Kamu Haber

Disiplin Cezaları Geri Alınır Mı? Disiplin Cezası Silinir Mi?

Türkiye’de milyonlarca memur, memur emeklisi ve memur ailesi bulunur. Bu nedenle memurlarla ilgili her bilgi, her gelişme büyük ilgi görür. Özellikle de disiplin cezalarıyla ilgili konulara ayrıca önem verilir. Kamu personelleri, devlet memurları görev sürelerince yaptıkları hatalar, ihmalleri veya başka bir neden dolayısıyla disiplin cezasıyla karşı karşıya gelebilir. Çalışma arkadaşlarıyla yaşanılan tartışma, üstlerle yaşanılan sorunlar, vatandaşla yaşanılan sorunlar nedeniyle kınama, uyarı vb. cezalar alınabilir. Disiplin cezası alan binlerce memur vardır. Bu nedenle pek çok kişi disiplin cezalarının geri alınıp alınamayacağını merak etmektedir. Peki disiplin cezaları geri alınabilir mi? Disiplin cezaları silinir mi?

Aday Memurluk Nedir? Aday Memur Disiplin Cezası Alırsa Ne Olur?

Disiplin Cezası Nedir? Ne Demek?

Memurlarla ilgili her konu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca düzenlenmiştir. Disiplin cezalarıyla ilgili konuda DMK’nın 124. maddesinin son fıkrasında tanımlanmıştır. Bu tanıma göre memuriyet hayatında verilen disiplin cezası kamu hizmetlerinin gereğinin yerine getirilmemesi, işlerin gereğince yürütülmemesi durumunda verilir. Kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin çizdiği çerçeve dışına çıkan, ödevleri yerine getirmeyen, emirlere uymayan, yasakalanan işlemleri yapanlara disiplin cezası verilir.

<div></div>

Disiplin Cezası Türleri Nelerdir?

  • Uyarma
  • Kınama
  • Aylıktan kesme
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması
  • Devlet memurluğundan çıkarma

Disiplin Cezası Geri Alınır Mı?

Devlet memurlar için verilen disiplin cezalarına ilişkin her türlü bilgi, belge, evrak özlük dosyalarında tutulur. Bu sayede personelin dosyası nereye giderse gitsin bilgiler de onunla birlikte gidilir. Memurlar temiz bir sicile sahip olmak için, disiplin cezalarının getireceği olumsuz etkilerden kurtulmak için bu cezaların dosyalardan çıkartılmasını ister. Özlük dosyalarına girin disiplin cezaları bazı durumlarda dosyadan silinebilir. Devlet memurunun talep etmesi durumunda ya da af nedeniyle veya açılan bir davanın sonuçlanmasıyla bu durum mümkün olur. Aksi takdirde disiplin cezaları memurun dosyasından asla çıkmaz.

Bugüne kadar idarenin, yönetimin hatalı işlemleri sonucunda verilen disiplin cezalarının geri alınabileceği yönünde bir görüş vardı. Ancak bu konuda idari yargı mercilerinin verdiği kararlar esastır. İdari yargının verdiği kararlara göre disiplin cezaları geri alınamaz. 657 sayılı DMK kapsamında verilen ve ilgili sürede itiraz edilmeyen, itiraz aşaması tamamlanarak etkinleşen cezalar geri alınamaz. Üstelik bu cezalar hem cezayı veren idareyi hem de cezayı alan memuru bağlar. Sonuç olarak idare tarafından verilen ceza, amir ya da kurul cezayı geri alamaz. Cezayı değiştiremez. Disiplin cezası ancak bir yargı kararı ya da yasal düzenleme gereği geri alınabilir.

Devlet memuru hakkında verilen, kesinleşen ve özlük dosyasına işlenen bir disiplin cezasının silinmesi bazı şartların var olup olmamasına bağlıdır. Bazı şartların sağlanması durumunda disiplin cezaları özlük dosyalarından silinebilir. Bunun için 3 ihtimalden bahsedilebilir. Bunlar uygulamadan sorna belirli süreler geçtiği için dosyadan silinmesi, af nedeniyle dosyadan silinmesi ve mahkeme kararıyla dosyadan silinmesi olarak ifade edilebilir. Kamu Haber

Disiplin cezasının üzerinden belirli süreler geçtiği için dosyadan silinebilmesi için memurun atamaya yetkili amirine yazılı bir şekilde başvuruda bulunması şarttır. Uyarma ve kınama cezalarında cezanın üstünden 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 10 yıl geçmiş olması gerekir. Devlet memurluğundan çıkarma cezaları ise bu yolla özlük dosyasından silinemez. Amir yazılı talebe lumlu yaklaşırsa, disiplin kurulu da bu talebe sıcak bakarsa sonuç olumlu olur. Ancak ve ancak süre şartının karşılanması disiplin cezasının mutlaka dosyadan silineceği anlamına gelmez.

Af sebebiyle disiplin cezasının özlük dosyasından silinmek için af gelmesi gerekir. Af gelirse cezayla ilgili her türlü belge, kayı, not özlük dosyasından silinir. Af ile ceza silinmesi için memurun başvuru yapması gerekmez. Af yürürlüğe girdiğinde işlemler kendiliğinden gerçekleşir.

Mahkeme kararıyla cezanın dosyadan silinmesi için mahkemenin cezanın iptali yönünde karar vermesi gerekmektedir. Bu karar kesinleşirse memurun başvuru yapmasıan gerek kalmaksızın en geç 30 gün içinde iptal edilen ceza, memurun özlük dosyasından silinir.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Memurların Disiplin Cezaları Nelerdir? Memurlara Neden Disiplin Cezası Verilir?

Disiplin cezaları kaç yıl sonra silinir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu