine herhangi bir engel durum var mıdır?

BDDK Murakıp Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı MESLEK TANITIMLARI için Tıklayınız!

BDDK Uzman Yardımcılığı

HUKUK

-Tanımlar;

Sebepsiz Zenginleşme nedir?
Gabin nedir?
Objektif iyi niyet nedir?
Meclis soruşturması nedir?
İdari vesayet nedir? Kısaca Açıklayınız.

-Cumhurbaşkanı adaylık ve seçim sürecini anlatınız.

-Hak ehliyeti ile fiil ehliyeti nedir tanımlayınız. Fiil ehliyetinin koşullarını açıklayınız.

-Borcu sona erdiren halleri açıklayınız.

-İdari işlemlerin geçerlilik sebeplerini açıklayınız.

(İlk iki soruyu çözmek zorunlu, son üç sorudan ikisi seçilerek çözülecek. Her bir soru yirmi beş puan olarak dikkate alınacaktır.)

MUHASEBE

Genel Muhasebe

-Dönem sonu bilanço ve gelir tablosu düzenleme.

-Hisse senedi alış kaydını,
-Karşılık ayırma kaydını
-Satış – Komisyon gideri ödeme kaydını yapınız.

Mali Analiz

Cari oran ve likidite oranlarının formüllerini yazınız.

6 öncül ile verilen bazı muhasebe işlemlerinin;

Cari oran
Likidite oranı
Borç/özkaynak oranı üzerinde nasıl etkileri vardır? Azaltır mı arttırır mı?

Verilen bu oranlara göre verilen muhasebe işlemleri neticesinde gelinen durumu yorumlayınız.

İŞLETME – MALİYE 

-Vergi mahremiyeti
Koordinasyon
Motivasyon/vizyon
Performans esaslı bütçeleme öncüllerinin bulunduğu bir soru.

-Organizasyonlarda çatışma ve modern yönetim teorisinin çatışmaya bakışını açıklayınız.

-Stratejik planlama süreci ve swot analizini açıklayınız.

-Kamu harcamalarını sınıflandırınız. Transfer harcamaları hakkında bilgi veriniz.

-Otomatik stabilizatörler nelerdir? Otomatik stabilizatörlerden iki tanesini açıklayınız.

-Bütçe İlkeleri nelerdir? Açıklayınız.

-Sistem Yaklaşımı nedir? Anlatınız.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Bankacılık Alanı)

HUKUK

Anonim Şirketlerde yönetim kurulunun devredemeyeceği ve vazgeçemeyeceği yetkileri nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’na göre hukuka uygunluk halleri nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu’na göre borçlunun temerrüdünün sonuçları nelerdir?

Yasama sorumsuzluğu nedir? Açıklayınız.

İhtiyati haciz
Subjektif ve objektif iyi niyet
Çekten cayma
İflas masası kavramlarını kısaca açıklayınız.

MUHASEBE

Genel Muhasebe

-Dönem sonu bilanço ve gelir tablosu düzenleme.

-Hisse senedi alış kaydını,
-Karşılık ayırma kaydını
-Satış – Komisyon gideri ödeme kaydını yapınız.

Mali Analiz

Cari oran ve likidite oranlarının formüllerini yazınız.

6 öncül ile verilen bazı muhasebe işlemlerinin;

Cari oran
Likidite oranı
Borç/özkaynak oranı üzerinde nasıl etkileri vardır? Azaltır mı arttırır mı?

2018 BDDK Murakıp Yardımcılığı, BDDK Uzman Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı sınav sürecini izlemek, fikir beyan etmek ve bilgi paylaşımında bulunmak için FORUM başlığımızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.