kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

İdari Yargı Hakimliği Sınav Konuları

Adalet Bakanlığı mezun ve avukat adaylar için İdari Yargı Hakimliği sınavı gerçekleştirmektedir. Adayların aklında soru işareti olan konulardan birisi de sınavın hangi konulardan oluşacağı. Sınavdaki konuları başlıklarına göre ders ders derledik.

A+
A-

İdari Yargı Hakimliği Sınav Konuları

Bir çok sınavı ele aldığımız ve sizlere bilgiler sunduğumuz yazılarımıza bugün yenisini ekledik. Gelin beraber idari yargı hakimliği sınavı hakkında paylaştığımız bilgilere bakalım… İdari yargı hakimliği sınav konuları nelermiş öğrenelim.

Adalet Bakanlığı tarafından alımı yapılan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez tarafından sınavı gerçekleştirilen İdari Yargı Hakimliği  için hangi alanlardan ve hangi derslerden sorular sorulacak? Bu derslerde alt başlıklar neler? Hangi konuları çalışmak gerek? Sınavın süresi kaç dakika? Sınav oturumları nasıl olacak? Tek tek hepsini sizler için irdeledik.

İdari Yargı Hakimliği Sınavına Başvuru

İdari Yargı Hakimliği Sınavına başvuracak olan adayların Adli Yargı Hakimliğine başvuracak olan adaylardan farklı olarak Bakanlığa göndermesi gereken evrak bulunmaktadır. Bu evrakın nasıl yollanacağı ve neleri içerdiğini detayları ile bulabileceğiniz; Hakimlik Sınavına Başvuru başlıklı yazımızı incelemeden başvuru yapmayın!

İdari Yargı Hakimliği Sınavı Konuları Hangi Derslerden Oluşmaktadır?

DERSLER SORU SAYILARI
Genel Yetenek Alanı 12 Soru
Türkçe Dersi 6 Soru
Matematik Dersi 6 Soru
Genel Kültür Alanı 18 Soru
Tarih Dersi 6 Soru
Kültür ve Medeniyet Dersi 6 Soru
Vatandaşlık Dersi 6 Soru
TOPLAM 30 Soru
Alan Bilgisi Dersleri (ORTAK ALAN TESTİ) 35 Soru
Anayasa Hukuku Dersi 7 Soru
İdare Hukuku Dersi 7 Soru
Medeni Hukuk Dersi 7 Soru
İdari Yargılama Usûlü Dersi 7 Soru
Medeni Usûl Hukuku Dersi 7 Soru
Alan Bilgisi Dersleri (İDARİ YARGI TESTİ) 35 Soru
Ceza Hukuku Dersi (Genel Hükümler) 7 Soru
Vergi Hukuku Dersi 7 Soru
Vergi Usûl Hukuku Dersi 7 Soru
Borçlar Hukuku Dersi(Genel Hükümler) 7 Soru
İktisat – Maliye Dersleri 7 Soru
TOPLAM 70 Soru
GENEL TOPLAM 100 Soru

5810 1 5173f323ded183786ba50be5ef9606bb

İdari Yargı Hakimliği Sınavı Kaç Dakika Olacak?

İdari Yargı Hakimliği sınavına girecek olan adayları diğer tüm adayların da katılacağı, altmış beş soruluk Ortak Alan ve Genel Kültür – Genel Yetenek testleri için seksen dakikalık oturumlar ile İdari Yargı Hakimliği Alanı testi için ise elli dakikalık oturum beklemektedir.

Sınav Oturumlarının Detayları

Hakimlik sınavlarından en az iki ya da üçüne katılacak olan adaylar açısından oturumların nasıl gerçekleştirileceği önem arz etmektedir. Adaylar hangi saatte hangi oturumlara katılacak bu konuda belirsizlik yaşayan adaylar için;

Hakimlik Sınavı Oturumları ve Süreleri başlıklı yazımızı incelemelerini ve buna göre planlama yapmalarını tavsiye ederiz!

Yukarıda sınavda soruların yöneltileceği alanları kendi içlerinde ayırarak sıraladık. Peki bu alanlar içerisinde hangi derslerden hangi konularda sorular sorulacak. Yani bu derslerin hangi alt başlıklarından sorular yöneltilecek. Bu konuda yazılmış en kapsamlı yazı olan yazımızda şimdi gelin bu konuyu irdeleyelim;

GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR TESTİ
Genel Yetenek Testi
Türkçe Testi 
-Sözcükte Anlam Konusu
-Cümlede Anlam Konusu
-Paragraf
-Anlatım Bozukluğu
-Yazım Yanlışı
Matematik Testi
-Doğal Sayılar Konusu
-Tam Sayılar Konusu
-Rasyonel Sayılar Konusu
-Üslü Sayılar Konusu
-Köklü Sayılar Konusu
-Mutlak Değer Konusu
-Çarpanlara Ayırma Konusu
-Faktöriyel Konusu
-İşlem Konusu
-Basit eşitsizlikler Konusu
-Bölme ve Bölünebilme Konusu
-Problemler Konusu
-Olasılık Konusu
Geometri
-Üçgende Açılar Konusu
-Üçgende Uzunluk Konusu
-Üçgenlerde Bağıntı ve Alan Konusu
-Üçgenlerde Benzerlik
-Çemberde Açı, Yay, Alan ve Uzunluk Konuları
-Analitik Geometri
Genel Kültür Testi
Tarih Dersi
-İlk Türk Devletleri Konusu
-Türk – İslam Tarihi Konusu
-Türkiye Tarihi Konusu
-Osmanlı Tarihi Konusu
-Osmanlı Kültür – Medeniyeti Konusu
-Osmanlı Devleti Islahatları Konusu
-20. Yüzyılda Osmanlı Devleti Konusu
-Kurtuluş Savaşı Hazırlık Konusu
-Kurtuluş Savaşı ve Diğer Savaşlar Konusu
-Atatürk Devri Dış Politikası Konusu
-Atatürk Devri İnkılapları Konusu
-Atatürk İlkeleri Konusu
-Atatürk Devri İç Politikadaki Gelişmeler Konusu
Temel Vatandaşlık Bilgisi Dersi
-Ülkemizde Anayasal Gelişmeler Konusu
-Hukukun Genel Esasları Konusu
-Kişi Hakları ve Kişi Ödevleri Konusu
-Kişi Haklarının Korunması Konusu
-Sosyal ve Ekonomik Hak ve Görevler Konusu
-Siyasi Hak ve Görevler Konusu
-Yasamanın İşlemleri Konusu
-Seçim Konusu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Hukuki Statüleri Konusu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İç Yapısı ile Çalışma Nizamı Konusu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görevleri ile Yetkileri Konusu
-Yürütmeye İlişkin Genel Esaslar Konusu
-Yürütme Organları Konusu
-Yargıya Dair Genel Esaslar Konusu
-Mahkemeler, Mahkemelerin Bağımsızlığı ile Hakimlik Güvencesi Konusu
-Hakimler ve Savcılar Kurulu Konusu
-Anayasa Yargısı Konusu
-Anayasa’nın Değiştirilmesi Konusu
-Mali ve Ekonomik Hükümler Konusu
-Hükümet Sistemleri Konusu

İdari Yargı Hakimliği MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

5810 3 5173f323ded183786ba50be5ef9606bb

Alan Bilgisi Dersleri (ORTAK ALAN TESTİ)
Anayasa Hukuku Dersi
-Anayasa Kavramı Konusu
-Anayasacılığın Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi Konusu
-Anayasa Çeşitleri Konusu
-Türk Anayasa Tarihi Konusu
-1982 Anayasası
-1982 Anayasasının Temel İlkeleri Konusu
-1982 Anayasasının Giriş Bölümü Konusu
-Temel Hak ve Özgürlükler Konusu
-Yasama Konusu
-Yürütme Konusu
-Yargı Konusu
-Anayasa Yargısı
İdare Hukuku Dersi
-İdare Hukukuna Giriş Konusu
-İdareye Dair Anayasal Hükümler Konusu
-İdari İşlemin Diğer Kaynakları Konusu
-İdari Teşkilat Konusu
-İdarenin İşlemleri Konusu
-İdarenin Sözleşmeleri Konusu
-İdarenin Mali Sorumluluğu Konusu
-Kamulaştırma ve Diğer Özel Yetkiler Konusu
-Kolluk Konusu
-Kamu Hizmetleri Konusu
-Kamu Malları Konusu
-Devlet Memurları Konusu
-İdarenin Denetlenmesi Konusu
İdari Yargılama Usûl Hukuku Dersi
-İdarenin Denetlenmesi Konusu
-İdari Yargının Kapsamı Konusu
-Ülkemizde İdari Yargının Gelişimi Konusu
-Danıştay Konusu
-İdare, Bölge İdare Mahkemeleri Konusu
-Vergi Mahkemeleri Konusu
-Askeri İdari Yargı Konusu (Son Anayasa Değişikliği ile KALDIRILDI!)
-İdari Yargı Mercilerinin Görev Alanı Konusu
-Uyuşmazlık Yargısı Konusu
-İptal Davası Konusu
-Tam Yargı Davası Konusu
-Görev ve Yetki Konusu
-İdari Yargılama Usûlü Konusu
-İdari Yargılamada Süreler Konusu
-Davaların İncelenmesi ve Karara Bağlanışı Konusu
-İdari Yargılamada Medeni Usûl Uygulamaları Konusu
-Kararlara Karşı Kanun Yolları Konusu
Medeni Hukuk Dersi
-Başlangıç Hükümleri Konusu
-Kişiler Hukuku Konusu
-Miras Hukuku Konusu
-Aile Hukuku Konusu
-Eşya Hukuku Konusu
-Kat Mülkiyeti Konusu
Medeni Usûl Hukuku Dersi
-Genel Hükümler Konusu
-Görev, Yetki ve Yargı Yeri Konusu
-Yargılamaya Hakim İlkeler Konusu
Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu Konusu
-Davanın Tarafları ile Davaya Katılan Üçüncü Kişiler Konusu
-Teminat Konusu
-Medeni Usûl Hukukunda Süreler Konusu
-Eski Hale Getirme ve Adli Tatil Konusu
-Dava Çeşitleri, Dava Koşulları ve İlk İtirazlar Konusu
-Yazılı Yargılama Usûlü Konusu
-Sözlü Yargılama Konusu
-İspatlar ve Deliller Konusu
-Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Konusu
-Basit Yargılama Usûlü Konusu
-Yargılama Giderleri Konusu
-Adli Yardım Konusu
-Kanun Yolları Konusu
-Çekişmesiz Yargı Konusu
-Tahkim Konusu
-Arabuluculuk Konusu
-Yargıtay Konusu
-İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri Konusu
-Tebligat Konusu
Alan Bilgisi Dersleri (İdari Yargı Hakimliği Testi)
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku dersinin yalnızca Genel Hükümleri. Bu ise Türk Ceza Kanunu’nun ilk 75 maddelik kısmını içermektedir.
Vergi Hukuku 
-Vergi Ceza Hukuku
-Vergi İcra Hukuku
-Vergi Yargılama Hukuku
-Uluslararası Vergi Hukku
Vergi Usûl Hukuku
Temelde 213 sayılı Vergi Usûl Kanunu’nu temel alan derstir. VUK’a dair tüm konular bu dersin alanındadır.
**Hakimlik sınavında Türk Vergi Sistemi’nden soru geldiği dönemler de olmuştur. Bununla alakalı bir netlik olmamakla birlikte göz atmakta fayda vardır.
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku dersinin yalnızca Genel Hükümleri. Bu Türk Borçlar Kanunu’nun ilk 206 maddelik kısmını içermektedir.
İktisat 
-Mikro İktisat
-Makro İktisat
Maliye
-Maliye Teorisi
-Kamu Giderleri
-Kamu Gelirleri
-Devlet Borçlanması
-Bütçe
-Maliye Politikası

İdari Yargı Hakimliği sınav konuları Adli Yargı Hakimliği’nden farklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan adaylara yönelik, İktisat, Maliye ve Vergi Mevzuatına dair soruları da içermektedir. Bu yönüyle Adli Yargı adaylarının nispeten zorlandığı, İİBF/SBF mezunlarının bir adım önde olduğu konular söz konusudur. GÜNDEM

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

  1. Kendine Hakim dedi ki:

    Üstatlar çok güzel olmuş böyle tek tek açılması konuların. Özellikle genel hükümler ve tarih konusunda tereddütüm vardı. Çok faydalı olmuş elinize kolunuza sağlık.