Üniversite Rehberi

İdare Hukuku Soruları ve Cevapları 3

Hukuk fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri (İİBF), siyasal bilgiler fakülteleri (SBF) ve benzeri diğer fakültelerin bazı bölümlerinde idare hukuku dersi zorunlu ders olarak okutulan derslerden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelerin büyük bölümü online sınav yapma kararı almıştır. Üniversiteler tarafından yakın tarihte başlayacak online vize ve daha haziran ayında yapılacak final sınavlarında sorulabilecek idare hukuku sorularını ve cevaplarını derlemeye devam ediyoruz. Bilindiği üzere idare hukuku dersini oluşturan temel konuların başında idare hukuku genel özellikleri gelmektedir. İdare hukuku sınavlarında da bu konudan yer alan sorulara sıklıkla başvurulmaktadır. Bizde bu sebeple idare hukuku sorularını ve cevaplarını paylaşarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İdare Hukuku dersi için oluşturduğumuz soruların bir bölümünü bu içerik içerisinde bulabilecekken devamını diğer içeriklerimizde görebileceksiniz. İdare Hukuku vize sınavı ve final sınavında yüksek puan almayı hedefleyen arkadaşlarımız için işte sorular ve cevapları…

 1. Yüksek Disiplin Kurulunun bir memur hakkında memurluktan çıkarma kararı alması nasıl işlemdir? KOLLEKTİF İŞLEM
 2. Kaymakam atanması nasıl işlemdir? KARMA İŞLEM
 3. İdare hukukunda yapılan işlemlerden hangileri geçmişe etkilidir? Geri Alma, Düzeltme ve İptal kararları geçmişe etkilidir.
 4. İdare hukukunda yapılan işlemlerden hangileri geleceği etkilidir? Kaldırma ve Değiştirme kararları geleceğe etkili olarak düzenlenir.
 5. İdarenin özel hukuk sözleşmeleri nelerdir? Kamu İhaleleri, Yap – İşlet Sözleşmeleri, Yap – İşlet – Devret Sözleşmeleri, Abonman Sözleşmeleri
 6. Kamu İstikraz Sözleşmeleri hangi kurum ve kuruluş tarafından yapılır? Borçlanma Sözleşmeleridir. Hazine ve Maliye Bakanlığı birimi olan Borçlanma Genel Müdürlüğünce yapılır.
 7. Kamu imtiyaz sözleşmelerinde hangi kurum görüş bildirir? DANIŞTAY.

 1. Kamu imtiyaz sözleşmelerinin sözleşme süresi en fazla kaç yıl yapılır? 49 YIL.
 2. İdarenin imtiyaz sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederek hizmeti kendisinin görmesi kararını almasına ne denir? RACHAT
 3. Kanunla kurulması zorunlu olan birimler nelerdir? 1-Büyükşehir Belediyesi 2-İller 3-İlçeler 4-Üniversiteler (Vakıf olanlar dahil) 5-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 4. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle kurulan birimler nelerdir? 1-Belediyeler 2-Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 5. Acele kamulaştırma kararında taşınmaz bedeli kaç gün içinde mahkeme tarafından verilir? 7 GÜN.
 6. Devletleştirme ve kamulaştırma nasıl yapılır? Devletleştirme kanunla yapılırken, kamulaştırma idari kararla yapılır.
 7. Genel kolluk personeli kimlerdir? Bekçi, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli.

 1. İdari kamu hizmetleri nelerdir? Savunma, sağlık, eğitim, bayındırlık ve ulaştırma.
 2. Kamu hizmetinin bu hizmetten sorumlu idare tarafından kendi personeli ve ekipmanıyla gördürülmesidir. Devlet Demiryolları İşletmesi
 3. İdare tarafından kurulmuş bir kamu hizmetinin hasar, zarar ve masraflarının idareye ait olmak koşuluyla özel kişiye gördürülmesine ne denir? Müşterek Emanet Sözleşmesi.
 4. İdari ve adli yargı mercilerince alınacak kararların idare tarafından ne kadar sürede yerine getirilmesi gerekir? 30 GÜN.
 5. 1982 Anayasasına göre idare hangi başlıkta yer alır? YÜRÜTME.
 6. İdare başlığında yer alan kurumlar nelerdir? 1-Diyanet İşleri Başkanlığı, 2-RTÜK, 3-Üniversiteler, 4-TRT, 5-KKNMK, 6-Mahalli İdareler (Belediye, il özel idaresi, köy) 7-YÖK 8-Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 9-İL

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu