Gündem

Deprem Anı Uğultusu Sesi ve Işıkları Nedir? Neden Oluşur? Normal Mi?

Deprem yer yüzünün pek çok bölgesinin bir gerçeği. Yer kürede oluşan fay hatları, kıtaların hareketlilikleri ile Dünya’nın pek çok bölgesinde depremler meydana gelmektedir. Bu depremlerin gerçekleşmesinden önce veya deprem esnasında ortaya çıkan deprem sesleri nedir? Deprem uğultusu nedir? Deprem uğultusu neden oluşur? Deprem anında açığa çıkan ışık nedir? Neden ortaya çıkar? Deprem ses, uğultu ve ışıkları ne anlama gelir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Deprem Nedir? Neden Gerçekleşmektedir? 

Deprem kısaca yer yüzünde bulunan tektonik levhaların birbirlerini iteklemesi, sıkıştırması ya da bu levhaların üst üste binmesi sebebiyle oluşan yüksek enerjinin yol açtığı sarsıntı olarak nitelendirilebilir. Depremin belirli büyüklüklerde sarsıntılar oluşturmasının temelinde de bu baskıların açığa çıkardığı enerji bir anlamda şok dalgaları oluşturmaktadır. Bu dalgaların yer yüzünde yol açtığı sarsıntılar da depremleri oluşturmaktadır. Bu noktada öne çıkan iki kavram vardır. Bunlardan ilki depremin büyüklüğü, diğeri ise depremin şiddetidir. Bu iki olguyu ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır çünkü dolaylı olarak aynı şeyi ifade ediyor gibi görünseler de aslında birbirinden farklı şeyleri ifade etmektedirler.

Depremin büyüklüğü, tektonik hareketliliğin nihayete ererek yol açtığı kırılmanın açığa çıkardığı enerjinin sayısal büyüklüğünü ifade etmektedir. Sık sık duyduğunuz 6.5, 7.0, 9.5 gibi rakamlar depremin büyüklüğünü ifade etmek için kullanılan rakamlardır. Açığa çıkan enerjiyi anlamlı bir şekilde ifade etmeye yaramaktadırlar.

Depremin şiddeti ise; depremin gerçekleşmesi ile açığa çıkan enerjinin her anlamda oluşturduğu yıkımı ifade etmektedir. Oluşan dalgaların geçtiği ve ulaştığı yerlerde sebep olduğu kayıp ve yıkımın bir ifadesidir. 

Depremin büyüklüğünün anlamlandırılmasında farklı yöntem, alet ve cihaz kullanım biçimleriyle öne çıkan bir kaç tane yöntem ve ölçek bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise Richter Ölçeği’dir. Yukarıda depremin büyüklüğü tanımı içerisinde ifade ettiğimiz rakamlar Richter ölçeğinde depremin büyüklüğünün bir enerji miktarı karşılığı olan rakamlardır ve Charles Francis Richter tarafından bulunmuştur. 

Richter Ölçeği nedir? Depremi nasıl ölçmekte ve ifade etmektedir? Bu konu hakkında detaylara aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşacağınız yazımızda göz atabilirsiniz;

meksika yyyklary 2

Depremin büyüklüğü ve şiddeti nedir? Farkları nelerdir? Deprem nasıl ölçülür? Detayları aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda inceleyebilirsiniz;

Deprem Esnasında Oluşan Deprem Sesi ve Uğultusu Ne Anlama Gelmektedir?

Depremler yukarıda da izah ettiğimiz üzere devasa levhaların birbirini itmesi, birbirlerini kırması veya birbirlerinin üzerine binmesi biçiminde oluşan bir doğal süreçtir. Elbette bu kadar büyük kara parçalarının, levhaların depremin oluşma anında ortaya çıkardıkları büyük enerji aynı zamanda çok büyük bir ses anlamına da gelmektedir. Bu enerji salınımı ve deprem yerin çok altında meydana geliyor olsa da deprem anlarında veya depremlerden çok kısa süre önce özellikle kentlerin sessiz olduğu gece saatlerinde bu depremlerin meydana gelmesi durumuna sık sık insanlar tarafından da duyulabilmektedir. Tanıkların genel olarak ya ani bir vuruntu sesi ya da bir kaç saniyeye yayılan uğultular şeklinde işitilen bu sesler oldukça doğaldır. Özellikle belli büyüklüğün üzerinde gerçekleşen depremlerde günün sessiz vakitlerinde duyulmaları olağan ve de mümkündür.

Bunun yanında depremin gerçek anlamda kaydedilmiş, doğrudan hareketli levhalardan alınan kayıtlar da vardır. Bu sesler fay hattına yakın noktalarda levha hareketlerinin seslerini kaydeden ve titreşimlerini ölçen cihazlarla kaydedilen seslerdir. Bilinen ilk gerçek deprem sesi kaydı 2011 yılında gerçekleşen ve 9.0 üzerinde ölçülen büyük Japonya depreminde alındı. Ülkemizde son gerçekleşen Elazığ depreminde de yine yer altında alınan ses kayıtları yayınlanarak insanlara ulaştırıldı.

Deprem Esnasında Açığa Çıkan Işıklar Normal Mi? Deprem Olurken Işık Çıkması Neden Olur?

Depremler meydana gelirken özellikle gece karanlık vakitlerde deprem anına şahitlik edenler deprem bölgesinde yerden ışıklar çıktığını söylemişlerdir. Bu ışıklara ülkemizde özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde ve Meksika’da gerçekleşen büyük depremde çok sayıda kişi tarafından rastlanmıştır. Bu ışıklar iki şekilde izah edilmektedir. Bunlardan ilki yer altında yer alan gazların fayların kırılması ve yer yüzeyinde de çatlamalara yol açması sebebiyle açığa çıkması ve bu açığa çıkış esnasında parlayarak anlık tutuşmalar yaşamaları, ikincisi ise fay hatlarının kırıldığı yerde bulunan kayaçların birbirine sürtünmesinden dolayı, bu kayaçlar üzerinde bulunan minerallerin sürtünmeden kaynaklı bir elektriklenme oluşturması ve bir anlamda şimşek gibi parlamalar yapmasıdır. Ayrıca bu açığa çıkan elektriğin iyonosfer tabakası ile teması ile parlamalar gökyüzünde de gözlemlenmektedir.

Deprem anı ışıkları da tıpkı deprem anı uğultusu gibi olağan ve tabii bir süreç olarak açıklanmaktadır. Ürkütücü olmakla birlikte aslında açığa çıkan bu büyük enerjinin olağan bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

Depremler ve deprem anında oluşan bu durumlara dair fikirlerinizi beyan etmek ve aklınıza takılan hususları sormak için Tıklayınız!

Yazımızı Puanlamak İster misin?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu