kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Zorunlu BES’ten Nasıl Cayılır? Nasıl Çıkılır?

Zorunlu BES’ten Nasıl Cayılır? Nasıl Çıkılır?

A+
A-

Zorunlu BES’ten Nasıl Cayılır? Nasıl Çıkılır? Zorunlu BireyselEmeklilik Sisteminden Nasıl Çıkılır? Zorunlu Bireysel Emeklilik SistemindenNasıl Cayılır? 

Mahalli idareler dışındakikamu kurum ve kamu kuruluşlarında çalışan ve 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile 45yaşını tamamlamamış olan bütün kamu personelleri zorunlu bireysel emekliliksistemine (BES) dahil olacak. Kamu personellerinin BES’e girmeleri zorunluolarak gerçekleştirilecek. Fakat kamu personelleri istemeleri halinde busistemden ayrılabilecek. Peki bu nasıl olacak?

Zorunlu olarak BES’e girenkişiler işverenleri aracılığı ile BES’e dahil edilecek ve maaşlarından katkıpayı ücreti kesilecek. Maaşlarından kesilecek bu ücret prime esas olarakmaaşlarının %3 oranında olacak. İşveren tarafından kesilen bu ücret ilgiliemeklilik şirketine aktarılacak. Ayrıca zorunlu olarak BES’e dahil edilenpersonelin sistemden cayması 2 ay içerisinde ve sistemden çıkması ayrılması iseher zaman gerçekleştirilebilecek. Kamu Haber

Konya’da Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşların Adresleri Neresidir?

Cayma Süresi İçinde BES’ten Ayrılma

Zorunlu olarak BES’e dahiledilen çalışanlara, maaşlarından kesilen ilk ücretin emeklilik şirketineaktarıldığı tarihten sonraki iş günü, BES’e dahil edildiğine dair şirkettarafından çalışan bilgilendirilecek. Zorunlu olarak BES’e dahil olan çalışan 2ay içerisinde cayma hakkını kullanmakta özgür olacak.

Caymak isteyen kişitalebini, posta veya güvenli elektronik iletişim araçları vasıtası ileçalıştığı işyerine veya ilgili emeklilik şirketine bildirecek.

Kişinin ödediği katkıpayları ve hesabındaki yatırım gelirleri, cayma talebinin ulaşmasından sonraki10 iş günü içerisinde kişiye iade edilecek. Ödeme işleminin geciktirilmesidurumunda doğan maddi zararlar, ticari işler için uygulanacak faizi ile birlikteödenecek.

Cayma Süresi Sonrasında BES’ten Ayrılma

2 aylık cayma süresindensonra zorunlu olarak BES’e dahil olan kişiler istediği zaman ve hiçbir gerekçegöstermeden istedikleri gibi BES’ten ayrılabilecekler. Çalışan kişinin bağlıolduğu emeklilik şirketi, ayrılma amacıyla yapılan talebin kendisine ulaştığıtarih itibari ile 5 iş günü içerisinde ayrılma bilgi ve talep formu ile hesapözetini güvenli elektronik iletişim araçları ile kişinin erişimine sunacak.

Ayrılma talep formunuimzalayarak emeklilik şirketine gönderilmesi halinde bireysel emeklilikhesabındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki miktarlar 20 iş günüiçerisinde katılımcının belirttiği hesaba ödenecek. Ayrıca kişilerin talepetmesi durumunda emeklilik hakkı kazandıktan sonra bu haklarını kullanmadan dasistemden ayrılabilecekler. Bu şekilde çalışan kişi hakkında ayrılmaya ilişkinuygulama yapılacak.

Ankara’daki Kamu Kurum ve Kuruluşların Adresleri Neresidir?

Maluliyet Nedeniyle BES’ten Ayrılma

Zorunlu olarak BES’e dahilolan çalışanın maluliyet hali nedeni ile sistemden ayrılma talebinde bulunmasıiçin sosyal güvenlik mevzuatına göre maluliyet gelirine hak kazandığına dairbelgeyi veya sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen şartlara göre maluliyethalinin oluştuğunu gösteren, resmi sağlık kuruluşlarından alınan bir belgeyibağlı olduğu emeklilik şirketine göndermesi gerekecektir. Fakat maluliyethalinin emeklilik sözleşmesinin aktifleştirildiği tarihten sonra oluşmasıgerekecektir.

Ayrıca maluliley gibizorunlu nedenlerle işinden çıkan kişi, işveren tarafından kendi ad ve hesabınaödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne erişebilecek.

Kişinin vefat etmesidurumunda ise sahip olduğu birikim hiçbir süre beklenmeksizin kanunimirasçılarına geçecek.

 

2433 1 729d4d8bf0597df6e0f17b2263b9606f

BES ten kaç günde çıkılır?

 Erken çıkış işlemleriniz de bireysel emeklilik çıkış işlemleri için yasal süre olan 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.