kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı DGUY Nedir? Nasıl Olunur?

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Maaşı ne kadardır? Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı konuları nelerdir? DGUY ne iş yapar?

A+
A-

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Nedir? Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Kaçla Kapattı? Kaç Puanla kapattı? Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Maaşı Maaşları Ne Kadar? DGUY Nedir? DGUY Nasıl Olunur? DGUY Sınav Konuları DGUY Tez Aşamaları DGUY Süreçleri.

DGUY Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Merkez Kariyer Mesleği’dir. Gelir Uzman Yardımcılığının Başkanlıkta görev yapan ve biraz daha genişletilmiş görev ve yetkilerle donatılmış şekli demek mümkündür. kamu haber

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Mesleğe Giriş;

Mesleğe girişte, KPSS P-48 puanından 70 ve üzeri almak koşulu vardır. Mesleğe giriş sınavında, Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ile aynı sistem uygulanmaktadır.Test usûlü 100 sorudan oluşan sınavın konuları aşağıdaki gibidir.

-HUKUK;

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
İYUK
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku (Genel H.)
Ticaret Hukuku (Genel H. Şirketler ve Kıymetli Evrak)
İcra – İflas Hukuku

-İKTİSAT;

Mikro İktisat
Makro İktisat
Uluslararası İktisat
İşletme İktisadı
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
Türkiye Ekonomisi

-MALİYE;

Kamu Maliyesi
Maliye Politikası
Türk Vergi Sistemi

-MUHASEBE

Genel Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
Mali Tablolar Analizi
Ticari Hesap ve
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

-İNGİLİZCE

Mühendislik Fakülteleri ve İstatistik Bölümünden girecek adaylara ise, Genel Yetenek/Genel Kültür’ün yanı sıra kendi alanlarına ilişkin sorular yöneltilmektedir.Sınava giren adaylardan; mesleğe alınacak aday sayısının 2 katı kadar kişi mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sözlü mülakatlsr neticesinde mesleğe alınacak aday sayısı kadar asil aday, mesleğe alınacak aday sayısının en fazla yüzde yirmisi kadar da yedek aday belirlenebilecektir.

Gelir Uzman Yardımcılığı’nda Mükerrer Başvurular Kurumca Engellenmeli

Adaylık ve Yardımcılık Süreci;

1 Senelik Adaylık sürecinde adaylar öncelikle;

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel esasları
-Yazışma kural ve esasları
-Protokol kuralları içerikli kısa bir eğitim

Ardından da çok ayrıntılı bir biçimde;

-Vergi Usûl Hukuku
-6183 Sayılı Amme Alakcaklarının Tahsili Usûlü Hakkında Kanun
-Diğer tüm Vergi Kanunları
-İkincil Mevzuatları içeren eğitim almaktadırlar.

Sonrasın Yardımcılığa başlayan adaylar, 1 sene sonunda asalet tasdiki ile Aday Memurluktan, Memurluğa geçerler.

Tez Hazırlanması ve Sunumu Hakkında

Adaylar 18 Aylık hizmetlerini doldurduktan sonraki 1 Ay içerisinde seçecekleri 3 Tez konusunu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na gönderirler. Bunlardan belirlenen 1 konu kendilerine tebliğ edilir ve tez yazma aşaması başlar.Adaylar Tez konusunun kendilerine tebliğinden itibaren 8 Ay’lık süre içerisinde tezlerini hazırlayarak sunmak zorundadırlar. 6 aylık bir ek süre verilebilir. Bu sürecin de sonunda tezini teslim etmeyen adaylar başarısız sayılarak idari kadrolarda memur olarak görevlendirilirler.Sunulan tez sonrasında Tez komisyonuna karşı savunulur.Tezi başarılı bir şekilde kabul gören adaylar Yardımcılık’ta 3 Yılı tamamladıklarında Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.*Yeterlik sınavı evvelinde kısa bir Yeterlik Eğitimi yapılmaktadır.

Yeterlik Sınavı Hakkında Bilgi

Sınav Konuları;

(İİBF/SBF Kökenliler İçin)

-Bakanlık ve Başkanlık Teşkilat Mevzuatı(Asgari 50 Puan alınmalı)

178 say. Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hk. KHK

5345 say. GİB’in Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun,

Vergi Dairesi Bşk. Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği

Vergi Dairesi İşlem Yönergesi

-Vergi Mevzuatı(Asgari 50 Puan alınmalı)

Türk Vergi Sistemi

Uluslararası Vergi Anlaşmaları

Vergi Teorisi ve Vergi Politikaları

-Gider Mevzuatı,

Personel Mevzuatı ve İdare Hukuku(Asgari 50 Puan alınmalı)

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

6245 sayılı Harcırah Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

-Muhasebe(Asgari 50 Puan alınmalı)

Genel MuhasebeŞirketler Muhasebesi

Maliyet Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

Ticari hesap

Her alandan 50 puan, aritmetik ortalamadan da 70 Puan almak zorunludur. Yoksa adaylar başarısız sayılacaklardır. 1 Yıl içerisinde başarısız adaylara Ek Sınav hakkı tanınmaktadır.Yazılı aşamayı geçen adaylar Sözlü Mülakata girmeye hak kazanacaklardır. Bu aşamayı da geçen adaylar Uzmanlık kadrolarına atanmaya hak kazanırlar.

Dil Koşulu Hakkında Bilgi

Adaylar yeterlik sınavından sonraki 2 sene içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 70, C Seviyesi puan almak zorundadırlar. Aksi halde haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.

Uzmanların Çalışmaları Nelerdir?

Devlet Gelir Uzmanları, Gelir Uzmanları’ndan farklı olarak biraz daha stratejik çalışmalarda yer almaktadırlar. Vergiye dair düzenlenecek ikincil mevzuat olan, genelgeler, yönetmelikler ve dâhi Vergi Kanun taslaklarının hazırlanması sürecinde yer almaktadırlar.Daha etkin vergilendirme ve bu noktada yapılacak kamusal çalışmaları hazırlarlar.Mevuzat ile alakalı taşra birimlerinden gelen görüş sorularına mevzuata dayanarak yanıt verirler.Vergi bilincinin geliştirilmesi için, kamu spotları, seminerler, konferanslar düzenler veya bunlara katılırlar.Vergi İncelemesi haricinde, İnceleme, araştırma, soruşturma yaparlar.Mali Analizler gerçekleştirirler.Genel olarak Vergi Düzeni’nin sağlanması, verimli vergilendirme, uluslararası vergilendirme konularında çalışmalar yaparlar.

Özlük Hakları Nelerdir? Ne Kadar Maaş Alırlar?

Devlet Gelir Uzmanlığı bir merkez uzmanlığıdır ve unvandaşları gibi 3600 Ek göstergeye sahiptirler. Çalışma yerleri ANKARA’dır. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğine başlayacak olan adayların 2023 yılı maaşı yaklaşık olarak 18.000 TL ile 23.000 TL arasındadır. Üç yıllık yeterlik sürecinin ardından Devlet Gelir Uzmanı olarak atananların 2023 yılı maaşı ise yaklaşık 28.000 TL’dir.

SONUÇ:

Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışılası güzel bir meslektir. Çalışma yerinin Ankara olması ve özellikle çok geniş bir teşkilata sahip olan Gelir İdaresi Başkanlığı içeriside yer alan çok sayıda idari kadroda yükselme imkanı sunması hasebiyle tercih edilebilir bir meslektir. İş konusu ve tanımı bellidir. Vergi alanında gerçek bir uzmanlaşma ile iyi noktalara gelinebilir.

 

Gelir uzman Yardımcısı nereye bağlı?

Gelir uzmanı, Türkiye, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi daireleri başkanlıklarında çalışan A kadro kariyer meslek uzmanıdır. 

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.